Download Plik do pobrania dla programu Access 2007: Access Runtime from Official Microsoft Download Center

Plik do pobrania dla programu Access 2007: Access Runtime

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Aparat plików wykonywalnych programu Microsoft Office Access 2007 umożliwia dystrybucję aplikacji opartych na programie Access 2007 wśród użytkowników, którzy nie mają zainstalowanej na komputerze pełnej wersji programu Access 2007.