Download Aktualizacja systemu Windows Server 2003 (KB967715) from Official Microsoft Download Center

Aktualizacja systemu Windows Server 2003 (KB967715)

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Zainstalowanie tej aktualizacji rozwiązuje problem związany z nieprawidłowym wyłączaniem funkcji autouruchamiania.