Download Narzedzie System Update Readiness Tool dla systemów Windows Vista opartych na procesorach x64 (KB947821) [październik 2014] from Official Microsoft Download Center

Narzedzie System Update Readiness Tool dla systemów Windows Vista opartych na procesorach x64 (KB947821) [październik 2014]

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
To narzędzie jest udostępniane, ponieważ w magazynie usług systemu Windows wykryto niespójność, która może uniemożliwić pomyślne zainstalowanie przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania.