Download Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 from Official Microsoft Download Center

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 SP1 instaluje te same składniki podstawowe dostępu do danych co system Microsoft SQL Server dostawcy OLE DB, sterownika ODBC.