Dodatek pakietu Microsoft Office 2007: Microsoft Zapisz jako PDF lub XPS

Wybierz język:
Ten plik do pobrania umożliwia eksportowanie plików i zapisywanie ich w formacie PDF lub XPS w ośmiu programach pakietu Microsoft Office 2007. Umożliwia on także wysyłanie plików jako załączników wiadomości e-mail w formacie PDF lub XPS w niektórych z tych programów.
 • Wersja:

  2

  File Name:

  SaveAsPDFandXPS.exe

  Data wydania:

  2016-05-17

  File Size:

  935 KB

   Ten plik do pobrania umożliwia eksportowanie plików i zapisywanie ich w formacie PDF lub XPS w ośmiu programach pakietu Microsoft Office 2007. Umożliwia on także wysyłanie plików jako załączników wiadomości e-mail w formacie PDF lub XPS w niektórych z tych programów. Poszczególne funkcje różnią się w zależności od programu.

   Ten dodatek Microsoft Zapisz jako PDF lub XPS dla programów pakietu Microsoft Office 2007 uzupełnia postanowienia licencyjne pakietu Microsoft Office System 2007 w wersji beta oraz podlega tym postanowieniom. Nie można używać tego dodatku, jeśli nie uzyskano licencji na to oprogramowanie.
 • Obsługiwane systemy operacyjne

  Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP Service Pack 2

   • Ten plik do pobrania współpracuje z następującymi programami pakietu Office:
    • Microsoft Office Access 2007
    • Microsoft Office Excel 2007
    • Microsoft Office InfoPath 2007
    • Microsoft Office OneNote 2007
    • Microsoft Office PowerPoint 2007
    • Microsoft Office Publisher 2007
    • Microsoft Office Visio 2007
    • Microsoft Office Word 2007
  • Aby zainstalować pobrany plik:
   1. Pobierz plik, klikając przycisk Pobierz (powyżej) i zapisując plik na dysku twardym.
   2. Kliknij dwukrotnie plik programu SaveAsPDFandXPS.exe na dysku twardym, aby uruchomić program instalacyjny.
   3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.
   Sposób korzystania:

   Po zainstalowaniu tego pliku do pobrania otwórz dokument do opublikowania, a następnie, w zależności od używanego programu, wybierz polecenie Zapisz lub opublikuj w formacie PDF lub XPS z menu Office lub Plik.

   Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj temat „Zapisywanie pliku w formacie PDF” lub „Zapisywanie pliku w formacie XPS” w Pomocy pakietu Office.

   Aby usunąć pobrany plik:

   Aby usunąć pobrany plik, usuń plik SaveAsPDFandXPS.exe.

   1. W menu Start wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
   2. Kliknij dwukrotnie aplet Dodaj/Usuń programy.
   3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów zaznacz pozycję Dodatek pakietu Microsoft Office 2007 - Microsoft Zapisz jako PDF lub XPS, a następnie kliknij przycisk Usuń lub Dodaj/Usuń. Jeżeli zostanie wyświetlone okno dialogowe, postępuj według instrukcji, aby usunąć program.
   4. Kliknij przycisk Tak lub OK, aby potwierdzić usunięcie programu.