Download Dodatek pakietu Microsoft Office 2007: Microsoft Zapisz jako PDF lub XPS from Official Microsoft Download Center

Dodatek pakietu Microsoft Office 2007: Microsoft Zapisz jako PDF lub XPS

Ważne! Wybranie języka poniżej powoduje dynamiczną zmianę całej zawartości strony na ten język.

Wybierz język:
Ten plik do pobrania umożliwia eksportowanie plików i zapisywanie ich w formacie PDF lub XPS w ośmiu programach pakietu Microsoft Office 2007. Umożliwia on także wysyłanie plików jako załączników wiadomości e-mail w formacie PDF lub XPS w niektórych z tych programów.