Microsoft Download Center: FAQ

 • Celem firmy Microsoft jest dostarczenie klientom oprogramowania przetestowanego pod względem bezpieczeństwa i zabezpieczeń. Mimo że żaden system nie jest całkowicie bezpieczny, specjalne zespoły firmy Microsoft stosują odpowiednie procesy i technologie, które umożliwiają badanie, usuwanie i definiowanie problemów z zabezpieczeniami oraz informowanie klientów o sposobach ochrony komputerów.

  W ramach procesu publikowania oprogramowania firmy Microsoft wszystkie programy znajdujące się w Centrum pobierania są skanowane w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania przed ich publicznym udostępnieniem. Ponadto po publikacji oprogramowanie dostępne w Centrum pobierania jest regularnie skanowane pod względem obecności złośliwego kodu. Firma Microsoft zdaje sobie sprawę, że zagrożenia ciągle się zmieniają i będą ewoluować wraz z upływem czasu. Proces ten będzie zatem stale udoskonalany, aby zapewnić klientom ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.

 • Firma Microsoft oferuje różne usługi w trybie online, które pomagają zapewnić aktualność oprogramowania na komputerze. Usługa Windows Update wyszukuje nawet nieznane użytkownikowi aktualizacje. Zapewnia również najprostszy sposób instalowania aktualizacji, które pozwalają zapobiegać problemom lub je rozwiązywać, usprawniają działanie komputera lub zwiększają komfort obsługi. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Windows Update.
 • Centrum pobierania Microsoft zostało niedawno zmodyfikowane — poza bezpłatnymi programami i plikami do pobrania są w nim teraz dostępne również produkty odpłatne. Dla wygody użytkowników łącza pozycji dostępnych do zakupu prowadzą bezpośrednio do witryny Microsoft Store. Łącza bezpłatnych plików do pobrania prowadzą do stron ze szczegółowymi informacjami, które zawierają więcej danych i umożliwiają rozpoczęcie pobierania.

  Aby przeskanować komputer i sprawdzić zalecane aktualizacje za pomocą usług firmy Microsoft, zapoznaj się z odpowiedzią na poprzednie pytanie. W celu wyszukania określonych plików do pobrania można użyć jednej z następujących metod.

  • Aby znaleźć produkty i pliki do pobrania, kliknij ikonę na pasku nawigacyjnym pośrodku strony głównej Centrum pobierania.
  • Aby wyszukać konkretny produkt lub plik do pobrania, na pasku menu widocznym w górnej części strony kliknij nazwę menu, a następnie wybierz produkt lub plik do pobrania.
  • Aby wyszukać słowo kluczowe wpisz odpowiednie słowo (lub słowa) w polu wyszukiwania Wyszukiwanie w Centrum pobierania znajdującym się w górnej części strony.

  Na stronie wyników wyszukiwania mogą zostać wyświetlone następujące elementy:

  • Lista wybranych przez redakcję produktów i plików do pobrania, zalecanych na podstawie wyszukiwanego hasła.
  • Pole Sortuj według w prawej części strony. Kliknij strzałkę w dół i wybierz kolejność wyświetlania wyników wyszukiwania.
  • Lista opcji filtrowania w lewej części strony. Kliknij opcję Filtr, aby zawęzić listę elementów wyświetlanych w wynikach wyszukiwania. Opcja Filtr w połączeniu z oryginalnym wyszukiwanym hasłem umożliwia zawężenie wyników wyszukiwania.

  Gdy zostanie wyświetlony odpowiedni element, kliknij jego łącze, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania lub zakupu.

 • Firma Microsoft udostępnia pliki do pobrania w ponad 118 językach. Obecnie wszystkie pliki do pobrania w języku angielskim są dostępne w Centrum pobierania na stronie Centrum pobierania w języku angielskim. Firma Microsoft nie oferuje już oddzielnych plików do pobrania w angielskich wersjach językowych dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii lub Kanady.

  Pliki do pobrania w wersjach dla całego świata można znaleźć na dwa sposoby:

  1. Odwiedź ogólnoświatową witrynę Centrum pobierania
   1. W stopce każdej strony w anglojęzycznej witrynie Centrum pobierania można kliknąć łącze Worldwide downloads (Pliki do pobrania — cały świat).
   2. Kliknij język na liście. Nastąpi przejście do strony głównej ogólnoświatowej witryny Centrum pobierania, gdzie można przeglądać i wyszukiwać pliki do pobrania w wybranym języku.

   Uwaga: Strony szczegółów pobierania w ogólnoświatowej witrynie Centrum pobierania są wyświetlane w odpowiednim języku, jeśli jest to możliwe. Jeżeli jednak szczegółowe informacje nie są dostępne w języku innym niż angielskim, strona zostanie wyświetlona w angielskiej wersji językowej. Jeśli plik do pobrania nie jest dostępny w określonej wersji językowej, nie będzie widoczny w wybranej witrynie dla całego świata.

  2. Wybierz plik do pobrania dla całego świata z witryny w języku angielskim
   1. Na stronie szczegółów pobierania określonego elementu w obszarze Quick details (Krótki opis) będzie widoczne pole Change Language (Zmień język). Wybierz odpowiedni język z listy rozwijanej.

   Uwaga: Pole Change Language (Zmień język) jest wyświetlane tylko wtedy, gdy plik do pobrania jest dostępny w wersji dla całego świata. Jeśli pole nie jest widoczne, plik do pobrania nie został jeszcze udostępniony w językach innych niż angielski. Jeśli pole jest wyświetlane, ale określonego języka nie ma na liście, plik jest jeszcze niedostępny w danej wersji językowej.

 • W tej sekcji znajdziesz łącza do innych witryn firmy Microsoft, które zawierają pliki do pobrania. Należy pamiętać, że prawie wszystkie pliki dostępne do pobrania w tych witrynach można również znaleźć w Centrum pobierania Microsoft. Inne witryny firmy Microsoft mogą jednak udostępniać usługi i informacje, których nie ma w Centrum pobierania.

  W przypadku poszukiwania plików do pobrania dla systemu operacyjnego Windows lub pakietu Microsoft Office można skorzystać z witryny Windows Update, która umożliwia aktualizowanie oprogramowania komputera bez konieczności przechodzenia do Centrum pobierania.

 • Jeśli nie możesz znaleźć jakiegoś pliku, może on być dostępny w witrynie firmy innej niż Microsoft. Typowe przykłady takich programów to m.in. Adobe Reader, Macromedia Shockwave i Flash Player oraz oprogramowanie Java. Aktualne łącza do witryn z takimi plikami do pobrania znajdziesz w wyszukiwarce Bing. Jeśli masz pewność, że określony plik pochodzi od firmy Microsoft, ale nie możesz go znaleźć w Centrum pobierania lub za pośrednictwem usług automatycznej aktualizacji, skontaktuj się z nami.
 • Po kliknięciu elementu do pobrania w Centrum pobierania nastąpi przejście do strony ze szczegółowymi informacjami na temat pobieranego pliku. Znaczna część takich stron ma standardowy format i zawiera większość sekcji opisanych poniżej.

  • Krótki opis

   Sekcja Krótki opis zawiera przydatne podsumowanie, w tym nazwę i wielkość pobieranego pliku oraz datę jego opublikowania.

  • Wybierz inny język

   W określonych przypadkach jest widoczne pole Wybierz inny język, w którym można wybrać język inny niż angielski. Należy pamiętać, że część plików do pobrania nie jest dostępna we wszystkich wersjach językowych. Dodatkowo przetłumaczone strony szczegółów nie są dostępne dla wszystkich plików do pobrania w wersji innej niż angielska. W związku z tym na stronach pobierania plików w wersji innej niż angielska mogą być widoczne opisy i instrukcje w języku angielskim.

  • Przycisk lub łącze pobierania

   W przypadku każdego pliku na liście jest dostępny przycisk lub łącze Pobierz w sekcji Krótki opis. Aby rozpocząć pobieranie, należy kliknąć ten przycisk lub łącze.

  • Opis

   Sekcja Opis zawiera krótkie objaśnienie problemów rozwiązywanych przez dany plik do pobrania i związanych z nim korzyści.

  • Wymagania systemowe

   Należy zawsze sprawdzać informacje w sekcji Wymagania systemowe, aby upewnić się, że komputer jest zgodny z wymogami, a ilość miejsca jest wystarczająca do pobrania i uruchomienia pliku. Ta sekcja może również zawierać listę wymaganego lub zalecanego oprogramowania.

  • Instrukcje

   Z sekcją Instrukcje należy zapoznać się przed kliknięciem przycisku Pobierz, aby przygotować się do wykonania ewentualnych dodatkowych czynności.

  • Co pobrali inni użytkownicy

   Ta sekcja zawiera listę elementów pobranych przez użytkowników, którzy pobrali również bieżący plik. Informacje na temat powiązanych plików do pobrania mogą okazać się bardzo przydatne.

  • Dodatkowe informacje

   Ta sekcja zawiera informacje uzupełniające, które są bezpośrednio powiązane z pobieranym plikiem lub ułatwiają poprawę bezpieczeństwa działania systemu (np. informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń).

  • Pokrewne zasoby

   Łącza dostępne w tej sekcji umożliwiają przejście do instrukcji, grup dyskusyjnych, ofert specjalnych oraz innych zasobów związanych z wybranym plikiem do pobrania.

 • Po zarejestrowaniu się użytkownik może otrzymywać dostosowany biuletyn e-mail z powiadomieniami o nowych i polecanych plikach do pobrania oraz usługach, takich jak Windows Update.

  1. Przejdź do strony Powiadomienia o plikach do pobrania.
  2. Kliknij łącze Zarejestruj się teraz i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
  • Czyszczenie pamięci podręcznej

   Jeśli nie można ukończyć pobierania, może być konieczne wyczyszczenie pamięci podręcznej programu Windows Internet Explorer zgodnie z procedurą podaną poniżej. Należy pamiętać, że procedura może się nieco różnić w zależności od zainstalowanej wersji programu Internet Explorer.

   1. W menu Narzędzia programu Internet Explorer kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Ogólne.
   2. W sekcji Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń.
   3. W sekcji Tymczasowe pliki internetowe w oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania kliknij pozycję Usuń pliki, a następnie kliknij przycisk Tak, aby opróżnić całą pamięć podręczną tymczasowych plików internetowych.
   4. W sekcji Historia w oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania kliknij pozycję Usuń historię. Gdy zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz usunąć historię odwiedzonych witryn sieci Web, kliknij przycisk Tak. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.
   5. Na karcie Ogólne w sekcji Historia przeglądania kliknij przycisk Ustawienia. W oknie dialogowym Ustawienia wybierz opcję Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę. Następnie ustaw ilość miejsca na dysku dla folderu Temporary Internet Files na ilość większą niż wielkość pobieranego pliku. Kliknij przycisk Wyświetl pliki.
   6. W otwartym oknie Tymczasowe pliki internetowe wybierz z menu Edycja polecenie Zaznacz wszystko. Kliknij przycisk Usuń. Gdy zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy chcesz usunąć wszystkie zaznaczone pliki cookie, kliknij przycisk Tak. Klikaj przyciski OK do momentu powrotu do karty Ogólne, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
  • Wyłączanie automatycznego zamykania połączenia

   Innym możliwym powodem problemów z ukończeniem pobierania pliku może być automatyczne zamykanie połączenia przez usługodawcę internetowego (ISP) po upływie określonego czasu bezczynności wyrażonego w minutach. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby wyłączyć automatyczne kończenie połączenia podczas pobierania plików.

 • Przed użyciem pobranego oprogramowania należy je zainstalować. Jeśli na przykład aktualizacja zabezpieczeń zostanie pobrana, ale nie zostanie zainstalowana, komputer nie będzie chroniony. Aby zapisać i zainstalować pobrany plik, wykonaj następujące czynności:

  1. Na stronie szczegółów pobierania kliknij przycisk Pobierz.
  2. Zostanie otwarte okno dialogowe. Kliknij przycisk Zapisz.
  3. Zostanie wyświetlony monit o wybranie lokalizacji pobieranego pliku na komputerze. Wybierz odpowiednią lokalizację i kliknij przycisk Zapisz.
  4. Po zakończeniu pobierania pliku zostanie wyświetlone następne okno dialogowe. Aby natychmiast zainstalować plik, kliknij przycisk Otwórz. Spowoduje to uruchomienie kreatora instalacji.
  5. •Aby nie instalować pliku natychmiast, kliknij przycisk Zamknij. W celu zainstalowania pliku w dogodnym momencie kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić kreatora instalacji.

  Uwaga: Pobierany plik należy zapisać w łatwej do zapamiętania lokalizacji, aby można było zainstalować oprogramowanie w dogodnym momencie. Zaleca się utworzenie na Pulpicie specjalnego folderu, w którym będą zapisywane wszystkie pobierane pliki. Aby utworzyć taki folder, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieużywany obszar na Pulpicie.
  2. Wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij pozycję Folder.
  3. Nadaj folderowi nazwę, na przykład Moje pobrane pliki.