Aktualizacja
Dodatek SP1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 ułatwia zapewnienie komputerom i serwerom najnowszego poziomu obsługi.
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Aparat plików wykonywalnych użytkownika końcowego dla programu Microsoft DirectX® zaktualizuje obecnie używaną wersję programu DirectX — podstawową technologię wykorzystywaną w systemie Windows®, która umożliwia płynne odtwarzanie mult...
BEZPŁATNE
Narzędzie
Platforma .NET Framework 4.5 jest wysoce zgodną, zaktualizowaną wersją technologii .NET Framework 4.
BEZPŁATNE
Aktualizacja
To narzędzie jest udostępniane, ponieważ w magazynie usług systemu Windows wykryto niespójność, która może uniemożliwić pomyślne zainstalowanie przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania.
BEZPŁATNE
Aktualizacja
Aktualizacja platformy dla systemu Windows 7 zapewnia udoskonalone funkcje i poprawę wydajności w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.
BEZPŁATNE
Poprawka zabezpieczeń
Windows 8.1 Update to zbiorczy pakiet aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznych oraz aktualizacji.
BEZPŁATNE
Aktualizacja
Microsoft .NET Framework 4.5.2 to aktualizacja lokalna o dużej zgodności dla programów Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5 i Microsoft .NET Framework 4.5.1. Pakietu offline można używać w sytuacjach, gdy nie można użyć ins...
BEZPŁATNE
Narzędzie
Microsoft .NET Framework 4.6 to aktualizacja lokalna o dużej zgodności dla programów Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1 i Microsoft .NET Framework 4.5.2. Instalator internetowy to niewielki...
BEZPŁATNE
Narzędzie
Microsoft .NET Framework 4.6.1 to aktualizacja lokalna o dużej zgodności dla platform Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1, Microsoft .NET Framework 4.5.2 i Microsoft .NET Framework 4.6. Instalato...
BEZPŁATNE
Aktualizacja
To narzędzie jest udostępniane, ponieważ w magazynie usług systemu Windows wykryto niespójność, która może uniemożliwić pomyślne zainstalowanie przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania.
BEZPŁATNE