Aktualizacja
Dodatek SP1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 ułatwia zapewnienie komputerom i serwerom najnowszego poziomu obsługi.
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Aparat plików wykonywalnych użytkownika końcowego dla programu Microsoft DirectX® zaktualizuje obecnie używaną wersję programu DirectX — podstawową technologię wykorzystywaną w systemie Windows®, która umożliwia płynne odtwarzan...
BEZPŁATNE
Narzędzie
Pakiet opartego na sieci Web Instalatora programu .NET Framework 4 pobiera i instaluje składniki wymagane do uruchamiania na komputerach z docelową architekturą i systemem operacyjnym. Podczas instalacji wymagane jest połączenie z Internetem. Program .NET...
BEZPŁATNE
Aplikacja
Program Microsoft .NET Framework 3.5 udostępnia wiele nowych funkcji rozbudowanych w oparciu o programy .NET Framework w wersji 2.0 i 3.0 oraz obejmuje dodatek Service Pack 1 do programów .NET Framework 2.0 i .NET Framework 3.0.
BEZPŁATNE
Narzędzie
Platforma .NET Framework 4.5 jest wysoce zgodną, zaktualizowaną wersją technologii .NET Framework 4.
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Microsoft DirectX(r) 9.0c to najnowsza wersja techniki DirectX, zapewniająca dużą wydajność gier i innego oprogramowania multimedialnego, które wykorzystują ten standard.
BEZPŁATNE
Poprawka zabezpieczeń
Windows 8.1 Update to zbiorczy pakiet aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji krytycznych oraz aktualizacji.
BEZPŁATNE
Narzędzie
Pakiet redystrybucyjny programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile instaluje aparat plików wykonywalnych .NET Framework i powiązane z nim pliki wymagane do uruchamiania i projektowania aplikacji przeznaczonych dla programu .NET Framewor...
BEZPŁATNE
Aktualizacja
Microsoft .NET Framework 4.5.2 to aktualizacja lokalna o dużej zgodności dla programów Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5 i Microsoft .NET Framework 4.5.1. Pakietu offline można używać w sytuacjach, g...
BEZPŁATNE
Narzędzie
Microsoft .NET Framework 4.6 to aktualizacja lokalna o dużej zgodności dla programów Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1 i Microsoft .NET Framework 4.5.2. Instala...
BEZPŁATNE