Aktualizacja
Dodatek SP1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 ułatwia zapewnienie komputerom i serwerom najnowszego poziomu obsługi.
BEZPŁATNE
Składnik redystrybucyjny
Aparat plików wykonywalnych użytkownika końcowego dla programu Microsoft DirectX® zaktualizuje obecnie używaną wersję programu DirectX — podstawową technologię wykorzystywaną w systemie Windows®, która umożliwia ...
BEZPŁATNE
Aplikacja
Program Microsoft Security Essentials zabezpiecza w czasie rzeczywistym komputer, z którego korzystasz w domu lub w małej firmie, przed wirusami, programami szpiegującymi i innym złośliwym oprogramowaniem.
BEZPŁATNE
Narzędzie
Pakiet opartego na sieci Web Instalatora programu .NET Framework 4 pobiera i instaluje składniki wymagane do uruchamiania na komputerach z docelową architekturą i systemem operacyjnym. Podczas instalacji wymagane jest połączenie z Internetem. Program .NET...
BEZPŁATNE
Aplikacja
Program Microsoft .NET Framework 3.5 udostępnia wiele nowych funkcji rozbudowanych w oparciu o programy .NET Framework w wersji 2.0 i 3.0 oraz obejmuje dodatek Service Pack 1 do programów .NET Framework 2.0 i .NET Framework 3.0.
BEZPŁATNE
Narzędzie
Platforma .NET Framework 4.5 jest wysoce zgodną, zaktualizowaną wersją technologii .NET Framework 4.
BEZPŁATNE
Aktualizacja
Szybciej. Bezpieczniej. Internet Explorer 11 jest przeglądarką zalecaną do systemu Windows 7.
BEZPŁATNE
Aktualizacja
Aktualizacja platformy dla systemu Windows 7 zapewnia udoskonalone funkcje i poprawę wydajności w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1.
BEZPŁATNE
Aktualizacja
To narzędzie jest udostępniane, ponieważ w magazynie usług systemu Windows wykryto niespójność, która może uniemożliwić pomyślne zainstalowanie przyszłych aktualizacji, dodatków Service Pack i oprogramowania.
BEZPŁATNE
Narzędzie
Pobranie i uruchomienie Doradcy uaktualnienia systemu Windows 7 pozwala sprawdzić, czy komputer jest gotowy na system Windows 7. To narzędzie przeprowadza skanowanie sprzętu, urządzeń i zainstalowanych programów pod kątem znanych pr...
BEZPŁATNE