A teacher helping a student

Programy Szkół Microsoft

Szkoły Microsoft i szkoły modelowe Microsoft to globalna społeczność szkół zaangażowanych w transformację cyfrową w celu udoskonalenia wyników kształcenia.

Udostępnianie uczniom/studentom możliwości osiągania coraz wyższych celów

O Szkołach Microsoft

Microsoft schools red badge with a yellow school outline in the middle, with the Microsoft logo at the top

Szkoły Microsoft koncentrują się na przewodzeniu i kształceniu. Szkoły, które zastanawiają się, jak dokonać transformacji edukacji i zintegrować technologię w klasach, budynku, a także podczas lekcji, mogą odnieść korzyść z uczestnictwa w programie Szkoły Microsoft.

Szkoły Microsoft koncentrują się na przewodzeniu i kształceniu. Szkoły te dopiero zaczynają zapoznawać się z rozwiązaniami, programami lub urządzeniami Microsoft, ale zasygnalizowały swoją intencję dalszego działania w tym kierunku.

Jeśli jesteś w szkole, która zaczyna się zastanawiać, jak dokonać transformacji edukacji i zintegrować technologię, zapraszamy do udziału w programie Szkoły Microsoft. Możesz się zarejestrować w dowolnej chwili.

Zarejestruj się do programu Szkoły Microsoft

Dzięki rejestracji i uczestnictwu w programie Szkoły Microsoft szkoły uzyskają następujące korzyści:

 • Globalna rozpoznawalność poprzez wpisanie na naszą listęSzkół Microsoft i szkół modelowych (aktualizowana co miesiąc)
 • Otrzymasz skrócony przewodnik, pełen zasobów stanowiących wsparcie dla liderów szkoły
 • Dołączysz do globalnej społeczności praktyków, która dociera do ponad 1000 innych liderów szkół za pośrednictwem naszego kanału społecznościowego, Yammer
 • Otrzymasz comiesięczny biuletyn z najlepszymi zasobami na temat kształcenia i przywództwa Microsoft
 • Otrzymasz powiadomienia (przez nasz biuletyn i grupy społecznościowe) o nowych produktach, ofertach i okazjach
 • Możesz wybierać zasoby dla liderów i wiodących edukatorów dostępne w Społeczności Pedagogów Microsoft
 • Będziesz uczestnikiem cokwartalnych globalnych telekonferencji

O szkołach modelowych Microsoft

Microsoft showcase schools blue badge with a light blue school outline in the middle, with the Microsoft logo at the top

Szkoły modelowe Microsoft to globalna społeczność szkół zaangażowanych w transformację cyfrową w celu udoskonalenia nauczania i uczenia się. Szkoły modelowe tworzą obejmujące wszystkich środowisko nauczania, które inspiruje do nieustannego kształcenia, stymulując rozwój niezbędnych umiejętności życiowych i wspierając nauczycieli w pielęgnowaniu pasji uczniów.

Zespoły liderów szkół modelowych to członkowie społeczności zawodowej, która podkreśla wartość stosowania technologii na drodze do transformacji i zwiększania wydajności w całej szkole. Szkoły modelowe Microsoft kładą nacisk na zindywidualizowane metody nauczania swoich uczniów przez użycie w trybie 1:1 urządzeń edukacyjnych oraz kształcenie za pomocą najnowszej technologii, jak Office 365 Education, Office Mix, OneNote, Skype, Minecraft i inne.

Szkoły modelowe stanowią przykład:

Przywództwo

 • Liderzy szkół wdrożyli przejrzyste plany ulepszeń w celu przeprowadzenia transformacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych
 • Liderzy szkół wybierają technologie Microsoft wykorzystywane potem w klasie i sami z nich korzystają

Wydajność szkoły

 • Szkoła planuje i zapewnia personelowi rozwój kompetencji zawodowych w celu integracji kształcenia cyfrowego
 • Szkoła przyjmuje gości i dzieli się najlepszymi praktykami ze stosowania technologii Microsoft w nauczaniu i uczeniu się

Nauczanie i uczenie się

 • Edukacja cyfrowa jest odpowiednio uwzględniona w zakresie programowym
 • Kładzie się nacisk na zindywidualizowane podejście do nauczania
 • Nauki przyrodnicze, technika, inżynieria oraz matematyka są mocno obecne w zakresie programowym

Wydajność techniczna

 • Szkoła wdraża urządzenia z Windows, Office 365, OneNote i innymi technologiami
 • Nasycenie urządzeniami ułatwia kształcenie w trybie 1:1, gdy jest to uzasadnione wymogami zakresu programowego

Zgłoś się do programu Szkoły modelowe Microsoft

 1. Przeczytaj więcej o programie Szkoły modelowe
 2. Wypełnij kwestionariusz samooceny i zapisz swój wynik (opcjonalnie)
 3. Wyślij zgłoszenie do programu Szkoły modelowe
 4. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą przedstawiciel firmy Microsoft