Zasady ochrony prywatności i regulamin świadczenia usługi dotyczące przeglądarki Xpress Browser

Luty 2015 r.

Niniejsze powiadomienie w połączeniu z Warunkami świadczenia usługi firmy Microsoft Mobile wraz z Zasadami ochrony prywatności firmy Microsoft Mobile (razem zwane „Warunkami”) regulują korzystanie z usługi, witryny i oprogramowania (razem zwanych „Usługą”). Usługa umożliwia użytkownikowi poznawanie całego Internetu, zapewniając dostęp do witryn i aplikacji internetowych – nawet tych, które zostały zaprojektowane z myślą o przeglądarkach na komputery stacjonarne.

Usługa używa zaawansowanych, opartych na chmurze rozwiązań w połączeniu z szerokopasmowym dostępem do Internetu w celu przekształcania i optymalizacji stron internetowych. Po zażądaniu strony internetowej za pomocą Usługi żądanie jest kierowane za pośrednictwem serwera firmy Microsoft Mobile do docelowej witryny internetowej. Serwer firmy Microsoft Mobile odbiera stronę z docelowej witryny internetowej, przekształca ją i optymalizuje pod kątem urządzenia użytkownika, kompresuje dane i wysyła odpowiedź do urządzenia. Taka optymalizacja może znacząco zmniejszyć ilość danych niezbędnych do wyświetlenia stron internetowych, w wyniku czego przeglądanie jest szybsze, a w ramach abonamentu można wyświetlić więcej stron internetowych.

Opłaty za transmisję danych

Dostęp do Internetu za pośrednictwem Usługi jest realizowany za pomocą usługi komórkowej transmisji danych lub sieci Wi-Fi (jeśli jest obsługiwana przez urządzenie). Przeglądanie Internetu może obejmować transmisję dużych ilości danych. Faktyczne opłaty za transmisję danych zależą od liczby wyświetlonych stron, cennika transmisji danych operatora i innych czynników. Aby uzyskać informacje na temat opłat za transmisję danych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Jakie informacje są gromadzone?

Przeglądanie Internetu nie jest związane z przekazywaniem żadnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości. Nie zbieramy ani nie uzyskujemy w żaden inny sposób dostępu do informacji wyświetlanych przez użytkownika na stronach internetowych lub w aplikacjach internetowych. Nie zbieramy też informacji wprowadzanych przez użytkownika w witrynie internetowej lub aplikacji internetowej za pomocą Usługi bez zgody użytkownika.

Pliki cookie, zakładki i inne zapisane elementy: Pliki cookie to małe fragmenty informacji przechowywane przez witryny internetowe w przeglądarce w celu ułatwienia witrynom wyświetlania lub dostosowania prezentowanych informacji. Pliki cookie konfigurowane przez witryny internetowe, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Usługi, są przechowywane na naszych serwerach. Użytkownik może usunąć te pliki cookie w dowolnej chwili, wybierając z menu ustawień pozycję „wyczyść pliki cookie” lub „wyczyść wszystkie dane osobiste”.

Usługa także umożliwia zapisanie zakładek lub ulubionych witryn internetowych. Jeśli użytkownik zapisze te zakładki, zostaną one zachowane na urządzeniu, a nie na naszych serwerach. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć te zakładki — w tym celu należy je zaznaczyć i usunąć lub wybrać z menu ustawień pozycję „wyczyść wszystkie dane osobiste”.

Usługa może też umożliwić zapisywanie nazw użytkownika oraz haseł w celu szybszego i łatwiejszego logowania się do ulubionych witryn internetowych. Jeśli użytkownik zechce skorzystać z tej funkcji, nazwy użytkownika i hasła zostaną bezpiecznie zachowane na urządzeniu. Nie są one przechowywane na naszych serwerach. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć je, wybierając z menu ustawień pozycję „wyczyść hasła” lub „wyczyść wszystkie dane osobiste”.

Lokalizacja: Usługa obsługuje standardowe funkcje geolokalizacji. Za zgodą użytkownika Usługa umożliwia witrynom i aplikacjom internetowym uzyskanie informacji o lokalizacji urządzenia. Użytkownik może się nie zgodzić na udostępnianie informacji o lokalizacji, odpowiednio konfigurując ustawienia.

Losowy identyfikator i inne dzienniki serwera: Do Usługi przypisywany jest losowy, unikatowy identyfikator, aby nasze serwery mogły kojarzyć przeglądarkę użytkownika z przechowywanymi plikami cookie, a także wymaganą konfigurację na poziomie przeglądarki i urządzenia (na przykład język i jakość obrazu) w celu przetwarzania stron internetowych. Informacje, takie jak konfiguracja przeglądarki (typ urządzenia, wersja przeglądarki, adres IP itp.), znacznik czasowy, geolokalizacja (jeśli jest włączona) i wszystkie informacje wpisane na pasku URL (adresy URL lub wyszukiwania), są automatycznie rejestrowane przez nasze serwery. Informacje te nie są używane do identyfikowania tożsamości użytkownika.

Jakie możliwości ma użytkownik?

Ustawienia menu Usługi zawierają elementy pozwalające na kontrolowanie sposobu zarządzania prywatnością użytkownika. W zależności od produktu, platformy oprogramowania oraz ich wersji dostępność ustawień i funkcji może się różnić.

Funkcja Zarządzanie plikami cookie umożliwia wyczyszczenie przechowywanych plików cookie i, jeśli taka opcja jest dostępna, wyłączenie przechowywania plików cookie.

Funkcja Wyczyść historię umożliwia wyczyszczenie historii przeglądania przechowywanej bezpiecznie na urządzeniu.

Funkcja Wyczyść dane osobiste umożliwia wyczyszczenie plików cookie, historii przeglądania, nazw użytkownika i haseł, zakładek i innych zapisanych elementów. To polecenie powoduje także zastąpienie obecnego losowego unikatowego identyfikatora użytkownika nowym.

Funkcja Ustawienia lokalizacji umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji geolokalizacji w przypadku witryn i aplikacji internetowych. Włącza także lub wyłącza rejestrowanie geolokalizacji.

Program rozwojowy umożliwia włączanie i wyłączanie naszego programu rozwijania produktów.

Do czego wykorzystujemy zebrane dane?

Oprócz używania przechowywanych informacji do świadczenia Usługi, możemy także używać informacji do wspomagania rozwoju naszych produktów i usług. Możemy także polecać inne witryny lub wyświetlać reklamy na podstawie odwiedzonych adresów URL lub bieżącej geolokalizacji urządzenia.

Jakie stosuje się środki bezpieczeństwa?

Nasze serwery są chronione przez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby uniemożliwić dostęp osób niepowołanych do danych przechowywanych na naszych serwerach i ich przetwarzanie.

Bezpieczna transmisja danych (HTTPS):Usługa przetwarza i optymalizuje całą transmisję danych związaną z przeglądaniem stron za pośrednictwem naszych serwerów w celu umożliwienia szybkiego i efektywnego przeglądania Internetu. Po uzyskaniu przez użytkownika dostępu do witryn za pomocą połączenia HTTPS Usługa ustanawia bezpieczne połączenie między urządzeniem użytkownika a naszymi serwerami oraz między naszymi serwerami a docelową witryną internetową. Połączenie między urządzeniem a serwerem jest zabezpieczone za pomocą standardowego w branży silnego szyfrowania AES lub szyfrowania HTTPS/SSL. Połączenie między serwerem a docelową witryną internetową jest zabezpieczone za pomocą szyfrowania HTTPS/SSL. Strony internetowe są bezpiecznie przesyłane z witryny internetowej do naszych serwerów, na których są przetwarzane i optymalizowane, a następnie zostają bezpiecznie przesłane do urządzenia. Informacje zawarte na stronach internetowych są używane tylko przez nasze serwery do przetwarzania i optymalizowania stron w celu przesłania ich do urządzenia. Firma Microsoft Mobile nie przechowuje tych informacji ani nie uzyskuje do nich dostępu w jakimkolwiek celu.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Można się z nami skontaktować za pośrednictwem pracowników lokalnego centrum obsługi klienta lub adresu korespondencyjnego:
Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
‎Finlandia

Uwaga, witryny internetowe i treści dostarczane przez wydawców zewnętrznych często podlegają innym warunkom i zasadom ochrony prywatności („Zasady innych podmiotów”). Zalecamy zapoznanie się z Zasadami innych podmiotów. Firma Microsoft Mobile nie odpowiada za działania i praktyki takich witryn internetowych i dostawców treści w odniesieniu do prywatności klienta i innych kwestii.

Będziemy wdzięczni za opinie

Gdy zakończysz przeglądanie naszej witryny, zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie na jej temat.

Zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie na temat naszej witryny. Kiedy skończysz wizytę w witrynie, otworzy się okno z ankietą do wypełnienia.

Gdy zakończysz przeglądanie naszej witryny, zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie na jej temat.

Dziękujemy!

Ankieta zostanie otwarta, gdy opuścisz witrynę.

Powrót do początku