*
Microsoft*
Výsledky poskytuje služba Bing

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů společnosti Microsoft®

Aktualizováno: Únor 2009

Společnost Microsoft se cítí povinna pomáhat při zajištění ochrany vašich osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje shromažďování dat a způsoby použití pro zprávy programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, které budou odeslány společnosti Microsoft, pokud se programu účastníte. Toto prohlášení se nevztahuje na jiné online ani offline weby, produkty nebo služby společnosti Microsoft.

Shromažďování a používání informací

Pokud se programu zúčastníte, budeme shromažďovat základní informace o tom, jak využíváte aplikace, počítač nebo zařízení a připojená zařízení. Shromažďujeme také informace o tom, jak je každý tento prvek nastaven a jak funguje. Tyto zprávy jsou odesílány společnosti Microsoft, aby nám pomáhaly zlepšit funkce nejčastěji používané zákazníky a vytvářet řešení pro běžné problémy.

Pro účast v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů se obvykle můžete rozhodnout při první instalaci produktu společnosti Microsoft. Pokud si to později rozmyslíte, klikněte ve většině aplikací společnosti Microsoft na nabídku Nápověda a potom na příkaz Možnosti pro odeslání vašeho názoru. (U některých produktů bude pravděpodobně nutné zkontrolovat nastavení nebo možnosti nabídek.)

Zprávy programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů obvykle obsahují tyto informace:

Konfigurace, například kolik procesorů je v počítači, kolik síťových připojení používáte, který operační systém počítač právě používá, rozlišení zobrazení pro monitory a displeje, sílu bezdrátového signálu mezi počítačem a zařízením pro přehrávání médií a zda jsou zapnuty některé funkce, například bezdrátová technologie Bluetooth nebo vysokorychlostní USB.

Výkon a spolehlivost, například rychlost reakce programů na klepnutí na tlačítko, množství problémů s aplikací či zařízením nebo rychlost odesílání a příjmu informací prostřednictvím síťového připojení.

Používání aplikací, například nejčastěji používané funkce, četnost spouštění aplikací nebo obvyklý počet složek vytvořených na ploše.

Funkce využívající Internet v softwaru budou odesílat informace o vašem počítači (standardní informace o počítači) webům, které navštívíte, a webovým službám, které používáte. Tyto informace obvykle neumožňují identifikaci osob. Standardní informace o počítači obvykle zahrnují určité informace o softwaru a hardwaru, jako je například IP adresa, verze operačního systému, verze webového prohlížeče, identifikátor hardwaru (označuje výrobce, název zařízení a verzi) a místní a jazyková nastavení. Přestože při každém odeslání zprávy programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů společnosti Microsoft jsou také odeslány standardní informace o počítači, společnost Microsoft s těmito zprávami neukládá vaši IP adresu.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů generuje identifikátor GUID, který je uložen v počítači a jedinečně jej identifikuje. Identifikátor GUID je náhodně vygenerované číslo, neobsahuje žádné osobní informace a neslouží k vaší identifikaci. Program používá identifikátor GUID, aby určil, jak je získaná zpětná vazba rozložena a jak mají být stanoveny její priority. Identifikátor GUID umožňuje společnosti Microsoft rozlišit například zákazníka, který hlásí určitý problém stokrát, od sta zákazníků, kteří mají stejný problém jen jednou. GUID je uložen v počítači a je odeslán s každou zprávou programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů. Tyto zprávy záměrně neobsahují žádné kontaktní informace o vás (například jméno, adresu nebo telefonní číslo). Některé zprávy však mohou nezáměrně obsahovat individuální identifikátory (jiné než GUID), například sériové číslo zařízení připojeného k počítači. Společnost Microsoft filtruje informace obsažené ve zprávách programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů ve snaze odstranit případné individuální identifikátory, které v nich mohou být obsaženy.

Informace z programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů slouží společnosti Microsoft ke zlepšování softwaru. Informace z programu můžeme sdílet s partnery, ale tyto informace nelze použít k identifikaci osob.

Informace, které jsou shromažďovány nebo zasílány společnosti Microsoft, mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v jakékoliv jiné zemi, kde má sídlo společnost Microsoft, její přidružené společnosti, pobočky nebo zástupci. Společnost Microsoft může tyto informace zpřístupnit, pokud to vyžaduje zákon, nebo v dobré víře, že tento postup je nutný, aby bylo možné: (a) vyhovět zákonným nařízením nebo se podrobit soudnímu řízení vedenému proti společnosti Microsoft nebo tomuto webu; (b) chránit nebo bránit práva nebo majetek společnosti Microsoft a skupinu jejích webů; (c) jednat v naléhavých případech v zájmu ochrany osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti Microsoft, uživatelů softwaru a služeb společnosti Microsoft a veřejnosti. Společnost Microsoft příležitostně najímá jiné společnosti, aby jejím jménem poskytovaly služby v omezeném rozsahu, například podporu zákazníků, zpracování transakcí nebo provádění statistické analýzy hlášení. Těmto společnostem poskytne společnost Microsoft pouze takové informace, které jsou nezbytně nutné k poskytování těchto služeb. Tyto společnosti jsou povinny zachovávat důvěrný charakter informací a nesmějí tyto informace používat pro žádné jiné účely.

Zabezpečení

Společnost Microsoft se cítí povinna pomáhat při ochraně bezpečnosti shromažďovaných informací. Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů používá různé technologie a postupy zabezpečení, které pomáhají chránit zprávy před neoprávněným přístupem, použitím či zpřístupněním. Poskytnuté informace například ukládáme v počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných provozech.

Změny v tomto prohlášení

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů může společnost Microsoft čas od času změnit. Pokud se tak stane, bude rovněž aktualizováno i datum poslední aktualizace uvedené v úvodu tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Společnost Microsoft doporučuje uživatelům pravidelně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů kontrolovat, aby byli neustále informování o tom, jak shromažďované údaje chráníme.

Další informace

Společnost Microsoft vítá vaše připomínky týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud se domníváte, že společnost Microsoft toto prohlášení nedodržela, kontaktujte nás e-mailem nebo poštou a my se budeme v rozumné míře snažit problém rychle určit a napravit.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů a ochrana osobních údajů
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
Odešlete e-mail na adresu askceip@microsoft.com.
Kontaktní informace o zastoupení nebo pobočce společnosti Microsoft ve své zemi či oblasti naleznete na webu www.microsoft.com/worldwide.©2014 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Kontaktujte nás |Právní doložky |Ochranné známky |Zásady ochrany osobních údajů