Κάντε κλικ εδώ για να εγκαταστήσετε το Silverlight*
HellasΑλλαγή|Όλες οι τοποθεσίες της Microsoft
Microsoft

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft®

Ενημερώθηκε: Φεβρουάριος 2009

Η Microsoft έχει δεσμευτεί να συμβάλλει στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων για τις αναφορές του Προγράμματος βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP) που θα αποστέλλονται στη Microsoft εάν συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. Αυτή η δήλωση δεν ισχύει για άλλες τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft, ηλεκτρονικές ή μη.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Όταν συμμετέχετε στο πρόγραμμα, συλλέγουμε βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα προγράμματά σας, τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και τις συνδεδεμένες συσκευές σας. Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και τις επιδόσεις του καθενός από αυτά. Αυτές οι αναφορές αποστέλλονται στη Microsoft για να συμβάλουν στη βελτίωση των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι πελάτες μας και για την εξεύρεση λύσεων σε συνήθη προβλήματα.

Συνήθως, μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών κατά την πρώτη εγκατάσταση ενός προϊόντος της Microsoft. Για να αλλάξετε τις λεπτομέρειες της συμμετοχής σας αργότερα, κάντε κλικ στο μενού "Βοήθεια", στα περισσότερα προγράμματα της Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Επιλογές σχολίων πελάτη". (Για ορισμένα προϊόντα, ίσως να χρειαστεί να ελέγξετε τα μενού ρυθμίσεων ή επιλογών.)

Οι αναφορές του προγράμματος CEIP συνήθως περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω:

Ρύθμιση παραμέτρων, όπως τον αριθμό των επεξεργαστών που υπάρχουν στον υπολογιστή σας, τον αριθμό των συνδέσεων που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή σας, τις αναλύσεις οθόνης των συσκευών προβολής, την ισχύ του ασύρματου σήματος μεταξύ του υπολογιστή σας και μιας συσκευής αναπαραγωγής μέσων, καθώς και το αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες δυνατότητες, όπως η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή οι συνδέσεις υψηλής ταχύτητας USB.

Επιδόσεις και αξιοπιστία, όπως πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται ένα πρόγραμμα όταν κάνετε κλικ σε ένα κουμπί, πόσα προβλήματα αντιμετωπίζετε με ένα πρόγραμμα ή μια συσκευή και πόσο γρήγορα αποστέλλονται ή λαμβάνονται οι πληροφορίες μέσω μιας σύνδεσης δικτύου.

Χρήση προγραμμάτων, όπως τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά, τη συχνότητα με την οποία πραγματοποιείτε εκκίνηση των προγραμμάτων και πόσους φακέλους δημιουργείτε συνήθως στην επιφάνεια εργασίας σας.

Οι δυνατότητες με ενεργοποίηση Internet του λογισμικού αποστέλλουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας (βασικές πληροφορίες υπολογιστή) στις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε και στις υπηρεσίες Web που χρησιμοποιείτε. Αυτά τα στοιχεία γενικά δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμα. Οι βασικές πληροφορίες υπολογιστή συνήθως περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και το υλικό του υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP σας, την έκδοση του λειτουργικού συστήματός σας, την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας στο Web, το αναγνωριστικό του υλικού σας (στο οποίο αναφέρονται ο κατασκευαστής, το όνομα και η έκδοση της συσκευής), καθώς και τις τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Παρόλο που, με κάθε αναφορά του προγράμματος CEIP που αποστέλλεται στη Microsoft, αποστέλλονται επίσης και οι βασικές πληροφορίες υπολογιστή, η Microsoft δεν αποθηκεύει τη διεύθυνση IP σας μαζί με τις αναφορές του προγράμματος CEIP από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.

Το πρόγραμμα CEIP δημιουργεί ένα καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό (GUID) που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας και τον προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο. Το GUID είναι ένας αριθμός που παράγεται τυχαία. Δεν περιέχει κανένα προσωπικό στοιχείο και δεν χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Το πρόγραμμα CEIP χρησιμοποιεί το GUID για να προσδιορίσει πόσο διαδεδομένα είναι τα διάφορα θέματα και πώς να τα ταξινομήσει ανάλογα με την προτεραιότητά τους. Για παράδειγμα, το GUID επιτρέπει στη Microsoft να κάνει διάκριση μεταξύ ενός πελάτη που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εκατό φορές και άλλων πελατών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα μία φορά. Το GUID αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας και αποστέλλεται με κάθε αναφορά του προγράμματος CEIP. Οι αναφορές του προγράμματος CEIP δεν περιέχουν σκόπιμα τυχόν στοιχεία επικοινωνίας σας (όπως το όνομα, η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου σας). Ωστόσο, σε ορισμένες αναφορές ενδέχεται να περιέχονται μεμονωμένα αναγνωριστικά (πέρα από το GUID), όπως ο σειριακός αριθμός μιας συσκευής που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας, χωρίς αυτό να έχει γίνει σκόπιμα. Η Microsoft φιλτράρει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναφορές CEIP, σε μια προσπάθεια αφαίρεσης των μεμονωμένων αναγνωριστικών που ενδέχεται να περιέχονται σε αυτές.

Η Microsoft χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του προγράμματος CEIP για να βελτιώσει το λογισμικό της. Ενδέχεται να κάνουμε κοινή χρήση των πληροφοριών του προγράμματος CEIP με συνεργάτες, αλλά οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται από ή αποστέλλονται στη Microsoft ενδέχεται να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η Microsoft ή οι θυγατρικές της εταιρείες ή οι αντιπρόσωποι διατηρούν υπηρεσίες. Η Microsoft ενδέχεται να γνωστοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή εάν θεωρεί, καλή τη πίστει, ότι αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να: (α) συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου ή με νομικές διαδικασίες που εγέρθηκαν εναντίον της Microsoft ή της τοποθεσίας, (β) να προστατεύσει και να διαφυλάξει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Microsoft και της οικογένειας τοποθεσιών της στο Web ή (γ) να ενεργήσει υπό επείγουσες συνθήκες για να προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια υπαλλήλων της Microsoft, χρηστών λογισμικού ή υπηρεσιών της Microsoft ή μελών του κοινού. Περιστασιακά, η Microsoft προσλαμβάνει άλλες εταιρείες που παρέχουν περιορισμένες υπηρεσίες για λογαριασμό της, όπως παροχή υποστήριξης πελατών, επεξεργασία συναλλαγών ή εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης των αναφορών. Η Microsoft θα παρέχει σε αυτές τις εταιρείες μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι εταιρείες αυτές είναι υποχρεωμένες να χειρίζονται τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές και τους απαγορεύεται να τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Ασφάλεια

Η Microsoft έχει δεσμευτεί να συμβάλλει στην προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών που συλλέγουμε. Το πρόγραμμα CEIP χρησιμοποιεί μια σειρά από τεχνολογίες και διαδικασίες ασφάλειας για να συμβάλει στην προστασία των αναφορών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα στοιχεία που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.

Αλλαγές σε αυτήν τη Δήλωση

Η Microsoft ενδέχεται να ενημερώνει κατά καιρούς αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αναθεωρούμε επίσης την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην κορυφή της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, για να είστε ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουμε στην προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft θεωρεί ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν πιστεύετε ότι η Microsoft δεν έχει τηρήσει πιστά την παρούσα δήλωση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω κανονικού ταχυδρομείου. Από τη μεριά μας, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για τον έγκαιρο προσδιορισμό και την επίλυση του προβλήματος.

Προστασία προσωπικών δεδομένων του προγράμματος CEIP
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
Διεύθυνση αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: askceip@microsoft.com.
Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της θυγατρικής ή συγγενούς εταιρείας της Microsoft στη χώρα ή την περιοχή σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/worldwide.©2017 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Επικοινωνία |Όροι χρήσης |Εμπορικά σήματα |Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου