Silverlighti installimiseks klõpsake siin*
EestiMuuda|Kõik Microsofti saidid
Microsoft

Privaatsusavaldus Microsoft®-i kliendikogemuse täiustamise programmi (Customer Experience Improvement Program) kohta

Värskendatud: Veebruar 2009

Microsoft on volitatud aitama kaitsta teie privaatsust. Käesolev privaatsusavaldus selgitab andmete kogumise ja kasutamise praktikat Microsofti kliendikogemuse täiustamise programmi (CEIP) aruannetes, mis saadetakse Microsoftile juhul, kui te programmis osalete. Avaldus ei kehti Microsofti muude võrgu- ja autonoomsete tugisaitide, toodete või teenuste kohta.

Teabe kogumine ja kasutamine

Kui te otsustate osaleda, kogume me põhiteavet selle kohta, kuidas te meie tarkvara, oma arvutit või seadet ja ühendatud seadmeid kasutate. Me kogume ka teavet iga üksuse sätete ja jõudluse kohta. Need aruanded saadetakse Microsoftile, et aidata täiustada funktsioone, mida kliendid kõige sagedamini kasutavad, ning leida lahendusi tavaprobleemidele.

Teil on tavaliselt võimalus liituda kliendikogemuse täiustamise programmiga Microsofti toote esmakordsel installimisel. Oma osalemise hilisemaks muutmiseks peate enamikus Microsofti programmides klõpsama menüüd Help (Spikker) ja seejärel suvandit Customer Feedback Options (Klienditagasiside suvandid). (Mõne toote puhul peate võib-olla muutma sätteid või menüüsuvandeid.)

CEIP aruanded sisaldavad üldiselt järgmist teavet.

Konfiguratsioon – näiteks mitme protsessoriga on teie arvuti, mitut võrguühendust te kasutate, milline operatsioonisüsteem teie arvutis parajasti töötab, kuvaseadmete eraldusvõime, arvuti ja meediaseadme vahelise raadioühendussignaali tugevus ning kas mõni funktsioon, nagu näiteks Bluetooth'i tehnoloogia või kiire USB-ühendus, on sisse lülitatud.

Jõudlus ja töökindlus – näiteks programmi reageerimiskiirus mõne nupu klõpsamisel, programmi või seadme kasutamisel ilmnevate probleemide hulk ja teabe võrguühenduse kaudu saatmise või vastuvõtu kiirus.

Programmi kasutamine – näiteks kõige sagedamini kasutatavad funktsioonid, programmide käivitussagedus ning mitu kausta te tavaliselt töölaual loote.

Interneti-põhised tarkvarafunktsioonid saadavad külastatavatele veebisaitidele ja kasutatavatele veebiteenustele teavet (standardset arvutiteavet) teie arvuti kohta. See teave ei võimalda üldjuhul tuvastada teie isikut. Standardne arvutiteave hõlmab teie arvuti tark- ja riistvara kohta enamasti sellist teavet, nagu näiteks teie arvuti IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, brauseri versioon, teie riistvara ID (mis osutab seadme tootjale, nimele ja versioonile) ning teie piirkonna- ja keelesätted. Kuigi koos iga CEIP-aruandega saadetakse Microsoftile ka standardne arvutiteave, ei salvesta Microsoft teie CEIP-aruande juures teie IP-aadressi.

CEIP genereerib kordumatu globaalidentifikaatori (GUID), mis salvestatakse teie arvutisse selle üheseks tuvastamiseks. GUID on juhuslikult genereeritud arv, see ei sisalda isiklikku teavet ning seda ei kasutata teie tuvastamiseks. CEIP kasutab GUID-i meile saadetava tagasiside ulatuse määramiseks ja probleemide olulisuse hindamiseks. Näiteks saab Microsoft GUID-i abil vahet teha, kas mõni kindel probleem on esinenud samal kliendil sada korda või on sama probleem ühel korral ilmnenud paljudel klientidel. GUID salvestatakse teie arvutis ja saadetakse koos iga CEIP aruandega. CEIP aruanded ei sisalda tahtlikult teie kontaktandmeid (nagu näiteks teie nimi, aadress ja telefoninumber). Mõni aruanne võib siiski tahtmatult sisaldada isikut tuvastavaid identifikaatoreid (peale GUID-i), nagu näiteks teie arvutiga ühendatud seadme seerianumber. Microsoft filtreerib CEIP-aruannetes sisalduvat teavet võimalike isikut tuvastavate identifikaatorite eemaldamiseks.

Microsoft kasutab CEIP-programmi teavet oma tarkvara täiustamiseks. Me võime CEIP andmeid jagada meie partneritega, kuid seda teavet ei saa kasutada teie tuvastamiseks.

Microsofti kogutavaid või Microsoftile saadetavaid andmeid võidakse talletada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mõnes muus riigis, kus Microsoftil või tema sidus- või allettevõtetel või allüksustel on esindused. Microsoft võib seda teavet avalikustada seaduses sätestatud juhul või heauskselt, kui selline toiming on vajalik järgmiseks: (a) seadusega sätestatud juhul või juriidilise protseduuri kohaselt Microsofti või saidi suhtes; (b) Microsofti ja tema veebisaidipere õiguste ja omandi kaitseks ning hoidmiseks; või (c) hädaolukorras, et kaitsta Microsofti töötajate, Microsofti tarkvara ja teenuste kasutajate või avalikkuse esindajate isiklikku turvalisust. Aeg-ajalt palkab Microsoft muid ettevõtteid osutama Microsofti nimel piiratud teenuseid (nt klienditeeninduse pakkumine, maksetehingute töötlemine või aruannete kohta statistiliste analüüside koostamine). Microsoft annab neile ettevõtetele üksnes teeenuse osutamiseks vajalikku teavet. Nad on kohustatud tagama selle teabe konfidentsiaalsuse ning ei tohi seda kasutada mõnel muul otstarbel.

Turvalisus

Microsoft peab oma kohuseks aidata kaitsta kogutud teabe turvalisust. CEIP kasutab mitmesuguseid turvatehnoloogiaid ja -protseduure aruannete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Meile esitatud teave talletatakse valvega ruumides asuvates arvutisüsteemides, millele juurdepääs on piiratud.

Käesoleva avalduse muutmine

Microsoft võib mõnikord seda privaatsusavaldust värskendada. Sel juhul parandame me ka viimatise uuendamise kuupäeva privaatsusavalduse alguses. Me julgustame teid perioodiliselt käesolevat privaatsusavaldust üle vaatama, et olla kursis sellega, kuidas Microsoft teid puudutavat teavet kaitseb.

Lisateave

Microsoft soovib meelsasti lugeda teie kommentaare selle avalduse kohta. Kui te arvate, et Microsoft ei ole käesolevat avaldust järginud, pöörduge meie poole e-posti või kirja teel, ning me üritame äriliselt põhjendatud viisil probleemi selgitada ja leida lahenduse.

CEIP Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
Saatke meilisõnum aadressil askceip@microsoft.com.
Täpsemat teavet Microsofti tütarettevõtete ja allüksuste kohta teie riigis või piirkonnas on aadressil www.microsoft.com/worldwide.©2014 Microsoft Corporation. Kõik õigused on reserveeritud. Kontaktteave |Kasutusõigus |Kaubamärgid |Privaatsus ja präänikud