Asenna Silverlight napsauttamalla tätä*
SuomiVaihda|Kaikki Microsoft-sivustot
Microsoft

Microsoftin® käyttömukavuuden kehitysohjelman tietosuojatiedot

Updated: Helmikuu 2009

Microsoft on sitoutunut toimimaan käyttäjien tietosuojan turvaamiseksi. Näissä tietosuojatiedoissa kuvataan Microsoftille lähetettävien Microsoftin käyttömukavuuden kehitysohjelma -raporttien tietojen kerääminen ja käyttö, jos osallistut ohjelmaan. Tämä tietosuojalausunto ei koske muita Microsoftin online- tai offline-sivustoja, -tuotteita tai -palveluita.

Tietojen kerääminen ja käyttö

Kun osallistut ohjelmaan, Microsoft kerää perustietoja tavasta, jolla käytät ohjelmia, tietokonetta tai laitetta ja siihen liitettyjä laitteita. Microsoft kerää myös tietoja niiden määrityksistä ja toiminnasta. Nämä raportit lähetetään Microsoftille, joka käyttää niitä asiakkaiden eniten käyttämien ominaisuuksien parantamiseen ja ratkaisujen löytämiseen yleisimpiin käytössä esiintyviin ongelmiin.

Voit valita, osallistutko käyttömukavuuden kehitysohjelmaan, kun asennat Microsoft-tuotteen ensimmäistä kertaa. Voit muuttaa osallistumista myöhemmin valitsemalla useimpien Microsoft-ohjelmien Ohje-valikosta Asiakaspalautteen asetukset. (Joissakin tuotteissa tämä saattaa olla asetuksissa.)

Käyttömukavuuden kehitysohjelman raportit sisältävät tietoja seuraavista asioista:

Kokoonpano, kuten tietokoneen suoritinten määrä, käytössä olevien verkkoyhteyksien määrä, tietokoneen käyttämä käyttöjärjestelmä, näyttölaitteiden näytön erotuskyky, tietokoneen ja mediasoittimen välisen langattoman yhteyden signaalin voimakkuus ja se, ovatko jotkin toiminnot, kuten langaton Bluetooth-tekniikka tai nopea USB-liitäntä, käytössä.

Suorituskyky ja luotettavuus, kuten kuinka nopeasti ohjelma vastaa painiketta napsautettaessa, kuinka paljon ongelmia ohjelman tai laitteen käytössä ilmenee tai kuinka nopeasti tiedot lähetetään tai vastaanotetaan verkkoyhteyden välityksellä.

Ohjelman käyttö, kuten eniten käytetyt ominaisuudet, kuinka usein käynnistät ohjelmia ja kuinka monta kansiota keskimäärin luot työpöydällesi.

Ohjelmiston Internet-pohjaiset ominaisuudet lähettävät tietokonetta koskevia tietoja ("tietokonetta koskevia vakiotietoja") käyttäjän käyttämiin WWW-sivustoihin ja palveluihin. Käyttäjää ei yleensä voi tunnistaa näiden tietojen perusteella. Tietokonetta, ohjelmistoa ja laitteistoa koskevia vakiotietoja ovat esimerkiksi IP-osoite, käyttöjärjestelmän versio, selaimen versio, laitevalmistajan ilmaiseva laitteistotunnus (joka osoittaa laitteen nimen ja version) sekä aluekohtaiset asetukset ja kieliasetukset. Vaikka jokaisen käyttömukavuuden kehitysohjelman raportin lähettämisen yhteydessä Microsoftille lähetetään myös tietokonetta koskevat vakiotiedot, Microsoft ei tallenna IP-osoitetta käyttömukavuuden kehitysohjelman raporttien yhteydessä.

Käyttömukavuuden kehitysohjelma luo tietokoneen tunnistamista varten GUID-tunnuksen, joka tallennetaan tietokoneeseen. GUID-tunnus on satunnaisesti luotu luku, jossa ei ole henkilökohtaisia tietoja eikä sitä käytetä käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseen. GUID-tunnuksen perusteella voidaan erottaa, kuinka laajasti vaikuttavasta ongelmasta kulloinkin on kyse, minkä jälkeen ongelmat voidaan helposti priorisoida. Microsoft saa GUID-tunnuksen avulla tiedon esimerkiksi siitä, että jokin ongelma on esiintynyt yhdellä asiakkaalla 100 kertaa ja jollakin toisella puolestaan yhden kerran. GUID-tunnus on tallennettu tietokoneeseen, ja se lähetetään jokaisen käyttömukavuuden kehitysohjelma -raportin yhteydessä. Käyttömukavuuden kehitysohjelman raportit eivät sisällä yhteystietoja (kuten nimeäsi, osoitettasi tai puhelinnumeroasi). Joissakin raporteissa voi kuitenkin olla tahattomia tunnisteita (muita kuin GUID-tunnus), kuten tietokoneeseen liitetyn laitteen sarjanumero. Microsoft suodattaa raporttien sisältämät tiedot siten, että niistä poistetaan kaikki niiden mahdollisesti sisältämät henkilökohtaiset tunnisteet.

Microsoft käyttää käyttömukavuuden kehitysohjelman tietoja ohjelmiston parantamiseen. Käyttömukavuuden kehitysohjelman tietoja voidaan jakaa kumppaneille, mutta tietoja ei voi käyttää käyttäjän tunnistamiseen.

Microsoftin keräämiä tai Microsoftille lähetettyjä tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä Yhdysvalloissa tai missä tahansa muussa maassa, jossa Microsoftilla tai sen osakkuusyhtiöillä, tytäryhtiöillä tai edustajilla on toimipisteitä. Microsoft voi luovuttaa nämä tietosi kolmannelle osapuolelle vain, jos laki niin määrää tai jos tietojen luovuttaminen on välttämätöntä (a) lain määräysten noudattamiseksi tai Microsoftille tai sivustolle oikeudessa asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi, (b) Microsoftin ja sen WWW-sivustojen oikeuksien tai omaisuuden puolustamiseksi tai (c) Microsoftin työntekijöiden, Microsoftin ohjelmien tai palvelujen käyttäjien tai muiden henkilöiden turvallisuuden varjelemiseksi hätätilanteessa. Toisinaan Microsoft käyttää muita yrityksiä palvelujensa tuottamiseen. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi asiakastuki, tapahtumien käsittely ja raporttien tilastollinen analyysi. Microsoft antaa näille yrityksille vain palvelun tarjoamisessa tarvittavat tiedot. Yritysten on säilytettävä tiedot luottamuksellisina, eivätkä ne saa käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Suojaus

Microsoft on omistautunut suojaamaan keräämiensä tietojen suojausta. Käyttömukavuuden kehitysohjelma suojaa raportteja luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta useiden suojaustekniikoiden ja -menetelmien avulla. Microsoft esimerkiksi tallentaa käyttäjien antamat tiedot järjestelmiin, jotka sijaitsevat valvotuissa tiloissa ja joihin on pääsy vain tietyillä henkilöillä.

Lausuntoon tehtävät muutokset

Microsoft voi toisinaan päivittää tietosuojatietoja. Muutosten tekemisen yhteydessä Microsoft päivittää myös tietosuojailmoituksen alussa olevan päivityspäivämäärän. Microsoft kehottaa käyttäjää lukemaan tämän tietosuojailmoituksen tiedot ajoittain ja tarkistamaan, miten Microsoft auttaa suojaamaan keräämiään tietoja.

Lisätietoja

Microsoft ottaa mielellään vastaan näitä tietosuojatietoja koskevaa palautetta. Jos epäilet, että Microsoft ei ole noudattanut näitä tietosuojatietoja, ota meihin yhteyttä sähköpostitse tai postitse, niin pyrimme kohtuullisissa määrin määrittämään ja korjaamaan ongelman.

CEIP Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
Lähetä sähköpostia osoitteeseen askceip@microsoft.com.
Käyttäjän maan tai alueen Microsoft-tytäryhtiön tai -edustajan yhteystiedot ovat osoitteessa www.microsoft.com/worldwide.©2016 Microsoft Corporation. All rights reserved. Ota meihin yhteyttä |Tekijänoikeuksia koskeva tiedonanto |Tavaramerkit |Tietosuojalausunto