לחץ כאן כדי להתקין את Silverlight*
כל האתרים של Microsoft|שנהישראל
Microsoft

הצהרת פרטיות לתוכנית לשיפור חווית הלקוח של Microsoft®‎

עודכן: פברואר 2009

Microsoft מחוייבת לסייע בהגנה על פרטיותך. הצהרת מדיניות זו מסבירה את שיטות איסוף הנתונים והשימוש בהם בדוחות התוכנית לשיפור חוויית הלקוח (CEIP) של Microsoft, אשר יישלחו אל Microsoft אם תשתתף בתוכנית. הצהרה זו אינה חלה על אתרים מקוונים או לא מקוונים, או על מוצרים ושירותים אחרים של Microsoft.

איסוף המידע והשימוש בו

אם תשתתף, נאסוף מידע בסיסי על האופן שבו אתה משתמש בתוכניות שלך, במחשב או בהתקן שלך ובהתקנים המחוברים. נאסוף גם מידע על ההגדרה והביצועים של כל אחד מהם. הדוחות נשלחים אל Microsoft כדי לשפר את התכונות שהלקוחות משתמשים בהן בתדירות הגבוהה ביותר וכדי ליצור פתרונות לבעיות נפוצות.

בדרך כלל, באפשרותך לבחור להשתתף בתוכנית לשיפור חוויית הלקוח כשאתה מתקין מוצר של Microsoft בפעם הראשונה. כדי לשנות את הגדרת השתתפותך בשלב מאוחר יותר, לחץ על תפריט העזרה ברוב התוכניות של Microsoft ולאחר מכן לחץ על 'אפשרויות משוב של לקוחות'. (במוצרים מסוימים ייתכן שתצטרך לבדוק את תפריטי ההגדרות או האפשרויות.)

לרוב כוללים הדוחות של CEIP מידע על:

תצורה, למשל מספר המעבדים במחשב שלך, מספר חיבורי הרשת בהם אתה משתמש, מערכת ההפעלה הפועלת כרגע במחשב שלך, רזולוציות המסך להתקני תצוגה, עוצמת האות האלחוטי בין המחשב שלך והתקן נגן המדיה, וכן קיומן ופעולתן של תכונות מסוימות, כגון טכנולוגיית תקשורת אלחוטית מסוג Bluetooth או חיבורי USB מהירים.

ביצועים ומהימנות, למשל המהירות שבה תוכנית מגיבה בעת לחיצה על לחצן, כמה בעיות מתעוררות בתוכנית או בהתקן ומהירות השליחה או הקבלה של מידע באמצעות חיבור רשת.

שימוש בתוכניות, למשל התכונות שבהן אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר, התדירות בה אתה מפעיל תוכניות ומספר התיקיות שאתה יוצר בדרך כלל בשולחן העבודה שלך.

תכונות בתוכנה אשר מותאמות לשימוש אינטרנט ישלחו מידע לגבי המחשב שלך (מידע סטנדרטי על המחשב) לאתרי האינטרנט שתבקר בהם ולשירותי האינטרנט שתיעזר בהם. בדרך כלל, מידע זה אינו מאפשר זיהוי אישי. מידע סטנדרטי על המחשב כולל לרוב מידע מסוים על התוכנה והחומרה של המחשב שלך, כגון כתובת ה-IP שלך, גירסת מערכת ההפעלה, גירסת דפדפן האינטרנט, מזהה החומרה (שמציין את יצרן ההתקן, שם ההתקן והגירסה) וכן הגדרות האזור והשפה שלך. אמנם עם כל דוח של CEIP שנשלח אל Microsoft, נשלח גם מידע סטנדרטי על המחשב, אך Microsoft אינה מאחסנת את כתובת ה-IP שלך בדוחות ה-CEIP שלך.

CEIP מפיקה מזהה ייחודי כללי (GUID) אשר מאוחסן במחשב שלך כדי לזהותו באופן ייחודי. ה- GUID הוא מספר שהופק אקראית; הוא אינו מכיל מידע אישי כלשהו ואינו משמש כדי לזהות אותך. CEIP משתמש ב- GUID כדי לקבוע את היקף המשוב וכדי לקבוע עבורו סדר עדיפויות. לדוגמה, ה- GUID מאפשר ל- Microsoft להבחין בין לקוח שנתקל בבעיה אחת מאה פעמים ללקוחות אחרים שנתקלו באותה בעיה פעם אחת. ה- GUID מאוחסן במחשב שלך ונשלח עם כל אחד מדוחות ה- CEIP. הדוחות של CEIP אינם מכילים בכוונה תחילה פרטי קשר כלשהם השייכים לך (כגון שם, כתובת או מספר טלפון). עם זאת, ייתכן שחלק מהדוחות יכילו בשוגג מזהים אישיים (שאינם ה- GUID), כגון מספר סידורי להתקן המחובר למחשב שלך. Microsoft מסננת את המידע הכלול בדוחות CEIP כדי להסיר מזהים אישיים שמידע זה עשוי לכלול.

Microsoft משתמשת במידע של CEIP כדי לשפר את מוצריה. ייתכן שנשתף את המידע של CEIP עם שותפים, אולם לא ניתן להשתמש במידע כדי לזהות אותך.

מידע שנאסף או שנשלח אל Microsoft עשוי להיות מאוחסן ומעובד בארצות הברית או בכל מדינה אחרת שבה פועלים Microsoft או החברות המסונפות אליה, חברות-בנות שלה או סוכנים שלה. Microsoft עשויה למסור מידע זה אם תידרש לעשות כן על-ידי רשויות החוק, או אם היא מאמינה שפעולה זו דרושה לצורך: (א) היענות להוראות החוק או היענות להליך משפטי נגד Microsoft או האתר; (ב) הגנה על הזכויות או הרכוש של Microsoft ושל משפחת אתרי האינטרנט שלה, או (ג) פעולה בנסיבות דחופות לצורך הגנה על ביטחונם האישי של עובדי Microsoft, משתמשי המוצרים או השירותים של Microsoft, או חברי הקהילה. מעת לעת, Microsoft שוכרת חברות אחרות אשר מספקות שירותים מוגבלים בשמה, כגון אספקת שירות לקוחות, עיבוד טרנזקציות או ביצוע ניתוח סטטיסטי של דוחות. Microsoft תספק לחברות אלו רק את המידע הדרוש להן כדי לתת את השירות. חברות אלו נדרשות לשמור על סודיותו של המידע ונאסר עליהן להשתמש בו למטרות אחרות.

אבטחה

Microsoft מחוייבת לסייע בהגנה על בטיחות המידע שהיא אוספת. CEIP משתמשת בטכנולוגיות ובנהלי אבטחה שיסייעו לך להגן על המידע מפני גישה, שימוש או חשיפה בלתי מורשים. לדוגמה, אנו מאחסנים את הפרטים שאתה מוסר במערכות מחשבים שהגישה אליהן מוגבלת, והם ממוקמים במתקנים שנמצאים תחת פיקוח.

שינויים בהצהרה

Microsoft עשויה לעדכן הצהרת פרטיות זו מעת לעת. כשהדבר נעשה, אנו גם משנים את תאריך "עדכון אחרון" שבראש הצהרת הפרטיות. אנו ממליצים לך לעיין בהצהרת פרטיות זו מדי פעם כדי להמשיך ולקבל מידע עדכני על האופן שבו אנו מסייעים בהגנה על המידע שאנו אוספים.

לקבלת מידע נוסף

Microsoft תקבל בברכה את הערותיך לגבי הצהרת הפרטיות. אם אתה סבור ש-Microsoft לא פעלה בהתאם להצהרה זו, אנא פנה אלינו בדואר או בדואר אלקטרוני ואנו נעשה את המאמצים, במידה הסבירה מבחינה מסחרית, למצוא ולתקן את הבעיה בהקדם.

פרטיות CEIP
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
שלח דואר אלקטרוני אל askceip@microsoft.com.
למציאת פרטי יצירת קשר עם חברות מסונפות או חברות-בנות של Microsoft בארצך או באזורך, עיין בכתובת www.microsoft.com/worldwide. ‎©2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.‎ תנאי שימוש |סימנים מסחריים |הצהרת פרטיות