Klikk her for å installere Silverlight*
NorgeEndre|Alle Microsofts webområder
Microsoft

Personvernerklæring for Microsoft® Program for forbedret kundeopplevelse

Oppdatert: Februar 2009

Microsoft legger vekt på å ivareta den enkeltes personvern. Denne personvernerklæringen beskriver praksis for innhenting av data og bruk av rapporter for Microsoft Program for forbedret kundeopplevelse (CEIP – Customer Experience Improvement Program). Velger du å delta i programmet, sendes disse rapportene til Microsoft. Denne erklæringen gjelder ikke andre Microsoft-webområder, -produkter eller -tjenester, verken tilkoblede eller frakoblede.

Innhenting og bruk av opplysninger

Når du deltar, innhenter vi grunnleggende opplysninger om hvordan du bruker programmene, datamaskinen eller enheten og tilkoblet utstyr. Vi innhenter også opplysninger om konfigurasjon og ytelse for disse. Rapportene sendes til Microsoft, der de blir brukt til å forbedre de funksjonene kundene bruker mest, og til å finne løsninger på vanlige problemer.

Du kan vanligvis velge om du vil delta i programmet for forbedret kundeopplevelse når du installerer Microsoft-produktet for første gang. Hvis du senere ombestemmer deg, kan du i de fleste Microsoft-programmer klikke Hjelp-menyen og velge Alternativer for tilbakemelding fra kunde. (For enkelte produkter kan det hende du må gå til menyen for innstillinger eller alternativer.)

Rapportene for programmet for forbedret kundeopplevelse inneholder vanligvis opplysninger om følgende:

Konfigurasjon, for eksempel hvor mange prosessorer du har på datamaskinen, hvor mange nettverkstilkoblinger du bruker, hvilket operativsystem du kjører, skjermoppløsning, styrken på det trådløse signalet mellom datamaskinen og en medieavspiller og om funksjoner som Bluetooth trådløsteknologi eller høyhastighets USB-tilkoblinger er aktivert eller ikke.

Ytelse og pålitelighet, for eksempel hvor raskt et program reagerer når du klikker en knapp, hvor mange problemer du har med et program eller en enhet og hvor raskt informasjon sendes eller mottas via en nettverkstilkobling.

Programbruk, for eksempel funksjonene du bruker oftest, hvor ofte du starter programmer og hvor mange mapper du oppretter på skrivebordet.

Internett-aktiverte funksjoner i programvaren sender standardinformasjon om datamaskinen til webområdene du besøker, og webtjenestene du bruker. Denne informasjonen omfatter vanligvis ikke informasjon som kan spores tilbake til enkeltpersoner. Standardinformasjon om datamaskinen omfatter vanligvis visse opplysninger om datamaskinens programvare og maskinvare, som IP-adresse, operativsystemversjon, webleserversjon, maskinvare-ID (som angir enhetsprodusenten, enhetsnavnet og -versjonen) og innstillinger for region og språk. Selv om standardinformasjon om datamaskinen sendes sammen med hver rapport for programmet for forbedret kundeopplevelse, lagrer ikke Microsoft IP-adressen din sammen med rapportene.

Programmet genererer en GUID (global unik identifikator) som lagres på datamaskinen din og brukes til å identifisere den. GUIDen er et tilfeldig tall. Det inneholder ikke personopplysninger og vil ikke bli brukt til å identifisere deg. I programmet for forbedret kundeopplevelse brukes GUIDen til å fastslå hvor utbredt den mottatte tilbakemeldingen er, og hvordan den skal prioriteres. Ved hjelp av GUIDen kan Microsoft for eksempel skille mellom én kunde som opplever et problem hundre ganger, og andre kunder som opplever det samme problemet én gang. GUIDen lagres på datamaskinen og sendes sammen med hver enkelt rapport for programmet for forbedret kundeopplevelse. Vi vil ikke med hensikt hente inn kontaktinformasjon (som navn, adresse eller telefonnummer) i rapportene for programmet for forbedret kundeopplevelse. Selv om dette ikke er tilsiktet, kan imidlertid enkelte rapporter inneholde andre identifiserende opplysninger enn GUIDen, for eksempel serienummer for enheter som er koblet til datamaskinen. Microsoft filtrerer informasjonen i rapportene for programmet for forbedret kundeopplevelse for å prøve å fjerne eventuelle identifiserende opplysninger.

Microsoft bruker informasjon fra programmet for forbedret kundeopplevelse for å forbedre programvaren. Vi kan formidle opplysninger fra programmet for forbedret kundeopplevelse til partnerne våre, men dette vil være informasjon som ikke kan brukes til å identifisere deg.

Informasjon som samles inn av eller sendes til Microsoft, kan lagres og behandles i USA eller andre land der Microsoft eller Microsofts tilknyttede selskaper, underavdelinger eller representanter har lokaler. Microsoft kan utlevere denne informasjonen hvis gjeldende lovverk pålegger oss det, eller når det er rimelig å anta at dette er nødvendig for å: (a) følge lovens bokstav eller etterleve juridiske prosesser som er forkynt Microsoft eller webområdet, (b) beskytte og forsvare rettighetene eller eiendomsretten til Microsoft og tilhørende webområder, eller (c) handle i en nødsituasjon for å ivareta den personlige sikkerheten til Microsoft-ansatte, brukere av Microsofts produkter eller tjenester eller allmennheten. Microsoft leier av og til inn andre selskaper som leverer begrensede tjenester på Microsofts vegne, for eksempel kundestøtte, behandling av transaksjoner eller statistisk analyse av rapporter. Microsoft gir bare disse selskapene den informasjonen de trenger for å levere tjenesten. De er pålagt å behandle informasjonen konfidensielt og kan ikke bruke den til noe annet formål.

Sikkerhet

Microsoft legger stor vekt på å beskytte og sikre opplysningene som innhentes. Programmet for forbedret kundeopplevelse bruker en rekke typer sikkerhetsteknologi og -prosedyrer for å beskytte opplysningene mot uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring. Vi lagrer for eksempel informasjonen fra deg på datasystemer med begrenset tilgang, som er plassert i kontrollerte omgivelser.

Endringer i denne erklæringen

Microsoft kan fra tid til annen komme til å oppdatere denne personvernerklæringen. Når dette skjer, vil vi også endre oppdateringsdatoen øverst i personvernerklæringen. Vi oppfordrer til å lese gjennom denne personvernerklæringen med jevne mellomrom, slik at du holder deg oppdatert om hvordan vi beskytter opplysningene som innhentes.

Mer informasjon

Microsoft tar gjerne imot tilbakemeldinger på denne personvernerklæringen. Hvis du mener at Microsoft har brutt denne erklæringen, kan du kontakte oss via e-post eller vanlig post. Vi vil deretter iverksette rimelige tiltak for å kartlegge og løse problemet innen kort tid.

Personvern for program for forbedret kundeopplevelse
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA
E-post sendes til askceip@microsoft.com.
Du finner kontaktinformasjon for Microsofts datterselskap eller samarbeidspartner i landet eller området ditt på http://www.microsoft.com/worldwide/