Klik hier om Silverlight te installeren*
Nederlands|Sitemap
Microsoft

Privacyverklaring voor het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring van Microsoft®

Bijgewerkt op februari, 2009

Microsoft vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u hoe gegevens voor de rapporten van het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring (Customer Experience Improvement Program) die naar Microsoft worden gestuurd, worden verzameld en gebruikt als u deelneemt aan het programma. De verklaring is niet van toepassing op andere online of offline websites, producten of diensten van Microsoft.

Verzamelen en gebruik van informatie

Als u deelneemt, worden er in rapporten basisgegevens vastgelegd over hoe u uw programma's, computer of apparaat, en aangesloten apparatuur gebruikt. We verzamelen ook informatie over hoe deze zijn geconfigureerd en hoe ze presteren. Deze rapporten worden naar Microsoft verzonden, waar ze worden gebruikt om de functies te verbeteren die onze klanten het meest gebruiken en om oplossingen te vinden voor veelvoorkomende problemen.

Meestal kunt u bij de eerste keer dat u een product installeert aangeven of u wilt deelnemen aan het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring. Als u de deelnamegegevens later wilt wijzigen, kunt u dat in de meeste Microsoft-programma's doen door in het menu Help te klikken op Opties voor klantenfeedback. (Bij sommige producten kunt u dit doen via de menu's voor het aanpassen van uw instellingen of in het menu Opties.)

Rapporten van het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring bevatten over het algemeen informatie over:

Configuratie, zoals het aantal processors in uw computer, het aantal netwerkaansluitingen dat u gebruikt, het huidige besturingssysteem, de schermresoluties voor beeldweergave-apparatuur, de sterkte van het signaal voor draadloze communicatie tussen uw computer en een mediaspeler, en of er functies zoals Bluetooth draadloze technologie of hogesnelheid-USB-aansluitingen zijn ingeschakeld.

Prestaties en betrouwbaarheid, zoals de snelheid waarmee een programma reageert wanneer u op een knop drukt, het aantal problemen dat u hebt met een programma of een apparaat en de snelheid waarmee gegevens via een netwerkverbinding worden verzonden of ontvangen.

Programmagebruik, zoals de functies die u het meest gebruikt, hoe vaak u programma's start en het aantal mappen dat u op uw bureaublad maakt.

Met internetfuncties worden standaardcomputergegevens verzonden naar de websites die u bezoekt en de webservices die u gebruikt. Deze gegevens kunnen over het algemeen niet worden herleid tot specifieke personen. Standaardcomputergegevens omvatten meestal gegevens over uw software en hardware, zoals uw IP-adres, de versie van uw besturingssyteem, de browserversie, uw hardware-id (die uitsluitsel geeft over de producent van het apparaat, over de de naam van het apparaat en de versie) en uw regionale en landinstellingen. Hoewel met elk Programma voor de verbetering van de gebruikerservaring-rapport dat naar Microsoft wordt gestuurd, ook standaardcomputerinformatie wordt meegestuurd, slaat Microsoft uw IP-adres niet bij uw rapporten op.

Het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring genereert een GUID (Globally Unique Identifier), een wereldwijd unieke identificatiecode, die ter identificatie van uw computer op het systeem wordt bewaard. De GUID is een willekeurig gegenereerd getal; het bevat geen persoonlijke informatie en wordt niet gebruikt om uw identiteit vast te stellen. Het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring maakt gebruik van de GUID om vast te stellen hoe wijdverspreid de feedback is die we ontvangen en welke feedback prioriteit krijgt. Zo kan Microsoft door middel van de GUID onderscheid maken tussen één klant die een probleem honderd keer ondervindt, en andere klanten die hetzelfde probleem eenmaal ondervinden. De GUID wordt op uw computer bewaard en met elk rapport van het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring meegestuurd. De rapporten van het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring bevatten bewust geen contactgegevens (zoals uw naam, adres of telefoonnummer). Sommige rapporten kunnen echter onbedoeld individuele id's (andere dan de GUID) bevatten, zoals een serienummer van een apparaat dat aan uw computer is gekoppeld. Microsoft filtert de gegevens in deze rapporten en tracht zo eventuele individuele id's uit de rapporten te verwijderen.

Bij Microsoft gebruiken we de informatie uit het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring om onze software te verbeteren. Het is mogelijk dat informatie uit het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring beschikbaar wordt gesteld aan partners, maar ook dan kan de informatie niet worden gebruikt om u te identificeren.

Gegevens die door Microsoft zijn verzameld of naar Microsoft zijn verstuurd, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waar Microsoft, dan wel dochter- of zusterondernemingen of vertegenwoordigers van Microsoft zijn gevestigd. In bepaalde gevallen zal Microsoft deze informatie doorgeven aan derden indien de wet dit vereist of als Microsoft in goed vertrouwen gelooft dat dit nodig is om: (a) te voldoen aan wettelijke verordeningen of juridische processen met betrekking tot Microsoft of de website; (b) de rechten en eigendommen van Microsoft en verwante websites te beschermen; (c) te kunnen reageren in dringende omstandigheden met betrekking tot het beschermen van de persoonlijke veiligheid van Microsoft-werknemers, gebruikers van Microsoft-software of -diensten, en overige personen. Microsoft gebruikt af en toe andere bedrijven om namens Microsoft bepaalde diensten te verstrekken, zoals het verlenen van klantondersteuning, het verwerken van transacties of het uitvoeren van statistische analyse van rapporten. Microsoft voorziet deze bedrijven alleen van de gegevens die vereist zijn voor het leveren van de desbetreffende dienst. Microsoft staat niet toe dat deze bedrijven gegevens voor andere doeleinden gebruiken.

Beveiliging

Microsoft vindt het belangrijk om de verzamelde informatie te beschermen. Het Programma voor verbetering van de gebruikerservaring gebruikt diverse beveiligingstechnologieën en -procedures waarmee de gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte gegevens opgeslagen op computersystemen met beperkte toegang, die zich in beveiligde gebouwen bevinden.

Wijzigingen in deze verklaring

Microsoft werkt deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij. In dat geval passen we de "datum laatst gewijzigd" bovenaan de privacyverklaring aan. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren zodat u op de hoogte blijft van hoe wij proberen de door ons verzamelde informatie te beschermen.

Voor meer informatie

Microsoft stelt uw opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring op prijs. Als u vindt dat Microsoft zich niet houdt aan deze verklaring, neem dan via e-mail of post contact met ons op. Wij zullen dan alles wat vanuit zakelijk oogpunt redelijk is ondernemen om het probleem snel op te sporen en te verhelpen,

Programma voor verbetering van de gebruikerservaring-privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
Stuur een e-mail naar askceip@microsoft.com.
Bezoek http://www.microsoft.com/worldwide/ voor informatie over de Microsoft-vestigingen in uw land of regio.©2018 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Contact opnemen |Gebruiksvoorwaarden |Handelsmerken |Privacyverklaring