Klicka här om du vill installera Silverlight*
SverigeÄndring|Alla Microsoft-webbplatser
Microsoft.se

Sekretesspolicy för Microsoft® CEIP (Customer Experience Improvement Program)

Uppdaterad: Februari, 2009

Microsoft värnar om din integritet. I denna sekretesspolicy beskrivs processerna för datainsamling och användning i Microsoft CEIP-rapporter (Customer Experience Improvement Program) som skickas till Microsoft om du deltar i programmet. Denna policy gäller inte för några andra online- eller offlinebaserade webbplatser, produkter eller tjänster från Microsoft.

Insamling och användning av information

När du väljer att delta, samlas grundläggande information om hur du använder program, dator eller enhet, samt ansluta enheter in. Vi samlar också in information om konfiguration och prestanda. Rapporterna skickas till Microsoft och används för att förbättra de funktioner som våra kunder använder oftast och för att skapa lösningar på vanliga problem.

Du kan vanligtvis välja att delta i CEIP (Customer Experience Improvement Program) när du installerar en Microsoft-produkt. Om du vill anmäla dig till eller gå ur CEIP vid ett senare tillfälle, klickar du på Hjälp-menyn i de flesta Microsoft program och därefter på Alternativ för kundfeedback. (För vissa produkter måste du eventuellt gå till Inställningar- eller Alternativ-menyn.)

CEIP-rapporter innehåller i normalfallet information om:

Konfiguration, exempelvis hur många processorer som finns i datorn, hur många nätverksanslutningar du använder, datorns operativsystem, upplösning för bildskärmar, styrkan hos den trådlösa signalen mellan datorn och en mediespelare, samt information om huruvida funktioner som trådlös Bluetooth-teknik och USB-anslutningar med hög hastighet är aktiverade.

Prestanda och driftsäkerhet, exempelvis hur snabbt ett program svarar när du klickar på en knapp, hur många problem du drabbas av med ett program eller en enhet och hur snabbt information skickas eller tas emot via en nätverksanslutning.

Programanvändning, exempelvis de funktioner som du använder oftast, hur ofta du startar program och hur många mappar du vanligtvis skapar på skrivbordet.

Webbaserade funktioner i program skickar automatiskt information från datorn ("standardinformation om datorn") till de webbplatser du besöker och till webbtjänster som du använder. Den här informationen kan normalt inte identifiera dig som person. Standardinformation om datorn omfattar i normalfallet viss information om datorns program- och maskinvara, som IP-adress, operativsystemversion, webbläsarversion, maskinvaru-ID som anger enhetens tillverkare, enhetsnamn och enhetsversion samt land- och språkinställningar. Standardinformation om datorn skickas varje gång en CEIP-rapport sänds till Microsoft, men Microsoft lagrar inte din IP-adress tillsammans med dina CEIP-rapporter.

I CEIP skapas en GUID (globalt unik identifierare) som lagras i datorn så att den kan identifieras. GUID är ett värde som skapas slumpmässigt. Det innehåller inte någon personlig information och används inte för att identifiera dig. I CEIP används GUID för att fastställa hur utbredd den feedback är som vi får och hur vi ska prioritera den. Till exempel kan GUID-värdet användas för att skilja mellan en användare som har ett visst problem hundra gånger och hundra enskilda användare som har samma problem en gång. GUID lagras i datorn och skickas med varje CEIP-rapport. CEIP-rapporter innehåller inte avsiktligt någon kontaktinformation om dig (som ditt namn, din adress eller ditt telefonnummer). Vissa rapporter kan dock oavsiktligt innehålla eventuell information som kan användas för att identifiera dig (vid sidan av GUID), exempelvis ett serienummer för en enhet som är ansluten till datorn. Microsoft filtrerar informationen som finns i CEIP-rapporter för att försöka ta bort eventuell information som kan användas för att identifiera dig.

Microsoft använder CEIP-informationen för att förbättra programvaran. Vi kan vidarebefordra CEIP-information till våra partner, men informationen kan inte användas för att identifiera dig.

Information som samlas in av eller skickas till Microsoft kan lagras och behandlas i USA och andra länder där Microsoft och dess filialer, dotterbolag och representanter bedriver verksamhet. Microsoft kan komma att lämna denna information om lagen så kräver eller företaget övertygats om att så krävs för att: (a) åtlyda lagstiftningen eller stämningar som delges Microsoft eller webbplatsen, (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller företagets webbplatser och (c) agera skyndsamt för att skydda den personliga säkerheten för Microsofts anställda och representanter, de som använder Microsofts programvara eller tjänster, samt allmänheten. Vi anlitar ibland andra företag som utför vissa tjänster för vår räkning, t.ex. tillhandahållandet av kundsupport, behandling av transaktioner, samt statistisk analys av rapporter. Dessa företag får endast tillgång till sådan information som de behöver för att leverera tjänsten. De är bundna av sekretessavtal och får inte använda informationen i något annat syfte.

Säkerhet

Microsoft arbetar hårt för att skydda den information som samlas in. I CEIP används flera olika säkerhetstekniker och säkerhetsrutiner för att förhindra att obehöriga kommer åt, kan avslöja eller använda informationen i rapporterna. Vi lagrar t.ex. den information du tillhandahåller i system med begränsad åtkomst i skyddade lokaler.

Ändringar av denna policy

Microsoft kan vid tillfälle uppdatera denna sekretesspolicy. När detta sker ändrar vi även datumet på raden ”Senast uppdaterad” högst upp i sekretesspolicyn. Vi rekommenderar att du läser igenom denna sekretesspolicy regelbundet, så att du håller dig informerad om hur vi skyddar den information som samlas in.

Mer information

Microsoft uppskattar dina åsikter om den här sekretesspolicyn. Om du anser att Microsoft brutit mot denna policy ska du kontakta oss via e-post eller vanlig post. Vi kommer då att vidta rimliga åtgärder för att utan dröjsmål fastställa och åtgärda problemet.

Sekretesspolicy för CEIP
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA
Skicka e-post till askceip@microsoft.com.
Information om hur du kontaktar Microsofts dotterbolag och samarbetspartners i ditt område finns på www.microsoft.com/worldwide (sidan kan vara på engelska).©2016 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Kontakta oss |Juridiskt meddelande |Varumärken |Integritet & säkerhet