คลิกที่นี่เพื่อติดตั้ง Silverlight*
ภาษาไทยเปลี่ยนแปลง|ไซต์ของ Microsoft ทั้งหมด
Microsoft

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลสำหรับโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า Microsoft®

ปรับปรุงเมื่อ: กุมภาพันธ์ 2552

Microsoft มุ่งมั่นที่จะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงแนวทางการเก็บและการใช้ข้อมูลสำหรับรายงานของโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า Microsoft (Customer Experience Improvement Program - CEIP) ซึ่งจะส่งให้ Microsoft ถ้าคุณเข้าร่วมโครงการ คำชี้แจงนี้ไม่มีผลใช้กับไซต์ออนไลน์หรือออฟไลน์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft

การเก็บและใช้ข้อมูล

เมื่อคุณเข้าร่วมโครงการ เราจะเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณ นอกจากนี้ เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและการดำเนินการแต่ละอย่างด้วย รายงานเหล่านี้จะถูกส่งไปยัง Microsoft เพื่อช่วยปรับปรุงคุณลักษณะที่ลูกค้าของเราใช้บ่อยที่สุดและเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบโดยทั่วไป

คุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าได้ตามปกติเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ครั้งแรก หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมในภายหลัง คลิกเมนูวิธีใช้ในโปรแกรม Microsoft ส่วนใหญ่ แล้วคลิกตัวเลือกคำติชมของลูกค้า (สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง คุณอาจต้องตรวจสอบการตั้งค่าหรือเมนูตัวเลือกต่างๆ)

โดยทั่วไป รายงาน CEIP จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ

•

การกำหนดค่า เช่น จำนวนตัวประมวลผลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ จำนวนการเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณใช้ ระบบปฏิบัติการที่คอมพิวเตอร์ของคุณเรียกใช้งานในปัจจุบัน ความละเอียดของหน้าจอสำหรับอุปกรณ์แสดงผล ความแรงของสัญญาณไร้สายระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครื่องเล่นสื่อ และเปิดใช้คุณลักษณะบางอย่าง เช่น เทคโนโลยีไร้สายหรือการเชื่อมต่อ USB ความเร็วสูงหรือไม่

•

ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ เช่น โปรแกรมตอบสนองรวดเร็วเพียงใดเมื่อคุณคลิกปุ่ม มีปัญหาที่คุณประสบจำนวนมากเพียงใดกับโปรแกรมหรืออุปกรณ์ และมีการส่งหรือรับข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายรวดเร็วเพียงใด

•

การใช้โปรแกรม เช่น คุณลักษณะต่างๆ ที่คุณใช้บ่อยที่สุด ความถี่ที่คุณเปิดใช้โปรแกรม และจำนวนโฟลเดอร์ที่คุณสร้างโดยทั่วไปบนเดสก์ท็อป

คุณลักษณะในซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ตจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (ข้อมูลมาตรฐานของคอมพิวเตอร์) ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเยี่ยมชมและเว็บเซอร์วิสที่คุณใช้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลนี้จะไม่ใช่ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ตามปกติข้อมูลมาตรฐานของคอมพิวเตอร์จะมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ เช่น ที่อยู่ IP รุ่นของระบบปฏิบัติการ รุ่นของเว็บเบราว์เซอร์ รหัสฮาร์ดแวร์ (ซึ่งระบุผู้ผลิตอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ และรุ่น) และการตั้งค่าพื้นที่และภาษาของคุณ แม้ว่าแต่ละครั้งที่มีการส่งรายงาน CEIP ไปยัง Microsoft ซึ่งข้อมูลมาตรฐานของคอมพิวเตอร์จะถูกส่งไปด้วยเช่นกัน แต่ Microsoft จะไม่เก็บที่อยู่ IP ไว้กับรายงาน CEIP ของคุณ

CEIP จะกำหนดตัวระบุเฉพาะสากล (GUID) ซึ่งเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะ GUID เป็นหมายเลขที่กำหนดขึ้นแบบสุ่ม โดยไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และไม่ได้ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ CEIP จะใช้ GUID เพื่อระบุว่าคำติชมแพร่กระจายมากน้อยเพียงใด และเพื่อจัดลำดับความสำคัญ ตัวอย่างเช่น GUID ช่วยให้ Microsoft สามารถแยกความแตกต่างระหว่างลูกค้ารายหนึ่งที่ประสบปัญหาในการใช้งาน 100 ครั้งกับลูกค้าอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกันเพียงครั้งเดียว GUID จะถูกเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์และส่งไปพร้อมกับรายงาน CEIP ทุกครั้ง รายงาน CEIP ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลที่ติดต่อเกี่ยวกับคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์) อย่างไรก็ตาม รายงานบางอย่างอาจมีข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลโดยไม่เจตนา (นอกเหนือจาก GUID) เช่น หมายเลขผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ Microsoft จะกรองข้อมูลที่มีอยู่ในรายงาน CEIP เพื่อพยายามเอาข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลที่อาจมีอยู่ออก

Microsoft จะใช้ข้อมูล CEIP เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเรา เราอาจให้คู่ค้าดูข้อมูล CEIP แต่จะไม่สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการระบุตัวคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้หรือหรือส่งมายัง Microsoft อาจมีการจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ซึ่ง Microsoft หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือตัวแทนมีการดำเนินงานอยู่ Microsoft อาจเปิดเผยข้อมูลนี้หากจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมาย หรือตามความเชื่ออันสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นในการ (ก) ปฏิบัติตามคำสั่งทางกฎหมายหรือตามกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้กับ Microsoft หรือไซต์ (ข) ป้องกันและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Microsoft และเว็บไซต์ต่างๆ (ค) ทำหน้าที่ในสถานการณ์เร่งด่วนเพื่อปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงานของ Microsoft ผู้ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของ Microsoft หรือสาธารณชน Microsoft จะว่าจ้างบริษัทอื่นๆ เป็นบางโอกาสเพื่อให้บริการอันมีลักษณะจำกัดเฉพาะในนามของ Microsoft เช่น การให้บริการสนับสนุนลูกค้า การดำเนินธุรกรรมต่างๆ หรือทำการวิเคราะห์รายงานทางสถิติ Microsoft จะให้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการแก่บริษัทเหล่านั้น บริษัทเหล่านั้นต้องเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับและห้ามใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

ความปลอดภัย

Microsoft มุ่งมั่นที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม CEIP จะใช้เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆ ด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันมิให้มีการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยรายงานของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราบันทึกข้อมูลที่คุณให้ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงอย่างจำกัด โดยตั้งอยู่ในส่วนที่มีการควบคุม

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้

Microsoft อาจปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราปรับปรุง เราจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบนของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณหมั่นตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีช่วยปกป้องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ ถ้าคุณเชื่อว่า Microsoft ไม่ยึดตามคำชี้แจงนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ และเราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลทางการค้าเพื่อระบุปัญหาและแก้ไขทันที

CEIP Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
ส่งอีเมลไปยัง askceip@microsoft.com.
หากต้องการทราบรายละเอียดการติดต่อบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ Microsoft ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ โปรดดู www.microsoft.com/worldwide.