Site Localization

Project Professional 2010 box
Project Professional 2010 logo
 • Ledande verktyg för projekthantering

 • Förbättrad användarupplevelse

 • Flexibel och kraftfull funktionalitet

 • Team Planner – Enkel administration och kontroll över projektresurser

 • Synkronisering med SharePoint – Samarbeta mer effektivt i projektgruppen genom att utnyttja kopplingen med SharePoint.

Project Server 2010 box
Project Server 2010 logo
 • Projekt- och portföljstyrning

 • Planering i Web Apps

 • Integrerad tidsrapportering

 • Integration med Exchange

 • Förenklad administration

 • Intelligent Enterprise Search

 • Förbättrad rapporteringsfunktionalitet

 • Business Intelligence Center

Identifiera, välj ut och genomför projekt som är i linje med din organisations strategiska mål.

För ytterligare information:

Gartner - Enterprise Project Management Software
En Pointe - Microsoft Project 2010 Special Offer
Learning Microsoft Project

Smidiga lösningar för projektledare