Project Professional 2010 box
Project Professional 2010 logo
 • ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

 • ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น

 • ยืดหยุ่นและทรงพลัง

 • ดูและแบ่งปันได้ง่ายขึ้น

 • การจัดการแหล่งทรัพยากรที่รวดเร็ว

 • ทีมงานที่เชื่อมโยงถึงกัน

Project Server 2010 box
Project Server 2010 logo
 • การรวมโครงการเข้าด้วยกันและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

 • สร้างบนระบบ SharePoint Server 2010

 • การริเริ่มโครงการและการพัฒนาแผนธุรกิจ

 • การเลือกพอร์ตโฟลิโอ

 • การแก้ไขโครงการผ่านเว็บ

 • Fluent™ User Interface

 • การเพิ่มเติมเรื่องการรายงานเวลา

 • การผสานการทำงานกับ Exchange Server

 • การรายงานที่ปรับปรุงและระบบธุรกิจอัจริยะ

 • การบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นและการทำงานร่วมกันที่มากขึ้น

ทั้งหมดรวมอยู่ที่นี่แล้ว

มอบศักยภาพในทุกขั้นตอนให้กับเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบันทึก คัดเลือก และดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณมากที่สุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาษาไทย:

Gartner - Enterprise Project Management Software
En Pointe - Microsoft Project 2010 Special Offer
Learning Microsoft Project

เดินหน้าสบายๆ กับทุกโครงการ