Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 - دری
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - دری، یک رابط کاربری ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 فراهم می آورد.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/5/4
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری یک رابط استفاده کنندۀ دری را برای چندین برنامه های Microsoft Office 2010 تهیه میکنند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/9/3
  Microsoft® Office Language Accessory Pack 2016 – [دری]
  Application
  Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 - [دری] بسته به لسان نصب شده شما، صفحه نمایش، رهنما یا اسباب تصحیح بیشتری اضافه میکند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1437/6/2
  زبان رهنمایی مایکروسافت آفیس
  Application
  از ترجمه رهنمایی ها برای نمایش متن اجزای نمایش داده شده - مانند دکمه ها، منوها و باکس های گفتگو - به یک زبان دیگر استفاده کنید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/5/4
  زبان رهنمایی مایکروسافت آفیس
  Application
  از ترجمه رهنمایی ها برای نمایش متن اجزای نمایش داده شده - مانند دکمه ها، منوها و باکس های گفتگو - به یک زبان دیگر استفاده کنید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/7/26
  Internet Explorer 11 برای Windows 7 64-bit Edition و Windows Server 2008 R2 64-bit Edition
  Update
  مرورگر سریع و آسان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/1/3
  Language Packs for SharePoint Server 2013 - [دری[
  Application
  بسته های لسانی ایجاد سایت ها و مجموعه سایت ها به چند لسان را ممکن میسازند، بدون اینکه نصب جداگانه چند SharePoint Server 2013 به لسان های مختلف ضرورت داشته باشد.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/6/2
  بسته های لسانی ویژه SharePoint Foundation 2013
  Application
  بسته های لسانی ایجاد سایت ها و مجموعه سایت ها به چند لسان را ممکن میسازند، بدون اینکه نصب جداگانه چند SharePoint Foundation 2013 به لسان های مختلف ضرورت داشته باشد
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/6/2
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158) - دری
  Security Patch
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/6/22
  Windows Phone 7 Connector (for Mac) - Beta - دری
  Application
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/6/13