Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 - دری
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - دری، یک رابط کاربری ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 فراهم می آورد.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/5/4
  بستۀ رابط لسان Windows 7
  Application
  بستۀ رابط لسان Windows 7 (LIP) یک رابط استفاده کنندۀ محلی ساخته شدۀ بخشیی برای ناحیه های مورد استفادۀ گستردۀ Windows 7 را تهیه میکند
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/2/21
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 - دری یک رابط استفاده کنندۀ دری را برای چندین برنامه های Microsoft Office 2010 تهیه میکنند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1432/9/3
  Windows 8.1، بستۀ رابط لسانی (LIP)
  Tool
  بستۀ رابط لسانی (LIP) Windows 8.1 رابط استفاده کنندۀ جزوی را برای ساحات که زیادتر در Windows 8.1 استفاده میشود فراهم میکند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1435/1/9
  زبان رهنمایی مایکروسافت آفیس
  Application
  از ترجمه رهنمایی ها برای نمایش متن اجزای نمایش داده شده - مانند دکمه ها، منوها و باکس های گفتگو - به یک زبان دیگر استفاده کنید.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/5/3
  بسته ربط دهنده زبان (LIP) Windows 8
  Tool
  بسته ربط دهنده زبان Windows 8نسخه تا حدود ربط دهنده استفاده کننده محلی ساخته شده را برای بیشترین حوزه های Windows 8 که استفاده میشود ارائه میدهد.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/1/20
  ‎‎بسته های لسان سرور 2010 برای برنامه های SharePoint Server 2010، Project Server 2010، Search Server 2010، و ‎Office Web Apps 2010‎
  Application
  بسته های لسان امکان ایجاد وبسایت ها و مجموعه های وبسایت به چندین لسان بدون نیاز به نصب جداگانه SharePoint Server 2010، Project Server 2010، Search Server 2010، و Office Web Apps 2010 را فراهم می سازند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/11/8
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158) - دری
  Security Patch
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/6/22
  بسته های لسان برای برنامهSharePoint Foundation 2010 ‎‎
  Application
  بسته های لسان امکان ایجاد وبسایت ها و مجموعه های وبسایت به چندین لسان بدون نیاز به نصب جداگانه SharePoint Foundation 2010 را فراهم می سازند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1434/11/12
  SharePoint Server 2007 بستۀ لسان x86 EXE
  Application
  بسته های لسان ساختن سایت های Microsoft Office SharePoint و مجموعه های سایت را در لسان های چندگانه بدون نیازمندی به نصب سازی های جداگانۀ Microsoft Office SharePoint قادر میکنند.
  مجانی
  تاریخ نشر:
  1431/7/28