Windows

  بسته ربط دهنده زبان (LIP) Windows 8

  تغییر لسان:
  بسته ربط دهنده زبان Windows 8نسخه تا حدود ربط دهنده استفاده کننده محلی ساخته شده را برای بیشترین حوزه های Windows 8 که استفاده میشود ارائه میدهد.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   نسخه:

   1.0

   نام فایل:

   LIP_prs-AF-32bit.mlc

   LIP_prs-AF-64bit.mlc

   تاریخ چاپ:

   1434/1/20

   اندازه فایل:

   2.7 MB

   3.8 MB

    بسته ربط دهنده زبان Windows نسخه تا حدود ترجمه شده بیشترین حوزه های Windows را که استفاده میشود ارائه میدهد. بعد از نصب نمودن بسته ربط دهنده، متن در طلسم، صندوق گفتگو، منیو ها، و موضوعات کمک و پشتیبانی در بسته ربط دهنده زبان نمایش داده خواهد شد. متنی که ترجمه نشده در زبان اصل Windows 8 باقی خواهد ماند مثلاً، اگر شما نسخه اسپانیایی Windows 8 را میخرید، و بسته ربط دهنده زبان Catalan را نصب میکنید، بعضی نوشته ها به زبان اسپانیایی باقی خواهد ماند. شما میتوانید بیشتر از یک بسته ربط دهنده زبان را در اساس یک زبانه نصب نمایید. ربط دهنده زبان Windows میتواند در تمام نسخه های Windows 8 نصب شود.
  • نیازمندی های/ ضروریات سیستم
   سیستم های عامل پشتیبانی شده:

   Windows 8

    • برای مقررات سیستم، کلیک کنید اینجا

    • برای راهنمایی قبل از نصب، کلیک کنید اینجا

    1. کلیک کنید دکمه دانلود را در این صفحه تا دانلود آغاز شود، یا یک زبان دیگر از بالا تا پائین لست انتخاب نمایید.
    2. یکی از کار های ذیل را بکنید:
     • برای آغاز فوری نصب، کلیک کنید راه اندازی را.
     • برای حفظ نمودن دانلود در کامپیوتر تان برای نصب در یک وقت دیگر، کلیک کنید حفظ را
    • رای راهنمایی بعد از نصب، کنید اینجا

    • برای مسائل شناخته شده، کلیک کنید اینجا

  دانلودهای پر طرفدار

  Loading your results, please wait...

  تازه گی ها رایگان کامپیوتر

  • تکه های امنیتی
  • آوری های نرم افزار
  • بستۀ خدمت
  • درایور سخت افزار