Office

  Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 - دری

  تغییر لسان:
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - دری، یک رابط کاربری ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 فراهم می آورد.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   نسخه:

   2013

   نام فایل:

   languageinterfacepack-x86-prs-af.exe

   languageinterfacepack-x64-prs-af.exe

   تاریخ چاپ:

   1434/5/4

   اندازه فایل:

   12.6 MB

   12.6 MB

    Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - دری، یک رابط کاربری ترجمه شده برای برنامه های Microsoft Office 2013 زیر فراهم می آورد:

   • Microsoft Excel® 2013

   • Microsoft OneNote® 2013

   • Microsoft Outlook® 2013

   • Microsoft PowerPoint® 2013

   • Microsoft Word® 2013


   • با استفاده از Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - دری، استفاده کننده ها با نسخه های لسانی نصب اولیه تحت پشتیبانی برنامه های Office کار کرده میتوانند و فرمان ها و گزینه های چنان برنامه ها را به لسان دری مشاهده کرده میتوانند.

    حین نصب Microsoft Office Language Interface Pack 2013، فایل هایی که استفاده کننده ها را قادر به تبدیل رابط کاربری برنامه میکنند، به دیسک سخت مقصد رونویسی میشوند. پس از نصب، قابلیت ها و گزینه های مرتبط Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - دری از طریق برنامه های Office 2013 و برنامه تنظیمات لسانی Microsoft Office 2013 میسر میباشند.
  • سیستم های عامل پشتیبانی شده:

   Windows 7; Windows 8

     سیستم عاملسیستم عامل Microsoft Windows 7 - 32 بت یا 64 بت
     سیستم عاملMicrosoft Windows 8 - 32 بت یا 64 بت
     توجه: لطفاً اطمینان نمایید که اخیرترین نسخه Service Packs را بر روی سیستم عامل خود نصب میکنید تا پشتیبانی مطلوب برای لسان خویش دریافت نمایید.

    نرم افزار کدام نسخه از بسته Office 2013 یا نسخه مستقل که بشمول Microsoft Excel، Microsoft OneNote، Microsoft Outlook، Microsoft PowerPoint یا Microsoft Word باشد، Microsoft Office Language Interface Pack 2013- دری را پشتیبانی میکند. توجه: لطفاً یقین نمایید که اخیرترین نسخه Microsoft Office Service Packs را برای محصولات Microsoft Office خود نصب میکنید. این نکته تجربه کاربری بهتر را حاصل مینماید.

    کامپیوتر و پردازنده پردارنده 1 گیگاهرتزی با پشتیبانی SSE2 یا بلندتر؛ RAM 2 گیگابایتی یا بلندتر

    حجم دیسک برعلاوه حجم دیسک سخت استعمال شده توسط برنامه های Office 2013 نصب شده،
   • 3 گیگابایت از حجم دیسک سخت میسر.

   • همه سائر ضروریات سیستم همان مواردی میباشند که برای برنامه های Office 2013 که همراه Microsoft Office Language Interface Pack 2013- دری استفاده میکنید، ضرورت دارند.


   • Windows Language Interface Pack توصیه میشود اخیرترین نسخه های بسته رابط لسانی (Language Interface Pack) برای Windows 7 یا Windows 8 را نصب نمایید تا پشتیبانی مطلوب برای سیستم عامل و برنامه های نرم افزاری خود دریافت نمایید.

    تنظیمات وضاحت مانیتور و DPIرسم خط های زیادی برای خواندن بهینه در وضاحت 768 × 1366 وجود دارند. اگر برای خواندن رسم خط لسان خود مشکل دارید، لطفاً تنظیمات صفحه نمایش خود را به این وضاحت یا در صورت ضرورت به وضاحت بلندتر تبدیل نمایید. لطفاً توجه نمایید: توصیه میکنیم از برنامه های Office 2013 با تنظیمات DPI پیش فرض Windows که 96 DPI میباشد استفاده نمایید. استعمال تنظیمات 120 DPI ممکن است سبب شود با افزایش اندازه های دایلوگ Office یک تجربه کاربری Office ضعیف در شماری برنامه های Office رخ دهد.

    همچنان توصیه میشود همه گزینه های منطقوی و لسانی در صفحه کنترول به لسان Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 - دری تنظیم گردند.

   • برای نصب، دانلود کنید:
    1. فایل LanguageInterfacePack.exe را با کلیک کردن دکمه دانلود (بالا)، دانلود کنید و در دیسک سخت خود حفظ نمایید.
    2. فایل برنامه LanguageInterfacePack.exe در دیسک سخت خود را دو-کلیک کنید تا برنامه تنظیم آغاز شود.
    3. دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا نصب مکمل گردد.
    4. پس از نصب برنامه، فایل "readme" مربوط به Microsoft Office 2013 Language Interface Pack خود را در موقعیت "C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OFFICE15\1164\LIPread.htm" پیدا کرده میتوانید.
    5. ترفیع Office 2010 با Office 2010 Language Interface Pack یا یک نسخه قبل به Office 2013 با استفاده از Office 2013 Language Interface Pack پشتیبانی نمیشود. اگر میخواهید نصب اولیه Office 2010 خود را با استعمال Office 2013 Language Interface Pack به Office 2013 ترفیع دهید، باید:
     • Office 2010 Language Interface Pack را از نصب خارج کنید.
     • فایل "setup" برنامه Office 2013 را اجرا کرده و گزینه upgrade (ترفیع) را اختیار نمایید.
     • فایل برنامه LanguageInterfacePack.exe در دیسک سخت خود را دو-کلیک کنید تا برنامه Setup (نصب) آغاز شود.    فعال سازی محصول Office خود:
    اگر هنگام استفاده Microsoft Office Language Interface Pack 2013 در خواندن همه نویسه های کد نصب در پنجره دیالوگ "ویزارد فعال سازی Microsoft Office" مشکل دارید یا کد نصب طور مکمل نشان داده نمیشود، لطفاً ویزارد را لغو کرده و جهت فعال سازی Microsoft Office به محصول دری خود مراجعه کنید.

    دستورالعمل های استفاده:
    برای تبدیل رابط کاربری به لسان Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 - دری مراحل زیر را دنبال کنید:

    1. گزینه ترجیحات لسانی Microsoft Office 2013 را از منیوی Start\All Programs\Microsoft Office\Microsoft Office Tools راه اندازی کنید.
    2. زیر اختیار لسان های نمایش و کمک، زیر عنوان لسان نمایش لسان ضرور را انتخاب کرده و دکمه تنظیم به عنوان حالت اصلی را کلیک کنید.
    3. زیر عنوان اختیار لسان های ویرایش، لسان ضرور را انتخاب کرده و دکمه تنظیم به عنوان حالت اصلی را کلیک کنید.
    4. در خاتمه دکمه تأیید را کلیک کنید.


    تنظیمات لسانی که انتخاب نمودید، دفعه بعد که برنامه های Office را آغاز کنید، عمل میکنند.
    توجه: لسان بخش "کمک" به لسان Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 - دری تغییر کرده نمیتواند. لسان بخش "کمک" همیشه به صورت همان لسان نصب اولیه باقی میماند.
    همیشه لسان "کمک" نمایش خود را از میان لیست کشویی به لسان برنامه اولیه تنظیم نمایید.

    برای دور سازی این دانلود:
   • از همه برنامه های Microsoft Office خارج شوید.
   • آیکون برنامه ها و ویژگی ها در صفحه کنترول Windows را دو-کلیک کنید.
   • در زیر گزینه لغو نصب یا تبدیل یک برنامه گزینه Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - دری در بکس برنامه های نصب شده فعلی را کلیک کنید و گزینه لغو نصب را انتخاب کنید.
   • دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

  دانلودهای پر طرفدار

  Loading your results, please wait...

  تازه گی ها رایگان کامپیوتر

  • تکه های امنیتی
  • آوری های نرم افزار
  • بستۀ خدمت
  • درایور سخت افزار