Windows

  Windows 8.1، بستۀ رابط لسانی (LIP)

  تغییر لسان:
  بستۀ رابط لسانی (LIP) Windows 8.1 رابط استفاده کنندۀ جزوی را برای ساحات که زیادتر در Windows 8.1 استفاده میشود فراهم میکند.
  • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
   نسخه:

   1.0

   نام فایل:

   LIP_prs-AF-32bit.mlc

   LIP_prs-AF-64bit.mlc

   تاریخ چاپ:

   1435/1/9

   اندازه فایل:

   2.8 MB

   4.3 MB

    بستۀ رابط لسان Windows یک (LIP) نسخۀ ترجمه شدۀ بخشیی ناحیه های مورد استفادۀ گستردۀ Windows را تهیه میکند. بعد از نصب سازی LIP، نوشته در عملکردها، جعبه های دایلوگ، منیوها و موضوعات کمک و پشتیبانی در لسان LIP نمایش داده خواهد شد. نوشته های که ترجمه نشده در لسان اساسی Windows 8.1 خواهد بود. طور مثال، اگر شما نسخۀ هسپانوی Windows 8.1 را خریده باشید، و بستۀ لسانی کتالان را نصب کرده باشید، یک تعداد نوشته ها به هسپانوی ظاهر میشوند. شما میتوانید بیشتر از یک LIP را بالای یک لسان اساسی واحد نصب کنید. LIP های Windows در تمام نسخه های چاپی Windows 8.1 میتوانند نصب شوند.
  • سیستم های عامل پشتیبانی شده:

   Windows 8.1

    • برای مشخصات سیستم، اینجا کلیک کنید

  • طرزالعمل ها
    • برای دستورالعمل های نصب قبلی، اینجا کلیک کنید

    1. بالای دکمۀ دانلود در این صفحه برای شروع کردن دانلود کلیک کنید، یا لسان مختلف را از لست
    2. یکی از کار های ذیل را اجرا نمائید:
     • برای شروع کردن فوری نصب کردن، اجراء را کلیک کنید.
     • برای حفظ کردن دانلود در کمپیوتر تان برای نصب کردن در زمان بعدی، حفظ را کلیک کنید
    • برای دستورالعمل جهت نصب کردن در آینده، اینجا کلیک کنید

    • برای مسایل شناخته شده، اینجا کلیک کنید

  دانلودهای پر طرفدار

  Loading your results, please wait...

  تازه گی ها رایگان کامپیوتر

  • تکه های امنیتی
  • آوری های نرم افزار
  • بستۀ خدمت
  • درایور سخت افزار