نشر شده در:
قابل اجرا در تاریخ: 1 می 2018
قرارداد خدمات Microsoft
حریم خصوصی شماحریم خصوصی شما1_YourPrivacy
خلاصه

1. حریم خصوصی شما. حریم خصوصی شما برای ما مهم است. لطفاً بیانیۀ حریم خصوصی Microsoft ("بیانیۀ حریم خصوصی") را بخوانید بخاطریکه انواع دیتا که ما از شما و خدمات شما گردآوری می نماییم ("دیتا")، نحوه استعمال ما از دیتای شما و اساس های حقوقی که ما برای پروسس کردن دیتای شما داریم را شرح می دهد. بیانیۀ حریم خصوصی همچنین نحوه استعمال Microsoft از محتوای شما را شرح می دهد که ارتباطات شما با دیگران؛ پست های ارسال شده شما به Microsoft از طریق خدمات؛ و فایل ها، عکس ها، مدارک، صداها، کارهای دیجیتال، پخش های زنده و ویدیوهایی که شما از طریق خدمات ("محتوای شما") آپلود، ذخیره، پخش یا شریک سازی می نمایید می باشد. در جایی که پروسس کردن به اساس رضایت و میزان مجاز توسط قانون می باشد، شما با پذیرفتن این شرایط، رضایت خود را نسبت به گردآوری، استعمال و افشای محتوا و دیتای شما توسط Microsoft بحیثی که در بیانیۀ حریم خصوصی شرح داده شده است را اعلام می نمایید. بعضی اوقات، ما به شما اعلامیه جداگانه میدهیم و تقاضای همان رضایت میکنیم که در بیانیه حریم خصوصی آمده.

متن کامل
محتویات شمامحتویات شما2_yourContent
خلاصه

2. محتویات شما. اکثر خدمات ما به شما اجازۀ ذخیره سازی یا شریک سازی محتویات تان یا اینکه از دیگران موادها را دریافت کنید را میدهد. ما تصاحب محتویات را دعوا نمی کنیم. محتویات شما متعلق به خود شما باقی می ماند و شما برای آن مسئول هستید.

 • a. هنگامی که شما محتوای خود را با دیگران به اشتراک می گذارید، متوجه می شوید که ممکن است بتوانند در محدوده جهانی، بدون پاداش به شما محتوای تانرا استفاده، ذخیره، ثبت، تکثیر، نشر، انتقال، شریک کنند (و در حذف HealthVault) یا نمایش بدهند. اگر شما نمی خواهید دیگران توانایی این کار را داشته باشند، خدمات را برای شریک سازی محتویات خود استفاده نکنید. شما نمایش میدهید و تضمین میکنید که برای مدت این شرایط، شما باید تمام حقوق مورد نیاز برای محتوای تان که در یا از طریق سرويس اپلود، ذخیره، یا شریک ساخته اید را دارید، و اینکه جمع آوری، استفاده و نگهداری محتوای تان هیچ یک از قانون یا حقوق دیگران را تجاوز نمیکند. Microsoft محتویات شما را تصاحب نمی کند، نه اداره میکند، نه تایید میکند، نه برای آنها پرداخت میکند، تایید یا غیر آن هیچ مسئولیت را با خود ندارد و نمی تواند برای محتویات شما یا مواد دیگر را آپلود شده، ذخیره شده یا با استفاده از خدمات شریک ساخته شده، مسئول نمی باشد.
 • b. تا به حدی که برای تهیۀ خدمات به شما و دیگران ضروری است، تا از شما و خدمات محافظت شود و برای بهبود محصولات Microsoft و خدمات، شما به مجوز مالکیت مجازی را در سطح جهانی بدون مصارف به Microsoft میدهید، بطور مثال، حق کاپی گرفتن، نگهداری، انتقال، قالب بندی مجدد، نمایش و توزیع از طریق ابزارهای ارتباطات محتویات شما در خدمات را میدهد. اگر شما محتویات خود را در ناحیه های خدمات که بطور عمده روی خطی میسر اند بدون محدودیت ها نشر می سازید، محتویات شما ممکن است در نمایشات یا موادهای که خدمات را توسعه میدهند نمودار شوند. بعضی از خدمات توسط اعلانات پشتیبانی میشوند. کنترول ها برای چگونگی شخصی سازی اعلانات Microsoft در صفحۀ حریم خصوصی و امنیت ویب سایت مدیریت حساب Microsoft قابل دسترس می باشند. ما از آنچه شما در ایمیل، گپ زدن ها، تماس های ویدیویی یا صوتی، یا مدارک، عکس ها یا دیگر پرونده های شخصی دیگر را برای هدف اعلان نمودن به شما استفاده نمی کنیم. پالیسی های اعلانات در جزئیات بیانیۀ حریم خصوصی زیر پوشش قرار دارند.
متن کامل
نحوی برخوردنحوی برخورد3_codeOfConduct
خلاصه

3. نحوی برخورد.

 • a. با پذیرفتن این شرایط، شما می پذیرید که زمانی استفاده از خدمات، قوانین زیر را درنظر خواهید داشت
  • i. هیچ کاری غیر قانونی نمی کنید.
  • ii. در هیچ گونه فعالیت مشغول نمی شوید که به اطفال ضرر، تهدید یا به از آنها سو استفاده شود.
  • iii. اسپم نفرستید. اسپم ایمیل، نشرسازی ها، درخواست های تماس، پیامک (کتبی) یا پیام های فوری ناخواسته و غیردرخواستی است.
  • iv. این خدمات را برای شریک سازی محتوا یا مواد نامناسب (برای مثال شامل برهنگی، زناشویی، پورنوگرافی، لسان توهین آمیز، خشونت گرافیکی یا فعالیت جنایی) یا محتوا یا مواد خود که با قوانین و مقررات محلی مطابقت ندارند را به صورت عمومی نمایش ندهید یا استعمال ننمایید.
  • v. هیچ گاه در فعالیت های که در آن تقلب، دروغی یا گمراه کننده است، مشغول نشویید (مثلاً خواستن پول بطور غلط، هویت جعلی ساختن، خراب کردن سرويس برای افزایش حساب بازی، یا تأثیر گذاری بالای رتبه بندی، نرخ گذاری یا نظریات) یا دروغگویی یا توهین کسی.
  • vi. هیچ یک از محدودیت ها را برای دسترسی یا میسر بودن خدمات را در معرض خطر قرار ندهید.
  • vii. در فعالیتی که به شما ضرر رسان است، خدمات یا دیگر موارد (بطور مثال انتقال دادن ویروس ها، ، نشر محتویات تروریستی، بیانات تنفرآمیز یا پشتیبانی از خشونت در برابر دیگران) اشتراک نداشته باشید.
  • viii. تخطی از حقوق دیگران نکنید (بطور مثال، شریک سازی موسیقی محفوظ شده به حقوق یا مواد محفوظ شده را فروش مجدد یا توزیع نقشه های Bing یا عکاسی ها را شریک نسازید).
  • ix. در فعالیت های که حریم خصوصی یا حقوق محافظت از داده دیگران تخطی میکند، مشغول نباشید.
  • x. به دیگران در تخطی از قوانین کمک نکنید.
 • b. اجرا کردن. اگر شما خلاف ورزی این شرایط میکنید، با صلاحدید خود ما، ما میتوانیم ارائه سرويس به شما را متوقف بسازیم یا حساب مایکرو سافت تانرا بسته کنیم. همچنان ما میتوانیم رسایی ارتباط (مثل ایمیل، شریک سازی دوسیه یا پیام عاجل) به یا از سرويس برای قابل اجرا ساختن این شرایط مسدود کنیم، یا بهر دلیل میتوانیم محتوای شما را حذف کنیم یا نشر نکنیم. زمان تفتیش از تخطی های گفته شده از این شرایط، Microsoft حق مرور محتویات شما را برای حل مشکل دارد و بدینوسیله چنین مرور را مجاز می سازد. هرچند، ما نمی توانیم تمام خدمات را زیر نظارت داشته باشید و هیچ گاهی این کار را نمی کنیم.
 • c. درخواست به خدمات Xbox. اینجا برای معلومات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق این قانون برخورد به تطبیق میشود، بازی های Xbox Live، برای Windows Live و بازی های Microsoft Studies، برنامه ها، خدمات و محتویات تهیه شده توسط Microsoft کلیک نمایید. خشونت اصول و مقررات سلوک از طریق خدمات Xbox (تعریف شده در بخش 13(a)(i)) ممکن است منجر به فقرات تعلیق یا ممنوعیت مشارکت در خدمات Xbox، بشمول محرومیت از مجوزهای محتوا، زمان عضویت طلایی Xbox و مساوات حساب Microsoft مرتبط با حساب گردد.
متن کامل
استفاده از خدمات و پشتیبانیاستفاده از خدمات و پشتیبانی4_usingTheServicesSupport
خلاصه

4. استفاده از خدمات و پشتیبانی.

 • a.‏ حساب Microsoft. شما برای دسترسی به اکثر خدمات نیاز به حساب Microsoft خواهید داشت. حساب Microsoft به شما اجازۀ ورود به محصولات، ویب سایت ها و خدمات که توسط Microsoft و بعض همکاران Microsoft تهیه میشوند را میدهد.
  • i. ایجاد یک حساب. با وارد شدن روی خط شما میتوانید یک حساب Microsoft بسازید. شما موافقت میکنید که در وقت وارد شدن به حساب Microsoft هیچ نوع معلومات غلط، نادرست و فریبنده را استفاده نمی کنید. در بعض موارد، یک طرف سوم، مانند تهیه کنندۀ خدمات انترنیت، میتواند یک حساب Microsoft را به شما متعلق بسازد. اگر شما حساب Microsoft را از طرف سوم دریافت نمودید، طرف سوم ممکن است حقوق اضافی بالای حساب شما داشته باشد، مانند توانایی دسترسی یا حذف حساب Microsoft شما. لطفاً هرگونه شرایط اضافی تهیه شده از طرف سوم را مرور نمایید چون Microsoft هیچ مسئولیت در ارتباط به این شرایط اضافی ندارد. اگر شما یک حساب Microsoft بجای یک نهاد بسازید، مانند تجارت تان یا کارفرمایتان، به این معنی است که شما صلاحیت قانونی برای پایبند سازی نهاد به این شرایط را دارید. شما مدارک حساب Microsoft خود را به استفاده کننده یا نهاد دیگری انتقال داده نمی توانید. برای محافظت از حساب خود، جزئیات حساب خود را با رمز عبور محرمانه نگهدارید. شما مسئول تمام فعالیت هایی استید که ذیل حساب Microsoft شما رخ می دهند.
  • ii. استفاده از حساب. شما باید از حساب Microsoft برای فعال نگهداشتن آن استفاده کنید. به این معنی که باید حداقل در مدت پنج سال یکبار به حساب Microsoft خود و خدمات مربوطه، فعال وارد شوید، مگراینکه در یک پیشنهاد برای یک بخشی از خدمات پرداختی گفته شده باشد. اگر شما در این مدت وارد سیستم حساب خود نشوید، ما چنین برداشت خواهیم کرد که حساب Microsoft غیر فعال است و آنرا بسته خواهیم ساخت. لطفاً بخش 4‏(a)‏(iv)‏‎(‎2)‏ را برای نتایج یک حساب بستۀ Microsoft ببینید. شما باید به جعبۀ دریافتی Outlook.com و OneDrive (جداگانه) حداقل یکبار در هر سال وارد شوید، غیر از این ما جعبۀ دریافتی Outlook.com و OneDrive را برای شما بسته خواهیم ساخت. شما باید برای حفظ کردن gamertag همراه با حساب Microsoft خود، حداقل یک بار در یک دوره پنج ساله وارد خدمات Xbox شوید. اگر ما مشکوک شوییم که حساب Microsoft شما توسط شخص تقلب کار سوم استفاده میشود (مثلاً اگر با حساب شما سازشی صورت بگیرد)، Microsoft میتواند حساب شما را تا زمان ادعای ملکیت تان متوقف بسازد. براساس طبعیت ، شاید مجبور باشیم تا دسترسی به بعض یا تمام محتویات خود را غیرفعال سازید. اگر شما در ارتباط به دسترسی به حساب Microsoft خود مشکلی داشته باشید، لطفاً از این ویب سایت دیدن نمایید: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. اطفال و حساب ها. با استفاده از خدمات، شما نمایندگی میکنید که یما به عمر "اکثریت" یا "مسئولیت قانونی" در جای که زندگی میکنید رسیده اید یا رضایت معتبر نگران قانونی یا والدین را برای پایبند بودن این شرایط دارید. اگر شما نمی دانید آیا به سن اکثریت یا "مسئولیت قانونی" در جایی که زندگی می کنید رسیده اید یا خیر یا این بخش را درک نمی نمایید، لطفاً قبل از اینکه یک حساب Microsoft ایجاد نمایید از والد یا سرپرست قانونی خود برای کمک و رضایت بپرسید. اگر شما والدین یا سرپرست قانونی یک طفل هستید که حساب Microsoft را ایجاد میکند، شما و طفل شما موافقت دارید که پایبند این شرایط و مسؤلیت برای تمام استفاده ها از حساب یا سرويس Microsoft، بشمول خریداری ها هستید چه حساب طفل حالا باز شده یا بعداً ایجاد میشود.
  • iv. بسته نمودن حساب خود.
   • 1. شما می توانید سرويس خاص را لغو کنید یا حساب Microsoft خود را در هر زمان و به هر دلیلی بسته کنید. برای بستن حساب Microsoft، لطفاً از https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 دیدن نمایید. زمانیکه شما ما را برای بستن حساب Microsoft می خواهید، ما آنرا بصورت تعلیق برای 60 روز نگه میداریم تنها برای اینکه امکان دارد تصمیم تان تغییر کند. بعد از مدت 60 روز، حساب Microsoft شما بسته خواهد شد. لطفاً بخش 4‏(a)‏(iv)‏(‎2) را در ذیل ببینید که توضیح میدهد که وقت بسته شدن حساب Microsoft تان چی میشود. وارد شدن دوباره در ظرف مدت 60 روز حساب Microsoft شما را فعال خواهد ساخت.
   • 2. اگر حساب Microsoft شما بسته شود (چه توسط شما یا ما)، چند چیز رخ می دهد. اول، حق شما در استعمال حساب Microsoft برای دسترسی به خدمات بلافاصله متوقف می شود. دوم، ما دیتا یا محتوای مرتبط با حساب Microsoft شما را حذف خواهیم کرد یا در غیر این صورت از شما و حساب Microsoft شما جدا خواهیم نمود (مگر آنکه ما توسط قانون نسبت به نگه داشتن آن، باز گرداندن آن یا انتقال آن به شما یا یک شخص ثالث شناسایی شده توسط شما ضرورت داشته باشیم). شما باید یک برنامۀ پشتیبانی باقاعده داشته باشید چون Microsoft قادر به بازگردانی محتویات شما یا داده بعد ازنیکه حساب بسته شود، نخواهد بود. سوم، شما ممکن است دسترسی به محصولاتی که کسب نموده اید را از دست بدهید.
 • b. حساب های کار یا مکتب. شما میتوانید به بعض خدمات Microsoft با آدرس ایمیل مکتب یا کار شوید. اگر شما چنین کاری انجام دهید، می پذیرید که مالک دومین مرتبط با آدرس ایمیل شما، حساب شما را کنترول و اداره کرده می تواند و دیتای شما بشمول محتوای ارتباطات و فایل های شما را دسترسی و پروسس کرده می تواند و اینکه Microsoft ممکن است به مالک دومین اطلاع دهد که حساب یا دیتا در معرض خطر می باشد. شما همچنین موافقت می کنید که استفاده شما از سرويس Microsoft ممکن است مربوط به موافقت نامه Microsoft با شما یا سازمان شما باشد و این شرایط ممکن است اجرا نشود. اگر شما قبلا یک حساب Microsoft داشته اید و از یک آدرس ایمیل کار یا خانه جداگانه برای دسترسی به سرويس تحت پوشش این شرایط استفاده می کنید، ممکن است از شما خواسته شود که آدرس ایمیل مربوط به حساب Microsoft خود را به روز کنید تا بتوانید دسترسی به چنین سرويسی را ادامه دهید.
 • c. تجهیزات اضافی/ پلان های داده. برای استفاده از چندین خدمات، نیاز به اتصالات انترنیتی یا برنامه داده سیم کارتی خواهید داشت. شما ممکن است نیاز به ابزار اضافی مانند گوشکی، کامره یا Microsoftروفون نیز خواهید داشت. شما مسئول ارائه همه اتصالات، برنامه ها و تجهیزات مورد نیاز برای استفاده از سرويس و برای پرداخت هزینه های پرداخت شده توسط ارائه دهنده (ها) اتصالات، برنامه ها و تجهیزات خود هستید. آن فیس ها به اضافه هی فیس که شما برای خدمات می پردازید و ما به شما چنین فیس های پرداخته شده را دوباره نخواهیم پرداخت. تهیه کنندگان خود را برای تشخیص بررسی نمایید که چنین فیس های وجود دارند که به شما تطبیق شوند.
 • d. آگهی های خدمات. هر وقتی که ما میخواهیم به شما در باره سرويس که استفاده میکنید، بگوییم، ما به شما اعلامیه خدمت ارسال میکنیم. اگر شما آدرس ایمیل یا شماره تلیفون تانرا در رابطه با حساب Microsoft تان میدهید، در آنصورت ما اعلان هاي این خدمت را از طریق ایمیل یا از طریق اس ام اس (پیام کتبی)، بشمول تصدیقی هویت تان قبل از ثبت نام شماره تلیفون موبایل تان، ارسال میکنیم. همچنین ما اعلامیه این خدمت را از طریقه های دیگر (مثلاً پیام داخل محصول) هم میتوانیم ارسال کنیم. نرخ های داده یا ارسال پیام ممکن است زمان دریافت آگهی ها از طریق پیامک قابل اجرا خواهند بود.
 • e. پشتیبانی. پشتیبانی مشتری برای بعش از خدمات در support.microsoft.com میسر می باشد. خدمات مشخص ممکن است پشتیبانی مشتری جداگانه یا اضافی با توجه به شرایط میسر در www.microsoft.com/support-service-agreement پیشنهاد دهند، مگر آنکه خلاف آن مشخص شده باشد. پشتیبانی ممکن است برای پیش دید یا نسخه های بیتای ویژگی ها یا خدمات میسر نباشد. خدمات ممکن است با نرم افزار یا خدمات تهیه شده توسط طرف های سوم در مطابقت نباشند و شما برای بلد سازی خود با نیازمندی های همسان مسئول خواهید بود.
 • f. ختم کردن خدمات شما. اگر خدمات شما لغو شده باشند (چه توسط شما یا ما)، ابتدا حق شما برای دسترسی به خدمات بلافاصله متوقف می شود و مجوز شما به نرم افزار مربوط به خدمات ختم می گردد. دوم، ما دیتا یا محتوای مرتبط با خدمات شما را حذف خواهیم کرد یا در غیر این صورت از شما و حساب Microsoft شما جدا خواهیم نمود (مگر آنکه ما توسط قانون نسبت به نگه داشتن آن، باز گرداندن آن یا انتقال آن به شما یا یک شخص ثالث شناسایی شده توسط شما ضرورت داشته باشیم). در نتیجه شما ممکن است دیگر توانا به دسترسی به کدام خدمات (یا محتوای شما که در آن خدمات ذخیره کرده اید). شما باید دارای یک پلان نسخۀ پشتیبان منظم باشید. سوم، شما ممکن است دسترسی به محصولاتی که کسب نموده اید را از دست بدهید. اگر شما حساب Microsoft خود را لغو کرده اید و کدام حساب دیگر توانا در دسترسی به خدمات ندارید، خدمات شما ممکن است بلافاصله لغو گردند.
متن کامل
استفاده از برنامه های طرف سوم و خدماتاستفاده از برنامه های طرف سوم و خدمات5_usingThird-PartyAppsAndServices
خلاصه

5. استفاده از برنامه های طرف سوم و خدمات. آین خدمات ممکن است اجازه دسترسی یا کسب کردن محصولات، خدمات، ویب سایت ها، پیوندها، محتوا، مواد، بازی ها، مهارت ها، ادغام ها، ربات ها یا برنامه ها از اشخاص ثالث مستقل (شرکت ها و اشخاصی که Microsoft نیستند)("برنامه ها و خدمات شخص ثالث") را به شما بدهند. بسیاری از سرويس ما به شما در پیدا کردن، درخواست کردن یا برقراری ارتباط با برنامه های کاربردی و سرويس شخص ثالث کمک می کنند یا به شما اجازه می دهد که محتوای یا داده های تان را به اشتراک بگذارید، و شما میدانید که سرويس ما را برای ارائه برنامه های کاربردی و سرويس شخص سوم ارسال میکنید. کاربرد ها و سرويس شخص سوم میتواند به شما اجازه بدهد تا محتوا یا داده تانرا با ناشر، ارائه دهند یا گرداننده کابرد ها و سرويس شخص سوم ذخیره کنید. برنامه های کاربردی و سرويس شخص سوم ممکن است به شما یک پالیسی حفظ حریم خصوصی معرفی کند یا قبل از اینکه بتوانید از برنامه یا سرویس شخص سوم نصب یا استفاده کنید، شرایط اضافی را قبول کنید. بخش 13(b) را برای شرایط اضافی برای برنامه های که از طریقOffice Store، Xbox Store یا Windows Store بدست آورده میشوند ببینید. شما باید قبل از کسب کردن، استعمال، درخواست یا پیوست دادن حساب Microsoft خود به هرگونه برنامه و خدمات شخص ثالث، هرگونه شرایط اضافی و پالیسی های حریم خصوصی را بازبینی نمایید. هر شرایط اضافی این شرایط را اصلاح نمی کنند. Microsoft هیچ ملکیت مجازی را به شما منحیث بخشی از برنامه های طرف سوم و خدمات مجاز نمی داند. شما برای روبرو شدن به هر گونه خطر و تعهد که از استفادۀ شما از این برنامه های طرف سوم و خدمات است، قبول میکنید و Microsoft برای هیچ مشکلی که از استفادۀ آنها بروز می یابند، مسئولیت ندارد. Microsoft پاسخگویی و یا مسئولیت پذیری شما یا سایرین را برای اطلاعات یا سرويس ارائه شده توسط برنامه های کاربردی و سرويس شخص ثالث ندارد.

متن کامل
میسر بودن خدماتمیسر بودن خدمات6_serviceAvailability
خلاصه

6. میسر بودن خدمات.

 • a. خدمات، برنامه های طرف سوم و خدمات یا مواد یا محصولات پیشنهاد شده توسط خدمات ممکن است از یک زمان تا دیگر زمان نامیسر باشند، ممکن است بر اساس محدود پیشنهاد شوند یا ممکن است وابسته به منطقه یا دستگاه تان تفاوت کنند. اگر موقعیت مربوط را با حساب Microsoft تغییر دهید، ممکن است نیاز به دوباره گیری مواد یا برنامه های که به شما میسر بودند و در منطقۀ گذشته شما برای آنها پرداخته اید، نیاز خواهید داشت. شما برای عدم دسترسی یا استفاده از مواد یا خدمات که غیر قانونی اند یا برای استفاده در کشور شما که از آنجا دسترسی دارید مجاز نیستند یا چنین مواد یا خدمات را استفاده میکنید، یا موقعیت شما را بطور اشتباه یا مخفی نشان میدهد، یا شناسایی شما را درست نشان نمی دهد تا چنین مواد یا خدمات را استفاده یا دسترسی داشته باشد، را میپذیرید.
 • b. ما سعی میکنیم تا خدمات را فعال نگه داریم؛ هرچند تمام خدمات روی خطی با توقف ها و خاموش شدن روبرو میشوند و Microsoft برای هیچ قطع شدن یا از دست دادن که شما متحمل میشود مسئول نیست. در زمان رویداد خاموش شدن، شما ممکن است به بازگیری محتویات یا دادۀ خود که ذخیره کرده بودید، قادر نباشید. ما سفارش می کنیم که شما به صورت منظم از محتوا و دیتای خود که در خدمات ذخیره کرده یا با استعمال برنامه ها و خدمات شخص ثالث ذخیره می نمایید، نسخۀ پشتیبان تهیه کنید.
متن کامل
بهروز رسانی ها به نرم افزار یا خدمات و تبدیلی ها به این شرایطبهروز رسانی ها به نرم افزار یا خدمات و تبدیلی ها به این شرایط7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
خلاصه

7. بهروز رسانی ها به نرم افزار یا خدمات و تبدیلی ها به این شرایط.

 • a. ما ممکن است این شرایط را در هر زمانی تبدیل کنیم و به شما این را خواهیم گفت. استفاده از خدمات بعد ازینکه تبدیلی ها اجرا شده باشند به این معنی است که شما شرایط جدید را می پذیرید. اگر با شرایط جدید موافق نباشید، باید از سرويس استفاده نکنید، حساب Microsoft را بسته کنید و اگر والد یا سرپرست هستید، به فرزند کوچک خود کمک کنید تا حساب Microsoft خود را بسته کند.
 • b. بعض اوقات شما نیاز به بهروز رسانی نرم افزار برای نگهداری این خدمات دارید. ما ممکن است بطور خودکار نسخۀ نرم افزار تان را بررسی نماییم و بهروز رسانی های نرم افزار یا تبدیلی های پیکربندی را دانلود نماییم. شما همچنان برای بهروز رسانی نرم افزار برای ادامۀ استفاده از خدمات نیاز خواهید داشت. چنین بهروز رسانی ها موضوع این شرایط است مگرانیکه شرایط دیگر با بهروز رسانی ها یکجا نباشند که در آنصورت آن شرایط دیگر نیز قابل اجرا خواهند بود. Microsoft موظف نیست هرگونه به روز رسانی را در دسترس قرار بدهد و تضمین نمی کند که ما از نسخه سیستمی پشتیبانی می کنیم که برای آن شما سافت ویر، برنامه ها، محتوا یا سایر محصولات را خریداری نموده اید یا مجوز آنرا گرفته اید. چنین بهروز رسانی ها ممکن است با نرم افزار یا خدمات که توسط طرف های سوم تهیه میشوند سازگار نباشد. شما میتوانید از رضایت خود برای بهروز رسانی های آینده برای نرم افزار در هر زمانی با عدم نصب نرم افزار را اظهار نمایید.
 • c. بطور اضافی، زمان های پیش خواهند آمد که ما به دور سازی یا تبدیلی ویژگی ها یا عملکرد خدمات یا متوقف سازی تهیه خدمات یا دسترسی به برنامه های طرف سوم و خدمات را یکجا نیاز داشته باشیم. به استثنای حدود مورد نیاز توسط قانون قابل اجرا، ما هیچ مسئولیت برای تهیه نمودن دانلود مجدد، تعویض نمودن هر مواد، محصولات دیجیتالی (مشخص شده در بخش ‎(‎k‎)‎13‏) یا برنامه های خریداری شده از قبل، نخواهیم داشت. ممکن است ما سرويس یا ویژگی های آنها را در پیش نمایش یا نسخه بتا منتشر کنیم که امکان دارد آن به درستی کار نکند یا به همان شیوه نسخه نهایی کار کند.
 • d. تا شما بتوانید موادی که با اداره حقوق دیجیتالی محفوظ شده، مثل بعضی موسیقی ها، بازی ها، فلم ها، و چیز های دیگر را استفاده کنید، سافت ویر اداره حقوق دیجیتالی شاید بطور خودکار با یک سرور حقوق تماس گرفته بروز رسانی ها اداره حقوق دیجیتالی را دانلود نماید.
متن کامل
مجوز نرم افزارمجوز نرم افزار8_softwareLicense
خلاصه

8. مجوز نرم افزار. هرگونه نرم افزار ارائه شده توسط ما به شما بحیث بخشی از خدمات تحت این شرایط می باشد مگر آنکه همراه با یک توافق نامۀ مجوز جداگانه Microsoft باشد (برای مثال، اگر شما یک برنامه Microsoft استعمال می نمایید که در Windows بشمول شده یا بخشی از آن می باشد، سپس شرایط مجوز نرم افزار Microsoft برای سیستم عامل Windows، چنین نرم افزارهایی را اداره می نماید). برنامه های کسب شده از طریق Office Store، Windows Store و Xbox Store تحت بخش 13‏(b)‏(i) ذیل می باشند.

 • a. اگر شما با این شرایط مطابقت داشته باشید، به شما حق نصب و استفادۀ یک کاپی نرم افزار سر هر دستگاه در سطج جهان را تنها برای استفاده یک شخص در یک زمان منحیث بخشی از استفاده خدمات را خواهیم داد. برای بعضی دستگاه های دیگر، اینچنین سافت ویر ها میتواند از قبل برای استفاده شخصی و غیر تجاری سرويس نصب شود. نرم افزار یا ویب سایت که بخشی از خدمات است ممکن است شامل کود طرف صوم شود. هر متن یا کود طرف سوم، با نرم افزار یا ویب سایت مرتبط یا مرجع داده شده، به شما توسط طرف های سوم مجوز داده میشود که چنین کود را داشته باشند، نه توسط Microsoft. اگر کدام آگهی های برای طرف سوم وجود داشته باشند تنها برای معلومات به شما اضافه میشوند.
 • b. نرم افزار مجوز داده میشود، فروخته نمی شود و Microsoft تمام حقوق به نرم افزار را با خود دارد که توسط Microsoft بطور عملی اعطا نگردیده، چه با صراحت باشد، منع انکار یا غیر آن. این مجوز به شما هیچ حق نمی دهد یا ممکن است ندهد که:
  • i. اقدامات محافظت تکنولوژیکی را در معرض خطر قرار دهید یا مجرای فرعی در آن یا در ارتباط به نرم افزار یا خدمات پیدا کنید؛
  • ii. کدام نرم افزار را باز کنید، فرو بپاشید، رمزگشایی کنید، هک کنید، برتری جویی کند، سو استفاده، دوباره بسازید یا دیگر جنبۀ از خدمات را دوباره بسازید که شامل در خدمات شامل اند یا از طریق آن قابل دسترس اند، به استثنای و تنها اینکه قانون حق چاپ بطور صریح چنین کار را مجاز بداند؛
  • iii. اجزای نرم افزار یا خدمات را برای استفاده در دستگاه های دیگر جدا کنید؛
  • iv. نرم افزار یا خدمات را نشر، کاپی، کرایه بگیرید، کرایه دهید، بفروشید، صادر کنید، وارد کیند، توزیع کنید یا به کسی بدهید؛
  • v. نرم افزار را، کدام مجوزهای نرم افزار را یا هرگونه حقوق برای دسترسی یا استفاده از خدمات را انتقال دهید؛
  • vi. خدمات را در روش غیر مجاز استفاده کنید که بتواند با استفادۀ کسی دیگر مداخله کند یا دسترسی به یک خدمات، داده، حساب یا شبکه داشته باشد؛
  • vii. دسترسی به خدمات را قادر بسازد یا هر دستگاه مجاز شده توسط Microsoft (مانند Xbox One،Xbox 360 ،Microsoft Surface وغیره) را توسط برنامه های طرف سوم غیر مجاز اصلاح بسازد.
متن کامل
شرایط پرداختشرایط پرداخت9_paymentTerms
خلاصه

9. شرایط پرداخت. اگر شما یک خدمات را خریداری میکنید، این شرایط پرداخت به خریداری شما قابل اجرا خواهند بود و شما به این شرایط موافق هستید.

 • a. هزینه ها. اگر یک هزینۀ متعلق به بخشی از خدمات است، شما برای پرداخت آن به پول مشخص شده مواقف هستید. قیمت گفته شده برای خدمات تمام مالیات قابل اجرا و هزینۀ تبدیلی اسعار را شامل نمی شود مگر اینکه گفته شده باشد. تمام مصارف برای محصولات Skype شامل مالیات قابل اجرا اند مگراینکه غیر از این گفته شده باشد. شما بطور کامل برای پرداخت چنین مالیات و دیگر مصارف دیگر مسئول هستید. Skype محاسبه مالیات را بر اساس آدرس مسکونی مرتبط با اطلاعات صورتحساب شما میکند. شما مسؤل هستید تا تضمین کنید این آدرس بروز رسانی شده و دقیق است. به جز محصولات Skype، مالیات براساس موقعیت مکانی شما در وقتی که حساب Microsoft شما ثبت شده است محاسبه می شود، مگر اینکه قانون محلی نیاز به مبنای متفاوت برای محاسبه داشته باشد. ما میتوانید خدمات را لغو یا به تعلیق درآریم اگر ما پرداخت شما را در زمان معین و بطور کامل دریافت نکردیم. لغو سازی یا تعلیق خدمات برای عدم پرداخت میتواند منتج به عدم دسترسی و استفادۀ حساب و محتویات آن شود. اتصال به انترنت از طریق یک شبکه خصوصی یا شبکه شخصی که مکان شما را پنهان می کند ممکن است هزینه های متفاوت از آنچه که برای مکان واقعی شما وجود دارد، متفاوت باشد. وابسته به موقعیت شما، بعض انتقالات ممکن است نیاز به تعویض اسعار خارجی داشته باشند یا در کشور دیگر جریان دهی شده باشند. زمانیکه شما از کارت دیبت یا کارت کریدیت استفاده میکنید، بانک شما ممکن است بالای شما هزینه های بیشتر را برای آن خدمات وارد نماید. لطفاً با بانک خود برای جزئیات به تماس شوید.
 • b. حساب پرداخت شما. برای پرداخت هزینه ها برای یک خدمات، از شما برای تهیه نمودن نحوی پرداخت در زمانیکه شما به خدمات وارد میشود پرسیده خواهد شد. شما معلومات بل و روش پرداخت خود را در ویب سایت مدیریت حساب Microsoft و برای Skype با ورود به پورتل حساب خود در https://skype.com/go/myaccount، دسترسی و تبدیل کرده می توانید. علاوتاً، شما برای اجازه دادن به Microsoft تا هر معلومات حساب بهروز شده را در ارتباط به طریقۀ پرداخت انتخاب شده خود با بانک صادر کننده یا شبکۀ پرداخت قابل اجرا استفاده نمایید. شما میپذیرید که بطور عاجل حساب و معلومات دیگر را بشمول آدرس ایمیل و جزئیات طرزالعمل پرداخت را بهروز رسانی نمایید تا ما بتوانیم انتقالات محصل شما را تکمیل نماییم و زمانیکه در اتصالات با انتقل شما صورت میگیرد تماس گرفته بتوانیم. تبدیلی های ساخته ده به حساب پرداخت بالای هزینه های که ما به حساب پرداخت شما تسلیم میکنیم قبل ازینکه ما بتوانیم بالای هزینه های شما در حساب پرداخت شما کار کنیم، تاثیر نخواهد داشت.
 • c. پرداخت. با ارائه طرز پرداخت به Microsoft، شما (i) نشان میدهید که شما اختیار دارید طرز پرداخت و هر نوع معلومات که ارائه میکنید، صحیح و دقیق میباشد؛ (ii) به Microsoft اجازه میدهید تا مصرف هر نوع سرويس یا محتوای که استفاده میکنید را از طرز پرداخت شما بگیرد؛ (iii) به Microsoft اختیار بدهید تا مصرف هر گونه ویژگی سرويس که شما وارد آن میشویید یا استفاده میکنید با اجرای این شرایط از شما بگیرد. ما ممکن است شما را (a) بصورت پیشگی؛ (b) هنگام خریداری؛ (c) اندکی بعد از خریداری یا (d) بر اساس تکراری برای خدمات عضویت بل بدهیم. همچنان، ما شما را به اندازۀ که تایید کرده اید و به شما از پیش آگهی در مورد هزینه ها در صورت مقدار که باید گرفته شود برای خدمات عضویت تکراری هزینه کنیم. ما ممکن است شما را در عین زمان برای بیشتر از یکی از مدت های پرداخت قبلی شما برای مقدارهای که در گذشته جریان نیافته اند، بل بدهیم.
 • d. پرداخت های تکراری. وقتی که شما سرويس را براساس اشتراک میخرید (مثلاً ماهانه، هر 3 ماه یا سالانه) شما برای پرداخت مجدد موافقت میکنید، و پرداخت ها به روش Microsoft و با فاصله های زمانی تکراری که توافق کرده اید، پرداخت می شود، تا وقتی که اشتراک آن سرویس توسط شما یا Microsoft خاتمه یابد. با اجازه دادن به پرداخت های مجدد، شما اجازه می دهید Microsoft پردازش چنین پرداخت ها را به صورت بدهی های الکترونیکی یا انتقال مبلغ یا به عنوان پیش نویس های الکترونیکی از حساب تعیین شده شما (برای پاکسازی اتومات خانگی یا پرداخت های مشابه) یا بعنوان مصارف حساب تعیین شده تان (برای کریدت کارد یا پرداخت های مشابه) اجرا کند. (بطور مجموعی "پرداخت های الکترونیکی"). فیس اشتراک عموماً قبل از اجرای مدت اشتراک حصول میشود. اگر هر نوع پرداخت بدون پرداخت پس ارسال شود یا همچنین انتقال رد میشود، Microsoft یا ارائه دهندگان سرويس وی حق آنرا محفوظ میدارد که آن چیز یا مبلغ ناکافی را پس بگیرد و هر نوع پرداخت را بعنوان پرداخت الیکترونیکی پردازش کند.
 • e. تجدید خودکار. اگر تمدید اتومات تحت قانون قابل اجرا مجاز باشد، شما میتوانید تمدید اتومات برای سرويس را در اخیر مدت هر خدمت انتخاب نمایید. ما از طریق ایمیل یا طریقه های دیگر قبل از وقت تمدید خدمت به شما یاد آوری می کنیم، و اگر در قیمت کدام تغییری آمده باشد مطابق با بخش 9(k) به شما اطلاع میدهیم. زمانیکه به شما بهروز رسانی خودکار خدمات را انتخاب کرده اید، ممکن است بطور خودکار خدمات شما را در آخر مدت خدمات کنونی تجدید نماییم و پس برای تجدید هزینه برای دورۀ تجدید هزینه بگیریم مگراینکه شما لغو سازی خدمات را طوریکه در زیر گفته شده است، انتخاب نمایید. ما همچنان به شما یادآوری خواهیم کرد که با نحو پرداخت انتخاب شدۀ شما را برای تجدید خدمات از شما هزینه خواهم گرفت، چه این در یک پرونده در تاریخ تجدید باشد یا بعداً تهیه شود. ما همچنان به شما هدایات در مورد چگونگی لغو سازی خدمات تان را تهیه خواهیم کرد. شما باید خدمات را قبل از تاریخ تجدید برای جلوگیری از هزینه دهی برای تجدید لغو نمایید.
 • f. بیانیۀ روی خطی و خطاها. Microsoft برای شما بیانیۀ پرداخت روی خطی را در ویب سایت مدیریت حساب Microsoft تهیه خواهد کرد، که آنجا شما بیانیۀ خود را دیده و چاپ خواهید کرد. برای Skype، شما بیانیۀ آنلاین خود را با ورود به حساب تان در www.skype.com دسترسی کرده می توانید. این تنها بیانیه پرداخت است که ما تهیه میکنیم. اگر ما یک خطا در بل شما داشته باشیم، باید ظرف 90 روز بعد از دیدن خطا در بل خود برای ما بگویید. ما بطور عاجل هزینه را مورد تفتیش قرار خواهیم داد. اگر برای ما در عین زمان نگویید، ما را از مسئولیت و ادعاهای گم شدن که از خطا منتج میشود مبرا می سازید و ما نیاز به تصحیح خطا یا تهیه نمودن بازپرداخت نخواهیم بود مگراینکه توسط قانون مکلف به پرداخت باشیم. اگر Microsoft یک خطای بل پرداختی را شناسایی کند، آنرا ظرف 90 روز درست خواهد ساخت. این پالیسی هیچ حقوق گفته شده که ممکن است اجرا شود را متاثر نخواهد ساخت.
 • g. پالیسی بازپرداخت. مگراینکه توسط قانون یا توسط پیشنهاد خدمات مشخص گفته شده باشد، تمام خریداری ها نهایی و غیر قابل بازپرداخت خواهند بود. اگر شما فکر میکنید که Microsoft از شما اشتباهی پول گرفته است، باید با ما ظرف 90 روز به تماس شوید. هیچ گونه بازپرداخت برای هر گونه مصارف بیشتر از 90 روز گذشته پرداخت نمی شود مگراینکه توسط قانون گفته شده باشد. ما حق صدور پازپرداخت ها یا کریدیت ها را بطور کامل با خود داریم. اگر ما بازپرداخت یا کریدیت را صادر کنیم، ما زیر هیچ مکلفیت برای صدور عین یا همانند بازپرداخت در آینده نخواهیم داشت. این پالیسی بازپرداخت هیچ حقوق گفته شده که قابل اجرا باشند را متاثر نخواهد ساخت. برای معلومات بیشتر برای بازپرداخت، لطفاً از موضوع کمک ما دیدن نمایید. اگر شما در تایوان زندگی میکنید، لطفاً بیاد داشته باشید که مطابقه به حکم محافظت از مشتری تایوان و مقررات مربوط آن، تمام خریداری های که محتویات دیجیتالی دارند از شکل غیرقابل لمس و یا خدمات روی خطی هستند نهایی می باشند و زمانیکه چنین محتویات یا خدمات بطور روی خطی تهیه شده باشند، غیرقابل بازپرداخت می باشند. شما مستحق به دعوای زمان امتحانی یا بازپرداخت نمی باشید.
 • h. لغو سازی خدمات. شما ممکن است در هر زمانی خدمات را در صورت بودن سبب یا بدون آن لغو کنید. برای لغو و درخواست یک بازپرداخت، اگر شما مستحق باشید، از ویب سایت مدیریت حساب Microsoft دیدن نمایید. برای Skype، لطفاً فورم بازگیری را با استفاده از معلومات تهیه شده اینجا تکمیل نمایید. شما باید پس به پیشنهاد که سرويس را تشریح میکند مراجعه کنید چنانچه (i) اگر در وقت لغو مبلغ پس به شما داده نشود؛ (ii) شاید شما باید مصارف لغو را بپردازید؛ (iii) شاید شما باید تمام مصارفی که به حساب بل شما انداخته شده را قبل از تاریخ لغو بپردازید؛ و (iv) شاید شما دسترسی به استفاده حساب تانرا از دست بدهید وقتی که سرويس را لغو میکنید؛ یا اگر در تایوان زندگی میکنید؛ (v) شاید به شما این مبلغ مساوی با فیس غیر استفاده شده که برای کدام خدمت پرداخته باشید در وقت لغو خدمت پرداخته شود. ما دیتای شما بحیثی که در بخش 4 بالا شرح داده شده است پروسس خواهیم کرد. اگر شما لغو نمایید، دسترسی شما به خدمات در پایان دوره سرویس فعلی شما و اگر ما به یک اساس دوره ای برای حساب شما بل صادر می نماییم، در پایان دوره ای که شما در آن لغو نموده اید، ختم می شود.
 • i. پیشنهادهای مدت آزمایشی. اگر شما در پیشنهاد مدت آزمایشی حصه میگیرید، باید خدمات آزمایشی را در آخر مدت آزمایشی برای جلوگیری از مصارف نو لغو نمایید مگراینکه ما به شما غیر ازین آگهی دهیم. اگر شما خدمات آزمایشی را تا آخر مدت زمان آن لغو نکنید، ممکن است شما را برای خدمات هزینه نماییم.
 • j. پیشنهادات توسعه ای. از یک زمان تا دیگر، Microsoft ممکن است خدمات را برای مدت زمان آزمایشی بطور مجانی پیشکش کند. Microsoft حق گرفتن چنین مصارف از شما را حفظ میدارد (با نرخ عادی) اگر Microsoft تشخیص بدهید (با صلاحدید مدلل خود) که شما شرایط پیشنهاد را سوء استفاده میکنید.
 • k. تغییر قیمت. ما ممکن است در هر وقت قیمت سرويس را تغییر دهیم و اگر خرید تکراری داشته اید، ما به شما ایمیل یا از طریق سایر روش های معقول حداقل 15 روز قبل از تغییر قیمت اطلاع می دهیم. اگر شما به تغییر قیمت موافقت نکنید، مییتوانید آن خدمات را لغو نمودن قبل از به اجرا درآمدن تغییرات استفاده از خدمات را متوقف سازید. اگر یک مدت مشخص و قیمت معین برای پیشنهاد خدمات شما وجود داشته باشد، آن قیمت برای مدت مشخص قابل اجرا خواهد بود.
 • l. پرداخت ها به شما. اگر ما بدهکار پرداخت به شما باشید، شما برای تهیه نمودن هرگونه معلومات دقیق و زمان مناسب که ما نیاز به تحویل دادن پرداخت به شما داریم موافقت میکنید. شما برای هرگونه مالیات و هزینه های که ممکن است از نتیجۀ این پرداخت به شما وارد شود، مسئول هستید. شما همچنان باید برای وضعیت های دیگر که بالای حق شما برای پرداخت تان وضع میکنیم مطابقت داشته باشید. اگر شما پرداخت را در اشتباه دریافت کردید، ممکن است آنرا برگردانیم یا نیاز به برگرداندن پرداخت داشته باشیم. شما با تلاش ما در اجرای این کار کمک خواهید کرد. ما همچنان میتوانیم پرداخت به شما را بدون آگهی به شما برای تعدیل پرداخت اضافی گذشته کاهش دهیم.
 • m. کارت های تحفه. بازخرید و استفاده از کارت های تحفه (غیر از کارت های تحفه Skype) با استفاده از وضعیت و شرایط کارت تحفۀ Microsoft اداره میشوند. معلومات در مورد کارت های تحفه Skype در صفحۀ کمک Skype میسر می باشند.
 • n. طرز پرداخت حساب بانکی. شما می توانید حساب بانکی واجد شرایط را با حساب Microsoft خود ثبت کنید تا از آن به عنوان طرز پرداخت استفاده کنید. حساب های بانکی مناسب عبارتند از حساب های موجود در موسسه مالی که قادر به دریافت مدخل های بدهی مستقیم هستند (مثلاً یک موسسه مالی امریکایی که از پاکسازی اتوماتیک خانه("ACH") پشتیبانی می کند، یک مؤسسه مالی اروپائی که ساحه پرداختی یکه اروپائی("SEPA") یا "iDEAL" را در هلند پشتیبانی میکند). شرایطی که شما در هنگام اضافه کردن حساب بانکی خود به عنوان طرز پرداخت در حساب Microsoft موافقت کردید (به عنوان مثال، "مجوز" در مورد SEPA) نیز قابل اجرا میباشد. شما نشان میدهید و تضمین میکنید که حساب بانکی ثبت شده خود را به نام خود ذخیره کرده اید یا شما مجاز به ثبت نام و استفاده از این حساب بانکی به عنوان طرز پرداخت هستید. با ثبت نام کردن یا انتخاب حساب بانکی، شما به Microsoft (یا نماینده وی) اختیار میدهید که یک یا بیتشر بدهی را برای مبلغ کلی خریداری یا مصارف اشتراک شما (مطابق با شرایط سرويس) از حساب بانکی تان (و اگر ضروری باشد، یک یا بیشتر کریدت ها به حساب بانکی شما برای رفع اشتباهات، صدور بازپرداخت یا همچنین چیزی وارد کند)، و شما به موسسه مالی که دارنده حساب بانکی تان است، اخیار میدهید که چنین بدهی را کسر یا کریدت را بپذیرد. شما می دانید که این مجوز به طور کامل و تا زمانی که اطلاعات حساب بانکی خود را از حساب Microsoft خود حذف کنید، باقی و قابل اجرا می ماند. چنانچه در بالا در بخش 4(e) ذکر شده، بمجردی که متوجه میشویید که اشتباهاً از شما پول گرفته شده، با بخش پشتیبانی مشتریان تماس بگیرید. قوانین قابل اجرا در کشور شما همچنین ممکن است مسئولیت شما را برای معاملات جعلی، اشتباه یا غیر مجاز از حساب بانکی تان محدود کند. با ثبت نام یا انتخاب یک حساب بانکی به عنوان طرز پرداخت، شما تصدیق میکنید که این نکات را خوانده اید، درک کرده و با آنها موافقت کرده اید.
متن کامل
نهاد قراردادی، گزینۀ قانونی و موقعیت برای حل منازعاتنهاد قراردادی، گزینۀ قانونی و موقعیت برای حل منازعات10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
خلاصه

10. نهاد قراردادی، گزینۀ قانونی و موقعیت برای حل منازعات. برای استعمال شما از خدمات مصرف کننده مجانی و پولی دارای نشان تجاری Skype، شما با Skype Communications S.à.r.l, 23 قرارداد می بندید و تمام مراجع به "Microsoft" در این شرایط بدین معنا می باشند – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. برای خدمات مشتریان مجانی یا پرداختی Skype، قوانین لوگزامبورگ بر تفسیر نمودن این شرایط تطبیق میشود و در صورت تخطی از آن حق دعوا دارد و این بدون درنظر داشت تصادم با اصول قوانین است. قوانین ولایتی یا کشوری که شما در آنجا زندگی میکنید بالای تمام دعوا های دیگر تطبیق میشود (بشمول محافظت از مشتری، رقابت ناسالم و دعواهای جرمی) اگر شما با ایجاد یک حساب یا استفاده از Skype این شرایط را پذیرفتید، ما و شما بدون برگشت به صلاحیت قانونی انحصاری و آدرس محاکم لوگزامبورگ برای تمام منازعات که از یا مربوط به این شرایط یا خدمات مشتریان Skype است، را قبول میکنیم. برای تمام خدمات دیگر اگر شما این شرایط را با ایجاد یک حساب Microsoft یا استفاده از هر خدمات دیگر پذیرفتید، نهاد که شما با آن قرارداد کرده اید، قوانین حاکم و موقعیت برای حل منازعات در زیر نمایان خواهد شد:

 • a. کانادا. اگر شما در کانادا زندگی میکنید (یا تجارت شما در کانادا است)، با شرکت Microsoft، One Microsoft Way، Redmond، WA 98052، U.S.A، قرارداد می کنید. قوانین ایالت که شما در آنجا زندگی میکنید (یا تجارت شما در انجا است) بالای تفسیر این شرایط تطبیق میشوند و برای تخطی از آن دعوا براساس قوانین آنجا خواهد شد و برای تمام دعواهای دیگر بشمول (محافظت از مشتریان، رقابت ناسالم و دعواهای جرمی) بدون درنظر داشت تصادم با اصول قوانین قابل تطبیق خواهند بود. ما و شما بدون برگشت به صلاحیت انحصاری و جای محاکم در انتاریو را برای تمام منازعات که از یا مربوط به این شرایط یا خدمات است پذیرفته ایم.
 • b. آمریکای جنوبی یا شمالی خارج از ایالات متحده و کانادا. اگر شما در آمریکای جنوبی یا شمالی زندگی میکنید (یا تجارت شما در آنجا است)، با شرکت Microsoft، One Microsoft Way، Redmond، WA 98052، U.S.A، قرارداد می کنید. قوانین ایالت واشنگتون بالای تفسیر این شرایط و برای دعواهای تخطی از آن تطبیق خواهند شد که بدون درنظر داشت گزینۀ از اصول قوانین خواهد بود. قوانین کشوریکه ما خدمات شما را به آنجا هدایت میدهیم بالای تمام دعواهای دیگر (بشمول محافظت مشتریان، رقابت ناسالم و دعواهای جرمی) تطبیق خواهند شد.
 • c. خاورمیانه یا آفریقا. اگر شما در خاورمیانه یا آفریقا زندگی میکنید (یا تجارت شما در آنجاست یا جای آغاز تجارت تان آنجا است) و شما از بخش خدمات مجانی مانند (Bing و MSN) استفاده میکنید، با شرکت Microsoft، One Microsoft Way، Redmond، WA 98052، U.S.A، قرارداد کرده اید.اگر شما بخشی از خدمات پرداختی را استعمال می کنید، شما با Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland قرارداد کرده آید. برای خدمات مجانی و پرداختی، قوانین ایرلند برای تفسیر این شرایط و دعواها برای تخطی از آن بدون درنظرداشت تصادم اصول قوانین تطبیق خواهند شد. قوانین کشوریکه ما خدمات شما را به آنجا هدایت میدهیم بالای تمام دعواهای دیگر (بشمول محافظت مشتریان، رقابت ناسالم و دعواهای جرمی) تطبیق خواهند شد. ما و شما طور غیرقابل فسخی، رضایت خود را برای صلاحیت انحصاری و جای محاکم در انتاریو برای تمام منازعات که ناشی از این شرایط یا خدمات بوده یا به آنها مربوط میشود، اعلام میکنیم.
 • d. آسیا و جنوب، مگراینکه کشور شما بطور ویژه در زیر گفته شده باشد. اگر شما در آسیا (به جز چین، جاپان، جمهوری کره یا تایوان) یا اقیانوس آرام جنوبی زندگی می کنید (یا در صورت وجود تجارت، محل اصلی تجارت شما در آنجا می باشد) و شما بخش های مجانی خدمات (مانند Bing و MSN) را استعمال می نمایید، شما با Microsoft Corporation، One Microsoft Way، Redmond، WA 98052، U.S.A قرارداد می بندید. اگر شما برای استعمال یک بخش از خدمات هزینه پرداخت نمودید یا سرویس مجانی Outlook.com در سنگاپور یا هنگ کنگ استعمال می کنید، شما با Microsoft Regional Sales Corp.، شرکتی که ذیل قوانین ایالت نوادا ایالات متحده سازمان دهی شده است، دارای شعبه هایی در سنگاپور یا هنگ کنگ می باشد و محل اصلی تجارت آن در 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 قرارداد می بندید؛ چنانچه شما در استرالیا زندگی می کنید (یا در صورت وجود تجارت، محل اصلی تجارت در آنجا می باشد)، شما با Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia قرارداد می بندید و اگر شما در زلاندنو زندگی می نمایید (یا در صورت وجود تجارت، محل اصلی تجارت شما در آنجا می باشد)، شما با Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand قرارداد می بندید. برای خدمات مجانی و پولی، قانون ایالت Washington تفسیر این شرایط و ادعا های نقض آنها را صرف نظر از اختلاف اصول قوانین را اداره می نماید. قوانین کشوریکه ما خدمات شما را به آنجا هدایت میدهیم بالای تمام دعواهای دیگر (بشمول محافظت مشتریان، رقابت ناسالم و دعواهای جرمی) تطبیق خواهند شد. هر گونه مشکلات که از خاطر یا در ارتباط به این شرایط یا خدمات Skype باشد بشمول هر پرسش در مورد موجودیت، اعتبار یا ختم شدن آن به داوری در سینگاپور ارجاع خواهند شد و در مطابقت با قوانین داوری مرکز داوری بین المللی سینگاپور حل خواهند شد که قوانین باید در هم آهنگی با مراجعه به این بند باشند. جریان محاکمه شامل یک داور خواهد بود که توسط رئیس مرکز داوری بین المللی سینگاپور تعیین خواهد شد. زبان داوری انگلیسی خواهد بود. تصمیم داور نهایی و لازم الاجرا و غیر قابل دعوا خواهد بود و میتواند منحیث یک اساس برای قضاوت در هر کشور یا منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
 • e. جاپان. اگر شما در جاپان زندگی میکنید (یا آغاز یا تجارت شما در جاپان است)، و شما از بخش های مجانی خدمات (مانند Bing و MSN) استفاده میکنید با شرکت Microsoft، One Microsoft Way، Redmond، WA 98052، U.S.A، قرارداد می کنید. اگر شما برای استفاده از یک بخش خدمات پرداخته اید با شرکتMicrosoft Japan Co.، Ltd (MSKK)، Shinagawa Grand Central Tower، 2-16-3 Konan Minato-ku، Tokyo 108-0075 قرارداد کرده اید. برای خدمات مجانی و پرداختی، قوانین جاپان برای این شرایط و هر مشکل که از خاطر این یا در ارتباط به این یا خدمات باشند، تطبیق خواهند شد. ما و شما طور غیر قابل فسخی، رضایت خود برای صلاحیت انحصاری واقعی و جای محکمۀ حوزه ای توکیو برای تمام منازعات که از یا مربوط به این شرایط یا خدمات است پذیرفته ایم.
 • f. جمهوری کوریا. اگر شما در جموری کوریا زندگی میکنید (یا آغاز یا تجارت شما در کوریا است)، و شما از بخش های مجانی خدمات (مانند Bing و MSN) استفاده میکنید با شرکت Microsoft، One Microsoft Way، Redmond، WA 98052، U.S.A، قرارداد می کنید. اگر شما برای استفاده از یک بخش خدمات پرداخته اید با شرکت Microsoft Korea، منزل 11، Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu، Seoul، Republic of Korea، 110-150 قرارداد کرده اید. برای خدمات مجانی یا پرداختی قوانین جمهوری کوریا بالای این شرایط و مشکلات که از خاطر یا در ارتباط به این ها یا خدمات باشد، تطبیق خواهند شد. ما و شما طور غیرقابل فسخی، رضایت خود را برای صلاحیت انحصاری واقعی و جای محکمۀ حوزه ای مرکزی سوئیل را برای تمام منازعات که از یا مربوط به این شرایط یا خدمات است پذیرفته ایم.
 • g. تایوان. اگر شما در تایوان زندگی میکنید (یا آغاز یا تجارت شما در تایوان است)، و شما از بخش های مجانی خدمات (مانند Bing و MSN) استفاده میکنید با شرکت Microsoft، One Microsoft Way، Redmond، WA 98052، U.S.A، قرارداد می کنید. اگر شما برای استفاده از یک بخش خدمات پرداخته اید با شرکت Microsoft Taiwan، 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan، قرارداد کرده اید. برای خدمات مجانی و پرداختی قوانین تایوان بالای این شرایط و هر مشکلات که مربوط آن یا خدمات است تطبیق خواهند شد. برای جزئیات بیشتر در مورد شرکت Microsoft Taiwan Corps، لطفاً از ویب سایت که توسط وزارت امور اقتصاد، R. O. C تهیه شده است بازدید نمایید. ما و شما بدون برگشت محکمۀ حوزه ای تایپی را منحیث نمونه ای اولی که دارای صلاحیت قضایی بالای هر گونه مشکلات که از خاطر یا در ارتباط به این شرایط یا خدمات است تا به حداکثر حدود که قوانین تایوان اجازه میدهد، تعیین میکنیم.

قوانین مشتریان محلی شما ممکن است بعض قوانین محلی را برای تطبیق نیاز داشته باشند یا به شما حق حل مشکلات در یک فورم دیگر را باوجود این شرایط بدهد. اگر چنین باشد، گزینۀ قانون و احکامات فورم در بخش 10 تا به حدی قابل اجرا خواهند بود که قوانین محلی شما اجازه بدهد.

متن کامل
تضمین هاتضمین ها12_Warranties
خلاصه

11. تضمین ها.

 • a.‏ MICROSOFT و دیگر شرکت های متعلقه مانند فروشنده ها، توزیع کنندگان و دستفروش هیچ تضمین یا شرایط را نه شفاهی و نه ضمنی، در ارتباط به استفادۀ شما از خدمات را نمی کنند. شما میدانید که خطر که از استفاده از خدمات بوجود می آید به دوش شماست و اینکه ما خدمات را براساس "طوریکه است"، "با تمام اشتباهات" و "طوریکه میسر است" تهیه میکنیم. Microsoft صحت و به موقع بودن خدمات را تضمین نمی نماید. ممکن است شما بعض از حقوق را زیر قوانین محلی خود داشته باشید. هیچ موردی در این شرایط برای متاثر سازی حقوق شما درنظر نیست اگر آنها قابل اجرا باشند. شما تایید میکنید که کامپیوتر و سیستم های ارتباطات دور از اشتباه مبرا نمی باشند و بعض اوقات مشکلات رخ میدهند. ما تضمین نمی کنیم که خدمات قطع نخواهند شد و همیشه در زمان معین دقیق، محفوظ یا بدون اشتباه خواهند بود یا اینکه از دست دادن محتوا رخ نخواهد داد و نه اینکه ما در مورد وصل شده به یا قطع شدن از شبکه ها را تضمین نمی کنیم.
 • b. تا به حدی که توسط قانون محلی شما مجاز دانسته شده است، ما هر تضمین های ضمنی را بشمول قابلیت فروش، کیفیت اطمینان بخش، درستی برای هدف مشخص، تاثیر کارا و بدون تخلف را خارج می سازیم.
 • c. برای مشتریان که در آسترالیا زندگی میکنند: محصولات ما با تضمین می آیند که نمیتوانند زیر قانون مصرفی آسترالیایی خارج شوند. شما برای تبدیلی یا بازپس گیری پول برای ناکامی عمده و جبران برای هر زیان قابل پیش بینی یا تخریب را حق دارید. شما همچنان برای ترمیم محصولات یا تبدیلی آنها در صورت که محصولات در کیفیت قابل پذیرش نباشند و عدم موفقیت به ناکامی عمده محسوب نشود حق دارید.
 • d. برای مصرف کنندگان که در زیلان نو زندگی میکنند، آنها زیر قانون حکم تضمین های مصرف کنندۀ زیلاند نو، حق قانونی دارند و هیچ موردی در این شرایط نباید آن حقوق را نقض کند.
متن کامل
محدودیت مسئولیتمحدودیت مسئولیت13_limitationOfLiability
خلاصه

12. محدودیت مسئولیت.

 • a. اگر شما هرگونه مبنای برای جبران خساره تا حدی که توسط قانون مجاز است دارید، شما موافقت میکنید که فقط چاره شما بازیابی از Microsoft یا مربوطات آن، فروشندگان، توزیع کنندگان، کابرد های شخص سوم و ارائه دهندگان سرويس و فروشندگان خساره مستقیم تا یک مبلغ مساوی به فیس سرويس برای آن ماه که طی آن این خساره (یا تا مبلغ USD$10.00 اگر سرويس رایگان است) وارد شده، میباشد.
 • b. تا به حد مجاز توسط قانون قابل اجرا، شما نمی توانید جبران بپردازید برای هر (i) خسارات یا خرابی های منتجه؛ (ii) خسارۀ مفادات واقعی یا پیش بینی شده (چه مستقیم باشند یا غیر مستقیم)؛ (iii) خسارۀ درآمد واقعی یا پیش بینی شده (چه مستقیم چه غیر مستقیم)؛ (iv) خسارۀ قرارداد ا تجارت یا دیگر خسارات یا خرابی های که از استفادۀ خدمات در ظرفیت غیرشخصی بوجود می آیند؛ (v) خسارات یا خرابی های ویژه، غیرمستقیم، تصادفی یا کیفری؛ و (vi) تا به حد مجاز شده توسط قانون، خسارات یا خرابی های مستقیم که متجاوز از اندازۀ مشخص شده در قسمت 12(a) بالا باشد. محدودیت ها و خارج کرده ها وقت تطبیق میشوند که این راه حل برای هر زیان که شما کرده اید بطور کافی جبران نکند یا از تکمیل هدف اساسی خود ناکام میشود یا اگر ما میدانستیم یا باید در مورد امکان صدمات میدانستیم. تا به حد اکثر مجاز توسط قانون، این محدودیت ها و خارج سازی ها به همه موارد یا هر دعوا مربوط به این شرایط، خدمات یا نرم افزارر مربوط به خدمات تطبیق میشوند.
 • c.‏ Microsoft برای هر ناکامی در اجرا یا تعویق در انجام مکلفیت های خود زیر این شرایط تا به حد که ناکامی یا تعویق توسط شرایط خارج از ادارۀ مناسب Microsoft (مانند مشکلات کارگران، کارهای خداوندی،، جنگ یا فعالیت هراس افگنی، تخریب گوناگون، تصادم ها ا مطابقت با هر قانون قابل اجرا یا حکم دولتی) مسئول و مکلف نخواهد بود. Microsoft سعی خواهد کرد تا تاثیرات هر یکی از این رویدادها و برای اجرای مکلفیت ها که متاثر نشده اند، به حداقل کند برساند.
متن کامل
شرایط مخصوص خدماتشرایط مخصوص خدمات14_service-SpecificTerms
خلاصه

13. شرایط مخصوص خدمات. شرایط پیش و پس از بخش 13 و بطور عموم بالای تمام خدمات قابل اجرا خواهند بود. این بخش شامل شرایط مخصوص خدمات است که برعلاوه به شرایط عمومی است. شرایط خاص این خدمت مشخص می کند که آیا با شرایط عمومی اختلاف نظر وجود دارد یا خیر.

متن کامل
بازی ها و برنامه های Xbox Live و Microsoft Studiosبازی ها و برنامه های Xbox Live و Microsoft Studios14a_XboxLive
خلاصه
 • a. بازی ها و برنامه های Xbox Live و Microsoft Studios
  • i. استفادۀ غیر تجاری شخصی. Xbox Live، بازی ها برای Windows Live و بازی های Microsoft Studios، برنامه ها، خدمات و محتویات که توسط Microsoft تهیه شده اند (بطور یکجا، "خدمات Xbox") تنها برای استفادۀ غیرتجاری شخصی است.
  • ii. خدمات Xbox. زمانیکه شما در Xbox Live ثبت نام می نمایید و/یا خدمات Xbox را دریافت می کنید، معلومات در مورد اجرای بازی شما، فعالیت ها و میزان مصرف بازی ها و خدمات Xbox ردیابی شده و با برنامه نویسان بازی شخص ثالث شریک ساخته خواهند شد تا Microsoft و برنامه نویسان بازی شخص ثالث بازی های خود را اجرا کرده و خدمات Xbox تحویل دهند. اگر شما برای پیوند دادن حساب خدمات Microsoft Xbox را با حساب غیر Microsoft (بطور مثال، یک نشرکنندۀ بازی غیر-Microsoft برنامۀ طرف سوم و خدمات) انتخاب کنید، شما پذیرفته اید که: (الف) Microsoft ممکن است معلومات حساب را (بشمول بدون محدودیت برچسپ بازیکن، امتیاز بازی کند، امتیاز بازی، تاریخچۀ بازی و لیست دوستان) را با طرف سوم غیر-Microsoft طوریکه در بیانیۀ حریم خصوصی Microsoft گفته شده است، شریک بسازد و (ب) اگر توسط تنظیمات حریم خصوصی Xbox مجاز باشد، طرف غیر-Microsoft همچنان ممکن است به محتویات شما در ارتباطات بازی زمانیکه به حساب خود با طرف غیر-Microsoft باشید، دسترسی داشته باشد. همچنین، اگر در تنظیمات حریم خصوصی Xbox شما اجازه داده شده باشد، Microsoft اسم شما، علامت بازی کننده، تصویر بازی کننده، شعار، آواتار، کلیپ های بازی و بازی هایی که شما در ارتباطات با اشخاصی که اجازه می دهید اجرا نموده اید را نشر کرده می تواند.
  • iii. محتویات شما. بعنوان بخشی از ساختن سرويس Xbox، شما به Microsoft، مربوطات وی، و مجوز های فرعی وی یک حق رایگان و جهانی میدهید که محتوای، اسم، gamertag، شعار، و اواتار شما را که برای هر کدام از سرويس Xbox پست کرده باشید، استفاده، اصلاح، تکثیر، توزیع، نشر، و شریک بسازد.
  • iv. اداره کنندگان بازی. بعض بازی ها میتوانند اداره کنندگان و میزبان های بازی را مورد استفاده قرار دهند. اداره کنندگان بازی و میزبان های که سخنگویان Microsoft مجاز دانسته نشده اند. این دیدگاه ها ضروراً از دیدگاه های Microsoft را منعکس نمی سازد.
  • v. اطفال در Xbox. اگر شما از Xbox Live کوچک استفاده میکنید، نگران یا والدین شما میتوانند بالای چندین جنبه های حساب شما داشته باشند و میتوانند گزارش های استفادۀ شما از Xbox Live را دریافت کنند.
  • vi. پول بازی یا محصولات مجازی. خدمات میتوانند شامل یک پول بازی مجازی (مانند طلا، سکه یا نمره ها) باشند که از Microsoft با استفاده از ابزارهای نظارتی حقیقی خریداری شوند اگر شما به عمر "اکثریت" در جای که زندگی میکنید برسید. خدمات میتوانند شامل عناصر دیجیتال، مجازی یا محصولات که میتوان از Microsoft با استفاده از ابزارهای نظارت حقیقی یا با استفاده از پول بازی خریداری شوند. پول بازی و محصولات مجازی میتوانند هرگز برای ابزارهای نظارتی حقیقی، محصولات یا دیگر عناصر ارزش نظارتی از Microsoft یا هر طرف دیگر برگردانده شوند. به غیر از یک مجوز محدود، شخصی، قابل تحرک، غیر قابل انتقال، مجوز غیر فرعی برای استفاده از پول بازی و محصولات مجازی تنها در خدمات، برای هرگونه پول بازی یا محصولات مجازی که در خدمات نمایان میشوند یا اساس میگیرند یا هر ویژگی های دیگر مرتبط به استفادۀ خدمات یا فروشگاه شده در داخل خدمات اند، هیچ حق یا عنوان در آن ندارید. در هر زمانی Microsoft میتواننند پول بازی یا محصولات مجازی را تنظیم، اداره، اصلاح و یا ختم نماید چونن در صلاحیت تام آن شرکت است.
  • vii. بهروز رسانی های نرم افزار. برای هرگونه دستگاهی که به خدمات Xbox پیوست شده می تواند، ما ممکن است به طور خودکار نسخۀ نرم افزار کانسول Xbox یا نرم افزار برنامه Xbox شما را بررسی نماییم و بهنگام سازی ها و تبدیل های پیکربندی کانسول Xbox یا نرم افزار برنامه Xbox بشمول فقراتی که از دسترسی شما به خدمات Xbox، استعمال بازی های Xbox یا برنامه های Xbox غیر مجاز یا استعمال دستگاه های جانبی سخت افزار غیر مجاز با یک کانسول Xbox جلوگیری می کنند را دانلود نماییم.
  • viii. انقضای برچسپ باز کننده. شما باید حداقل در پنج سال یکبار به خدمات Xbox تان وارد شوید، در غیر اینصورت ممکن است دسترسی به برچسپ بازی کننده مربوط به محتوا و اینکه برچسپ بازی کننده ممکن است برای استفاده کننده های دیگر میسر باشد را از دست خواهید داد.
  • ix.‏ Arena‏ Arena یکی از سرويس Xbox است که آن طریق Microsoft یا شخص سوم میتواند به شما قابلیت اشتراک در ایجاد یک ویدیوگیم مسابقه ای، بعضی اوقات با جایزه، را بدهد. ("Contest") استفاده شما از Arena متقاضی این شرایط می باشد و شاید از شما بخواهد تا شرایط مسبقه های علاوگی و قوانین سازمان دهندگان مسابقات را در وقت وارد شدن بپذیرید ("شرایط مسابقه") قوانین واجد شرایط می تواند اجرا شود و ممکن است با اختیارات متفاوت باشد. مسابقات پوچ هستند و در دایره قانون ممنوع میباشند. خلاف ورزی این شرایط (بشمول اصول اخلاقی) یا شرایط مسابقه میتواند باعث جریمه یا اخراج از مسابقه شود. اگر مسابقه ایجاد میکنید، نمیتوانید قوانینی را برای مسابقه وضع کنید که مطابق با Microsoft (با یگانه صلاحدید خود) خلاف این شرایط باشد. Microsoft حق لغو کردن هر مسابقه را محفوظ میدارد.
  • x. سافت ویر تقلب و سوء استفاده برای هر دستگاه که می تواند به سرويس Xbox متصل شود، ما ممکن است به صورت خودکار دستگاه شما را برای سخت افزار یا سافت ویر غیر مجاز بررسی کنیم که ممکن است در موارد نقض دستورالعمل ها یا این شرایط و دانلود کاربرد Xbox بروز رسانی شده یا تغییرات پیکربندی، بشمول کسانی که از دسترسی شما به سرويس Xbox جلوگیری می کنند، یا از استفاده سخت افزار یا سافت ویر غیر مجاز که امکان تقلب یا سوء استفاده را می دهد، تقلب یا دستکاری کنند.
  • xi.‏ Mixer
   • 1. حساب های Mixer و Microsoft. اگر شما از سرويس Mixer با یک حساب Mixer استفاده میکنید، پس استفاده شما توسط شرایط سرويس Mixer در https://mixer.com/about/tos در دسترس میباشد. اگر شما از سرويس Mixer با یک حساب Microsoft استفاده میکنید، در آنصورت هم استفاده شما تحت پوشش همین شرایط میاید. این شرایط در جای قابل اجراست که اختلاف باشد.
   • 2. محتوای شما در میکسر. "محتوای شما در میکسرr" یعنی تمام محتوای شما، یا کسی که به عوض شما در سرويس Mixer ایجاد میکند، بشمول ولی نه محدود به جریان زنده و ثبت شده (و هر نوع محتوای دیگر مثل، محتوای سمعی و بصری که داخل آنها میباشد)؛ اسم نشان، نشان تجاری، نشان سرويسی، اسم تجاری، لوگو، یا علامت منشأ؛ نظریات، احساسات و فعالیت شما در چینل Mixer (بشمول محتوای تولید شده توسط ربات؛ و تمام متادیتای مربوطه. هر شخص، بشمول Microsoft و کاربران، میتواند در هر شکل، فرمت، رسانه یا موارد دیگر از Microsoft دیدن کنند، استفاده، میزبانی، تکثیر، اصلاح، و توزیع کنند، انتشار بدهند، بطور عمومی و دیجیتالی نمایش بدهند، و محتوای شما در Mixer نمایش بدهند، ترجمه و اصلاح کنند.
   • 3. اصول اخلاق بالای Mixer قابل اجراست. کلیک کنید اینجا برای معلومات بیشتر در مورد چگونگی اجرای اصول Microsoft بالای میکسر.
   • 4. استفاده از سرويس میکسر.
    • a. کم ترین سن. با استفاده از سرويس میکسر، شما نشان میدهید که حد اقل 13 ساله هستید، و اگر سن شما کمتر از زیادتر کسان در محل زندگی تان است، استفاده شما توسط یکی از والدین یا سرپرست قانونی نظارت میشود.
    • b. استفاده کننده شناخته شده یا نا شناس. شما میتوانید Mixer را بطور ناشناس استفاده کنید فقط اگر میخواهید محتوا را ببینید. در غیر این صورت، باید یک حساب ایجاد کنید، وارد شوید، و برای استفاده کنندگان دیگر Mixer با نام تان شناخته میشوید.
    • c. حساب ها برای استفاده ناشناس. شما میتوانید یک حساب Microsoft و یا حساب Mixer برای استفاده کننده گان ناشناس سرويس Mixer ایجاد کنید. شما میتوانید یک حساب Mixer برای وارد شدن در روی خط ایجاد کنید. برای فعال نگهداشتن باید از حساب Mixer تان استفاده کنید. شما باید حداقل در پنج سال یکبار به سرويس Mixer تان وارد شوید، تا نام مستعار Mixer تانرا مطابق با حساب Microsoft بگذارید.
   • 5. اطلاعیه های سرويس. وقتی که موضوعی باشد که در باره سرويس Mixer باید برایتان بگوییم، ما به شما اطلاعیه سرويس را به آدرس ایمیل حساب Mixer و یا حساب Microsoft تان ارسال میکنیم.
   • 6. پشتیبانی. پشتیبانی با مشتریان برای سرويس Mixer mixer.com/contact میسر میباشد.
متن کامل
فروشگاهفروشگاه14b_Store
خلاصه
 • b. فروشگاه. "فروشگاه" به خدمات گفته میشود که به شما اجازه میدهد تا برنامه ها و دیگر محتویات دیجیتال (کلمۀ "برنامه" بشمول بازی ها میشود) را مرور، دانلود، خریداری و نرخ گذاری و بازبینی کنید. این کلمات استفادۀ Office Store، Windows Store و Xbox Store را پوشش میدهد. "فروشگاه Office" یعنی یک فروشگاه برای محصولات Office و کاربرد ها برای Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access و Project (نسخه 2013 یا بعد از آن)، یا هر تجربه دیگر که نشان فروشگاه دفتر را دارد. "Windows Store" به معنی فروشگاه برای دستگاه های Windows مانند تلفن، کامپیوتر شخصی و تابلیت یا تجربۀ دیگر که مخصوص برای Windows Store است. "فروشگاه Xbox" یعنی یک فروشگاه Xbox برای کنسول Xbox One و Xbox 360، یا هر تجربه دیگر که نشان فروشگاه Xbox را داشته باشد.
  • i. شرایط مجوز. ما نشر کنندۀ هر برنامۀ میسر در فروشگاه مربوط را تشخیص خواهیم کرد. شرایط مجوز کاربرد استاندارد ("SALT") در پایان این شرایط، یک توافق نامه بین شما و نشر کننده برنامه می باشد که شرایط مجوزی که در یک برنامه که شما از طریق Windows Store یا Xbox Store دانلود می نمایید را تنظیم می کند، مگر آنکه شرایط مجوز متفاوتی با برنامه ارائه شده باشد. این شرایط برای وضوح، استعمال خدمات Microsoft و خدمات ارائه شده توسط آن را پوشش می دهند. بخش 5 این شرایط همچنین در هرگونه برنامه و خدمات شخص ثالث کسب شده از طریق یک Store اعمال می شود. برنامه های دانلود شده از طریق Office Store توسط SALT اداره نمی شوند و شرایط مجوز جداگانه دارند که تطبیق میشوند.
  • ii. بهروز رسانی ها. Microsoft بطور خودکار برای بهروز رسانی ها در برنامه هایتان رسیدگی خواهد کرد حتی اگر شما در فروشگاه مربوط هم نباشید. شما میتوانید فروشگاه یا تنظیمات سیستم خود را تبدیل نمایید اگر شما دریافت بهروز رسانی های خودکار در برنامه های فروشگاه خود را ترجیح نمی دهید. هرچند، بعض برنامه های Office Store که بصورت کلی یا بخشی از طریق آنلاین میزبانی میشوند ممکن است در هر زمانی توسط سازندۀ برنامه بهروز رسانی شوند و ضرورت به اجازه برای بهروز رسانی نداشته باشند.
  • iii. رتبه بندی و مرورها. اگر شما یک کاربرد یا وسایل دیجیتالی دیگر را در فروشگاه درجه بندی یا بررسی میکنید، شاید شما از طرف Microsoft یک ایمیل از ناشر کاربرد یا وسایل دیجیتالی دریافت کنید. هر گونه ایمیل که از طرف Microsoft میاید؛ ما آدرس ایمیل شما را با ناشر کاربرد یا وسایل دیجیتالی از طریق فروشگاه نمی دهیم.
  • iv. هشدار ایمنی. برای جلوگیری از آسیب ممکن، ناراحتی یا لکۀ چشم، باید از استفاده نمودن بازی های کامپیوتری و برنامه های دیگر وقفه بگیرید مخصوصاً اگر شما درد یا خستگی را از استفاده آن احساس میکنید. اگر احساس ناراحتی داشته باشید، وقفه بگیرید. ناراحتی می تواند شامل احساسات دلبدی، مریضی حرکت، کاهلی، سردرگمی، سردردی، خستگی، لکه روی چشم یا خشکی چشم شود. استفاده از برنامه ها میتواند شما را پریشان کنند و محیط شما را خراب میکنند. از خطرات سفر، راه زینه ها، سقف پایین، شکننده یا اشیای با ارزش که میتوانند خراب شوند، اجتناب کنید. یک فیصدی کم مردم ممکن است حمله را از اثر روبرو شدن به تصاویر بصری مانند روشنی دادن برق ها یا طرح های که میتواند در برنامه ها ظاهر شود، تجربه نمایند. حتی اشخاص که هیچ پیشینه ای حملات را ندارند میتوانند وضعیت نامشخص را که میتواند سبب حملات شود داشته باشند. علایم میتواند شامل سردرگمی، دگرگونی بصری، کشیدگی، تکان خوردن یا جنبش قبرغه ها، ناسازگاری، گیجی، بی هوشی یا اغتشاش شود. بطور عاجل از استفاده نمودن خودداری نمایید و با یک داکتر مشورت نمایید اگر شما هریکی از این علایم را مشاهده کردید یا با یک داکتر قبل از استفاده برنامه ها مشورت نمایید اگر شما هرزمانی از علایم مربوط به حملات رنج برده باشید. والدین باید از استفاده برنامه ها برای علایم بالای اطفال خود نظارت داشته باشند.
متن کامل
ویژگی های فامیل Microsoftویژگی های فامیل Microsoft14c_MicrosoftFamily
خلاصه
 • c. ویژگی های فامیل Microsoft. والدین و اطفال میتوانند از ویژگی های فامیل Microsoft برای ایجاد اعتماد براساس یک درک مشترک در مورد رفتارها، ویب سایت ها، برنامه ها، بازی ها، موقعیت های فیزیکی و اینکه مصرف در فامیل شان درست است، استفاده کنند. والدین میتوانند یک فامیل را با رفتن به https://account.microsoft.com/family بسازند (یا با تعقیب نمودن هدایات در دستگاه Windows یا کنسول Xbox خود بسازند) و اطفال و دیگر والدین را برای شرکت ورزیدن دعوت نمایند. خصوصیات زیاد برای اعضای فامیل وجود دارد، پس وقتی که شما موافقت میکنید که یک حساب فامیلی را ایجاد کنید یا شریک شویید، و وقتی که میخواهید وسایل دیجیتالی برای دسترسی فامیل تان بخرید، لطفاً با دقت معلومات ارائه شده را بررسی نمایید. با ایجاد حساب فامیلی یا شریک شدن به آن، شما موافقت میکنید که حساب فامیلی را مطابق با اهداف آن استفاده کنید و بطرز ناشناس برای بدست آوردن چیز های غیر قانونی و معلومات شخص دیگر استفاده نمی کنید.
متن کامل
پیام رسانی گروهیپیام رسانی گروهی14d_GroupMessaging
خلاصه
 • d. پیام رسانی گروهی. خدمات گوناگون Microsoft به شما اجازه ارسال پیام های صوتی یا نوشتاری ("پیام") به دیگران را میدهد و یا به Microsoft یا همکاران مدیریت شده توسط Microsoft را برای ارسال چنین پیام ها به شما و یا یکی یا دیگر استفاده کننده ها بجای شما را اجازه میدهد. زمانیکه شما Microsoft یا همکاران مدیریت شدۀ Microsoft را برای ارسال چنین پیام ها به خود یا دیگران هدایت میدهید، شما نمایندگی نموده تضمین میکنید که شما و هر شخصی که شما هدایت داده اید تا ما برایشان پیام ارسال کنیم به دریافت چنین پیام ها و هر پیام متنی اداری مربوطه از Microsoft و همکاران مدیریت شدۀ Microsoft رضایت دارند. پیام های متنی اداری پیام های تبادلی مدتوار از یک خدمات مشخص Microsoft است که بشمول "پیام خوش آمدید" یا هدایات در مورد چگونگی توقف دریافت پیام ها است، اما محدود به آن نیست. شما یا اعضای گروه دیگری که نمی خواهند چنین پیام ها را دریافت کنند میتوانند از دریافت بیشتر اینگونه پیام ها از Microsoft یا همکاران مدیریت شدۀ Microsoft در هر زمانی با تعقیب نمودن هدایات تهیه شده، صرفنظر کنند. اگر شما دیگر نمی خواهید چنین پیام ها را دریافت کنید یا در گروه شرکت کنید، میتوانید موافقت کنید که از طریق هدایات تهیه شده توسط برنامه یا خدمات قابل اجرا صرفنظر کنید. اگر شما سببی برای باور کردن دارید که یک عضو گروه دیگر نمی خواهد چنین پیام ها را دریافت کند یا در گروه اشتراک داشته باشد، می توانید موافقت کنید تا آنها را از گروه بیرون کنید. شما همچنان نمایندگی میکنید و تضمین می کنید که شما و هر شخصی که شما به ما هدایت ارسال پیام داده اید میداند که هر عضو گروه برای هزینه های هر پیام دریافت شده توسط حامل موبایلش مسئولیت دارد بشمول هرگونه هزینه های پیام بین المللی که ممکن است زمان انتقال پیام از شماره های آمریکایی انتقال یابد.
متن کامل
Skype و GroupMeSkype و GroupMe14e_Skype
خلاصه
 • e.‏ Skype و GroupMe.
  • i. به خدمات عاجل دسترسی نیست. فرق های مهم بین خدمات تلفن سنتی و Skype وجود دارد. Skype مجبور نیست که تحت هیچ قانون یا مقررات محلی یا ملی، از طریق هیچ کابردی دسترسی به سرويس اضطراری ارائه بدهد. نرم افزار و محصولات Skype برای پشتیبادی یا انتقال تماس های عاجل به هیچ یکی از شفاخانه ها، آژانس های تطبیق کنندۀ قانون، واحدات نگهداری صحت یا دیگر انواع خدمات که یک استفاده کننده را به کارمندان خدمات عاجل وصل میکند یا نقاط پاسخ دهی محافظت عامه ("خدمات عاجل") نیست. شما تأیید می کنید و می پذیرید که: (i) خریداری سرویس های بی سیم قدیمی (موبایل) یا تلیفون خط ثابت که دسترسی به سرویس های اضطراری را پیشنهاد می دهند، مسئولیت شما می باشد و (ii) Skype جایگزین سرویس تلیفون اصلی شما نمی باشد.
  • ii.‏ API ها و پخش همگانی. اگر شما Skype را در ارتباط به هر پخش همگانی استفاده کنید، باید با "TOS همگانی" در https://www.skype.com/go/legal.broadcast مطابقت داشته باشید. اگر شما میخواهید هریکی از نمایۀ برنامه ای ("API") را که توسط Skype نمایان یا میسر ساخته شده است استفاده کنید باید با شرایط مجوز گیری قابل اجرا مطابقت داشته باشید که در www.skype.com/go/legal میسر می باشند.
  • iii. پالیسی های استفادۀ درست. پالیسی های استفادۀ درست میتوانند به Skype شما قابل اجرا باشند. لطفاً این پالیسی ها را مرور نمایید که برای محافظت از فریبکاری و سو استفاده طراحی شده اند و میتوانند بالای نوع، زمان یا حجم تماس ها یا پیام هایکه قادر به ایجاد آن هستید، محدودیت وضع کند. این پالیسی ها در شرایط با مرجع بکار گرفته میشوند. شما میتوانید این پالسی ها را در https://www.skype.com/go/terms.fairusage پیدا کنید.
  • iv. نقشه برداری. Skype شامل ویژگی های میشود که به شما اجازۀ تسلیم نمودن معلومات، طراحی خود تان در یک نقشه با استفاده از خدمات نقشه برداری، را بدهد. با استفاده از آن ویژگی ها، شما به این شرایط و شرایط Google Maps که در قابل دسترس است یا https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html شرایط Google Maps که در کشور شما میسر است، رضایت میدهید.
  • v. استفاده کنندگان دولت. اگر شما خواسته باشید که یک حساب تجاری یا Skype منجر را به نمایندگی از دولت امریکا یا یک آژانس دولت امریکا استفاده کنید، این شرایط برای آن استفاده قابل اجرا نمی باشد. برای کسب شرایط قابل اجرا یا معلومات بیشتر، لطفاً با usgovusers@skype.net در تماس شوید.
  • vi. استفادۀ شخصی یا غیر تجارتی. استفادۀ Skype برای استفادۀ شخصی یا غیر تجارتی شما اجازه دارید که Skype را برای ارتباطات تجاری خود تان در جای کار استفاده کنید.
  • vii. شمارۀ Skype یا به Skype بروید. اگر Skype به شما شماره بدهد یا بخواهد به شمارۀ Skype بروید، شما پذیرفته اید که هیچ شمارۀ قبلی ندارید یا اینکه حق دارید تا شماره را برای همیشه نگهدارید. در بعض کشورها، یک شماره امکان دارد به شما توسط یک همکار Skype بجای اینکه توسط خود Skype باشد مهیا گردد و ممکن است شما نیاز به قرارداد جداگانه با همچو همکار باشید.
  • viii. اداره کنندۀ Skype. یک "حساب مدیر Skype منجر" توسط شما ایجاد و اداره میشود، که بعنوان یک مدیر شخصی گروه Skype منجر کار میکند نه بعنوان شرکت تجاری. شما می توانید حساب کاربری Microsoft خود را به گروه مدیریت Skype وصل کنید ("حساب وصل شده") شما میتوانید مدیران بیشتر را به گروه مدیریت Skype خود که وابسته به پذیرش آنها ازین شرایط است، تعیین کنید. اگر شما شماره های Skype را به حساب پیوند شده بدهید، برای مطابقت با هر نیازمندی های مربوط به بودوباش یا موقعیت استفاده کننده های حساب پیوند شده تان مسئولیت دارید. اگر شما انتخاب میکنید که اتصال یک حساب وصل شده را از گروه Skype منجر قطع کنید، هر نوع اشتراک اختصاصی، کریدت Skype یا شماره Skype قابل بازیابی نخواهد بود و محتوا یا مواد مربوط به حساب قطع شده شما دیگر قابل دسترسی نمی باشد. شما برای جریان دهی هر گونه معلومات شخصی استفاده کننده های حساب پیوند شدۀ خود در مطابقت با تمام قوانین محافظت دادۀ قابل اجرا رضایت دارید.
  • ix. مصارف Skype. تمام مصارف برای محصولات Skype شامل مالیات قابل اجرا اند مگراینکه غیر از این گفته شده باشد. مصارف قابل پرداخت برای تماس گیری به تلفن های خارج از عضویت شامل یک فیس اتصالات (سر هر تماس حساب میشود) و به نرخ سر هر دقیقه طوریکه در www.skype.com/go/allrates گفته شده است حساب میشود. مصارف تماس از پول باقی ماندۀ کردیت Skype شما کاهش داده خواهد شد. Skype ممکن است در هر زمان نرخ های تماس خود را با پست کردن چنین تبدیلی در www.skype.com/go/allrates تبدیل نماید. نرخ جدید به تماس بعدی شما پس از نشر نرخ های جدید قابل اجرا خواهد بود. لطفاً نرخ های جدید را قبل ازینکه تماس بگیرید، بررسی نمایید. دقایق تماس کسری و مصارف کسری به تمام واحد دیگر یکجا خواهند شد. در بعض کشورها، محصولات پرداختی Skype توسط همکار محلی Skype و شرایط همکار از استفاده به چنین داد و گرفت ها تهیه میشوند.
  • x.‏ کردیت Skype.‏ Skype تضمین این کار را نمی کند که شما از کریدیت Skype قادر به خریداری تمام محصولات پرداختی Skype خواهید بود. اگر شما کردیت Skype خود را در یک دوره 180 روزه استعمال ننمایید، Skype کردیت Skype شما را در وضعیت غیرفعال قرار خواهد داد. شما میتوانید کردیت Skype را با تعقیب پیوند فعال سازی دوباره در https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit دوباره فعال کنید. اگر شما در جاپان هستید و از وبسایت Skype کریدت میخرید، دو جملات ذیل به شما قابل اجرا نمی باشد و کریدت Skype تان تا 180 روز پس از خریداری منقضی نخواهد شد. یکبار که کریدت تانرا تمام شد، شما دیگر نمیتوانید دوباره آنرا فعال بسازید یا استفاده کنید. شما میتوانید ویژگی خریداری کردیت خودکار را زمانیکه کردیت خریداری میکیند با انتخاب نمودن جعبۀ مناسب فعال بسازید. اگر فعال شود، کریدت Skype شما با همان مقدار و طرز پرداخت انتخاب شده تان هر باره که میزان Skype از حدی که Skype تعیین کرده پائین میشود، دوباره چارج میشود. اگر شما یک عضویت را با یک طریقۀ غیر از کردیت کارت خریداری کرده باشید، مانند PayPal یا MoneyBookers (Skrill)، و شما خریداری خودکار را فعال کرده باشید، پول باقیماندۀ کردیت Skype شما با مقدار مورد ناز برای خریداری باردیگر عضویت تان خریداری خواهد شد. چارج دوباره اتومات را هر وقتی که بخواهید با رسایی و تغییر تنظیمات در حساب پورتال Skype تان میتوانید غیر فعال بسازید.
  • xi. هزینه های پیام بین المللی. GroupMe در حال حاضر از شماره های مبنی بر ایالات متحده برای هر گروهی که ساخته میشود استفاده میکند. هر پیام ارسال شده به یا دریافت شده از شمارۀ GroupMe منحیث یک پیام کتبی بین المللی که به ایالات متحده ارسال یا دریافت شده باشد، محسوب میگردد. لطفاً با تهیه کنندۀ خدمات خود برای هزینه های بین المللی به تماس شوید.
  • xii. ارسال و حصول پول. با استفاده از ویژگی های ارسال و دریافت پول (در صورت موجود بودن)، شما تصدیق می کنید که Skype از اشخاص ثالث برای ارائه سرويس پرداخت و تأثیرات انتقال استفاده می کند. Skype سرويس پرداخت یا تأثیرات انتقال را ارائه نمی دهد و یک تجارت سرويس پولی نیست. ارسال و دریافت پول در Skype میتواند فقط در صورتی در دسترس باشد که استفاده کننده (یا در غیر این صورت مطابق با شرایط شخص سوم) و کسی که ثبت نام و تصدیق میشود برای یک حساب با ارائه دهنده شخص سوم، 18 ساله یا بالای آن باشد. برای استفاده از ویژگی ارسال پول، شما باید برای شرایط و خصوصیات شخص سوم و برای ارائه اجازه برای شریک سازی داده با این اشحاص سوم برای ارائه سرويس، باید ثبت نام شویید. اگر Skype کدام اعلامیه دریافت کند که استفاده ویژگی ارسال پول شما شرایط و خصوصیات شخص سوم را تجاوز میکند، Skype میتوانید برخلاف حساب شما اقدام کرده آنرا لغو یا متوقف بسازد. Skype یا Microsoft برای سرويس پرداختی شما توسط شخص سوم یا هر اقدام دیگر که تحت شرایط و خصوصیات شخص سوم گرفته میشود، مسؤل نمی باشد. Skype هیچ تضمینی نمی کند که ویژیگی ارسال و دریافت پول میسر میباشد.
متن کامل
Bing و MSNBing و MSN14f_BingandMSN
خلاصه
 • f.‏ Bing و MSN.
  • i. موادهای Bing و MSN. مقالات، پیام، عکس ها، نقشه ها، ویدیوها، پخش کننده های ویدیو و مواد شخص ثالث مسیر در Bing و MSN بشمول از طریق ربات ها، کاربردها و برنامه های Microsoft فقط برای استعمال شخصی غیر تجارتی شما می باشند. سایر موارد استفاده، از جمله دانلود، کاپی یا توزیع مجدد این مواد و یا استفاده از این مواد یا محصولات برای ساختن محصولات خود، تنها به میزان خاص Microsoft یا حقوق صاحبان آنها یا قانون حق چاپ، مجاز است. Microsoft یا دارنده های حقوق دیگر تمام حقوق به مواد که توسط Microsoft زیر شرایط لایسنس گفته نشده است، چه با عملی یا منع انکار یا غیر آن را به خود محفوظ دارند.
  • ii. نقشه های Bing. شما ممکن نیست از چشم پرندۀ مجازی ایالات متحده، کانادا، میکزیک، زیلاند نو، آسترالیا یا جاپان برای استفادۀ دولتی بدون تاییدی کتبی جداگانۀ ما استفاده کنید.
  • iii. محل های Bing و مرکز تولید کننده Bing. زمانیکه شما دیتا یا محتوای خود را به محل های Bing یا مرکز تولید کننده Bing ارائه می دهید، شما یک مجوز مالکیت معنوی جهانی، بدون حق امتیاز برای استعمال، تولید مجدد، حفظ، اصلاح، تجمیع، ترفیع، ارسال، نمایش یا توزیع بحیث بخشی از یک خدمت به Microsoft اعطا می نمایید و مجوز فرعی آن حقوق را به اشخاص ثالث می دهید.
متن کامل
کارتاناکارتانا14g_Cortana
خلاصه
 • g.‏ Cortana.
  • i. استفادۀ غیر تجاری شخصی. کارتانا خدمات همکار شخصی Microsoft است. ویژگی ها، سرويس، محتوا و برنامه های کاربردی شخص ثالث ارائه شده توسط Cortana (با هم کرتانا "سرويسCortana کرتانا") فقط برای استفاده شخصی و غیر تجاری شماست.
  • ii. عملکرد و محتوا. Cortana یک تعداد ویژگی های ارائه میکند که بعضی آنها شخصی سازی شده است. خدمات Cortana ممکن است اجازه دسترسی به خدمات، معلومات یا عملکرد ارائه شده توسط سائر خدمات Microsoft یا برنامه ها و خدمات شخص ثالث را به شما بدهد. شرایط مخصوص خدمات بخش 13 نیز در استعمال شما از خدمات Microsoft قابل اجرای دارای دسترسی از طریق خدمات Cortana اعمال می شوند. کارتانا به شما معلومات را تنها برای اهداف برنامه ریزی تهیه میکند و شما باید استدلال مستقل خود را زمان مرور و اعتماد بالای این معلومات بکار ببرید. Microsoft قابلیت اعتماد، وضعیت دسترسی یا به موقع بودن تجربیات شخصی ارائه شده توسط Cortana را ضمانت نمی نماید. Microsoft مسئول اینکه یک ویژگی مدیریت ارتباطات Cortana دریافت، بازبینی یا ارسال یک ارتباط یا اطلاعیه از سوی شما را با تأخیر مواجه نماید یا جلوگیری کند نمی باشد.
  • iii. برنامه ها و سرويس شخص سوم. بعنوان بخشی از سرويس Cortana، شما میتوانید معلومات را با شخص سوم و سرويس مثلاً زپ کد و سوال و جواب که توسط شخص سوم و سرويس برای بجا آوردن تقاضای شما پس میاید، میتوانید تبادل معلومات کند. از طریق اتصال به حساب، Cortana ممکن است کاربران از طریق برنامه های شخص ثالث و سرويس با استفاده از تنظیمات حساب کاربری و تنظیمات که کاربر به طور مستقیم با آن برنامه های کاربردی و سرويس شخص ثالث تاسیس کرده، قادر به خرید میسازد. کاربران میتوانند اتصال را در هر وقت قطع کنند. استفاده برنامه و سرويس شخص ثالث در بخش 5 این شرایط تحت پوشش قرار میگیرد. نشر کنندگان برنامه ها و خدمات شخص ثالث ممکن است عملکرد یا ویژگی های برنامه ها و خدمات شخص ثالث خود یا ادغام با خدمات Cortana را تبدیل نموده یا ختم کنند. Microsoft مسئولیتی در قبال نرم افزار یا سفت افزار ارائه شده توسط تولید کننده ندارد.
  • iv. دستگاه های فعال شده - Cortana. دستگاه های دارای Cortana فعال شده، محصولات یا دستگاه هایی استند که برای دسترسی به خدمات یا محصولات یا دستگاه های Cortana که با خدمات Cortana سازگار استند، توانا شده اند. دستگاه های فعال شده Cortana شامل دستگا های شخص ثالث یا محصولات Microsoft است که نمتوان صاحب آن شد، تولید کرد یا توسعه داد. Microsoft مسؤل یا جوابگوی این دستگاه های شخص سوم یا محصولات آن نمی باشد.
  • v. بروز رسانی سافت ویر. برای هر دستگاه که می تواند به سرويس Cortana متصل شود، ما ممکن است به صورت خودکار نسخه سافت ویر سرويس Cortana خود را چک کرده و به روز رسانی سافت ویر یا تغییر تنظیمات را دانلود کنیم یا هر سازنده دستگاه های فعال Cortana را برای نگهداری سافت ویر سرويس Cortana بروز رسانی کرده حفظ کنیم.
متن کامل
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
خلاصه
 • h.‏ Outlook.com.‏ Outlook.com (یا ‎@msn،‎ @hotmail یا ‎ @live‎) آدرس های ایمیل که شما برای ایجاد حساب Microsoft استفاده میکنید برای تان یگانه خواهند بود تا اینکه جعبۀ واردۀ ایمیل Outlook.com یا حساب Microsoft هنوز فعال باشد. در زمانیکه جعبۀ واردۀ Outlook.com یا حساب Microsoft هریک توسط شما یا توسط Microsoft که به تعقیب نمودن این شرایط باشد، آدرس ایمیل یا نام کاربر میتواند در سیستم ما مورد بازچرخ قرار بگیرد و به کسی دیگری تحویل شود.
متن کامل
خدمات Officeخدمات Office14i_officeBasedServices
خلاصه
 • i. خدمات Office.‏ Office 365 Home، Office 365 Personal، Office 365 University، Office Online، Sway، OneNote.com و سائر خدمات عضویت Office 365 یا خدمات دارای نشان تجاری Office برای استعمال شخصی، غیر تجارتی شما می باشند مگر آنکه شما دارای حقوق استعمال تجاری ذیل یک موافقت نامۀ جداگانه با Microsoft باشید.
متن کامل
خدمات صحی Microsoftخدمات صحی Microsoft14j_MicrosoftHealthServices
خلاصه
 • j. خدمات صحی Microsoft.
  • i.‏ ‏HealthVault. منظور از HealthVault این است که شما معلومات مربوط به صحت خود و مردم دیگر (مانند فامیل تان) را با رضایت شان ذخیره کنید. حساب های HealthVault برای تهیه کنندگان صحت یا برای هر مورد تجارتی یا هدف غیر شخصی نیست. معلومات در حساب تان ضروری نیست دقیق یا بهروز باشد و باید توسط هر نگهدارندۀ صحت تنها برای اهداف معلوماتی مورد استفاده قرار بگیرد. خدمات HealthVault ثبت های تهیه کنندگان صحت یا طبی یا دیگر اهداف قضیۀ مدیریتی را ندارد. بطور مثال، ثبت های HealthVault دسته های ثبت معین شده طوریکه در قوانین ایالات متحده ذکر شده اند نیست. اگر یک تهیه کنندۀ صحت تصمیم شامل سازی هر دادۀ میسر از HealthVault را در ثبت ها میگیرد، باید یک کاپی آنرا در سیستم خود نگهدارد. اگر کسی نگران-همکار ثبت در حسا تان باشد (بخاطریکه یکی از شما دیگر را دعوت کرده اید)، شما تایید میکنید که نگران-همکار ادارۀ کامل بالای آن ثبت دارد و میتواند دسترسی به ثبت را لغو سازد، دسترسی اشخاص دیگر به ثبت را اداره کند و دادۀ ثبت ها را بشمول چگونگی استفاده و ذخیرۀ ثبت را ببیند. Microsoft اعتبارنامه های غیر Microsoft (مانند Facebook و OpenID) را نمی پذیرد پس پشتیبانی مشتری HealthVault قادر به کمک در مورد مشکلات ورود به آنها را نخواهد داد. اگر شما اعتبارنامه های ورود تان را از دست داید یا اگر حساب که شما اعتبارنامه ها را گرفتید بسته شود، شما قادر به بازگیری دادۀ ذخیره شدۀ خود نخواهید بود. برای کمک در نگهداری دسترسی مداوم، ما پیشنهاد میکنیم تا بیشتر از یک اعتبارنامۀ ورودی را با حساب HealthVault را استفاده نمایید. Microsoft تایید و اداره نمی کند و برای عملیات، پشتیبانی، امنیت اعتبارنامه های غیر ،Microsoft که شما ممکن است استفاده کنید، مسئول نیست.
  • ii.‏ Microsoft Band. دستگاه و برنامه کاربردی Microsoft دستگاه های طبی نیستند و فقط برای اهداف تناسب اندام و سلامتی در نظر گرفته شده اند. آنها برای تشخیص یا استفاده در تشخیص امراض یا شرایط دیگر، در تداوی، کاهش مرض، معالجه، یا جلوگیری از مرض یا وضعیت های دیگر طراحی نشده اند. Microsoft مسئول کدام تصمیمی که شما به اساس معلوماتی که از Microsoft Band دریافت می کنید نمی باشد.
متن کامل
محصولات دیجیتالیمحصولات دیجیتالی14k_DigitalGoods
خلاصه
 • k. محصولات دیجیتالی. از طریق Microsoft Groove، Microsoft Movies و تلویزیون، Store و هر خدمات مربوطه در آینده، Microsoft ممکن است شما را برای دریافت، شنیدن به، دیدن یا خواندن موسیقی (ممکن چنین باشد)، اشکال، ویدیو، متن، کتاب ها، بازی ها یا دیگر مواد ("محصولات دیتجیتالی") که شما به شکل دیجیتالی میگیرید، قادر بسازد. محصولات دیجیتالی تنها برای استفادۀ شخصی، غیرتجارتی تفریحی اند. شما موافقت به عدم توزیع مجدد، پخش گسترده، اجرای مردمی یا نمایش مردمی یا انتقال هرگونه کاپی های محصولات دیجیتالی میکنید. محصولات دیجیتالی ممکن است ملکیت Microsoft یا طرف های سوم باشند. در تمام شرایط، شما میدانید و تایید میکنید که حقوق شما در ارتباط به محصولات دیجیتالی توسط این شرایط، قانون حق چاپ و مقررات استفاده که در https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 موقعیت دارند، محدود شده اند. شما موافقت میکنید که سعی برای اصلاح نمودن هر محصولات دیجیتالی که از طریق هر خدمات برای هرگونه سببی بشمول برای اهداف تبدیلی یا تغییر دادن ملکیت یا منبع محصولات دیجیتالی را انجام نخواهید داد. Microsoft یا دیگر صاحبان محصولات دیجیتالی ممکن است از زمان تا به زمانی، محصولات دیجیتال را از خدمات بدون آگهی قبلی دور نمایند.
متن کامل
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
خلاصه
 • l.‏ OneDrive.
  • i. اختصاص ذخیرگاه. اگر شما محتوای بیشتر در حساب OneDrive خود دارید که به شما زیر شرایط مجانی تان یا خدمات عضویت پرداختی تان برای OneDrive تهیه شده است و به آگهی از Microsoft برای ترمیم حساب تان با دور سازی محتویات زیاد یا حرکت دادن آن به یک برنامۀ عضویت چدید با ذخیرگاه بیشتر پاسخ ندهید، ما حق بسته نمودن حساب شما و غیرفعال سازی دسترسی تان به محتویات تان در OneDrive را داریم.
  • ii. عملکرد خدمات. وابسته به لوازم شما، اتصالات انترنت و تلاش Microsoft برای نگهداری از عملکرد و انسجام خدمات اش، شما ممکن است بسا اوقات تعویق های را در آپلود نمودن یا همگام ساختن محتوای خود در OneDrive شاهد خواهید بود.
متن کامل
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
خلاصه
 • m.‏ Microsoft Rewards.
  • i. برنامه. Microsoft Rewards ("برنامه") شما را توانا می سازد تا امتیازات قابل باز خرید برای فعالیت هایی مانند جستجوهای واجد شرایط، دستاوردها، زمان صرف شده به صورت فعال برای مرور کردن با Microsoft Edge و سائر پیشنهادات از Microsoft به دست آورید. پیشنهادات ممکن است بسته به بازار متفاوت باشد. یک جستجو، عمل وارد کردن دستی یک پیام توسط یک استفاده کننده فردی برای هدف با نیت خوب به دست آوردن نتایج جستجوی Bing برای اهداف تحقیق این استفاده کننده می باشد و بشمول کدام جستار وارد شده توسط یک ربات، ماکرو یا سائر ابزارهای خودکار یا فریبکارانه از هر نوع نمی شود ("جستجو"). یک اکتساب، پروسس خریداری کردن کالاها یا دانلود کردن و کسب نمودن یک مجوز برای محتوای دیجیتال از Microsoft، چه مجانی یا پولی می باشد ("اکتساب"). امتیازات پاداش ها برای هر خرید از Microsoft ارائه نمی شوند. مرور کردن فعال با Microsoft Edge به معنای داشتن نمایشگر در دید بروی صفحه نمایش دستگاه شما (برای مثال، باز کردن و استعمال شدن به گونه ای که نماد Microsoft Edge در نوار کار رو نمایی شده است، نشان می دهد برنامه ای است که در حال حاضر مورد استعمال می باشد) و درگیر شدن با نمایشگر برای نگاه کردن ویب سایت ها، تماشا کردن ویدیوها در نمایشگر، چیک کردن ایمیل یا سائر استعمال ها که نمایشگرها برای آنها استعمال می شوند، می باشد. برای به دست آوردن امتیازات برای استعمال Microsoft Edge، Bing باید بحیث موتور جستجوی حالت اصلی نمایشگر تنظیم گردد و سنجش بعید باید در تنظیمات Windows شما توانا ساخته شود. Microsoft ممکن است فرصت های اضافی برای به دست آوردن امتیازات در هر زمان پیشنهاد نماید و هر پیشنهاد به دست آوردن امتیاز به طور دائم میسر نخواهد بود. امتیازات به دست آمده خود را برای فقرات ("پاداش ها") در صفحۀ باز خرید کردن، باز خرید نموده می توانید. برای کسب معلومات بیشتر، بخش پاداش ها در support.microsoft.com ("سوالات متداول") را نگاه کنید.
   • 1. ضروریات برنامه. شما ضرورت به یک حساب Microsoft معتبر دارید و دستگاه های شما باید مطابق با حداقل ضروریات سیستم باشند. این برنامه برای استفاده کنندگانی که در بازارهای لست شده در سوالات متداول سکونت دارند، باز می باشد. اشخاص بیش از یک حساب برنامه داشته نمی توانند حتی اگر یک شخص دارای چندین آدرس ایمیل باشد و خانواده ها به شش حساب محدود شده باشند. این برنامه فقط برای استعمال شخصی و غیر تجارتی می باشد.
   • 2. امتیازات. شما به جز برای اهدا کردن امتیازات خود به یک سازمان غیر انتفاعی لست شده در مرکز باز خرید، امتیازات را انتقال داده نمی توانید. امتیازات ملکیت شخصی شما نیستند و شما کدام پیسه نقد یا پیسه در تبدیل با آنها دریافت کرده نمی توانید. امتیازات به اساس تبلیغ به شما اعطا می شوند. شما امتیازات را خریداری کرده نمی توانید. Microsoft ممکن است مقدار امتیازات یا پاداش ها را برای هر شخص، هر خانواده یا در یک مدت زمان تنظیم شده (برای مثال یک روز) محدود نماید. شما بیش از 550,000 امتیاز در هر سال تقویمی در برنامه باز خرید کرده نمی توانید. امتیازات به دست آمده در برنامه، در کدام برنامه دیگر ارائه شده توسط Microsoft یا اشخاص ثالث معتبر نبوده و امکان استعمال آنها در ترکیب با این برنامه ها وجود ندارد. اگر شما به مدت 18 ماه کدام امتیازی به دست نیاورده یا باز خرید ننمایید، امتیازات باز خرید نشده منقضی خواهند شد.
   • 3. پاداش ها. شما با بازدید کردن مرکز بازخرید، امتیازات خود را باز خرید کرده یا امتیازات را به یک سازمان غیر انتفاعی لست شده مشارکت داده می توانید. ممکن است تعداد محدودی پاداش ویژه میسر باشد و آن پاداش ها به اساس نوبت تحویل داده خواهند شد. شما ممکن است ضرورت داشته باشید معلومات اضافی مانند آدرس پستی خود و یک شماره تلیفون (به جز یک شماره VOIP یا رایگان) ارئه دهید و همچنین ممکن است از شما خواسته شود یک کود جلوگیری از کلاهبرداری وارد کنید یا مدارک حقوقی برای باز خرید کردن امتیازات برای پاداش ها امضا نمایید. زمانیکه شما یک پاداش را فرمایش می دهید، آن را برای یک باز پرداخت امتیاز لغو کرده یا باز گردانده نمی توانید مگر در صورت وجود محصولات معیوب یا چنانچه توسط قانون قابل اجرا ضرورت داشته باشد. اگر شما پاداشی فرمایش دهید که موجود نیست یا بنا به سائر دلایل که Microsoft به صلاحدید خود تعیین می نماید میسر نمی باشد، ما ممکن است یک پاداش با ارزش برابر جایگزین کرده یا امتیازات شما را باز پرداخت نماید. Microsoft ممکن است پاداش های پیشنهاد شده در مرکز باز خرید را بهنگام سازی نماید یا پیشنهاد دادن پاداش های ویژه را ختم دهد. بعض از پاداش ها ممکن است دارای ضروریات واجد شرایط بودن سنی باشند. چنین ضروریاتی در پیشنهاد مربوطه بشمول خواهند شد. شما مسئول تمام مالیات های فدرال، دولتی و محلی و هرگونه هزینه دیگر پذیرفتن و استعمال پاداش می باشید. پاداش ها به آدرس ایمیل که شما هنگام فرمایش کردن پاداش خود ارائه می دهید ارسال خواهند شد، بنابراین آدرس ایمیل خود را بهنگام نگه دارید. پاداش هایی که غیر قابل تحویل استند مجدداً صادر نخواهند شد و در نتیجه ضبط می شوند. پاداش ها برای فروش مجدد نمی باشند.
   • 4. در حال لغو کردن مشارکت شما در برنامه. اگر شما حداقل هر 18 ماه یکبار وارد حساب برنامه نشوید، حساب لغو خواهد شد. بعلاوه، Microsoft حق لغو کردن حساب برنامه یک استفاده کننده خاص برای دستکاری، سوء استفاده یا جعل برنامه یا برای نقض این شرایط را محفوظ می دارد. پس از لغو برنامه (توسط شما یا ما) یا در صورتی که برنامه به تعلیق در آید، شما 90 روز برای باز خرید کردن امتیازات خود خواهید داشت؛ در غیر این صورت، آن امتیازات ضبط خواهند شد. در نقطه لغو، حق شما برای استعمال برنامه و اضافه شدن امتیازات آینده ختم می گردد.
   • 5. سائر شرایط. Microsoft حق رد صلاحیت کردن شما؛ غیر فعال کردن دسترسی شما به برنامه یا حساب پاداش های شما؛ و/یا نگه داشتن امتیازات، پاداش ها و مشارکت های خیریه را محفوظ می دارد اگر Microsoft اعتقاد داشته باشد شما هر بعد برنامه را دستکاری یا سوء استفاده می نمایید یا ممکن است درگیر فعالیت هایی باشید که این شرایط را نقض می کنند.
متن کامل
متفرقهمتفرقه16_17_18_miscellaneous
خلاصه

14. متفرقه. این بخش و بخش های 1، 9 (برای مقادیر متحمل شده قبل از ختم این شرایط)، 10، 11، 12، 15، 17 و بخش هایی که بر اساس شرایط شان بعد از ختم شدن این شرایط اعمال می شوند، هرگونه ختم یا لغو این شرایط باقی خواهند گذاشت. تا به حدی که قانون مجاز دانسته باشد، ممکن است این شرایط را تطبیق کنیم، مکلفیت های خود زیر این شرایط را قرارداد فرعی نماییم یا حقوق خود را زیر این شرایط مجوز فرعی دهیم که بصورت کل یا جز، در زمانی بدون آگهی به شما ممکن است صورت گیرد. ما ممکن است این شرایط را درنظر نگیریم یا هیچ حق استفاده از خدمات را تغییر ندهیم. این قرارداد کلی بین ما و Microsoft برای استفادۀ شما از خدمات است. این هر قرارداد پیشین بین شما و Microsoft را در ارتباط به استفاده از خدمات را فاقد اعتبار خواهد ساخت. در داخل شدن به این شرایط، شما بالای هیچ بیانیۀ، نمایندگی، تضمین، درک، ، وفا بعد یا تضمین غیر از اینکه در این شرایط گفته شده است، اعتبار ندارید. تمام بخش های این شرایط به حداکثر حدود مجاز توسط قانون مرتبطخواهند بود. اگر یک محکمه یا داور فکر کند که ما نمیتوانیم یک بخش این شرایط را طوریکه نوشته شده اند بکار گیریم، ما ممکن است آن شرایط را با عین شرایط تا به حد قابل اجرا بودن زیر قانون مربوطه تغییر خواهیم داد اما باقی این شرایط تغییر نخواهند کرد. این شرایط بطور کامل برای فایده ما و شما است. این شرایط برای هیچ شخص دیگر، به استثنای جانشین های Microsoft یا کسی که بعهده آن سپرده شده است، فایدۀ را ببار نمی یارد. سرخط نگهداری تنها برای مرجع گیری است و هیچ تاثیر را نخواهد داشت.

15. ادعاها باید در ظرف یک سال نوشته شوند. هر دعوای مربوط به این شرایط یا خدمات باید در محکمه (یا پیش داور اگر بخش 10(d) تطبیق میشوند) ظرف یک سال از تاریخ که شما بتوانید ادعای اولی خود را مطرح کنید، پر شوند مگراینکه قانون محلی شما زمان بیشتری برای ادعا فایل نیاز داشته باشد. اگر در داخل همان مدت زمانی پر نشده باشد، بطور دایم بسته میشوند.

16. قوانین صادرات. شما باید با تمام قوانین صادرات بین المللی و قوانین که به آن نرم افزار یا خدمات تطبیق میشوند مطابقت داشته باشید که شامل محدودیت ها بالای مقاصد راه، استفاده کننده و استفادۀ آخری می شود. برای معلومات بیشتر برای محدودیت های جغرافیایی و صادراتی، https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 و https://www.microsoft.com/exporting را ببینید.

17. حفظ حقوق و نظریات. به استثنای مواردی که به طور صریح در این شرایط ارائه شده است، Microsoft به شما مجوز و یا هر گونه حقوق دیگر تحت اختراعات، دانش فنی، حق چاپ، راز های تجاری، علائم تجاری یا مالکیت عقلانی دیگر مربوط به Microsoft یا شرکت های دیگر، بشمول ولی نه محدود به کدام نام، نشان تجاری، لوگو یا چیز های دیگر می باشد، فراهم نمی کند. اگر شما هرگونه ایده، پیشنهاد، سفارش یا اظهارنظر بشمول ایده های بدون محدودیت برای محصولات جدید، تکنولوژی ها، تبلیغات، اسم محصولات، اظهارنظر محصولات و بهبودهای محصولات ("اظهارنظر") به Microsoft ارائه دهید، شما حق ایجاد کردن، ایجاد شدن، ایجاد کارهای مشتق شده، استعمال، شریک سازی و تجاری سازی اظهارنظر شما به هر شکلی و برای هر هدفی را بدون هزینه، حق امتیاز یا الزام دیگر برای شما به Microsoft می دهید. شما هیچ نوع نظریات به Microsoft نمیدهید که ضرورت به جواز سافت ویر، تکنالوژی یا سند سازی برای هر نوع شخص سوم داشته باشد بخاطریکه Microsoft نظریات شما را شامل آن کرده است.

متن کامل
آگهی هاآگهی هاNOTICES
خلاصه

آگهی ها و طرزالعمل برای اقامه ادعای تخلف ملکیت مجازی. Microsoft حقوق ملکیت مجازی طرف های سوم را محترم می شمارد. اگر شما میخواهید یک آگهی تخلف ملکیت مجازی را بشمول دعواهای تخلف حقوق چاپ را ارسال نمایید، لطفاً از طرزالعمل های ما برای تسلیم نمودن تخلف آگهی ها استفاده نمایید. فقط درخواست های مربوط به این پروسه پاسخ دریافت می کند.

Microsoft از جریانات تنظیم شده در عنوان 17، کود قانون ایالات متحده، بخش 512 برای پاسخ به آگهی های تخلف حقوق چاپ را استفاده میکند. در وضعیت های مناسب، Microsoft حساب های استفاده کنندگان خدمات Microsoft که تخلف ها را تکرار میکنند، میتواند غیرفعال یا خاتمه ببخشد.

آگهی ها و طرزالعمل در ارتباط به نگرانی های ملکیت مجازی در اعلانات. لطفاً از رهنمودهای ملکیت مجازی ما در مورد نگرانی های ملکیت مجازی در شبکۀ اعلانات مرور نمایید.

آگهی های حق چاپ و علامت تجاری. خدمات محفوظ به حق چاپ اند © 2018 شرکت Microsoft یا تهیه کنندگان آنها One Microsoft Way، Redmond، WA 98052، U.S.A اند. تمام حقوق محفوظ اند. Microsoft و نام ها، نشانه ها و نمادهای محصولات Microsoft، نرم افزار و خدمات ممکن است هریک علامت های تجاری یا علامت های تجاری ثبت شدۀ Microsoft در ایالات متحده یا کشورهای دیگر باشند. اسامی شرکت ها و محصولات واقعی ممکن است علامت های تجاری مالکان آنها باشند. هر حقوق که در این شرایط گفته نشده اند، محفوظ می باشند. بعض نرم افزار استفاده شده در سرورهای ویب سایت Microsoft به بخشی از گروه مستقل JPEG می باشند. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. تمام حقوق محفوظ اند. نرم افزار "" مورد استفاده در بعض سرورهای ویب سایت Microsoft محفوظ به حق چاپ اند © 1986‑1993 Thomas Williams، Colin Kelley. تمام حقوق محفوظ اند.

آگهی طبی. Microsoft توصیۀ طبی یا صحی دیگر مانند تشخیص یا تداوی را تهیه نمی سازد. همیشه توصیه های پزشک خود یا دیگر تهیه کنندگان صحت مسلکی را با هر پرسش که داشته باشد در مورد وضعیت صحی، رژیم، صحتمندی یا برنامۀ تندرستی جویا شوید. بخاطر معلومات که شما دسترس در زیر خدمات دارید، توصیۀ طبی مسلکی را منع نکنید یا هیچ در جویا بودن آن تعویق نکنید.

نقل قول های سهامی و دادۀ رهنما (بشمول ارزش های مالیات) © 2013 Morningstar, Inc. تمام حقوق محفوظ اند. معلومات شامل در اینجا: (1) به Morningstar و یا تهیه کنندگان محتویات مقدم اند؛ (2) ممکن است کاپی یا توزیع نشوند؛ (3) تضمین نمیشوند که دقیق، کامل یا به وقت و زمان باشند. نه Monringstar نه تهیه کنندگان محتویات برای هر صدمات یا تخریب های که از هر گونه استفاده از این معلومات ناشی شده باشند، مسئول نیست. عملکرد گذشته تضمین برای نتایج آینده نیست.

شما ممکن است هیچکدام از رهنماهای Dow Jones ، دادۀ رهنما یا علامات Dow Jones را در ارتباط به صدرو، ایجاد، ضمانت، تجارت، بازاریابی یا توسعه هر ابزارهای مالی یا محصولات سرمایه گذاری (بطور مثال، مشتقات، محصولات سازمان یافته، پول های سرمایه گذاری، پول های تجارت شده تبادله ای، پرونده های سرمایه گذاری وغیره، که قیمت، برگشت و یا عملکرد ابزار یا محصولات سرمایه گذاری که بر اساس، مربوط به یا قصد تعقیب هر یکی از رهنماها یا نماینده های رهنماها) را بدون یک تفاهم کتبی جداگانه با Dow Jones را استفاده کرده نتوانید.

آگهی مالی. Microsoft یک دلال یا فروشنده یا مشاور سرمایه گذاری ثبت شده زیر قانون ایمنی های فدرال ایالات متحده یا قوانین ایمنی حوزه های صلاحیت دیگر نیست و افراد را برای سرمایه گذاری در آن، خریداری یا فروش ایمنی ها یا دیگر محصولات یا خدمات مالی توصیه نمی کند. هیچ مورد شامل در خدمات پیشنهاد یا درخواستی برای خریداری یا فروش هیچ ایمنی نیست. نه Microsoft نه مجوز گیرنده های نقل قول سهامی یا دادۀ رهنما هیچ محصولات یا خدمات مالی مشخص را تایید یا توصیه نمی کنند. هیچ چیز در سرويس توصیه مسلکی تصور نمی شود، بشمول راهنمای سرمایه گذاری یا مالیه.

آگهی در مورد H.264/AVC، بصری MPEG-4 و معیارهای ویدیویی VC-1. نرم افزار میتواند شامل تکنولوژی های H.264/AVC، MPEG-4 بصری و یا VC-1 codec باشند که توسط MPEG LA، L.L.C مجوز دارند. این تکنولوژی یک طرح برای مقایسۀ معلومات ویدیو است. MPEG LA، L.L.C.، نیاز به این آگهی دارد.

این محصول زیر H.264/AVC و بصری MPEG-4 و مجوزهای دوسیۀ انحصاری برای استفاده شخصی و غیرتجارتی یک مشتری برای (A) ویدیو را با معیارهای ("معیارهای ویدیو") رمزگذاری کند و یا (B) H.264/AVC، MPEG-4 بصری و VC-1 را که توسط یک مشتری رمزگذاری شده بود و یا از یک تهیه کنندۀ ویدیو مجاز برای تهیه چنین ویدیو، در یک فعالیت شخصی و غیر تجارتی رمزگشایی کند. هیچ یکی از مجوزها به هرگونه محصول دیگر توسعه نمی یابد بدون درنظر داشت اینکه چنین تولید در این نرم افزار در مادۀ انفرادی شامل است. هیچ مجوز داده نمی شود یا نباید برای استفادۀ دیگر موارد تطبیق شود. معلومات اضافی را میتوان از MPEG LA، L.L.C بگیرید. ویب سایت MPEG LA ویب سایت را ببینید.

تنها برای اهداف روشن شدن قضیه، این آگهی از استفادۀ نرم افزار تهیه شده زیر این شریاط برای استفاده های تجارت عادی که به آن تجارت شخصی اند که شامل (i) محدودیت نرم افزار به طرف سوم میشود یا (ii) ایجاد مواد با معیارهای ویدیو موافق با تکنولوژی ها برای توزیع طرف های سوم، را محدود یا دربر نمی گیرد.

متن کامل
شرایط مجوز برنامۀ معیاریشرایط مجوز برنامۀ معیاریSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
خلاصه

شرایط مجوز برنامۀ معیاری

Microsoft Store، Windows Store و Xbox Store

این شرایط مجوز تفاهم ین شما و نشر کنندۀ برنامه است. لطفاً آنها را بخوانید. آنها در برنامه های کاربردی که شما از Microsoft Store، Windows Strore یا Xbox Store (هر کدام از آنها در این شرایط مجوز بحیث "Store" اشاره می شوند) دانلود می کنید، بشمول هرگونه بهنگام سازی یا مکمل برای برنامه کاربردی اعمال می شوند، مگر آنکه برنامه کاربردی با شرایط جداگانه ارائه شود که در آن صورت، آن شرایط اعمال می شوند.

با دانلود نمودن یا استفاده از برنامه یا سعی برای اجرای همچو کاری، شما این شرایط را پذیرفته اید. اگر شما این شرایط را نپذیرید، شما هیچ حق ندارید و نباید برنامه را دانلود یا استفاده نمایید.

نشر کننده برنامه کاربردی به معنای نهادی است که مجوز برنامه کاربردی را به شما می دهد بحیثی که در Store شناسایی شده است.

اگر شما با این شرایط مجوز مطابقت نداشته باشید، شما حقوق زیر را دارید.

 • 1. نصب سازی و استفاده از حقوق؛ منقضی شدن. شما این برنامه را بروی دستگاه های Windows یا کانسول های Xbox بحیثی که در قوانین استعمال Microsoft شرح داده شده است، نصب و استعمال کرده می توانید. Microsoft حق اصلاح کردن قوانین استعمال Microsoft را در هر زمان محفوظ می دارد
 • 2. خدمات مبنی بر انترنیت.
  • a. رضایت برای خدمات بی سیم یا مبنی بر انترنیت. اگر برنامه به سیستم های کامپیوتر روی انترنیت وصل میشود که شامل یک شبکۀ بی سیم، با استفاده از برنامۀ که منحیث رضایت شما برای انتقال معلومات دستگاه معیاری (بشمول اما نه محدود به معلومات تکنیکی در موکرد دستگاه، سیستم و نرم افزار برنامه و مواد جانبی) برای خدمات بی سیم یا مبنی بر انترنیت است، را شامل میشود اگر شرایط دیگر در ارتباط به استفادۀ شما از خدمات با استفاده از برنامه دسترسی شده باشد، آن شرایط نیز قابل اجرا خواهند بود.
  • b. سو استفاده از خدمات مبنی بر انترنیت. شما نباید هیچ خدمات مبنی بر انترنیت را در هر شیوۀ که بتواند آنرا متضرر بسازد یا استفادۀ کسی دیگر را از استفادۀ آن یا شبکۀ بی سیم را متزلزل سازد، استفاده کنید. شما نباید خدمات را برای سعی در دسترسی غیر مجاز به هرگونه خدمات، داده، حساب یا شبکه با هر صورتی استفاده کنید.
 • 3. محدودۀ مجوز. برنامۀ مجوز داده شده، نه فروخته شده. این تفاهم تنها به شما بعض حقوق برای استفادۀ برنامه را میدهند. اگر Microsoft توانمندی استفادۀ برنامه ها در دستگاه های خود را به تعقیب تفاهم شما با Microsoft را غیرفعال بسازد، هر حقوق مجوز مرتبط خاتمه خواهد یافت. نشر کننده برنامه تمام سائر حقوق را محفوظ می دارد. مگراینکه قانون قابل اجرا به شما باوجود محدودیت ها، حقوق بیشتر میدهد، شما میتوانید برنامه را تنها طوریکه در این تفاهم تصریح یافته است استفاده کند. در اجرای چنین کار، شما باید با هم محدودیت های تکنیکی در برنامه مطابقت داشته باشید که تنها شما را برای استفاده آن در بعض روش ها اجازه میدهد. شما نباید:
  • a. در نزدیکی های محدودیت تکنیکی در برنامه کار نداشته باشید.
  • b. دوباره نسازید، بازسازی نکیند یا برنامه ار باز نسازید به استثنای اینکه به حد که قانون قابل اجرا بطور صریح باوجود این محدودیت اجازه دهد.
  • c. کاپی های بیشتر برنامه را از آنچه که در تفاهم گفته شده یا توسط قانون قابل اجرا باوجود محدودیت مجاز است.
  • d. نشر سازی یا غیرازین برنامه را برای دیگران کاپی کند.
  • e. برنامه را کرایه، اجاره یا به کسی قرض بدهید.
  • f. انتقال دادن برنامه یا این توافق نامه به هر شخص ثالث.
 • 4. استناد سازی. اگر استناد سازی با برنامه تهیه شده باشد، میتوانید استناد را برای اهداف مرجع شخصی استفاده و کاپی نمایید.
 • 5. محدودیت های تکنولوژی و صادر سازی. برنامه ممکن است قوانین و مقررات صادرات یا ادارۀ تکنولوژی بین المللی یا ایالات متحده باشد. شما باید با تمام قوانین صادرات محلی و بین المللی و مقررات که به تکنولوژی استفده میشوند یا توسط برنامه پشتیبانی میشوند، مطابقت داشته باشید. این قوانین شامل محدودیت ها در مورد اهداف، استفاده کنندگان نهایی و استفادۀ نهایی میشوند. برای معلومات در مورد محصولات تجاری Microsoft، به ویب سایت صادرات Microsoft بروید.
 • 6. خدمات کمکی. با نشر کنندۀ برنامه برای تشخیص اینکه چه خدمات کمکی میسر اند به تماس شوید. مایک، تولید کنندۀ سخت افزار شما و نقل دهندۀ بی سیم (مگراینکه یکی از آنها نشر کنندۀ برنامه باشد) برای تهیۀ خدمات کمکی برای برنامه مسئولیت ندارند.
 • 7. کل تفاهم. این قرارداد، هر پالیسی حریم خصوصی قابل اجرا، هر شرایط اضافی که با برنامه است و شرایط برای همراهی و بهروز رسانی ها قرارداد مجوز کامل بین شما و نشر کنندۀ برنامه برای تطبیق می باشند.
 • 8. قانون قابل اجرا.
  • a. ایالات متحده و کانادا اگر شما این برنامه را در ایالات متحده یا کانادا کسب کرده اید، قوانین ایالت یا استانی که در آن زندگی می کنید (یا در صورت وجود تجارت، جایی که محل اصلی تجارت شما واقع شده است) تفسیر این توافق نامه را اداره می نماید و برای ادعاهای نقض آن و تمام سائر ادعاها (بشمول محافظت مصرف کننده، رقابت غیر منصفانه و ادعاهای نقض) صرف نظر از اصول قانون اعمال می گردد.
  • b. خارج از ایالات متحده و کانادا. اگر شما برنامه را در کشور دیگری گرفتید، قوانین آن کشور قابل اجرا خواهند بود.
 • 9. تاثیر حقوقی. این تفاهم بعض حقوق قانونی را توضیح میدهد. شما حقوق دیگر زیر قوانین کشور یا ولایت را دارید. این تفاهم حقوق شما را زیر قوانین ولایت یا کشور تان تغییر نمی دهد اگر قوانین ولایت شما یا کشور شما چنین کار را اجازه ندهد.
 • 10. دعوا کنندۀ تضمین. این برنامه "طوریکه است" مجوز داده شده با "تمام اشتباهات" و "طوریکه میسر" است. شما تمام خطر استفاده آنرا متحمل میشوید. نشر کنندۀ برنامه، بجای خودش، Microsoft (اگر Microsoft نشر کنندۀ برنامه نباشد)، ناقلان بی سیسم که روی شبکه برنامه تهیه شده اند و هر یکی از وابستگان ما، ، نمایندگان و تهیه کنندگان ("طرف های پنهانی")، هیچ تضمین های صریح یا حالات را در ارتباط به برنامه نمی دهند. خطر کامل مانند کیفیت، ایمنی، آرامش و عملکرد برنامه با شماست. اگر برنامه غیر فعال ثابت شود، شما متحمل تمام هزینۀ ضروری از سرویس یا ترمیم را خواهید داشت. شما حقوق مشتری اضافی را زیر قوانین محلی تان که این تفاهم تغییر نمیکند، خواهید داشت. تا به حدی که قانون مجاز دانسته باشد، طرفین زیر پوشش هرگونه ضمانت ها یا شرایط مستلزم را بشمول اهداف خریداری، مناسب بودن برای هدف مشخص، ایمنی، آرامش و عدم تخلف را بیرون می سازند.
 • 11. محدودیت ها و خارج سازی راه های حل و صدمات. تا به حد که توسط قانون منع قرار نگرفته باشد، اگر شما کدام اساس برای جبران صدمات داشته باشید، میتوانید از نشر کنندۀ برنامه تنها صدمات مستقیم را تا به مقدار که شما برای برنامه می پردازید یا 1 دالر آمریکایی، هر یکی که بزرگتر باشد، جبران نمایید. شما هیچ حق برای جبران هر صدمات دیگر، بشمول صدمات سلسله ای، خسارت مفاد، مخصوص، غیر مستقیم یا تصادفی از نشر کنندۀ برنامه را نخواهید داشت. اگر قوانین محلی یک تضمین یا شرایط را صادر میکنند هرچند این شرایط تضمین کننده نیستند، مدت زمانی آنها محدود به 90 روز از زمانیکه شما برنامه را خریداری کردید است.

این محدودیت تطبیق میشود بر:

 • هر مورد مربوط به برنامه یا خدمات که از طریق برنامه میسر شده باشند؛ و
 • دعواها برای تخطی از قرارداد، تضمین یا شرط؛ تعهد محکم، انکار یا تخلف دیگر؛ تخطی از قانون گفته شده؛ غنی شدن غیرعادلانه؛ یا زیر هر تئوری؛ تماماً به حد که توسط قانون قابل اجرا مجاز است.

همچنان قابل اجرا خواهد بود اگر:

 • این راه حل بطور کامل برای صدمات شما جبران نمی دهد؛ یا
 • نشر کنندۀ برنامه میدانست یا باید در مورد امکان صدمات میدانست.
متن کامل
خدمات زیر پوششخدمات زیر پوششserviceslist
خلاصه

محصولات زیر، برنامه ها و خدمات توسط بیانیۀ خدمات Microsoft زیر پوشش اند اما در فروشگاه شما ممکن است میسر نباشند.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft پشتیبانی و بازیافت معاون برای Office 365
 • Mixer
 • MSN مرغوب
 • MSN.com
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office برای وب (قبلا با عنوان Office Online)
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • آب و هوای MSN
 • اتباع بعدی
 • اداره کنندۀ Skype
 • بازی ها، برنامه ها و ویب سایت های Windows منتشر شده توسط Microsoft
 • بازی ها، برنامه ها و ویب سایت های Xbox Game Studios
 • برنامه های بینگ
 • برنامۀ جستجوی بینگ
 • برنامۀ صحت دستگاه
 • برنامۀ نقشه ها
 • بینگ در صنف درسی
 • جستجوی هوشمند
 • حساب Microsoft
 • خانۀ 365 آفس
 • خبرهای MSN
 • دانشگاه 365 آفس
 • زمینۀ Microsoft
 • سفر MSN
 • شخصی 365 آفس
 • شماره گیری MSN
 • صحت Microsoft
 • صحت و تندرستی MSN
 • صفحۀ اولی بینگ
 • صفحۀ قفل بعدی
 • صفحۀ قفل سلسلۀ تصویر
 • غذا و نوشیدنی MSN
 • فرهنگ بینگ
 • فروشگاه Windows
 • فروشگاه
 • فلم ها و تلویزیون Microsoft
 • مرورگر MSN
 • مرورگر ویکی پیدیای بینگ
 • مشتری 365 Office
 • نقشه های بینگ
 • نوار ابزار بینگ
 • ورزش های MSN
 • پول MSN
 • کارتانا
متن کامل
1 مارچ 20180