Nový systém přinesl Fischer International výrazný nárůst efektivity

Fischer International je specialistou na kotevní spoje pro bezpečné a úsporné upevňování a připevňování ve stavební konstrukci budov. Cílem společnosti však nejsou jen výrobky, ale být nejlepší také v oblasti služeb a procesů. Pro podporu svých procesů firma využívala zastaralý informační systém. V roce 2010 se rozhodla přejít na Microsoft Dynamics AX, který implementovala společnost Infinity. Ten přinesl radikální zvýšení efektivity a snížení chybovosti některých procesů.

Situace

Společnost Fischer International využívala zastaralý podnikový informační systém, kterému byla ukončena podpora od výrobce. Podniková prodejna i externí sklad využívaly vlastní systémy, přičemž ten ve skladu dlouhodobě vykazoval problémy se stabilitou a propojením s podnikovým informačním systémem ve firmě. Firscher International se proto rozhodla nasadit nový systém pokrývající všechny dotčené oblasti. Nový podnikový informační systém měl pocházet od velkého hráče, který je špičkou ve svém oboru a který má k dispozici dostatečně erudované implementační partnery.

Obchodní cíle

Firma, která vynalezla hmoždinku
Zakladatelem společnosti Fischer je Artur Fischer, který v roce 1958 vynalezl hmoždinku. Nyní firma zaměstnává na 3 900 lidí po celém světě a dosahuje ročního obratu přes 600 milionů eur. V Česku ji reprezentuje Fischer International s.r.o., která je zároveň logistickou základnou slovenské pobočky. Fischer International funguje především jako obchodní a logistická firma dodávající na český a slovenský trh upevňovací systémy vyráběné v mateřské firmě v Německu. Její výrobky odebírají jak všechny významné české a slovenské hobby markety, tak stavební a strojírenské firmy. Upevňovací systémy Fischer tak byly použity například u staveb Strahovského tunelu či pražského obchodního centra Nový Smíchov.

Starý systém už dosluhoval
Původnímu podnikovému informačnímu systému skončila podpora od výrobce v roce 2010. Navíc zde chyběla podpora pro některé činnosti. Externí sklad, který je klíčový pro zásobování českého a slovenského trhu zbožím využíval vlastní ERP systém, a s tím ve Fischer International byl propojen jen prostřednictvím EDI rozhraní. ERP systém externího dodavatele však zaznamenával výpadky a ani datové propojení nebylo vždy stoprocentní. Firma se proto rozhodla najít nový systém, který by jednak dokázal přesně pokrýt všech téměř 1 200 procesů ve firmě a jednak by dokázal pomoci s vyřešením logistiky v externím skladu. Klíčovými požadavky na nový systém pak bylo, aby měl garantovánu dlouhou podporu i životnost samotného výrobce, aby patřil mezi špičku v dané oblasti a konečně aby nabídl kvalitního implementačního partnera. Nový systém měl tedy obsloužit všechny agendy toho stávajícího, přidat možnost finančního controllingu dle německých norem, přidat řízení externího skladu a konečně také nahradit samostatný systém nasazený v podnikové prodejně. Fischer International proto nakonec zvolil Microsoft Dynamics AX a jeho implementací pověřil společnost Infinity, se kterou měl dlouhodobě velice dobré zkušenosti a vztahy.

Řešení

Společnost se rozhodla pro Microsoft Dynamics AX, který implementovala společnost Infinity. V rámci implementace provedla detailní procesní analýzu a optimalizaci všech procesů. Ty byly následně promítnuty do Microsoft Dynamics AX, který nově plně pokryl i externí sklad a vlastní podnikovou prodejnu. Nový systém také umožnil přímé propojení se systémem pobočky na Slovensku i nové možnosti v oblasti reportování mateřské firmě v Německu.

Na procesní analýze se podílela polovina firmy
Implementace nového systému ve Fischer International započala hned v lednu 2010, a to půlroční důkladnou procesní analýzou, na které spolupracovali nejen klíčoví uživatelé – tj. vedoucí jednotlivých oddělení – ale také celá řada dalších zaměstnanců. Celkem se na ni podílela téměř polovina firmy. Během šesti měsíců bylo ve spolupráci s implementačním týmem z Infinity detailně popsáno, optimalizováno a případně i vypuštěno na 1 200 procesů. Finální přechod na Microsoft Dynamics AX, a to i v externím skladu, se pak uskutečnil počátkem ledna 2011. V prvním pracovním dni pak bylo odbaveno 150 zákazníků. Během následujících dvou měsíců pak proběhlo odladění všech funkcí a nastavení a systém přešel do plnohodnotného ostrého provozu.

Přínosy

Nový systém přinesl snížení chybovosti, rychlejší vychystávání a personální úspory
Pozitivní přínosy nového systému se projevily prakticky od prvního dne. Změny přitom byly obrovské. V externím skladu došlo skokově k 50 % poklesu chybovosti. Vyskladňování zboží se zrychlilo o neuvěřitelných 20 %. Navíc přibyla i funkce odeslání nekompletních objednávek, kdy mohou zákazníci nově označit, které položky nutně potřebují a bez kterých se obejdou. Pokud tedy není některé pro zákazníka méně prioritní zboží skladem, zákaznický servis ho kontaktuje s informací, že vše podstatné pro něj má, takže pokud má zájem, může objednávku rozdělit a prioritně požadované zboží distribuovat. Interně pak došlo také k výraznému zlepšení komunikace mezi skladem a zákaznickým servisem, kdy zákaznický servis má kdykoliv přesné informace o tom, v jakém stavu je zpracování té které objednávky. Velkým přínosem bylo také odstranění výpadků informačního systému externího skladu. Microsoft Dynamics AX však přinesl i personální úspory. Díky restrukturalizaci některých procesů a přímého propojení informačního systému slovenské pobočky do objednávkového systému Microsoft Dynamics AX firma ušetřila dva zaměstnance pro Slovensko a jednoho v Čechách. Navíc i v okamžiku, kdy slovenská pobočka během dvou let obratově roste o neuvěřitelných 50 % a ta česká o 20 %, nemusela firma najmout jednoho jediného zaměstnance navíc, a to ani do finančního oddělení, kterému adekvátně vzrostl počet fakturací a účetních položek. Automatizací a zjednodušením řady interních procesů navíc poklesla i administrativní zátěž, díky čemuž mohou zaměstnanci věnovat méně času na administrativu a více na zákazníky a jejich potřeby. Microsoft Dynamics AX také umožnil firmě jednoduše přejít na nový jednotný číselník více než 8 000 produktů, přičemž pro zákazníky zůstala zachována možnost objednávky podle starého národního číselníku.

Zaměstnanci každý den vědí, jak si firma stojí
Nový systém však přinesl řadu pozitivních změn i v oblasti finančního řízení. Vedle nových možností v oblasti finančního controllingu a přípravy sestav dle německých předpisů nabídl také možnost pracovat s finančními údaji v reálném čase. Každý den je tak plně automaticky prováděna finanční uzávěrka a kontrola všech klíčových ukazatelů a plnění plánu. Ráno pak každý jeden zaměstnanec obdrží elektronickou poštou stručný výtah klíčových ukazatelů. Z nich si zároveň může odvodit výši své motivační složky, kterou dostane na konci měsíce vyplacenu ke své mzdě. Tento nástroj se přitom ukázal jako velice efektivní v oblasti motivace zaměstnanců, což samozřejmě také přispělo k rychlému růstu firmy. Finanční oddělení si navíc pochvaluje přímé provázání a bezproblémovou spolupráci Microsoft Dynamics AX s Excelem, který je využíván také pro výměnu některých dat s německou centrálou.

" Informační systém musí maximálně podporovat uživatele. Rozhodně to není jen systém pro hlídání finančních dat. Peníze se nedělají ve firmě, ale v konkurenčním boji. A v něm nám Microsoft Dynamics AX maximálně pomáhá, a to proto, že jsme věnovali velké úsilí procesní analýze a promítnutí naší hlavní konkurenční výhody do celého systému," toto je IT filozofie ve společnosti fischer international s.r.o.

Hlavní přínosy řešení:

  • Snížení chybovosti skladu o 50 %
  • Zkrácení vychystávání skladu o 20 %
  • Personální úspora 3 úvazků
  • Zvýšení efektivity klíčových procesů
  • Schopnost zvládnout 20 % růst v ČR a 50 % růst v SR bez navyšování stavů
  • Okamžité informace o finančním stavu firmy a jejich využití pro motivaci zaměstnanců
Tamanho do cliente: Medium Organization
Setor: Architecture, Engineering & Construction
País ou região: Czech Republic
Soluções:
  • Microsoft Dynamics AX
Recursos baixáveisDocumento PDF