Kemtzijob'em:
K'o uq'ijol: Uro' ik' 1, 2018
Tzij b'anom che Pataninik rech Microsoft
Tukelanik LalTukelanik Lal1_YourPrivacy
Uch'utinal chak

1. Tukelanik Lal. Ri Tukelanik Lal nim ub'anik cho qawach uj. Chab'ana' jun toq'ob' kasik'ij uwach le Uq'alajisaxik le recheb'alil rech Microsoft (Le "Uq'alajisaxik le recheb'alil") jas ri kucholajij uwach ri upam ri kaqamulij apanoq xuquje' chi upam taq ri awiqkemchakub'al ("Juq'attzij"), jas kaqab'ano on che ukojik ri Upam ajuq'attzij. Le Uq'alajisaxik recheb'alil xuquje' kuq'alajisaj jas kub'an Microsoft chech ukojik le upam chak awech chi are tzijob'enem kuk' nik'aj chik; taq ukemtzijob'exik le apaqab'am pa upatanib'al Microsoft; xuquje' taq kemk'olib'al, taq wachib'al xuquje' taq wokwujchak, ch'ab'alil, t'in taq chak, ta suk'um silob'wachib'al rachi'l taq silob'wachib'al le kaya' uchuq'ab', kak'olo, kaq'axej, on kakomonej pa taq patanib'al. ("Le Upam chak awech"). Are taq le kemq'axenel kukoj le uya'ik b'e pacha' ya'om rumal le taqanik, are taq kak'am uq'ab' we Taq taqanem, ri at kaya' b'e chech le umulixik, ukojik chi'l ujab'uxik Upam chak xuquje' taq Juq'attzij rumal Microsoft, pacha' tz'ib'atal pa le Uq'aljisaxik recheb'alil. Pa jujun taq ub'antajik, kqaya' tastal taq ub'ixikil chi'l kqatz'on le yab'al b'e pacha' tz'ib'atal pa le Uq'alajisaxi recheb'alil

Ronojel ri tz'ib'
Upam ri Ech lalUpam ri Ech lal2_yourContent
Uch'utinal chak

2. Upam ri Ech lal. K'ya taq uwach che ri qa Pataninik kuya' b'e lal che uk'olik on che ujachik Upam Ech lal on che uk'amik tz'ib'wuj kech jub'an chik. Ri uj man kqach'a ta eche chirij taq Upam ri Ech lal. Ri Upam ri Ech lal tajin wi Ech lal xuquje' xaqxu wi lal k'o eqle'n lal che.

 • a. Arechi' kjach lal Upam ri Ech lal kuk' jub'an winaq chik, saq cho wach lal che yare' kekowinik, apawje chi' cho uwach ulew, che ukojik, uk'oli, uk'olik pa ch'ich', ub'insaxik, ujubuxik, uq'axexik, uk'utik (xuquje' pa HealthVault resaxik apanoq) ri Upam Ech lal man k'o ta utojb'alil kya'y che lal. We man kaj ta lal jub'an chik ke kowin che, ma koj lal ri Pataninik che ujachik Upam ri Ech lal. Kaq'alajisaj, xuquje' kasuk'ub'a' ub'ixik le uq'ijol we taq Taqanem, k'o ronojel ya'talil ya'om chi awech (xuquje' kya na) ri rajawxik pa le upan chak le paqab'isam, k'olom on komene'tal pa taq Patanib'al xuquje' che ri umolik, ukojik on uchapik kanoq ri Upam achak man kuq'ech ta apachike q'atb'altzij on taq nik'aj chik. Ri Microsoft man rech taj, man kurilij taj, man kunik'oj taj, man kutoj taj, man kutoq'aj taj xuquje' tza man k'o ta reqle'n che ri Upam Ech lal on we man je taj xuquje' man k'o ta reqle'n che ri Upam Ech lal xuquje' che juntaq tz'ib'wuj chik ri kpaqab'axik, kk'olil on kjach apan kumal jub'an chik ruk' ri Pataninik.
 • b. Jas rajawxik che uya'yik apan ri Pataninik che lal on che jub'an chik che kolik ij lal xuquje' ri Pataninik, xuquje' che rutzirsaxik wi uwach uchak xuquje' ri upataninik ri Microsoft, kya' lal apan che ri Microsoft jun wujil che ri Microsoft ri kuqajb'ej ronojel uwach ulew xuquje' man k'o ta pwaq ktpq'ij rumal che ukojik ri Upam ri Ech lal, jas ta ne', che resaxik jun uwach chik, uchapik kanoq, uq'axexik, ujamik upam, uk'utik, xuquje' ujachik ri Upam ri Ech lal chupam taq chakub'al che ch'awem. We kq'alajsaj lal apan ri Upam ri Ech lal jawje chi' nim uwach k'o apanoq chupam ri nimk'at ri tza man q'atem ta uwach, ri Upam ri Ech lal wene' ka'iltaj apanoq pa taq k'utunik on tz'ib'wuj ri kuya' uchuq'ab' ri Pataninik. Juntaq che ri Pataninik toq'am utojik che taq yuk'unem. Ri ilob'al rech jas kub'an ri Microsoft che utaqik qas che jun winaq ri yuk'unem, k'o apan pa ri Chajinem chi'l echeb'alil uxaq wuj rech ri k'olib'al pa nimk'atz che uchakuxik wokk'olib'al web' rech ri Microsoft Ri uj man kqakoj ta apanoq ri kb'ij lal chupam taqoqxa'n, puk, salob'en wachib'al sik'inik on ch'awem taqoqxa'n, pa ri wujtz'ib' lal, wachib'al on juntaq tz'ib'wuj chi ri qas ech lal che utaqik b'i che lal ri yuk'unem. Ri qataqanem rech taq ukemtzijob'exik pa le Uq'alajisaxik le recheb'alil.
Ronojel ri tz'ib'
Taqanik che B'anowemTaqanik che B'anowem3_codeOfConduct
Uch'utinal chak

3. Taqanik che B'anowem.

 • a. Arechi' kk'am lal we Ucholajixik, kya' tzij lal che, arechi' kkoj lal ri Pataninik, rajawxik kterne'j lal we taqanik ri':
  • jun. Man k'o ta q'echonik kb'an lal.
  • keb'. Man katitz' ta ib' lal chupam apachike b'anowem ri kupwaqij, kub'an k'ex, on kxib'in apan che usokik taq ak'lab'.
  • oxib'. Man k'o ta mes taqoqxa'n ktaq lal. Ri mes taqoqxa'n are taqoqxa'n ri man k'o ta upatan on man xta'y ta apanoq, q'alajisanik, tatab'en nuk'unem, SMS (tz'ib'am ch'awem), aninaqil b'ixkil.
  • kijab'. Mak'ut ukemtzijoxik on makoj Patanib'al chi kiwach winaq chech ukomonexik upam chak on tz'ib'wuj ri man ya'tal taj ka'ilik (pacha': ch'analem, b'anowem awaj, man utz ta b'anoj, wujim ch'ab'al, ch'ayanen, on kamisanik) on ri Upam chak on taq chakub'al le ri man kch'ojimar ta ruk' taqanem.
  • v'. Matitz' awib' pa taq b'anowem ri man qas tzij taj on banow tzij (pacha., esan pwaq, ujalwachixik jun winaq, uk'exik le patanib'al che upaqb'xik rajalb'al etz'anem, on ub'anik itzel che taq choletz'anel, tasanik, on tzijob'enik) on b'anol tzij.
  • waqib'. Man xalq'atij lal apachike q'atenik che okem on che uriqik apanoq ri Pataninik.
  • uqub'. Man kamin ta ib' lal pa taq apachike jasech ri kub'an k'ax chech, ri Pataninik on jub'an chik (jastane', uq'axexik taq uyab' ch'ich', ilwachinik, uxekb'axik taq upam ri kaxib'inik, ub'ixik apan tzij che itzelal, on utzurik uchomanik jachin jun chi rij jachin jun chik).
  • wajxaqib'. Man kq'ech ta lal keche jub'an chik (jas ta ne', ujachik q'ojom ri q'atem eche che on juntaq tz'ib'wuj chik ri q'atem eche che, ukab' k'ayinik on apachike jachanik che uwachib'al ulew rech Bing, on wachib'al).
  • b'elejeb'. Man ktitz' ta ib' lal pa taq b'anowem ri kuq'ech taq eche che ukolik utukelal ub'ixkil kech jub'an chik.
  • lajuj. Man kto' ta lal apan jachin jun che uq'echik we taqanik.
 • b. Ukojik. We kab'an k'ax chech we taq taqanem, jas ri qachomaj uj qa tukel, utanb'exik ri Pataninik chi awech on wene kqachup le kemb'i'aj rech Microsoft awech. Xuquje' kuya' kqaq'atej ri ujachik jun b'ixkil (pacha' taqoqxa'n, ukomonexik kemk'olib'al on ujeqeb'axik oqxa'n) on pa ri Pataninik che uya'yik uchuq'ab' we Ucholajil, on kuya' kqesaj apan on qaxutuj uq'alajsaxik ri Upam chak rumal apachike ub'eya'l. Arechi' kterne'x utzukuxik jun ri je kelik q'echonik che we Ucholajil, ri Microsoft kuk'ol apan reche che unik'oxik Upam ri Ech lal che usuk'umaxik ri jun jasech, rumal k'u ri' kinya' apan ub'e ri tzukunem. Necher, man kuya' taj kqa'ilij ronojel ri Pataninik xuquje' man kqaya' ta qaq'ij che ub'anik ri'.
 • c. Kojkemchak pa taq le patanib'al rech Xbox. Kapitz' la waral che uriqik q'alajisanem chi rij jas we Taqanik che B'anowem taqal che ri Xbox Live, Etz'anem che ri Windows Live xuquje' etz'anem che ri Microsoft Studios, kojkemchak, pataninik xuquje' upam ri ya'om rumal ri Microsoft. We kab'an k'ax chech we retal rech no'jinem, pa taq Patanib'al rech Xbox (ya'om pa le wokq'atchak 13(a)(jun)) wene rumal la' man kya ta b'e chi kech taq kojonelab' kok pa taq Patanib'al rech Xbox, xuquje' le utzaqik taq uwujil rech uk'amik chak, rech upam chak, uq'ijol taq wokwinaqilal rech Xbox Gold chi'l taq rajilab'al kembi'aj rech Microsoft le uximom taq rib' ruk' le kemb'i'aj.
Ronojel ri tz'ib'
Ukojik ri Pataninik xuquje' Tob'anikUkojik ri Pataninik xuquje' Tob'anik4_usingTheServicesSupport
Uch'utinal chak

4. Ukojik ri Pataninik xuquje' Tob'anik.

 • a. Kemb'iaj rech Microsoft. Rajawxik k'o jun k'olib'al lal pa Microsoft cha' kuya' kkoj lal k'ya taq uwach ri Pataninik. Ri k'olib'al lal pa Microsoft kuya' b'e lal ka'ok lal pa ri uwach chak, k'olib'al pa nimk'at xuquje' pataninik ya'om rumal Microsoft xuquje' jujun che taq rachi'l chak ri Microsoft.
  • jun. Utikarik jun K'olib'al. Ri at katkowinik kawinaqirisaj jun kemb'i'aj rech Microsoft ruk utz'ib'axik ib' pa kemk'atz. Ri at kak'am uq'ab' chi man kab'an ta tzij, man kawowaj taj on man kak'ex ta q'alajisanem are taq katz'ib'aj awib' pa kemb'i'aj rech Microsoft. Junta mul, jun urox, jas ta ne' ri jachal rech ri pataninik che nimk'at, wene' k'o apan jun k'olib'al lal pa Microsoft ruk'. We xk'am lal jun k'olib'al rech Microsoft pa uqab' jun urox, ri jun urox ri' wene' k'o uwi' reche pwi' ri k'olib'al lal, jas ta ne' okem on kowinem che usachik uwach ri k'olib'al lal. Chab'ana lal jun toq'ob' knik'oj lal apachike chojalil chik ri uya'om ri jun urox, rumal che Microsoft man k'o ta reqle'n che we uwi' ucholajil. We ktikarisaj lal jun k'olib'al pa ub'i' jun chakmoloj, jas ta ne' ri jachakub'al ech lal on ri ajchakib' lal, tza are kb'ij lal apanoq che k'o kowinem lal che utoq'ixik che ri chakmoloj kuya' rib' chuxe' we Ucholajil. Man kakowinb'ex ta uq'axexik le uwujul k'utokib'al kemb'i'aj rech Microsoft ech lal pa jun chi kojonel on cholwokaj. Che ukolik rij ri k'olib'al lal, che rilixik ri ujujunal ri k'olib'al lal xuquje' ri tukelam lawetzij. Ri lal kilow ronojel taq b'anowem le kaxajtaj pa le kemb'i'aj rech Microsoft.
  • keb'. Ukojik ri K'olib'al. Rajawxik tajin wi kkoj ri k'olib'al lal cha' tajin wi tzijtalik. Wa are kraj kub'ij rajawxik ka'ok lal chupam ri k'olib'al pa Microsoft pane' sa jumul chupam ri job' junab', che uk'asb'axik ri k'olib'al lal pa Microsoft, xuquje' ri juntaq Pataninik chik, tzijtali, xaxu wi we jun chik kchomax pa jun yuk'uj che jun tojom uperaj ri Pataninik. We man ka'ok ta lal chupam we jun q'ijol ri', je ka'el cho qawach uj che ri k'olib'al lal pa Microsoft xa chupum rumal ri' kqatza'pij apanoq. Chab'ana lal jun toq'ob' chk'otij lal upam ri 4(a)(kijab')(2) uperaj ri kuk'am uloq arechi' ktz'apix jun k'olib'al pa Microsoft. Rajawxik ka'chap lal chak chupam okib'al kaxa rech ri Outlook.com xuquje' ri OneDrive ech lal (chi jujunal) pane' xa jumul chupam jun junab', we man je taj kqatz'apij ri okib'al kaxa lal pa Outlook.com xuquje' ri k'olib'al lal pa OneDrive. Rajawaxik kamajij lal kemchak pa taq le Patanib'al rech X""box pine' xa jumul chi upam job' junab' che ukolik apan ri b'i'aj jas jun etz'anel ri uch'apom rib' ruk' ri ukemb'i'aj rech Microsoft. We je ka'el cho qawach chi k'o jachin jun tajin kukoj apan ri k'olib'al lal pa Microsoft che ub'anik taq k'ex (jas ta ne', kk'utun apan k'ex pa ri k'olib'al), ri Microsoft kkowin che utanb'axik ri k'olib'al lal k'a arechi' kkowin lal che uch'ojixik eche che. We kaqilo qas k'o apan k'ex che, kuya' kaqatoq'ij apan chech lal kaq'atej okem che juperaj on ronojel ri Upam Ech Lal. We k'o apan k'ex kariqo che okem pa ri kemb'i'aj lal rech Microsoft, chb'ana lal jun toq'ob kasolij apan ri k'olib'al pa nimk'at ri': https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • oxib'. Ak'alab' pa taq K'olib'al. Arechi' kakoj lal ri Pataninik, tza kb'ij lal che "k'o chi apan junab' lal" on "eqle'n lal cho taqanik" jawje chi' ka'el wi lal on che ya'tal apan kumal nantat che okem chuxe' we Ucholajil ri'. We man eta'm ta lala we xariq unimal junab' lal on "ya'talil taqanem" jawi' le k'o wi lal, on man kak'oxomaj ta we k'olib'al, ta' lal tob'anem chech le tat lal on ya'talil chajinel are taq mojo'qa chwinaqirisaj lal jun kemb'i'aj rech Microsoft. We at tat on at yatalil chajinel rech jun ak'al le kuwinaqirisaj jun kemb'i'aj rech Microsoft, Ri at chi'l le ak'al kik'am uq'ab' chi ixk'o chi uxe' we taq Taqanem chi'l ix kixilow ukojik we kemb'i'aj on taq Patanib'al rech Microsoft, rachi'l le taq loq'oj, pine winaqirisam chi le kemb'i'aj on k'ate kawinaqirisaxik.
  • kijab'. Utzapixik ri K'olib'al Lal.
   • 1. Utz kaq'atej taq q'alajisatal taq Patanib'al on katz'apij le kemb'i'aj rech Microsoft awech pa apachike uq'ijol on rumal apachike ub'antajik. Che utz'apixik ri k'olib'al lal pa Microsoft, chab'ana lal jun toq'ob' ksolij lal https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Arechi' kta lal chqe kqatz'apij ri k'olib'al lal pa Microsoft, kujeye'n che lal 60 q'ij xa wene' kk'extaj chomanik lal. Arechi' ok'ownaq chi ri 60 q'ij, tza ktzapi' apan ri k'olib'al lal pa Microsoft. Chawila' k'olib'al 4(a)(kijab')(2) chi uxe' chech jun q'alajisanem rech jas kxajtajik we ktz'api' le kemb'i'aj rech Microsoft awech. We k'o okem kb'an jumul chik chupam ri 60 q'ij ri' xa tza ktziji' apan jumul chik ri k'olib'al pa Microsoft.
   • 2. We le kemb'i'aj rech Microsoft tz'apim (umal lal on oj), keb' oxib' jastaq kaxajtajik. Nab'e, le echeb'alil chech ukojik le kemb'i'aj rech Microsoft chech okem pa taq le Patanib'al kaq'atex aninaq. Ukab', kaqachupisaj na taq juq'attzij on le upam achak le uximon rib' ruk' le kemb'i'aj lal rech Microsoft on we karelesaj chi ech lal chi' pa le kemb'i'aj rech Microsoft ech lal (xew we man kuta ta ruk'a'xik le Taqanem, utzalijisaxik on uq'axexik chech jun chi winaq eta'm lal). Rajawxik tajin wi k'o apan jun ukab' ukolik rumal che ri Microsoft man kkowin taj kuriq apan jumul chik ri Upam Ech lal on b'ixkil arechi' ktz'api' ri k'olib'al lal. Urox, wene' man kuya' ta chik kok lal pa taq le k'ayij riqom lal nab'e.
 • b. Taq le Kemb'i'aj rech chak on tijob'al. Kuya' katz'b'aj ib' lal chi upam ri pataninik rech ri Microsoft ruk' jun kemriqonib'al taqoqxa'n rech chak on rech tijob'al. We je ri' kab'an chech, kaya' tzij lal che' ri ajchoq'e ri cholkemb'i'aj ya'om ruk' le kemriqonib'al pa taqoqxa'nib'al pa kematz'ib' ux ka'ilik xuquje' ukemchakuxik le kemb'i'aj lal, xuquje' le okem xuquje' uq'axexik taq Juq'attzij, chi'l le upam chak rech taq le atzijonem xuquje' taq kemk'olib'al, xuquje' chi Microsoft kakowinik kuya' ub'ixik chech le rajaw rech le cholkemb'i'aj we le kemb'i'aj on Juq'attzij e k'o pa k'axk'olil. Xuquje', kak'am uq'ab' le ukojik taq patanib'al rech Microsoft wene k'o chi uxe' taq uk'amik chak le ub'anom Microsoft awuk' on ruk' le acholwokaj, xuquje' we taq taqanem wene man ke'ekoj taj. We k'o chi jun kemb'i'aj rech Microsoft awech xuquje' kakoj jun kemriqonib'al rech taqoqxa'nib'al rech chak on tijob'al chech okem pa taq Patanib'al le k'o chi uxe' we taq Taqanem, kta chi awech chi kak'ak'arisaj le kemriqonib'al rech taqoqxa'nib'al le uximon rib' ruk' le kemb'i'aj rech Microsoft awech are chi katok na pa taq Patanib'al.
 • c. Utz'aqatil chokonisab'al/Taq cholb'al chak rech juq'attzij . Che ukojik k'ya taq che ri Pataninik, rajawxik k'o ech lal cholchak che t'iqob'al che ri nimk'at xuquje'/on b'ixkil/b'inel ch'awab'al. Xuquje' wene' rajawxik jun uwi' ch'ich', jas ta ne' jun jolomaj tab'al, esab'al wachib'al on q'axeb'al tzij. At katya'ow ronojel taq t'iqonem, taq cholb'al chak, chi'l taq chokonisab'al le kajawataj chech ukojik le Patanib'al chi'l chech tojonem kumal taq wokk'ayinelab' rech t'iqonelab', taq cholboal chak chi'l chokonisab'al. Ri toq'inik ri' junam ruk' apachike tojonik kb'an lal chqe che ri Pataninik ri man kqatzalij ta che lal rumal ri toq'inik ri'. Chanik'oj lal apanoq ruk' ri ya'ol(ab') we k'o jas jun uwach toq'inik ri taqal che lal.
 • d. Patanib'al rech Taqoqxa'nib'al q'alajisanel. We k'o jachike kqaj kqab'ij chi awech chi rij le Patanib'al kakojo, kqataq taq ub'ixikil rech Patanib'al chi awech. We kaya' le akemiqonib'al rech taqoqxa'nib'al on rajilab'alil ch'aweb'al chi qech rech le kemb'i'aj rech Microsoft, kojkowinik kqaq'atej taq ub'ixikil rech patanib'al pa taqoqxa'nib'al o SMS (oqxa'n rech woktzij)xuquje' chech uq'atuxik winaqilal mojo'qa chacholajij le rajilab'al terene'l ach'aweb'al. Wene xuquje' kqataq taq ub'ixikil rech Patanib'al pa nik'aj chi taqb'al (pacha' pa taq oqxa'n rech k'ayij). Ri rajil ri b'ixkil on ri tz'ib'am ch'awem wene' taqalik arechi' k'o b'ixkil chupam ri MSN.
 • e. Toq'ab'al. Ri tob'anik che ri loq'omanel chech jujun taq Patanib'al jamal uwach pa support.microsoft.com. Jujun taq Patanib'al kakiya' tob'anem chi kech loq'omanelab' chi jujunal, petinaq chech taq le taqanem jamal uwach pa www.microsoft.com/support-service-agreement, ruk' we man are' ta kaya' uq'alajisaxik. Wene' le toq'al loq'omanelab' man jamal ta uwach chech le k'utwachinem on taq le q'ataj beta rech taq le ub'antajik on Taq patanib'al. Ri Pataninik wene' man kuk'am ta rib' ruk' ri chakub'al on ri pataninik ya'om kumal urox, xuquje' eqle'n lal reta'maxik ri rajawaxik che cha' kuk'am rib'.
 • f. Katajin kaya' uk'isik taq le Apatanib'al. We le patanib'al lal e q'atem (umal lal on qumal) nab'e, le echeb'alil lal chech okem pa taq le Patanib'al aninaq kaq'atexik xuquje' le wujil lal chech le software kejunamataj ruk' le patanib'al kak'isik. Ukab', kaqachupisaj na taq juq'attzij on le upam achak le uximon rib' ruk' le Patanib'al lal on we karelesaj chech lal chi' pa le kemb'i'aj rech Microsoft ech lal (xew we man kuta ta ruk'a'xik le Taqanem, utzalijisaxik on uq'axexik chech jun chi winaq eta'm lal). Pacha' jun uwachinem, wene' man kkowin ta chi lal kok lal pa taq le Patanib'al (on pa le Upam chak ech lal chi k'olom pa taq ri' le Patanib'al). Rajawaxik k'o jun k'oltob'anel amaq'el. Urox, wene' man kuya' ta chik kok lal pa taq le k'ayij riqom lal nab'e. We q'atom lal le kemb'i'aj rech Microsoft xuquje' man k'o ta chi jun chik kemb'i'aj lal kok pa taq le Patanib'al, le Patanib'al lal wene aninaq kq'atexik.
Ronojel ri tz'ib'
Ukojik Patanib'al xuquje' Pataninik kech UroxUkojik Patanib'al xuquje' Pataninik kech Urox5_usingThird-PartyAppsAndServices
Uch'utinal chak

5. Ukojik Patanib'al xuquje' Pataninik kech Urox. Le taq Patanib'al wene kuya' b'e chech lal chech okem on chech uriqik taq k'ayij, taq wokk'olib'al web', taq wiqb'al, taq upam chak, chakub'al, taq etz'anem, taq mulib'al, bots, on taq kojkemchak kech nik'aj chi urox winaqilal (taq wokaj on winaq le man are ta Microsoft). ("Taq kojkemchak chi'l patanib'al kech urox winaqilal"). K'i taq Patanib'al xuquje' ketob'an chech uriqik, ub'anik taq tz'onoj on ukojik taq kojkemchak chi'l taq patanib'al kech urox on kuya' b'e chi awech chech ukomonexik le upam achak on juq'attzij, xuquje' at kak'oxomaj chi katajin kasuk'ub'a' b'i taq Patanib'al chech uya'ik taq kojkemchak chi'l patanib'al kech taq urox winaqil chi awech. Le taq kojkemchak chi'l taq Patanib'al kech taq urox winaqil xuquje' kkiya' b'e chi awech chi kak'ol le upam achak on taq juq'attzij ruk' le k'exsuk'umanel, wokk'ayinel on ilonel rech taq Kojkemchak chi'l taq patanib'al kech taq urox winaqil. Le taq kojkemchak chi'l taq patanib'al kech taq uxox winaqil wene kuk'ut jun taqanem rech echeb'alil on wene kuto chi kuk'am taq utz'aqatil taqanem mojo'qa kajeqeb'a' on kakoj le Kojkemhak on le patabnib'al kech urox winaqil. Cha'ila lal ri 13(keb') uperaj che rilik juntaq uchoaljil chik che taq patanib'al riqom apan chupam ri Jak'ayb'al rech Office, ri Jak'ayb'al rech Xbox on ri Jak'ayb'al rech Windows. Rajawaxik kaq'atuj lal apachike utz'aqatil taq taqanem chi'l taq taqanem rech echeb'alil mojo'qa kk'am lal, kakoj lal, katz'on lal on kat'iq lal le kemb'i'aj lal rech Microsoft ruk' apachike Taq kojkemchak chi'l taq patanib'al kech uxox winaqil. Apachike uwi' ri ucholajil man kuk'ex ta upam we Ucholajil. Ri Microsoft man kuya' ta apan wujil che taq eche chirij taq uwach chak che lal we lal k'o chupam jun uPataninik jun Urox. Tza kya' tzij lal che reqle'xik ronojel k'utk'ex xuquje' riqonik elinaq uloq che ukojik kiPataninik ri Urox taq ri'. Le Microsoft man k'o ta kril ruk' nik'aj chi q'alajisanem on taq patanib'al ya'om kumal taq Kojkemchak chi'l patanib'al kech urox winaqil.

Ronojel ri tz'ib'
Uk'olem apan ri PataninikUk'olem apan ri Pataninik6_serviceAvailability
Uch'utinal chak

6. Uk'olem apan ri Pataninik.

 • a. Ri Pataninik, ri Patanib'al xuquje' ri Pataninik kech taq Urox, on tz'ib'wuj on uwach chak yuk'um chupam taq ri Pataninik wene' man ek'o ta apanoq juntaq pa', wene' pajom uchuq'ab' ya'om apanoq, on wene' kuk'exla' rib' jas ri k'olib'al on ri ch'ich' lal. We kk'ex lal ri k'olib'al uchapom rib' ruk' ri k'olib'al pa Microsoft, wene' rajawxik ktzukuj lal uloq'ik jumul chik ri tz'ib'wuj on ri patanib'al ri k'o apan cho wach lal nab'e kanoq xuquje' tojik rij pa ri k'olib'al k'o wi lal nab'e. Kya' tzij lal man ka'ok ta lal xuquje' man kkoj ta lal q'echon taq tz'ib'wuj on Pataninik on ri man k'o ta wujil che pa ri amaq' jawje chi' ka'ok wi lal on kkoj wi lal we tz'ib'wuj on Pataninik, on che uk'u'yik on utzolq'omixik ri k'olib'al lal on ri b'antajik lal che okem on che ukojik ri tz'ib'wuj on ri Pataninik ri'.
 • b. Kqakoj qachuq'ab cha' ri Pataninik tajin wi kchakunik, necher, ronojel taq pataninik pa nimk'at te'talik ktak'i'k on ktani' apanoq, tek'uri' ri Microsoft man k'o ta umak che apachike tak'anem on tzaqanik kk'ulmaj lal pan rumal ri'. We ktani' apan ri k'a'm chuq'ab'il, wene' tza man kuya' ta chik kriq lal pan jumul chik ri Upam Ech lal on B'ixkil ri nutum lal kanoq. Kqab'ij chi awech chi amaq'el kab'an jun k'oltob'anel chech taq le Upam chak awech xuquje' Juq'attzij kak'al pa taq le Patanib'al on kak'olo ruk' taq kojkemchak xuquje' taq patanib'al kech Urox.
Ronojel ri tz'ib'
Uk'ak'arisaxik ri Pataninik on ri Chakub'al, xuquje' K'exonik che We UcholajilUk'ak'arisaxik ri Pataninik on ri Chakub'al, xuquje' K'exonik che We Ucholajil7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Uch'utinal chak

7. Uk'ak'arisaxik ri Pataninik on ri Chakub'al, xuquje' K'exonik che We Ucholajil.

 • a. Pa qaq'ab' k'o wi we kqak'ex apan we Ucholajil apachike q'ij, xuquje' kqab'ij apan che lal we je ri'. We kkoj apan ri Patnainik arechi' okinaq chik uchuq'ab' ri k'exonik are kraj kub'ij tza kk'amwax apan ri k'ak' taq ucholajil. We man kak'am ta uqab' we taq k'ak taqanem, rajawaxik kaq'atab'a' ukojjik we taq patanib'al, chatz'apij taq kemb'i'aj rech Microsoft awech xuquje' we at tat on chajinel, chato' le ak'al chech utz'apixik le kemb'i'aj rech Microsoft.
 • b. Juntaq mul rajawxik kk'ak'arisax ri chakub'al che utaqexik ukojik ri Pataninik. Kojkowinik kaqak'amb'ejaj pa tukelam le q'ataj rech le software xuquje' uqasaxik taq le k'ak'arisanem rech software on k'exonem rech taq suk'manem. Xuquje' wene' ktoq'ix lal apan che uk'ak'arisaxik ri chakub'al che utaqexik ukojik ri Pataninik. Ri k'ak'arisanik ri' tza ya'om chuxe' we Ucholajil xaqxu wi man je taj we juntaq ucholajil ri taqalik ruk'a'm rib' ruk' ri k'ak'arisanik, aretaq je ri', are chik ri ucholajil ri' k'o upatan. Le Microsoft ma ch'ijom taj chi kub'an taq k'ak'arisanem, xuquje' man kusuk'ub'a' ta ub'ixik chi kqatoq'aj le okib'al rech wokchakub'al le xaloq' wi on rech kemuwijil le cholwach, le taq kojkemchak, le upam chak rachi'l nik'aj chi taq k'ayij. Ri k'ak'arisanik ri' wene' man kuk'am ta rib' ruk' taq ch'ich' on pataninik ya'om apan kumanl taq urox. Kuya' kesaj lal apan tzij lal che taq uk'ak'arisanik chakub'al ri maja' kb'anik we kesaj lal apan uchuq'ab' ri chakub'al.
 • c. Xuquje', wene' juntaq pa' rajawxik kqesaj on kqak'ex apan ub'antajik on uchak ri Pataninik o kqatanib'a' uya'ik ri Pataninik on ri okem che taq Urox Patanib'al xuquje' Pataninik chi ronojel. Xew pa le retb'alil kajawatajik rumal le taqanel tzij, man rajawaxik taj kaqaya' jun uqasaxik nab'e on le ujalik apachike chakub'al, T'in taq K'ayij (chi kaya' pa le utas 13(k)), on taq le kojkemchak e loq'om kanoq. Wene kqakemtzijob'ej taq Patanib'al on taq ub'antajik pa jun nab'e rilik okib'al on Beta, le wene man utz ta uchakunemen o man junam ta ruk' le uchakunem le uk'isb'al okib'al.
 • d. are chi kakowinik kakoj chakub'al le chajital ruk' t'in taq ukemchajixik ya'talil (DRM) pacha, jujun taq q'ojom, taq etz'anem chi'l taq silob'k'utwachinem, taq wuj chi'l nik'aj chik, le cholwach rech DRM wene katuch'ab'ej pa utukelam ruk' le kemchajinel rech ya'talil pa nimk'atz chi'l uqasaxik chi'l ujeqeb'axik taq k'ak'arisanem rech DRM.
=D43
Uwujil Patanib'alUwujil Patanib'al8_softwareLicense
Uch'utinal chak

8. Uwujil Patanib'al. Ruk' k'ut we ya'om pa jun uwujil k'amuq'ab' rech Microsoft (pacha', we kakoj jun kojkemchak rech Microsoft ya'om ruk' Windows, xa k'u le taqanem rech uwujil software rech Microsoft chech le wokuk'u'x chakunem rech Windows kukoj taq le software), apachike software qilom xuquje' qaya'om chi awech pacha' jun patanib'al k'o pa taq we Taqanem. Le taq kojkemchak e riqom pa le K'ayibal Office, Windows Store chi'l Uk'ayib'al Xbox e k'o chi uxe' le wokq'atchak 13(b)(jun) ri'.

 • a. We knimal lal we Ucholajil, kqaya' apan eche lal che ut'iqik xuquje' che ukojik jun ukab' uwach ri patanib'al che jujun taq ch'ich' apajwe chi' cho uwach ulew cha' xa jun winaq kukoj chi jumul chupam ri ukojik ri Pataninik. Chi kech jujun taq wiqkmchakub'al pacha' cholwach wene jeqeb'am chi uloq chech winaqilaj ukojik, man rech ta k'ayinem ukojik taq Pataninem. Ri chakub'al on ri k'olib'al pa nimk'at uchapom rib' ruk' taq ri Pataninik wene' ruk'a'm ajlan kexwachtzij (código) kech taq urox. Apachike taqan k'exwachtzij (scirpt) on ajlan k'exwachtzij (código) rech taq urox, nuk'um on uchapom rib' uloq ruk' ri chakub'al on ri k'olib'al pa nimk'at, wujim apan che lal kumal taq urox ri tza kech ware', man rumal ta ri Microsoft. Bixkil, we k'o apanoq, ri b'ixkil che taq ajlan k'exwachtzij kech taq urox ya'om apan che lal xaqxu wi cha' ka'eta'maj lal.
 • b. Ri chakub'al jas ri wujim, man k'ayim taj, xuquje' ri Microsoft tza xa jun k'o reche pwi' taq ri chakub'al ri man chisaq ta b'im apanoq che ya'om b'ik rumal ri Microsoft, we je ka'elik, q'atenik, on jun ucholaj chik. We wujil man k'o ta eche lal kuya' apanoq, xuquje' man kuya' taj:
  • jun. Uxalq'atexik on esaxik ib' chuxe' ri ucholaj ri kolonem che no'jb'anem on ri uchapom rib' ruk' ri patanib'al on ri Pataninik;
  • keb'. kturik, ktukixik, ktukix rajlab'exik, k'elq'ax apan ch'ich', kk'exwachixik, kpwaqixik, on ktzalix uwach ub'antajik apachike chakub'al on jun uwach chik ri Pataninik ri ya'om b'i ruk' on ri kriqtaj apan pa taq ri Pataninik tza xaqxu wi jas ri ya'tal rumal ri taqanik che kolon eche che taq uwach chak;
  • oxib'. Kram apan uch'aqapil ri patanib'al on ri Pataninik che ukojik chupam juntaq ch'ich' chik;
  • kijab'. Kq'alajsaxik, ka'esax ukab' uwach, kqaj apan cho pwaq, kk'ayixik, kk'ayix apan naj, kjub'uxik, on kqaj apan ri patanib'al on ri Pataninik, xaqxu wi we ri Microsoft chisaq uya'om b'e lal che ub'anik;
  • job'. Kq'axex apan ri patanib'al, apachike wujil che ri patanib'al, on apachike eche che okem on ukojik taq ri Pataninik;
  • waqib'. apachike uwach ukojik ri Pataninik ri man ya'tal taj ri wene' kuya' rib' pa ub'e ukojik rumal jub'an winaq chik on che okem che apachike pataninik, b'ixkil, k'olib'al, on nuk'um ch'ich';
  • wuqub'. kya'y okem pa ri Pataninik on kk'ex pachike ch'ich' ya'tal rumal Microsoft( jas ta ne', Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, xuquje' juntaq chi) rumal upatanib'al urox ri man ya'tal taj.
Ronojel ri tz'ib'
Ucholajil TojonikUcholajil Tojonik9_paymentTerms
Uch'utinal chak

9. Ucholajil Tojonik. We kloq' lal jun Pataninik, tek'uri' we ucholajil ri tojonik taqal che ri loq'omanik lal xuquje' ri lal kya' tzij lal che.

 • a. Toq'inik. We k'o jun toq'inik uchapom rib' ruk' ri jun uperaj ri Pataninik, tza kya' tzij lal che utojik ri toq'inik ri' ruk' ri uwach pwaq ri b'im apanoq. Ri rajil ri b'im rumal ri Pataninik resam apan ronojel taq q'atoj tojonik xuquje' pajanik che k'exon pwaq, xaqxu wi we chi saq kb'ix apan jun chik. Ronojel taq rajil ri tojom taq uwach uchak ri Skype tza ruk'a'm chik ri q'atom tojonik che ri taqal che, xaqxu wi we b'im apan jun tzij chik che. Xaqxu wi lal k'o eqle'n lal che utojik ri q'atoj tojonik ri' on juntaq toq'inik chik. Le Skype kretwechij taq tojonik petinaq chech le kemriqonib'al rech achochib'al le uximim rib' ruk' le q'alajisanem rech uwujil tojonik, At katsuk'ub'an rilik chi k'ak'arisam we kemriqonib'al xuquje' utz ub'anom Man chi'l ta taq k'ayij rech Skype, le taq q'atb'al tojonem ketwechixik are tzij jawi' k'o wi le akemriqonib'al are taq xcholajix le kemb'i'aj rech Microsoft, xewi we le rulewal q'atb'altzij kajawataj jun chi ub'antajik chech retwechixik. Pa qaq'ab' k'o wi we kqatanab'a' on kqachup qaj ri Pataninik we man pa uq'ijol taj on ronojel taj rajil kqak'am apan pq'ab' lal. Utanab'axik on uchupik qaj ri Pataninik rumal che man tojom taj wene' tza kresaj apan kowinem che okem xuquje' che ukojik ri k'olib'al lal xuquje' ri k'o chupam. Le t'iqonem pa nimk'atz rumal jun kemk'at rech tob'anel ib' on jun chi kemk'at rech echeb'alil le kuch'uq le akemriqonib'al wene kub'ano chi man junam ta chi le taq tojonik chi uwach le kuk'ut le utz akemriqonib'al. Are tzij le ak'olib'al, jun taq uq'axexik kajawataj uk'exik le pwaq on uq'axexik pa le jun chik tinamit. Le ja k'olpwaq lal wene karaj kab'an nik'aj chi tojonik chech ukojik taq le patanib'al are taq kakoj jun uwujil qajanik on k'o pwaq chi upam. Chb'ana' lal jun toq'ob', ch'ab'ej lal le ja k'olpwaq ech lal chech uriqik nik'aj chi q'alajisanem.
 • b. Uwujil Tojonik Lal. Che utojik rajil jun Pataninik, kta'y na che lal jun ub'eya'l ri tonojik arechi' ktz'ib'aj ib' lal che ri Pataninik. Utz kariqo xuquje' kak'ex le q'alajisanem rech tojonik chi'l k'amb'alcholajil tojonik pa le Uk'olib'al taq web' rech taq ukemchakuxik taq kemb'i'aj rech Microsoft xuquje' chech Skype ruk' umajixik kemchak pa le akemb'i'aj rech okib'al pa https://skype.com/go/myaccount. Xuquje', kya' tzij lal che k'o ub'e ri Microsoft che ukojik apachike k'ak'arisam b'ixkil che ri ub'eya'l ri tojonik lal ri ya'om rumal ri bank ya'ol on ri k'at che tojonik ri taqalik. Kaya' uq'alb'al k'u'x chi kak'ak'arisaj amaq'el le kemb'i'aj lal xuquje' nik'aj chi q'alajisanem, chi'l le akemriqonib'al taqoqxa'nib'al pa kematz'ib' xuquje' taq ucholajil tojonik, xa k'u cha' utz katz'aqatisaj le uq'axexik xuquje' katqach'ab'ej apanoq are taq rajawaxik ruk' le aq'axenem. Ri k'exonik b'anom che ri uwujil ri tojonik lal man kuk'ex ta apan ri toq'inik ri kqataq b'i che lal majo'q kujkowinik k'o kqab'an apan pwi taq ri k'exonik b'anom che ri uwujil ri tojonik lal.
 • c. Uwujtojonik. Are taq kaya' jun k'amb'alcholajil tojonik chech Microsoft, at (i) kak'utunisaj chi ya'tal chech kukoj le k'amb'alcholajil le xaya'o xuquje' pachike q'alajisanem rech tojonik le kaya'o tzij xuquje' utz; (ii) kaya' b'e chech Microsoft kutoq'ij rajil taq Patanib'al on le upam chak k'olik ruk' ukojik le k'amb'alcholajil rech tojonik, Xuquje' (iii) uya'ik b'e chech Microsoft chi kutoq'ij rajil apachike ub'antajik rech taq patanib'al le kachocon chech utzib'axik ib' on kakojo are taq e k'o we taq taqanem. Kuya' (a) kqanab'esaj ri toq'inik che lal; (b) kujtoq'inik arechi' kloq'on lal; (c) on kujtoq'in jutz'it rok'ob'em ri xloq'an lal; on (d) tza tajin wi che taq ri tz'ib'an ib' che ri Pataninik. Xuquje', wene' kqatoq'ij aq'an ri unimal ri ya'om tzij lal che, xuquje' kqab'ij apan che lal nab'e che apachike k'exonik che ri rajil ri ktoq'ixik tajin wi che ri tz'ib'an ib' lal che ri Pataninik. Wene' xa jun kujtoq'in che taq tojonik ri man b'anom ta kanoq.
 • d. Umul Tojonik. Are taq kaloq' le taq Patanib'al pa jun uk'olib'al utz'ib'axik ib' (pacha' chi ik' chi 3 ik' on chi junab'), k'ak'am uq'ab' chi kaya' b'e chech taq tojonik, xuquje' le taq tojonik kab'an chech Microsoft ruk' le k'amb'alcholajil xuquje' pa taq amaq'el uxo'l le ak'amom uq'ab', K'ate we le utz'ib'axik ib' rech le patanib'al kk'is ub'anik awumal on rumal Microsoft. Are taq kaya b'e chech taq amaq'el tojonik, kaya' b'e chech Microsof chech ukechakuxik le taq tojonik pacha' taq t'in k'asaj on taq uq'axexik taq rajilal, on pacha' taq t'in chuptz'ib' rech le akemb'i'aj ya'talik (chech le cholwokaj ACH chech taq kjunamataj tojonik) on pacha taq toq'inem rech akemb'i'aj ya'om (rech uwujil k'asaj on kjunamataj tojonik) (collectively, "Electronic Payments"). Le taq tojb'al rech utz'ib'axik ib' nima amaq'el ketoq'ix mojo'qa le uq'ijol rech utz'ib'axik ib'. We ktzalijisax apachike tjonem on apachike uwujil qajanik on uq'axexik pwaq le kjunamataj ruk' tzalihjisam on man ya'om taj, Le Microsoft chi'l le wokk'ayinelab' rech taq patanib'al man kkitoq'ij taj pachike jastaq le ktzalijisaxik, tzalijisanem on kuchub'al rech taq rajil la man kub'ana taj chi'l ukemchakuxik apachike pacha' jun t'in tojone.
 • e. Utukel K'ak'arisanem. We ya'om b'e chi kech taq k'ak'ob'irisanem pa utukelam chi uxe' le q'atb'altzij le kkojik, ri at utz kacho chi kuk'ak'ob'irisaj rib' taq Patanib'al pa utukelam, chi uk'isb'al jun uq'ijol pataninem. Kqana'tajisaj chi awech pa taqoqxa'nib'al, on jun chi utz ub'e'al, mojo'qa apachike k'ak'ob'irisanem rech taq patanib'al pa jun k'ak' uq'ijol, xuquje' kqaya' ub'ixik we k'o jachike k'exonem rech taq rajilal are tzij le k'olib'al 9(k). Are taq qana'tasam chech la che are xcha' lal le utukel kuk'ak'arisaj rib' ri Patanib'al, kuya' b'a' utukel kaqak'ak'arisaj ri Patanib'al are chi' kak'is we jun uq'ijol k'ate k'uri' kaqatoq'ij apan ri rajil ri tajin apanoq che ri jun q'ijol k'ak'arisam, xaq xew we are acha'om uk'isik uwach ri Patanib'al jas ri b'im qajoq ikim. Xuquje' kqana'taj apan che lal che kqawujij apan ri tojonik ri cha'om kan lal che uk'ak'arisaxik ri Pataninik, je jas k'o kan pa ri wuj che pa ri ajalb'al che k'ak'arisanem on ri kya'y na apanoq. Xuquje' kqaya apan ucholaj che lal jas ri kb'an che utz'apixik ri Pataninik. Rajawxik ktz'apij lal apan ri Pataninik majo'q ka'opan uq'ijol ri k'ak'arisanem cha' man k'o ta ktoq'ix apan che lal.
 • f. Uq'alajsaxik xuquje' Jech'ol Panimk'at. Ri Microsoft kuya apan jun b'ixkil ch'ich'am uwujil k'as che lal pa ri k'olib'al panimk'at che uchapik k'olib'al rech Microsoft, jawje chi' kuya' ka'il wi lal xuquje' kya lal cho wuj ri b'ixkil. Chech Skype, utz katok pa le kemub'antajuk akemb'i'aj pa nimk'atz ruk' okem pa le akemb'i'aj pa www.skype.com. Are wa' ri xa jun b'ixkil che toq'inik ri kqaya apanoq. We kujsach apan che ub'anik ri uwujil tojonik ech lal, rajawxik kb'ij lal uloq chupam ri 90 q'ij ok'owinaq che ri xa'il lal chupam ri wujil lal che toq'inik. Teb'ari' kqatik anim che unik'oxik ri toq'inik. We man kaya' ta ub'ixik chi qech pa ri' le jun uq'ijol, man k'o ta kaqil chi chech taq uch'a'ik rech tzaqem chi are' jun k'axk'olil chi man kusol ta le k'axk'olil on uya'ik jun utzalijisaxik pwaq ruk' we kajawataj chech le taqanem. We ri Microsoft rilom apan jun jech'ol pa ri uwujil toq'inik, kqasuk'umaj ri xujsach wi ri' chupam taq ri 90 q'ij. We jun chomab'al man kuk'ex ta apan apachike eche elinaq uloq chupam taq taqanik ri taqal ne' che.
 • g. Chomab'al che Tzalintojonik. Xaqxu wi we jun chik ya'tal rumal taqanik on rumal jun yuk'unik che jun Pataninik, ronojel taq lo'qomanik tza xa jun xb'anik xuquje' man k'o ta taq tzalintonojik che. We ri Microsoft sxach apan che jun toq'inik che lal, rajawxik kujch'ab'el lal uloq chupam ri 90 q'ij che ri jun jech'ol ri'. Man kab'an ta utzalijisaxik pa jun k'exonem q'axnaq chi 90 q'ij rech ujunab', ruk' we kajawataj chech le taqanem. Tza pa qaq'ab' k'o wi we kqaya' apan tzalintojonik on kojob'al tza jas ri taqalik cho qawach uj. We k'o jun tzalintojonik on kojob'al kqaya b'ik, man k'o ta toq'inik cho qij che ub'anik na jun junam tzalintojonik chik. We chomab'al che tzalintojonik man kuk'ex ta apan apachike taqanik eche ri taqalik. Chech uriqik nik'aj chi q'alajisanem chi rij utzalijisaxik pwaq, chb'ana' lal jun toq'ob' chila' lal le qa Ch'ob'oj rech tob'anem. We k'o lal pa Taiwán, chna'taj chech lal chi le k'amuq'ab' taqanem rech Chajinem rech le Loq'omanel rech Taiwán, ronojel taq le loq'oj kab'anik pa taq le t'in k'ayij kuya' pa taq patanib'al man kchap taj xuquje'/on pa nimk'atz man utz ta chik katzalijisaxik are taq le upam chak on patanib'al e ya'om pa nimk'atz. Man k'o ta aya'talil chech uch'o'jixik jun uq'ijol rech uch'ob'ik on jun rech utzalijisaxik.
 • h. Uk'isik uwach ri Pataninik. Kuya' kk'is lal uwach jun Pataninik apachike q'ij, we k'olik on we man k'o ta jas che. Chech uq'atexik jun patanib'al xuquje' utz'onik jun utzalijisaxik, we k'o ya'talil lal chech jun, chila' lal le Wokk'olib'al web' rech ukemchakuxik taq kemb'i'aj rech Microsoft. Che ri Skype, chab'ana lal jun toq'ob' knojsaj lal ri Nojwuj che Elem ruk' ri b'ixkil ya'om apanoq chiri'. Rajawaxik katzalij pa le tzujub'al k'ayij le kuq'alajisaj taq Patanib'al pacha' (i) wene man ktzalijisax ta arajil are taq kachupu; (ii) wene kta chi awech katoj ronojel taq toq'ib'al rech uchupik; (iii) wene kta' chi awech chi katoj ronojel taq toq'ib'al b'anom pa le akemb'i'aj rech uwujil tojinik rumal taq Patanib'al mojo'qa le uq'ijol uchupik; Ch'il (iv)wene katzaq le okem xuquje' ukojik le akemb'i'aj are taq kachup le taq Patanib'al;On we pa Taiwan at k'o wi, (v) wene kya jun tzalijisab'al pwaq chi awech pa junamil rajilab'alil ruk' le taq rajilab'alil le man ya'om ta b'e chech le xatojo rumal jun etwechital Patanib'al are taq kachupisaxik. Kaqab'an ub'anik le Juq'attzij lal pacha' ya'om ub'ixik pa le wokq'atchak 4. We kk'is lal uwach, ri okem lal pa ri Pataninik kk'is apanq arechi' kk'is ri uq'ijol ri tajinik on, we k'o apan uxo'l ri toq'inik che lal, arechi' kk'is utza'm ri uxo'l q'ijol ri kk'is lal uwach.
 • i. Uq'ijol Una'ik Yuk'uj. We k'o lal chupam jun uq'ijol una'ik yuk'uj, rajawxik kk'is lal uwach ri una'ik (taq) ri Pataninik arechi' kk'is apan ri uq'ijol ri yuk'uj cha' man k'o ta juntaq toq'inik chik kb'an apan che lal, xaqxu wi jun chik we kqaya apan jun b'ixkil chik. We man kk'is ta lal uwach (taq) ri una'ik ri Pataninik arechi' kk'is uq'ijol ri una'ik, wene' kujtoq'in apan che lal che (taq) ri Pataninik.
 • j. K'utunwach Yuk'uj. Juntaq pa', ri Microsoft kuya' kusipaj apan ri Pataninik jas una'ik ukojik. Le Microsoft kuya' pa echeb'alil chech utoq'ixik taq Patanib'al chi awech (pa le retalil tojonem) we kril Microsoft (pa echeb'alil k'oxomab'al) we ktajin kab'an k'ax chech taq Taqanem rech le rech tzujub'al kayij.
 • k. Uk'exik Rajil. Kojkowinik kqak'ex taq Patanib'al pa apachike uq'ijol, xa kut we k'o jun aloq'oj ab'anom, kqaya' ub'ixik chi awech pa taqoqxa'nib'al, on jun chi utz ub'e'al nima 15 q'ij mojo'qa kak'ex le raljilal. We man utz taj kqaj cho wach lal ri k'exom rajil, rajawxik ktanib'a xuquje' kk'is lal uwach ruk' ukojik ri Pataninik majo'q ka'ok ri k'exom rajil. We tza xo'lam xuquje' b'im rajil utojik ri yuk'uj ri Pataninik lal, ri rajil ri' tza are wi che ri jun uxo'l ri'.
 • l. Tojonik che Lal. We qak'as jun tojonik che lal, tek'uri' kya tzij lal ka'anib'ej lal uya'ik uloq b'ixkil ri qas suk' ri rajaxwik cha' ruk' utzil kujtojon apan che lal. Eqle'n lal apachike q'aton tojonik xuquje' toq'inik ka'el chupam ri tojonik lal. Xuquje' rajawxik knimaj lal apachike ucholaj chik ri kqaya apanoq che ri eche lal on tojonik. We k'o jun tojonik xujsach apan che utaqik che lal, kujkowin che utoq'ixik utzalijik ri tojonik ri'. Tza kya' tzij lal che qato'ik cha' kqariq ub'anik we ri'. Xuquje' wene' kqaqasaj ri tojonik lal pane' man k'o ta ub'ixkil qaya'om apanoq che utzalijik jun uwi' qatoq'im kan apanoq.
 • m. Uwujil Sipanik. Uk'exik xuquje' ukojik taq ri uwujil sipanik (necher man je ta che uwujil sipanik che ri Skype) are kunimaj ri taqanik ri Uchlajil xuquje' ucholaj ri Uwujil Sipanik ri Microsoft. Ri b'ixkil che ri wujil sipanik rech ri Skype k'o apan pa ri uxaqwuj che Tob'anik ri Skype.
 • n. K'amb'al cholajil rech tojb'al rech le kemb'i'aj rech ja k'olpwaq. Wene kacholajij jun kemb'i'aj rech ja k'olpwaq le kkowinb'ex usik'ixik ruk' le akemb'i'aj rech Microsoft chech ukojik pacha k'amb'alcholajil rech tojonik. Le taq kemb'i'aj rech ja k'olpwaq le taq kkowinb'ex usik'ixik uwach rachi'l taq kemb'i'aj le k'o pa jun cholwokaj rech pwaq le kuk'ulaj rokib'al taq suk'um k'asaj (pacha' jun cholwokaj rech pwaq le k'o pa Estados Unidos le kuto' le taq okem pa utukelam cholwokaj ACH ("ACH") taq okib'al, Jun cholwokaj rech Europa le kutoq'aj utukelal taq tojonem pa Euro ("SEPA") on "iDEAL" pa taq ikam amaq'). Xuquje' kkoj le taq taqanek le xak'am uq'ab' are taq xaya' le akemb'i'aj pacha' k'amb'alcholajil rech tojonik pa le kemb'i'aj rech Microsoft awech (pacha', "le taqanem" pacha' ruk' le SEPA) xuquje' kkojik. Ri at kaq'alajisaj xuquje' kasuk'ub'a' ub'ixik chi le akemb'i'aj rech ja k'olpwaq amaq'el ko pa ab'i' on ya'om b'e chech ucholajixik chi'l ukojik we kemb'i'aj rech ja k'olpwaq pacha' k'amb'alcholajil rech tojonik. Are taq kacholajij on kacha le akemb'i'aj rech ja k'olpwaq pacha' k'amb'alcholajil, kaya' b'e chech Microsoft (on rajchak) chech umajixik jun on nik'aj chi taq tojb'al rech le chi ronojel tojb'al rech loq'oj on utz'ib'axik ib' (are tzij taq taqanem rech patanib'al rech utz'ib'axik ib') rech le ja k'olpwaq (Chi'l we rajawaxik chamajij chi jun on nik'aj chi taq qajanik pa le akemb'i'aj rech ja k'olpwaq chech ujeqik taq k'axk'olil, ub'anik jun uya'ik pwaq on jun chik le kajunamatajik) xuquje' kaya' b'e chech le cholwokaj rech pwaq le k'o ukemb'iaj rech ja k'olpwaq on relesaxik le taq k'asaj on uk'amik le taq qajanik. Ri at kak'oxomaj chi we yab'al b'e amaq'el kkojik k'ate we kawelesaj le aq'alajisanem rech kemb'i'aj rech ja k'olpwaq rech Microsoft. Chach'ab'ej tob'anel rech Toq'ab'al pacha' le tz'ib'am pa le k'olib'al 4(e) aninaq we xtoq'ix uwi' pwaq chi awech. Le taq taqanem rech le amaq' xuquje' wene kakikoj retab'alil le ya'tal chi awech chech apachike k'axkolil rech uq'axexik pwaq, man utz taj on man ya'om ta b'e chech le akembi'aj rech k'olpwaq. Are taq kacholajij on kacha jun kemb'i'aj rech ja k'olwaq pacha' jun k'amb'alcholajil rech tojinik, ri at aweta'am chi asikim uwach, kak'oxomaj, chi'l k'ak'am uq'ab' we taq Taqanem.
Ronojel ri tz'ib'
Chak moloj Kch'ab'en che chak, Ucha'yik Taqanik, & K'olib'a che Q'atan ch'ojinikChak moloj Kch'ab'en che chak, Ucha'yik Taqanik, & K'olib'a che Q'atan ch'ojinik10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Uch'utinal chak

10. Chak moloj Kch'ab'en che chak, Ucha'yik Taqanik, & K'olib'a che Q'atan ch'ojinik Chech ukojik taq le patanib'al rech le Skype kech loq'omanelab' sipatalik xuquje' tojtalik, kakik'amo, xuquje' ronojel taq le ub'ixikil pa "Microsoft" pa taq we Taqanem, are' kub'ij, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Sipam taq Pataninik che loq'omanel rech taq Pataninik retal Skype, are ri utaqanik ri Luxemburgo ktaqan pwi' uchomaxik we Ucholajixik junam ruk' ch'anik we man kb'an ta le b'im kanoq, pane' keb' oxib' tzij k'o apan pwi' ri uxera' ri taqanik. Are chik ri taqanik rech ri uperaj amaq' on amaq' jawje chi' kel wi lal ri ktaqan pwi' jub'an ch'anik chik (ruk'a'm rib' ruk' ukolik rij ri loq'omanel, itzel taq tzukun k'ayinik, xuquje' sik'in apachike winaq cho taq q'atb'altzij). We kk'am lal we Ucholajil che utikarik jun k'olib'al pa Skype on che ukojik ri Skype, tza kya' apan tzij lal che uk'amik ri uqajb'enik utaqanik ri q'atb'al taq tzij rech Luxemburgo che apachike ch'anik kopanik ri u chapom rib' ruk' we Ucholajil on ri loq'omanel rech taq Pataninik retal Skype. Che apachike Pataninik chik, we xk'am lal we Ucholajil ri' rumal che utikarik jun k'olib'al pa Microsoft on rumal ukojik apachike Pataninik chik, ri chak moloj ri ch'ab'em lal che chak, ri taqanik k'o pwi', xuquje' ri k'olib'al che uk'isik uwach taq ch'ojinik k'o apan ikim:

 • a. Canada. We kel lal pa (on, we jun jachakub'al, ri nab'e chak k'olib'al lal kriqtaj pa) Canadá, ruk' ri Jachakub'al Microsoft tajin kch'aw apan lal che chak, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Estados Unidos. Ri taqanik rech ri uperaj amaq' kel wi lal (on we jun k'ayij, ri nab'e chak k'olib'al) are ktaqan pwi' uchomaxik, ri Ucholajil ri', ch'a'nik che ri man xb'an taj, ruk' ronojel taq ch'a'nik chik (ruk'a'm rib' ruk' ukolik ri loq'omanel, itzel taq tzukun k'ayinik, xuquje' sik'in apachike winaq cho taq q'atb'altzij), pane' keb' oxib' tzij k'o apan pwi' ri uxera' ri taqanik. Uj junam uk' lal tza qya' qatzij che uk'amik ri uqajb'enik utaqanik ri q'atb'al taq tzij jela' Ontario che apachike ch'ojinik kopanik ri uchapom rib' ruk' we Ucholajil on ri Pataninik.
 • b. Rajsik on Rikim Abya Yala naj che ri Estados Unidos xuquje' Canadá. We kel lal pa (on, we jun jachakub'al, ri nab'e chak k'olib'al lal kriqtaj pa) Rajsik on Rikim Abya Yala naj che ri Estados Unidos xuauje' Canadá, are tajin kcha'ben lal apan che chak ruk' ri Jachakub'al Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, utaqanik Estados Unidos. Uperaj amaq' Washington ktaqan pwi' we Ucholanil ri' xuquje' ch'a'nik we man kb'an ta ri b'im kanoq, ma uchapom ta rib' ruk' ri ucha'yik ri uxera' ri taqanik. Ri utaqanik ri amaq' ri kaqtaq b'i wi ri Pataninik lal are ktaqan pwi' ronojel taq ch'a'nik chik (ruk'a'm rib' ruk' ukolik rij ri loq'omanel, itzel taq tzukun k'ayinik, xuquje' sik'in apachike winaq cho taq q'atb'altzij).
 • c. Oriente Medio/África. We kel lal pa (on, we jun jachakub'al, ri nab'e chak k'olib'al lal kriqtaj pa) Jela' Medio Oriente on África, tek'uri' tajin kkoj lal sipatal uch'aqapil ri Pataninik (jas ta ne' Bing xuquje' MSN), are tajin kch'ab'en lal apan che chak ruk' ri Jachakub'al Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Estados Unidos. We xtoj lal ukojik jun uperaj ri Pataninik, are tajin kch'ab'en lal apan che chak ruk' ri Jachakub'al Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Che sipam taq Pataninik, are ri utaqanik ri Irlanda ktaqan pwi' uchomaxik we Ucholajil xuquje' ch'a'nik che ri man xb'an taj, pane' keb' oxib' tzij k'o apan pwi' ri uxera' ri taqanik. Ri utaqanik ri amaq' ri kaqtaq b'i wi ri Pataninik lal are ktaqan pwi' ronojel taq ch'a'nik chik (ruk'a'm rib' ruk' ukolik rij ri loq'omanel, itzel taq tzukun k'ayinik, xuquje' sik'in apachike winaq cho taq q'atb'altzij). Uj junam uk' lal tza qya' qatzij che uk'amik ri uqajb'enik utaqanik ri q'atb'al taq tzij rech Irlanda che apachike ch'ojinik kopanik ri uchapom rib' ruk' we Ucholajil on ri Pataninik.
 • d. Asia on ri Pacífico Ikim, xaqxu wi ma je taj we ri amaq' lal tza are wa' ub'i' jas ri k'o qaj ikim. We k'o lal pa (on, we le k'ay lal, le qas k'olib'al rech k'ayinik are' pa) Asia (man chi'l ta China, Japón, le República de Corea on Taiwán) on le Pacifico del Sur, xuquje' katajin kakoj nik'aj taq patanib'al chi xaq sipatalik (pacha' Bing chi'l MSN), katajin kamok Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. We atojom chech ukojik nik'aj taq patanib'al, on katajin kakoj lal taq patanib'al sipatalik rech Outlook.com pa Singapore on Hong Kong, katajin kamok Microsoft Regional Sales Corp., jun wokaj k'o chi uxe' raqan uq'ab' le taqanik rech le tinamit Nevada, EE.UU., k'o raqan uq'ab' pa Singapore chi'l Hong Kong, k'o ri qas unimal wokaj pa 438B Alexandra Road, #04-09/12, Q'ataj B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968; xew, we amaq'el k'o lal pa (on, we le k'ay lal, le qas k'olib'al rech k'ayinik are' pa) Australia, katajin kamok Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia xuquje' we k'o lal pa (on, we le k'ay lal, le qas k'olib'al rech k'ayinik are' pa) Nueva Zelanda, katajin kamok Microsoft New Zealand Limited, Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand. Chech taq Patanib'al sipatalik xuquje' tojom, le taqanik rech le Tinamit Washington kukoj taq we Taqanem xuquje' uch'a'ik we man kab'an ta wa', are tzij jas ucholajil ri ch'a'oj. Ri utaqanik ri amaq' ri kaqtaq b'i wi ri Pataninik lal are ktaqan pwi' ronojel taq ch'a'nik chik (ruk'a'm rib' ruk' ukolik rij ri loq'omanel, itzel taq tzukun k'ayinik, xuquje' sik'in apachike winaq cho taq q'atb'altzij). Apachike ch'o'jinik kopan che on uchapom rib' ruk' we Ucholajil ri' on ri Pataninik pwi' apan ri Skype, ruk'a'm rib' ruk' apachike jasech uchapom rib' ruk' uk'olem, ukowinem, on uk'isik uwach, ktaq b'ik xuquje' kchup uwach rumal q'at tzij pa Singapur jas ri Ktaqan ri Uq'at tzij ri Singapore International Arbitration Center (SIAC), ri taqanik ri' kok pa tzij che ukojik apanoq rumal ub'ixik apanoq chupam we jun uperaj. Ri Q'atb'al tzij uchak apan jun q'atal tzij ri taqom rumal ri Unimal ri SIAC. Ri ch'ab'al ri kok che ri q'atan tzij are ri Inglés. Tza xa jun utzij ri q'atal tzij, tza ruk'a'm rib', xuquje' man k'o ta jewa' jeri' che, xuquje' kuya' kkoj che utikarik jun q'atan tzij pa apachike amaq' on uperaj ulew.
 • e. Japón. We kel lal pa (on, we jun jachakub'al, ri nab'e chak k'olib'al lal kriqtaj pa) Japón, tek'uri' tajin kkoj lal sipatal uperaj ri Pataninik (jas ta ne' ri Bing xuquje' ri MSN), are tajin kcha'ben lal apan che chak ruk' ri Jachakub'al Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Estados Unidos. We xtoj lal juperaj che taq ri Pataninik, are tajin kch'ab'en lal apan che chak che ri Jachakub'al Microsoft Japón, Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokio 108-0075. Che sipam taq Pataninik, are ri utaqanik ri Japón ktaqan pwi' we Ucholajil xuquje' apachike jasech kopanik rumal on uchapom rib' ruk' on ri Pataninik. Uj junam uk' lal tza qya' qatzij che uk'amik ri uqajb'enik utaqanik ri q'atb'al taq tzij rech Tokio District Court che apachike ch'ojinik kopanik ri uchapom rib' ruk' we Ucholajil on ri Pataninik.
 • f. República rech Corea. We kel lal pa (on, we jun jachakub'al, ri nab'e chak k'olib'al lal kriqtaj pa) ri República rech Corea, tek'uri' tajin kkoj lal sipatal uperaj ri Pataninik (jas ta ne' ri Bing xuquje' ri MSN), are tajin kcha'ben lal apan che chak ruk' ri Jachakub'al Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Estados Unidos. We xtoj lal juperaj che taq ri Pataninik, are tajin kch'ab'en lal apan che chak che ri Jachakub'al Microsoft Corea, Inc., 11th Floor, Tower A, K.Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seúl, República rech Corea, 110-150. Che sipam taq Pataninik, are ri utaqanik ri República rech Corea ktaqan pwi' we Ucholajil xuquje' apachike jasech kopanik rumal on uchapom rib' ruk' on ri Pataninik. Uj junam uk' lal tza qya' qatzij che uk'amik ri uqajb'enik utaqanik ri q'atb'al taq tzij rech Seúl Central District Court che apachike ch'ojinik kopanik ri uchapom rib' ruk' we Ucholajil on ri Pataninik.
 • g. Taiwán. We kel lal pa (on, we jun jachakub'al, ri nab'e chak k'olib'al lal kriqtaj pa) Taiwán, tek'uri' tajin kkoj lal sipatal uperaj ri Pataninik (jas ta ne' ri Bing xuquje' ri MSN), are tajin kcha'ben lal apan che chak ruk' ri Jachakub'al Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Estados Unidos. We xtoj lal juperaj che taq ri Pataninik, are tajin kch'ab'en lal apan che chak che ri Jachakub'al Microsoft Taiwán, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Che sipatalik on tojom Pataninik, ri utaqanik ri Taiwán ktaqan pwi' we Ucholajil xuquje' apachike jasech uchapom rib' ruk' on we Pataninik. Che uk'otixik upam ri Jachakub'al Microsoft Taiwán, chsolij lal upam ri k'olib'al pa nimk'at ya'om apan rumal ri Ministerio rech Asuntos Económicos R.O.C.. Uj junam uk' lal tza qya' qatzij che uk'amik ri uqajb'enik utaqanik ri q'atb'al taq tzij rech Taipei District Court jas nab'e k'olib'al che uqajb'enik pwi' apachike ch'ojinik kopanik ri uchapom rib' ruk' we Ucholajil on ri Pataninik, ruk' ronojel uchuq'ab' ya'tal rumal utaqanik ri Taiwán.

Ri utaqanik ri k'olib'al lal wene' rajawxik che juntaq taqanik rech ri k'olib'al lal che taqanik on che uya'ik eche lal che uchupik uwach ch'o'jinik pa jun k'olib'al chik pane' k'o apan we Ucholajil. We je ri', ri ucha'yik ri taqanik xuquje' ri k'olib'al pa ri 10 uperaj jas ri kuya' apan ri taqanik pa ri k'olib'al lal che ri loq'omanel.

Ronojel ri tz'ib'
Kolob'alKolob'al12_Warranties
Uch'utinal chak

11. Kolob'al.

 • a. RI MICROSOFT, RI QACHI'L CHE CHAK, UKAB' TAQ AJK'AYLOB', JACHANELAB', XUQUJE' AJK'AYLOB', MAN KKOLON TAJ, TZA B'IM APANOQ ON XA NE CHOMAM, KOLOB'AL ON UCHOLAJIL RI UCHAPOM RIB' RUK' RI UB'EYA'L KB'AN LAL CHE UKOJIK TAQ RI PATANINIK. SAQ CHO WACH LAL CHE RI UKOJIK TAQ RI PATANINIK LAL WE KMIN IB' LAL CHUPAM XUQUJE' CHE RI UJ KQAYA' APAN RI PATANINIK "JAS RI UB'ANOM" "RUK' RONOJEL UTUQA'RIL" XUQUJE' "WE K'O APANOQ". MICROSOFT MAN KUQ'AB'A' TA K'U'XAJ CHECH LE U'ANINAQIL ON ROPANIK ANINAQ TAQ LE PATANIB'AL. WENE' K'O APAN JUNTAN ECHE LAL CHUXE' TAQ RI TAQANIK PA RI K'OLIB'AL LAL. MAN K'O TA JUN JASECH CHUPAM WE UCHOLAJIL RI KURAYIJ KRESAJ APAN UCHUQ'AB' RI ECHE RI', WE TAQAL CHE. KK'AMWAJ LAL CHI RI UCHAK TAQ RI CH'ICH' XUQUJE' RI CH'AWEM CHUPAM TZA K'O WI APAN UJECH'OL XUQUJE' WENE' KQAJ APAN UWACH. MAN KQAYA' TA APAN KOLOB'AL CHE RI PATANINIK CHE MAN KQAJ TA APAN UWACH, MAN KSACH TA UQ'IJOL, UTZ K'OLEM CHUPAM, ON CHE MAN K'O TA UTUQA'RIL ON CHE MAN KTZAQ TA APAN UPAM, XUQUJE' MAN KQAYA' TA APAN KOLONIK CHE TAQ NUK'UB'AL ON Q'AXENIK CHE TAQ CH'ICH' UCHAPOM RIB'.
 • b. JAS RI KUYA' APAN RI TAQANIK PA RI K'OLIB'AL LAL, KQESAJ APAN APACHIKE KOLOB'AL TEREN B'IK, RUK'A'M RIB' RUK' RI UK'AYIXIK, UJE'LAL RUTZIL, TZA TAQAL CHE JUN UKOJIK, TZA UTZ UWOQIK, XUQUJE' TZA MAN K'O TA UMAK CHE.
 • c. Che taq loq'omanel keb'el jela' Australia: Ri uwach taq qachak ruk'a'm uloq rib' ruk' taq kolob'al ri man kuya' taj kpaqchi'x apanoq chuxe' ri Utaqanik ri Loq'omanel aj Australia. Xaqxu wi lal k'o b'i'aj lal che jun k'exol on che jun tzalin pwaq umak jun nim apan turtub'enik xuquje' che jun k'exol tojonik umak apachike jun tzaqanik chik on jun etzelal ri uk'utum rib' uloq. Xuquje' xaqxu wi lal k'o b'i'aj lal cha' kb'an ub'anik on kk'ex apan ri loq'oj lal we ri loq'oj lal man xuriq ta apan uje'lal rutzil xuquje' we ri itzel che man nim ta apan cho uwach ri jun xk'ex kanoq.
 • d. Chike taq loq'omanelab' keb'el jela' Nueva Zelanda, wene' k'o apan eche alaq chuxe' ri Utaqanik ri Nueva Zelanda che Ukolob'al ri Loq'omanel, xuquje' man k'o ta juperaj che we Ucholajil ri kurayij kresaj apan uchuq'ab' ri eche ri'.
Ronojel ri tz'ib'
Uq'atexik eqle'nUq'atexik eqle'n13_limitationOfLiability
Uch'utinal chak

12. Uq'atexik eqle'n.

 • a. We k'o jun taka'lib'al lal che utojb'alil jun etzelal (ruk'a'm rib' ruk' ri uso'raxik we Ucholajil), kk'amwaj lal che xaqxu wi kuya' ka'utzirsaxik, pa uq'ab' ri Microsoft on apachike rachi'l che chak, ukab' taq ajk'aylob', jachanelab', Uchakub'al Urox-Achi'l xuquje' ya'ol taq Pataninik, xuquje' ajk'aylob', jikom taq etzelal k'a kuriqa' jun unimal junam ruk' ri utojil ri Pataninik che jun ik' are chi' xso'rax ri b'im kanoq (on kq'ax pa uwi' USD$10.00 we xa sipatal ri Pataninik).
 • b. Pacha' le ya'om b'e chech rumal le taqanem utz kakojik, man utz taj kariq chi jumul apachike (i) tzaqem on k'exk'olil b'antajinaq; (ii) utzaqem taq ch'akoj kojom on e ya'om chik (tzij ya'om chik on b'im); (iii) le tzaqem rech le kok uloq on eye'em (tzij ya'om chik on b'im); (iv) le tzaqem rech k'amuq'ab' on k'ayinem on nik'aj chi tzaqem petinaq chech le k'axk'olil rech ukojik taq patanib'al ruk' jun uchuq'ab'il rech winaqilal; (v) le tzaqem on k'axk'olil, man tzij taj on ya'om; xuquje' (vi) are taq uya'om b'e le taqanem, le taq tzaqem b'anom on k'axk'olil le ya'om ub'ixik pa le utas 12 (a) kanoq. We q'atenik xuquje' we esan apanoq taqalik we ri kunab'al man tz'aqat ta ktojb'en che lal che apachike tzaqanik on man qas xuriqa ta aq'an ri nab'e utaqb'enik on we ri uj qeta'm on rajuxik qeta'm che wene' k'o apan etzelal ruk'a'm. Pa ri unimal ri ya'tal rumal ri taqanik, we q'atenik xuquje' we esan apanoq taqal che apachike jasech on ch'a'nik uchapom rib' ruk' taq we Ucholajil, ri Pataninik, on ri chakub'al uchapom rib' ruk' ri Pataninik.
 • c. Ri Microsoft man kuk'am ta umak che apachike turtub'enik on b'eytajinik che ub'anik apan ri reqle'n chuxe' taq we Ucholajixik we ri turtub'enik on ri b'eytajinik rok'ob'em ukowinem ri Microsoft (jas ta ne' ch'o'j kech taq ajchakib', uq'ab ri Nim Ajaw, ch'o'j on xib'in sokonik, itzel taq sokonik, k'ex on rumal unimaxik apachike taqanik on utzij taqanel). Ri Microsoft kukoj uchuq'ab' che uqasaxik uchuq'ab' apachike che ri kb'antajik xuquje' che ub'anik ri reqle'n ri man riqoninaq taj.
Ronojel ri tz'ib'
Tza are wi Ucholajil ri PataninikTza are wi Ucholajil ri Pataninik14_service-SpecificTerms
Uch'utinal chak

13. Tza are wi Ucholajil ri Pataninik. Ri ucholajil ri k'o cho uwach xuquje' ri teren chirij ri 13 uperaj tajin wi taqal che ronojel taq ri Pataninik. We jun utas ruk'a'm ri tza are wi ucholajil ri pataninik ri k'o apanoq chi uwi' ri nimalaj ucholajil. We taq q'alajisatal taqanem krilawachij we k'o jun k'eyowal ruk' taq taqanem kech uk'iyal.

Ronojel ri tz'ib'
Etz'anem xuquje' Patanib'al rech Xbox Live xuquje' Microsoft StudiosEtz'anem xuquje' Patanib'al rech Xbox Live xuquje' Microsoft Studios14a_XboxLive
Uch'utinal chak
 • a. Etz'anem xuquje' Patanib'al rech Xbox Live xuquje' Microsoft Studios.
  • jun. Ujunal Ukojik Man che ta Ch'akanem. Xbox Live, Etz'anem che Windows Live xuquje' etz'anem rech Microsoft Studios, patanib'al, pataninik xuquje' upam ri ya'om rumal ri Microsoft (che moloj, ri "Pataninik rech Xbox") xaqxu wi che jujunal ukojik man che ta ch'akanem.
  • keb'. Taq patanib'al rech Xbox. Are taq katz'ib'aj ib' lal pa Xbox Live chi'l/on kak'am taq patanib'al rech Xbox, le q'alajisanem lal chi rij le etz'anem, kemb'anowem xuquje' taq ukojik taq etz'anem chi'l taq patanib'al rech Xbox katzukuxik xuquje' kaq'alajisax kuk' le wokonelab' rech taq etz'anem are chi le Microsoft chi'l kech urox are chi kakil le etz'anem xuquje' kakiya' taq patanib'al rech Xbox. We kaj lal kat'iq le patanib'al rech kemb'i'aj Microsoft Xbox rech le kemb'i'aj lal pa taq patanib'al rech Microsoft (pacha', etz'anem non-Microsoft kemtzijob'em rech taq kojkemchak kech urox winaq xuquje Taq patanib'al), chak'ama' chi: (a) Microsoft kakowinik kukomonej kemb'i'aj k'o retb'alil q'alajisanem (chi'l, q'ateb'al rech man k'o ta ub'i' etz'anel, uch'akanem le etz'anel, uch'akanem le etz'anem, le uxe'al etz'anem, xuquje' le ucholajil rachi'l), ruk' we etz'anem man rech ta Microsoft jas ya'om ub'ixik pa le Uq'alajisaxik le recheb'alil rech Microsoft, xuquje' (b) we kuya' b'e le suk'manem rech recheb'alil Xbox, le man rech ta Microsoft xuquje' man k'o ta okib'al pa taq le tzijonem rech upam chak pa le etz'anem are taq majim chak pa le akemb'i'aj ruk' ri' le etz'anem man rech ta Microsoft. Xuquje', we le suk'manem recheb'alil Xbox kuya' b'e, Microsoft kakowinik kujab'uj le ab'i', etz'anel, uwachib'al etz'anel, avatar, uwachib'al le etz'anem chi'l taq etz'anem b'anom pa taq le tzijonem kuk' nik'aj chi winaq.
  • oxib'. Upam ri Ech lal. Je jas uyakik uwach ri komon che ri Pataninik rech ri Xbox, kaya che ri Microsoft, che taq rachi'l che chak xuquej' ukab' taq ajchaq'el ri eche, che ukojik, uk'exik uwach, resaxik ukab' uwach, ujachik, xuquje' uk'utik ri Upam achak on le ab'i', gamertage, motto, on avatar le xakemtzijob'ej pa apachike Patanab'al rech Xbox.
  • kijab'. Ilonelab' Etz'anem. Juntaq etz'anem wene' kkikoj ilonelab' xuquje' ajuwoja. Ri ilonelab' etz'anem xuquje' ri ajuwoja man ya'tal ta chike kech'aw pa ub'i' ri Microsoft. Ri kitzij man qas are ta ri utzij ri Microsoft.
  • job'. Ak'alab' pa Xbox. We at ak'al na tek'uri' tajin kakoj ri Xbox Live, ri anan atat on ri achajinel are kb'an rech che k'ya ucholaj ri ak'olib'al xuquje' kuya' kuk'am taq b'ixkil che jas kab'an che ukojik ri Xbox Live.
  • waqib'. Upwaqil ri Etz'anem on Ch'akanem Panimk'at. Ri etz'anem wene' ruk'a'm jun upwaqil etz'anem panimk'at (jas ta ne' q'anpwaq, ch'ich'pwaq on ajalb'al) ri kuya' kloq' apanan pa uq'ab' ri Microsoft we kkoj qas tzij pwaq we xtz'aqat a junab' jawje katel wi. Ri Pataninik xuquje' wene' ruk'a'm ch'ich'am jastaq, jastaq panimk'at on jastaq ri kuya' kloq' apan pa uq'ab' ri Microsoft ruk' qas tzij uwujil pwaq on ruk' upwaqil etz'anem. Ri upwaqil ri etz'anem xuquje' jastaq panimk'at mawi jumul kuya' kk'ex che qas tzij uwujil pwaq, jastaq on jub'an pwaqim jastaq chik rech Microsoft on apachike uperaj chik. Ya'om che uwi' che are jun wujil ri q'atem uwach, xa rech jun, kuya' ktanb'axik, man kuya' taj kk'ex rajchaq'el, man kuya' taj kq'axex uwujil che ukojik ri upwaqil ri etz'anem xuquje' jastaq panimk'at ri kel uloq chupam on ktikar uloq pa ri Pataninik, on apachike ub'antajik uchapom rib' ruk' ri ukojik ri Pataninik on k'olom pa taq ri Pataninik. Ri Microsoft apachike q'ij kuya' kusuk'umaj uchuq'ab', krilij apanoq, kuk'ex ub'antajik xuquje'/on kresaj apan upwaqil ri etz'anem xuquje'/on jastaq panimk'at jas ri tza yare' ke'ilowik.
  • uqub'. Uk'ak'arisaxik Software. Che apachike wiqkemchakub'al kuya' kanuk' lal che ri Patanib'al rech Xbox, wene kqaq'atuj le okib'al la rech software rech etz'anem rech Xbox on software rech taq kojkemchak rech Xbox chi'l uqasaxik taq etz'anem rech Xbox on software kojkemchak rech Xbox rech taq k'ak'arisanem on kexonem rech taq suk'manem, rachi'l taq ri kaq'aten b'e lal che okem pa le patanib'al rech Xbox, ruk' ukojik le man ya'tal ta etz'anem Xbox on taq kojkemchak rech Xbox, on we tajin kakoj juntaq wiqkemchakub'al chik ri man ya'tal taj kakoj ruk' ri uk'u'x chak Xbox.
  • wajxaqib'. Gamertag Uk'isik uq'ijol. Rajawxik katz'ib'aj ib' lal chi upam ri Patanib'al rech Xbox pine' xa jumul chupam job' junab', we man je ri' wene' katzaq okem che gamertag uchapom rib' ruk' ri ak'olib'al k'ate k'uri' wene' kaya' apan chi kiwach jub'an chik cha' kuya' kakikoj ri retal etz'anel ri'.
  • b'elejeb'. Etz'amb'al. Le Arena are jun patanab'al rech Xbox jawi' Microsoft on jun chik, wene' kuya' kowinem chi awech chech ub'anik on uwinaqirisaxik silob'wachib'al k'amb'ejanem rech etz'anem, k'or rumal uch'akik sipanik ("K'amb'ejanem"). Le ukojik arena k'o pa we taq taqanem, xuquje' wene kajawataj are chi at kak'am uq'ab' uwi' taq taqanem, ajawatajem, xuquje' taqanik le kajawataj chech le nuk'manel rech le k'amb'ejanem, are taq katz'ib'aj awib' ("Taq taqanem rech k'amb'ejab'al"). Wene kkoj taq taqanik rech chab'alil xuquje' wene kk'extajik are tzij rurewal. Kq'atex taq k'amb'ejanem we q'atem rumal q'ilb'al. Le k'axk'olil rech we taq taqanem (rachi'l le retal no'jib'al) on Taq taqanem rech K'amb'ejanem wene k'o k'axk'olil chi rij on elem pa le k'amb'ejanem. We kawinaqirisaj ju k'amb'ejanem, wene man utz taj kata taq taqanem rech k'amb'ejanem, chi le Microsoft (kub'ij chi man kuk'ulaj ta rib' ruk' we taq taqanem. Le Microsoft kuk'ol le ya'talil chech uq'atexik apachike K'amb'ejanem pa apachike uq'ijol.
  • lajuj. B'anoj tzij chi'l jalk'atinem rech Cholwach. Chech apachike wiqkemchakub'al le kowimb'ex ut'iqik pa Taq patanib'al rech Xb'ox, wene kqaq'atuj le awiqkemchakub'al pa utukelam chech rilik jun hardware on cholwach le man ya'om ta b'e chech le kutzij b'anoj tzij on jalk'atinem rech le etal rech no'jinem rech we taq taqanem chi'l uqasaxik taq k'ak'arisanem rech software rech le kojkemchak Xbox on taq k'exonem rech ujeb'axik, Le man kuya' ta b'e chech okem pa taq Patanibal rech Xbox, on chech ukojik harware on cholwach le man ya'om ta b'e chech le rech b'anoj tzij on jalk'atinem.
  • xi. Kichob'al.
   • 1. Taq kemb'i'aj rech kichob'al chi'l taq kemb'ii'aj rech Microsoft. We kakoj le Patanib'al rech kichob'almruk' jun kemb'i'aj rech kichob'al, are chi le ukojik k'o chi uxe' Utaqanem patanib'al rech Kichob'al le k'o pa https://mixer.com/about/tos. We kakoj le Patanib'al rech kichob'al ruk' jun kemb'i'aj rech Microsoft, are chi le ukojik k'o chi uxe' we taq Taqanem. We taq taqanem kekojik we k'o k'eyowal.
   • 2. Le upam achak pa Kichob'al. "Le upam achak pa Kichob'al" are wa' kub'ij chi ronojel le upam chak le kawinaqirisaj at on jun chik pa ab'i' pa le Patanib'al rech kichob'al, rachi'l xa k'ut man kuq'atej ta taq k'astal uya'tajem chi'l k'olonem (chi'l apachike upam chak, pacha' upam chak rech rilik chi'l uta'ik, le rachi'lam); Ub'i' taq etal, retal taq k'ayinem, retal taq patanib'al, retal taq b'i'aj, wachretal on taq q'alajisanem rech uxe'al; Le taq atzijonem, k'utno'jib'al, chi'l kemb'anowem pa taq q'axeb'al rech kichob'al (rachi'l upam chak winaqirisam rumal bot); chi'l ronojel kjunamataj q'attzijob'elil. Apachinaq, rachi'l Microsoft chi'l kojonelab', utz kakilo, kakikojo', kkuqxa'nej, kakitzijo, kakik'exo, kakijacho, kakikemtzijob'ej, ukemtzijob'exik chi'l t'in uk'utik, uq'axexik tzij, ukojik, chi'l uk'amb'ejaxik pa jun chi kemub'antajik le upam achak pa Kichob'al, pa apachike nojisab'al tzij, k'amwach, toq'ab'al on taq q'axeb'al le etam kiwach on e winaqirisam aq'anoq.
   • 3. Etal rech no'jib'al kojom chech kichob'al. Chapitz'a' waral chech nik'aj chi q'alajisanem chi rij jas ukojjik le Etal rech no'jib'al rech Microsoft chech kichob'al.
   • 4. Ukojik le Patanib'al rech kichob'al.
    • a. Rajilab'alil junab'. Ruk' ukojik le Patanib'al rech kichonem, rajawaxik 13 chi ajunab', we man tz'aqatinaq ta we ajunab' kajawatajik jawi' le at k'o wi, utz kakojo' xa kut rajawaxik katil rumal le ataq anan on chajinel.
    • b. Etamatalik chi'l man eta'matal ta ukojik. Utz kakoj le kichob'al pa man eta'matal ta ukojik we xew kawaj kawil le upam chak. Wene, rajawaxik kawinaqirisaj jun akemb'i'aj, kamajij kemchak, keta'max e nik'aj chi kojonelab' rumal le ub'i' Kichonelab'
    • c. Taq kemb'i'aj chech man eta'matal ta kojonel. Utz kawinaqirisaj jun kemb'iaj rech Microsoft chi'l/on kemb'i'aj rech man eta'matal ta kojonelab' rech le Patanib'al rech k'ichob'al. Utz kawinaqirisaj jun Kemb'i'aj rech kichob'al ruk' utz'ib'axik ib' pa nimk'atz. Rajawaxik kakoj le akemb'i'aj rech kichob'al are chi utz k'astalik. Chatz'ib'aj awib' pa le Patanib'al rech kichob'al, pine' xa jumul chi 5 junab' are chi amaq'el kuxim rib' le juwokb'i'aj rech Kichob'al ruk' le kemb'i'aj rech Microsoft.
   • 5. Taq ub'ixikil rech patanib'al. Are ta k'o rajawaxik kqab'ij chi awech chi rij le Patanib'al rech kichob'al, kqataq taq ub'ixikil rech patanib'al chi awech pa le taqoqxa'nib'al uximom rib' ruk' le kemb'i'aj rech Kichob'al chi'l/on kemb'i'aj rech Microsoft.
   • 6. Toq'ab'al. Toq'ab'al rech loq'o'manel chech le Patanib'al rech kichob'al le k'o pa mixer.com/contact.
Ronojel ri tz'ib'
Jak'ayb'alJak'ayb'al14b_Store
Uch'utinal chak
 • b. Jak'ayb'al. "Jak'ayb'al" are kraj kub'ij jun Pataninik ri kuya' b'e lal che utzukuxik, uqasaxik, oloq'ik, xuquje' upajik ruk' unik'oxik taq patanib'al (ri tzij "ptanib'al" rachi'lam etz'anem) xuquje' juntaq ch'ich'am upam chik. We Ucholajixik kuqajb'ej apan ri ukojik ri Jak'ayb'al rech Office, Jak'ayb'al rech Windows xuquje' Jak'ayb'al rech Xbox. "K'ayib'al rech Office" are kraj kub'ij jun Jak'ayb'al che uwach taq chak rech Office 365 xuquje' patanib'al rech Office, SharePoint, Exchange, Access xuquje' Project (ri xel uloq pa 2013 on te' chik). on jun chi eta'mab'al retal K'ayib'al rech Office. "Jak'ayb'al Windows" are kraj kub'ij jun Jak'ayb'al che taq ch'ich' jas ta ne' jun ch'awaba'l, jun PC xuquje' jun tz'alam kematz'ib', on apachike uwach chak chik retal Jak'ayb'al Windows. "Jak'ayb'al Xbox" are kraj kub'ij jun Jak'ayb'al che ri uk'u'xchak ri Xbox One xuquje' ri Xbox 360, on apachike uwach chak chik retal Jak'ayb'al Xbox.
  • jun. Ucholajil Wujil. Kqaq'alajsaj apan ub'i' ri kesan uloq ronojel patanib'al ri k'o apan pa ri Jak'ayb'al ri k'o wi. Ruk' k'ut we kaya' lal jalajoj taq taqanem ruk' le kojkemchak, le junamil taqanem rech uwujil le Kojkemchak ("ATZ'AM") chi uk'isb'al taq we Taqanem k'o jun k'amow q'ab'aj uk'lal chi'l ri kemk'exonel rech le kojkemchak k'o pa le Taqanem rech le Uwujil kakoj pa jun kojkemchak chi kaqasax pa Windows Store on Xbox Store. Chech qas utz uq'alajisaxik, we taq taqanem ruk'a'am le ukojik, xuquje' taq le patanib'al ya'om rumal, Taq patanib'al rech Microsoft. Le wokq'atchak 5 rech taq we Taqanem kakoj pa taq le Kojkemchak chi'l taq Patanib'al kech urox riqom pa ta le Store. Ri Patanib'al qasam uloq chupam ri Jak'ayb'al rech Office man k'o ta taqanik pwi' rech ri SALT xuquje' k'o apan jub'an ucholajil ri wujil chik ri taqal che.
  • keb'. K'ak'arisanik. Ri Microsoft tza kunik'oj apanoq xuquje' tza kuqasaj qaj k'ak'arisanik che ri patanib'al ech lal, pane' man okinaq ta lal che pa ri Jak'ayb'al. Kuya' kb'e lal pa jun Jak'ayb'al chik on kuya' ksuk'umaj lal uchak ri kemach'ich' we are utz na kil lal man k'o ta k'ak'arisanik ri tza kb'an apan che ri Jak'ayb'al che taq patanib'al ri kloq'on wi lal. Xa k'u, nik'aj taq kojkemchak rech taq le k'ayib'al Office e k'o chi ronojel, on man e ya'om ta pa nimk'atz utz kek'ak'arisax pa apachike q'ij rumal le wokonel rech le kojkemchak xuquje' man kajawataj ta uya'ik b'e ech lal chech uk'ak'arisaxik.
  • oxib'. Pajanik xuquje' Nik'oj. We kpaj lal on we knik'oj lal jun patanib'al on jun chi t'in k'ayij pa ri Jak'ayb'al, wene' ktaq b'i jun taqoqxa'n che lal rumal ri Microsoft ruk' taq b'ixkil rech ri xesan uloq ri patanib'al on jun t'in k'ayij. Che apachike taqoqxa'n utaqom ri Microsoft; ri uj man qjach ta apan retal ri taqoqxa'n lal ruk' apachike jun ri xesan uloq ri patanib'al on nik'aj chi taq t'in k'ayij ri xk'am lal chupam ri Jak'ayb'al.
  • kijab'. Bixkil che Utzwachil. Che uq'atexik apan apachike sokonik, itzelal on k'ax che ub'aq'wachaj, rajawaxik tajin wi kutuxlan lal apanoq che ukojik taq we etz'anem on nik'aj chi taq patanib'al chik, nim na kakoj uq'ij we rumal ukojik kape uloq ri kosnem. We k'o itzelal kana' lal apanoq, xa' cha kuxlan na lal. Ri itzelal ri' wene' je kpe jastane' kuya' muluw k'u'x chech lal, sutin wachaj, sachan wachaj, q'oxow jolomaj, tuqa'rem, q'oxow ub'aqwachaj, on chaqijin ub'aq'wachaj. Ri ukojik taq we kojkemchak ri' wene' ksmoxinik on karesaj apan ukayeb'al jun che ri k'o apanoq. Uq'atik le q'atem b'inem, paqab'al, naqaj upam uwija, jastaq ri man ko ta uchapik on paqal rajil ri man k'ax ta ub'anik k'ax che. Jujun taq winaq wene' kkiriq tiltob'enik are chi' kkil apan juntaq wachib'al jas ta ne' chupil q'aq' on etalib'al ri wene' kuk'utula rib' chupam ri patanib'al. Xuquje winaq ri man kiriqom ta tiltob'enik wene' man q'alajinaq ta ri k'ex kiriqom. Ri k'utunyab'il wene' sutin wachaj, jech'lob'en wachaj, k'opinik, b'irb'item rech taq aqanaj q'ab'aj, sachanik, sachan ib', on tiltitem. Aninaq chatanab'a lal ukojik xuquje' che'ila lal jun ajkun we kna' lal apachike che taq we k'utunyab'il, on are ne nab'e ke'ila lal jun ajkun majo'q kkoj lal ri patanib'al we k'o jumul na'om lal k'utunyab'il jas ri tiltitem. Rajawxik ri nantat tajin wi kkilij kalk'wa'l arechi' kkikoj ri patanib'al che rilik we k'o apan k'utunyab'il chike.
Ronojel ri tz'ib'
Taq ub'antajik ajupaja rech MicrosoftTaq ub'antajik ajupaja rech Microsoft14c_MicrosoftFamily
Uch'utinal chak
 • c. Ub'anatajik rech le ajupaja rech Microsoft Ri tat nan xuquje' le ak'alab' utz kakikoj taq chakunem rech le ajupaja Microsoft chech uwokik le uq'alb'al k'u'x chi rij le ch'ob'onem xuquje' no'jinem, wokk'olib'al web', taq kojkemchak, taq etz'anem, taq k'olib'al, xuquje' le kachupur pa le ajupaja ech la. Le tat nan utz kakiwinaqirisaj jun ajupaja ruk' b'enam pa https://account.microsoft.com/family (on kakiterne'j taq we taqanem rech le wiqkemchakub'al lal rech Windows on etz'anb'a'l Xbox) xuquje' uq'atik ak'alab' on le nik'aj chi tat nan kakiyuj kib' chi upam. K'i taq ub'antajik k'olik chi kech taq uwinaqilal ajupaja, rumal la' nojimal chawila' le q'alajisanem le ya'om we kak'am uq'ab' uwinaqirisaxik on utiqik jun upaja xuquje' are taq kaloq' taq t'in k'ayij chech okem rech Upaja. Ruk' uwinaqirisaxik on utiqik ib' ruk' jun ajupaja, ri at kak'am uq'ab' chi kakoj le ajupaja are tzij le uchokonsab'exik, makoj chech ub'anik jun jastaq le man ya'tal taj chech okem pa le q'alajisanem rech jun chi winaq.
Ronojel ri tz'ib'
B'ixkil che JupuqB'ixkil che Jupuq14d_GroupMessaging
Uch'utinal chak
 • d. B'ixkil che Jupuq. Keb' oxib' che taq ri pataninik rech Microsoft kuya' chi awech kataq b'ik b'ixkil pa ch'ab'al on tz'ib'am, xuquje'/on kakiya' ub'e ri Microsoft xuquje' chi kech taq ri rachi'l ri Microsoft che utaqik b'ik ri juntaq b'ixkil ri' chech lal xuquje' che jun on juntaq kojolab' chik, qas pa ab'i'. ARECHI' KAYA' LAL UTAQKIL RI MICROSOFT ON RACHI'L TAQ RI MICROSOFT CHE UTAQIK B'IK WE B'IXKIL CHECH ON CHE JUB'AN CHIK, TZA KYA' TZIJ LAL CHE RI WINAQ RI' QAS KAKAJ KAKIK'AM RI B'IXKIL RI' JE JAS JUB'AN B'IXKIL CHIK UTAQOM RI MICROSOFT ON RACHIL TAQ RI MICROSOFT CHE UB'ANIK UCHAK. "Ri tz'ib'am b'ixkil rumal ub'anik ri chak" are taq ri b'ixkil ri junam ya'om uxo'l chi rij qas jun upataninik ri Microsoft, ruk'a'm man xa ta q'atem ta uwach che jun "utzpetem b'ixkil" on ucholajixik jas kab'an che utanb'axik uk'amik taq ri b'ixkil. Ri winaq ri man kakaj ta chik kakik'am apan taq ri b'ixkil kuya' kakesaj kib' che uk'amik taq b'ixkil chik pa uq'ab' ri Microsoft on rachil taq ri Microsoft, apachike q'ij, xew katerne'x taq ri ucholaj b'im apanoq. We man kaj ta chi lal kak'am ri b'ixkil ri' on kesaj ib' lal chi upam ri jupuq, ja'e chech lal are katerne'j lal ri cholajim che ri pataninik ya'om. We qas je chwach lal che k'o jachin che ri jupuq ri man karaj ta chik kuk'am apan b'ixkil on kak'uji' chi kixo'l ri jupuq, qas utz chiwach lal we ke'esaxik. Xuquje' ri lal kaya' tzij chi qech che konojel ri winaq ri ab'im kataq b'ixkil chi kech, saq cho uwach chi junal ri winaq che k'o rajil katoq'ix che taq ri b'ixkil ri kok apan chi upam ri eqab'al uch'aweb'al, ruk'a'am apachike tojonik che b'ixkil ri naj kape wi, ri wene' taqalik are chi' kataq jun b'ixkil chi upam jun ajalib'al ch'aweb'al ri k'o pa Estados Unidos.
=D43
Skype chi'l GroupMeSkype chi'l GroupMe14e_Skype
Uch'utinal chak
 • e. Skype chi'l GroupMe
  • jun. Man k'o ta Okem che Aninaqil Pataninik. Qas joljol wi ukojik taq ri ch'awab'al eta'mtal uwach cho ri Skype. Ri Skype man k'o toq'ital ta che kuya' b'e che taq ri Aninaqil Pataninik, chuxe' apachike uwach taqanik rech amaq' on jawje ka'el wi lal. Ri uchakub'al xuquje' ri uwach uchak ri Skype man are ta kraj kub'an apan aninaqil sik'inik che apachike jakunanik, chajinel re tinamit, chajinel rech utzwachil on apachike uwach pataninik chik ri kut'in rib' ruk' jun kojol che rajchakib' taq aninaqil pataninik on ri k'olib'a ri kya'y uloq tzalintzij che utzwachil chike ri winaq ("Aninaqil Pataninik"). Ri lal kak'am lal xuquje' kak'am lal (i) eqle'n lal uloq'ik apan jun uk'a'n ch'awab'al (b'inel) on ri pataninik che ch'awab'al ri xa jun k'o wi ri kkiyuk'uj ri okem che taq aninaqil pataninik, xuquej' (ii) ri Skype man are ta uk'exol ri nab'e ch'awab'al pataninik ech lal.
  • keb'. APIs on Jachantzij. We kaj lal kkoj lal ri Skype che apachike jachantzij, rajawxik knimaj lal ri "Jachantzij TOS" pa https://www.skype.com/go/legal.broadcast. We kaj lal kkoj lal apachike ucholaj nuk'ub'al che patanib'al ("API") ri k'o apanoq on ya'om apanoq chupam ri Skype rajawxik knimaj lal ri ucholajil ri wujil ri taqal che, ri k'o apan pa www.skype.com/go/legal.
  • oxib'. Chomab'al che Suk'um Ukojik. Wene' k'o apan Chomab'al che suk'um ukojik ri taqal che ri ukojik ri Skype ri kb'an lal. Chab'ana' lal jun toq'ob' knik'oj lal upam we chomab'al ri' ri b'anom che kolonem cho taq esan pwaq xuquje' jalom b'anowem, rumal ri' kkowin che uq'atexik uwach, jun raqan on unimal ri sik'inik on ri oqxa'n ri kkowin lal che ub'anik. We chomab'al tza ya'om ruk' we Ucholajil cha' keta'maxik. Kuya' kriq lal apan we chomab'al pa https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • kijab'. Uk'ulb'atixik ulew. Ri Skype ruk'a'm ub'antajik ri kuya' che lal ktaq lal b'ik b'ixkil pa, on cha' kk'ulb'a'tij ib' lal cho jun uwachib'al ulew, ruk' jun patninik rech wachib'al ulew. Are chi' kakoj ri ub'antajik ri',kaya' che taq we Uch'aqapil xuquje', we k'o apan ri Google Maps https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html. ri uch'aqapil ri Google Maps k'o apan pa le tinamit lal.
  • job'. Kojolab' Etaqanelab' We kaj lal kkoj lal jun k'olib'al che taq k'ayinik loq'omanik on Ilonel Skype pa ub'i ri Taqawoqoj rech Estados Unidos on jun uq'ab' ri Taqawoqoj ri Estados Unidos, we Ucholajil man taqal ta che ri ukojik ri'. Che ukojik ri taqal che xuquje q'alajisanem, chb'ana lal jun toq'ob' ch'ab'ej lal ri usgovusers@skype.net.
  • waqib'. Chi jujunal/Man che ta ch'akanem Ukojik. Ri Skype chi jujunal xuquje' man che ta ch'akanem ukojik rij. Ya'tal che lal kkoj lal ri k'olib'al lal pa Skype che taq ch'awinem pwi taq ch'akanem.
  • uqub'. Rajalb'al Skype/Skype che Uk'amik B'ik. We ri Skype kuya' apan jun Ajalb'al rech Skype on jun ajalb'al rech Skype che Uk'amik B'ik, kk'amwaj lal che man ech ta lal ri ajalb'al on che man k'o ta eche lal che uchapik kan ri jun ajalb'al tajin wi. Pa juntaq amaq', wene' k'o apan jun ajalb'al che lal pa uq'ab' jun rachi'l ri Skype cho uwach ri Skype, xuquje' wene' rajawxik kb'an na tzij alaq che ruk' ri jun achi'l ri'.
  • wajxaqib'. Ilonel Skype. Jun "Chakum Kolib'al" are jun k'olib'al rech Skype" ri ktikar umal lal xuquje' ka'ilix uwumal, jas jun ujunal ilonel che ri Ilonel wokaj rech Skype ech lal necher man je ta jas jun chakmoloj che taq ch'akanem. Ri at wene katiq le winaqilal kemb'i'aj rech Microsoft chech Wokaj rech Skype ("Linked Account"). Kuya' kak'ut apan lal le jub'an ilol chik che ri wokaj rech Skype Manager we kakik'am taq we Taqanem. We kak'ol apan Taq Rajilab'al Skype che jun Kemb'i'aj T'iqitalik, lal kilow unimaxik apachike toq'inik uchapom rib' ruk' retal achoch on retal ja kech taq ri kojolab' rech ri Kemb'i'aj T'iqitalik. We kacha relesaxik jun tiqital kemb'i'aj pa jun Ilonel rech Wokaj rech Skype, Skype ri man ch'a'om taj on ri Ajalb'al rech Skype wene' ktzaq lal apanoq xuquje' ri Upam on ri b'ixkil Ech lal ri uchapom rib' ruk' ri elesam t'iqb'al rech kemb'i'aj K'olib'al ri esam apanoq tza man kuya' ta chik ka'ok lal chupam jumul chik. Kaya' tzij lal che uchakuxik apachike b'ixkil rech jun winaq ri k'o chi upam ri Kemb'i'aj T'iqitalik ri kojol rech jas ri taqom rumal ri taqanik che ukolik rij ri b'ixkil.
  • b'elejeb'. Utoq'inik ri Skype. Ronojel taq rajil ri tojom taq uwach uchak ri Skype tza ruk'a'm chik ri q'atom tojonik che ri taqal che, xaqxu wi we b'im apan jun tzij chik che. Ri rajil ri tojb'al rij che taq sik'inik pa ch'awab'al ri man k'o ta chupam ri tz'ib'an ib' tza ktoq'ix apan rajil (jumul ktoq'ix che jun sik'inik) xuquje' jun toq'inik che minut upajik jas ri taqom pa www.skype.com/go/allrates. Ri toq'inik che taq sik'inik are kesax apan che ri upajik ri Kojob'al rech Skype ech lal. Ri Skype wene kuk'ex taq rajilal sik'inem pa apachike uq'ijol kukemtzijob'ej we taq k'exonem pa www.skype.com/go/allrates. Are chik ri k'ak' pajanik ka'ok che ri jun sik'inik chik uterem ri uya'yik ub'ixkil ri k'ak' pajanik. Chab'ana' lal jun toq'ob' chanik'oj na lal ri k'isb'al pajanik majo'q kb'an lal ri sik'inik. Ri uch'aqapil jun minut re sik'inik xuquje' toq'inik che taq ch'aqap kpaqab'ax aq'an che ri jun ujunal chik. Pa juntaq amaq', ri tojom uwach uchak ri Skype ya'om apan rumal jun achi'l ajchila' xuquje' are le ucholajil ri achi'l ri' taqal che taq ri loq'omanik ri'.
  • lajuj. Kojob'al rech Skype. Ri Skype man kuya' ta apan utzij che tza kkowin apan lal che ukojik ri k'o na kanoq che ri Kojob'al lal che Skype che uloq'ik ronojel taq ri tojom uwach uchak ri Skype. We man kkoj ta lal ri Kojob'al ech lal che Skype ok'owinaq 180 q'ij, Ri Skype kutak'ab'a apan ri Kojob'al lal che Skype. Kuya' ksalob'saj lal jumul chik ri Kojob'al lal che Skype we kterne'j lal ri nuk'ub'al che uk'astajik jumul chik pa https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. We pa Japón at k'o wi chi'l we kakoq' uwujil qajanik rech Skype, le k'eb' taq jucholaj tzij nab'e kanoq man kkoj ta chi awech xuquje' le aqajanik rech Skype kqax uq'ijol 180 q'ij chi rij le uq'ijol rech uloq'ik. We kqax uq'ijol le aqajanik, wene man utz ta chik katzij chi jumul on kakoj chi jumul. Kuya' ktzij lal ri uchak ri Skype ri Utukel Kunojsaj rib' arechi' kloq' lal Kojob'al che Skype we kjuch' lal ri jun alaj kijab'uxkut ri taqal che. We tzijom apanoq, ri Kojob'al che Skype utukel kunojsaj rib' ruk' jun junam unimal xuquje' ruk' ri ub'eya'l utojik ri cha'om lal nojel mul are chi' ri k'o na che ri k'olib'al lal rech Skype kqaj uloq chuxe' jun retal ya'om rumal ri Skype juntaq pa'. We loq'om lal jun tz'ib'an ib' ruk' jun ub'eya'l utojik ri man are ta ri k'exwach k'asaj, ri PayPal on ri Moneybookers (Skrill), tek'uri' tzijom lal ri Utukel Nojsan ib', ri k'o na che ri Kojob'al lal che Skype ktoq'ix apan ruk' ri unimal ri rajawxik che uloq'ik apan ri tz'ib'an ib' lal rech amaq'el. Apachike q'ij kuya' kchup lal ri Utukel Unojsaxik we ka'ok lal che uk'exik taq awiqitajem pa le akemb'i'aj rech okob'al rech Skype.
  • ulajuj. Rajil Q'axelamaq' B'ixkil. Chb'ana' lal jun toq'ob' chila' lal apanoq che ri GroupMe katajin kukoj taq ajilab'al rech Estados Unidos che apachike woqaj katikarik. Ronojel tz'ib'am b'ixkil taqom che on k'amom pa uq'ab' GroupMe je kelik xa jun q'axelamaq' b'ixkil ri taqom b'ik pa on k'amom che Estados Unidos. Chb'ana' lal jun toq'ob' chnik'oj lal upam ruk' ri ajk'ay che rilik janipa' rajil ri q'axelamaq' b'ixkil.
  • kablajuj. Chataqa' chi'l chak'ulaj pwaq. Are taq kakoj le kemchakunem rech utaqik pwaq (we k'olik), kach'ob'o chi le Skype kukoj ta urox winaqil chech taq uyaik taq patanib'al rech tojb'al chi'l ub'anik taq uq'axexik pwaq. Le skype man kuya' taq patanib'al rech tojonik on uq'axexik pwaq xuquje' man jun patanib'al taj rech pwaq. Le utaqik xuquje' le uk'ulaxik pwaq pa skype xew utz kkikoj taq kojonelab' le 18 chi kijunab' on qas e nim (on are tzij taq taqanem kech taq urox winaqil) xuquje' kkicholajij kib' chi'l kya' b'e chi kech chech jun kikemb'iaj ruk' le urox winaqilal. Chech ukojik le kemchakunem chech utaqik pwaq, wene kajawatajik kacholajij awib' pa taq taqanem chi'l ta ajawatajem kech taq urox winaqil chi'l uya'ik taq ya'b'al b'e chech ukomonexik taq juq'attzij kuk we taq urox winaqil chech uya'ik le patanib'al. We kopan ub'ixikil ruk' Skype jawi kub'ij wi chi le ukojik le uchakunem le utaqik pwaq kub'an k'ax chech taq Taqanem chi'l taq ajawatajem rech jun urox uwinaqil, wene kub'an taq jastaq le Skype chech le akembi'aj, pacha' uchupik on uq'atexik le akemb'i'aj. Le Skype on Microsoft, man k'o ta kril ruk' taq patanib'al rech tojonem le ya'om kumal taq uxox winaqil on apachike taq kemb'anowem le k'o chi uxe' Taq taqanem chi'l ajawatajem kech taq uxox winaqilal. Le skype man kuya' ta q'alb'al k'u'x, taq q'alajisanem on q'alb'al k'u'x chi rij euchakunem rech utaqik chi'l uk'ulaxik pwaq we kya na on k'oji' na.
Ronojel ri tz'ib'
Bing xuquje' MSNBing xuquje' MSN14f_BingandMSN
Uch'utinal chak
 • f. Bing xuquje' MSN.
  • jun. Tz'ib'wuj che Bing xuquje' MSN. Ri q'atoj, tz'ib', wachib'al, wachib'al ulew, salob'en wachib'al, k'utub'al salob'en wachib'al xuquje' tz'ib'wuj kech taq urox ri k'o apan pa Bing xuquje' pa MSN, rachi'l taq bots, taq kojkemchak chi'l taq kemwach rech Microsoft, k'o chila' cha' xaq che lal kakoj wi, man che ta taq ch'akanem. Jub'an chik ukojik, uchapom rib' ruk' ri qasanik, esan ukab' uwach xuquje' ujachik we tz'ib'wuj ri', on ukojik we taq chakub'al on taq k'ayij chech uwinqirisaxik le ak'ay, e ya'tal rumal ri Microsoft on ri nab'e taq ajchaq'elab', on ri ya'tal rumal ri taqanik che eche rech uwach chak. Ri Microsoft on jub'an nab'e ajchaq'elab' chik tza xaqxu yare' k'o keche che ri tz'ib'wuj ri man qas ya'tal ta rumal ri Microsoft chuxe' ri Ucholajil ri wujil, je we kel pa chomanik, q'atenik, on jun ub'eya'l chik.
  • keb'. Uwachib'al ulew ri Bing. Man kuya' taj kkoj lal ri wachib'al ri Ajsik aq'anoq esam wi rech ri Estados Unidos, Canadá, México, Nueva Zelandia, Australia on Japón che ri kajutaj chike taq taqanelab' we man qas ya'tal ta qumal cho wuj utukel.
  • oxib'. Bing Places xuquje' Bing Manufacturer Center. Are taq kaya' lal ri juq'attzij lal on le upam chak lal pa Bing Places on Bing Manufacturer Center, kaya' lal chech Microsoft jun uwujil rech jastaq ech lal chech uk'ayixik on usipaxik, ujab'uxik, uk'olik, uk'exik, uya'ik, utzujuxik, uq'axexik, uk'utik on ujab'uxik pacha' jun patanib'al, xuquje' kaya' wa' we wujil chi kech urox.
Ronojel ri tz'ib'
CortanaCortana14g_Cortana
Uch'utinal chak
 • g. Cortana.
  • jun. Ujunal Ukojik Man che ta Ch'akanem. Ri Cortana are jun tob'anel Pataninik che jun rech Microsoft. Le taq ub'antajik, taq patanib'al, upam chak chi'l nik'aj chi taq kojkemchakchi'l taq Patanib'al ya'om rumal Cortana (rech komon "Taq patanib'al rech Cortana ") xew chech le winaqilal ukojik, man rech ta k'ayinem.
  • keb'. Chakunem xuquje' Upam chak. Le Cortna kuya' k'i taq ub'antajik, jujun e rech winaqilal. Le Patanib'al Cortana wene kuya' b'e chi awech chech okem pa taq patanib'al, q'alajisanem on chak ya'om rumal jun chi Patanib'al rech Microsoft on Taq kojkemchak chi'l taq patanib'al kech Urox. Le taqanem ya'om rech le patanib'al rech le wokq'atchak 13 xuquje' kakoj chech ukojik taq le patanib'al rech Microsoft jawije' le kab'an wi okem pa Taq patanib'al rech Cortana. Ri Cortana kuya' apan b'ixkil cha' kb'an lal apan uchomaxik ri kb'an na lal necher rajawxik tza kchomaj na lal arechi' kkub'saj k'u'x lal chirij we b'ixkil. Microsoft man kuya' ta apan utzij che ri chomanik ujamalil uwach on aninaqil rech taq uchak winaqirisam ya'om rumal Cortana. Microsoft man keqale'n taj we ri uchak ri Cortana kb'eytajik on man kuya' ta b'e chi awech che uk'amik, uq'atuxik on utaqik b'ik jun ch'awem on ub'ixikil.
  • oxib'. Taq Kojkemchak chi'l taq Patanib'al rech urox uwinaqil. Pacha' utz'aqatil uya'ik Patanib'al rech Cortana, Le Cortana wene kuk'ex q'alajisanem ruk' taq kojkemchak chi'l taq patanib'al kech taq urox winaqilal pacha' le retal k'olib'al chi'l taq usolik uxe' chi'l taq tzalijisab'al wachaj tzalijisam rumal le taq kojkemchak chi'l taq Patanib'al rech urox winaqilal, chech ub'anik rutzilal le utz'onoj. Ruk' le utiqik taq kemb'i'aj, Le Cortana utz kuya' b'e chi kech taq kojonelab' kkib'an taq loq'oj pa taq kojkemchak chi'l taq patanib'al rech taq urox winaqilal ruk' ukojik taq ajawatalik xuquje' taq uwiqitajem kemb'i'aj le ukojom le kojonel ruk' le taq Kojkemchak rachi'l taq Patanib'al rech urox winaqilal. Le kojonelab' kekowinik kkitoq'ij taq kemwiqb'al rech kemb'i'aj pa apachike ramaj. Le ukojik taq kojkemchak chi'l taq patanib'al kech taq urox winaqilal k'o pa le k'olib'al 5 rech we taq taqanem. Le k'exsuk'umanelab' rech taq kojkemchak chi'l taq Patanib'al kech taq urox winaqil xuquje' kekowinik kakik'ex uchak on taq ub'antajik le kojkemchak kech taq urox on le ub'anajik ruk' taq le patanib'al rech Cortana. Microsoft man are ta ka'ilow we taq software on firmware e ya'om rumal le wokonel.
  • kijab'. Tzijom wiqkemchakub'al rumal Cortana. Le taq wiqkemchakub'al ya'om b'e chi kech pa Cortana are' taq k'ayij on wiqkemchakub'al ya'om b'e chi kech ke'ok pa Taq patanib'al rech Cortana, on taq k'ayij on wiqkemchakub'al chi kuk'ulaj Taq patanib'al rech Cortana. Le Corana utzijom taq wiqkemchakub'al rachi'l taq urox winaqilal on taq k'ayij rech taq urox winaqilal le man rech ta Microsoft, man kuwinaqirisaj taj xuquje' man kuyak ta uwach. Le Microsoft man are ta ka'ilow we taq wiqkemchakub'al on taq k'ayij rech urox winaqilal.
  • v. Taq k'ak'arisanem rech cholwach. Chech apachike wiqkemchakub'al le kkowinb'ex ut'iqik chech Taq patanib'al rech Cortana, kojkowinik kqak'amb'ejaj pa utukelam le okem rech Cholwach rech patanib'al Cortana xtuje' uqasaxik taq k'ak'arisanem rech cholwach on taq k'exonem rech ujeqeb'axik on kajawataj apachin winaqirisanel rech taq tzijom taq wiqkemchakub'al are chi le Cortana amaq'ej kuk'ak'arisaj le cholwah rech taq patanib'al rech Cortana.
Ronojel ri tz'ib'
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Uch'utinal chak
 • h. Outlook.com. Ri retal taqoqxa'n rech Outlook.com (on @msn, @hotmail, on @live) ri kkoj lal che utikarik k'olib'al pa Microsoft xaqxu wi ech lal arechi' tajin uchak ri k'olib'al lal che rokib'al ri Outlook.com on k'olib'al pa Microsoft. We ri okib'al lal pa Outlook.com on ri k'olib'al lal pa Microsoft tz'aptalik umal lal on rumal Microsoft rumal we Ucholajil, ri retal ri taqoqxa'n on ri ub'i'aj ri kojol kuya' kkoj jumul chik chupam ri qa kemch'ich' xuquje' kuya' kya'y apan che jun kojol chik.
Ronojel ri tz'ib'
Taq patanib'al rech OfficeTaq patanib'al rech Office14i_officeBasedServices
Uch'utinal chak
 • i. Taq patanib'al rech Office. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com chi'l nik'aj chi utz'ib'axik ib' pa Office 365 on le Retal k'ayij-Microsoft rech winaqilal ukojik man rech ta k'ayinem xa k'ut we k'o uya'talil rech ukojik pa k'ayinem pa jun tasal uk'amik chak ruk' Microsoft.
Ronojel ri tz'ib'
Patanib'al rech Microsoft HealthPatanib'al rech Microsoft Health14j_MicrosoftHealthServices
Uch'utinal chak
 • j. Patanib'al rech Microsoft Health.
  • jun. HealthVault. Ri HealthVault are uchak cha' kk'ol lal ri b'ixkil lal che utzwachil xuquje' che b'ixkil kech jub'an winaq chik (jas ta ne' ri alaxik lal) ri kiya'om kitzij che. Ri HealthVault man kojik ta rij kumal taq k'ayinel che taq utzwachil on che apachike ukojik chik che ch'akanem on man che ta ch'akanem. Ri b'ixkil ri k'o pa ri k'olib'al lal man tajin ta wi qas suk' on k'ak'arisam xuquje' rajawxik ka'il rumal apachike k'ayinel rech pataninik che utzwachil xaqxu wi jas b'ixkil. Ri Pataninik rech ri HealthVault man kuk'ol ta apan k'olwuj chike taq ri k'aynelab' on apachike taq uchakuxik utzwachil. Jas ta ne', ri uk'olwuj ri HealthVault man cholb'em ta k'olwuj jas ri b'im rumal ri taqanik pa Estados Unidos. We jun k'ayinel rech utzwachil kuchomaj kroksaj apan apachike b'ixkil ri k'o apan rumal ri HealthVault chupam ri uk'olwuj, rajawxik kuk'ol apan jun ukab' uwach chupam ri ukemch'ich'. We k'o jun ri keb' ke'ilonik che jun k'olwuj pa ri k'olib'al lal (rumal che jun che alaq xusik'ij apan ri jun chik), tza saq cho wach lal chi ri jun ilonel chik tza pa uq'ab' k'o wi ronojel upam ri k'olwuj xuquje' pa uq'ab' k'o wi we ku q'atej b'e lal che ri k'olwuj, che uchapik kokem jub'an winaq chik pa ri k'olwuj, xuquje' che rilik taq ri upam jas ri ukojik on jumpa' kkoj ri k'olwuj. Ri Microsoft man kuk'am ta wujil ri man rech ta Microsoft (jas ta ne' ri Facebook xuquje' ri OpenID), rumal ri' ri tob'anel che ri loq'omanel man kkowin taj ktob'anik. We ktzaq apan lal ri wujil che okem, on we ri k'olib'al ri xesaj wi lal ri wujil ktz'apixik, man kkowin ta chi lal che uriqik jumul chik ri b'ixkil ri k'olom kan lal. Cha' tajin wi kuya' ka'ok lal, kqaya' no'j lal cha' k'o apan jun chik ri wujil lal che okem ruk' jun k'olib'al rech ri HealthVault. Ri Microsoft man kuya' ta utzij che xuquje' man krilij taj, xuquje' man reqle'n ta che, ri kb'anik, utob'ik, on uchajixik taq ri wujil ri man rech ta ri Microsoft ri kkoj lal apanoq.
  • keb'. Kemutasil rech Microsoft Le wiqkemchakub'al chi'l le kojkemchaak rech Kemutasil rech Microsoft man wiqkemchakub'al taj rech kunanem, xew rech taq utzwachil. Man e wokotal taj xuquje' man e re ta ukojik chech taq yab'il, chi'l nik'aj chi taq ajawatajem, xuquje' man re ta kunanem, kunab'al, on uq'atexik taq yab'il chi'l nik'aj chi taq ajawatajem. Microsoft man k'o ta karil chech apachike chomanem chi rij le q'alajisanem ka'il lal pa Microsoft Band.
=D43
T'in taq K'ayijT'in taq K'ayij14k_DigitalGoods
Uch'utinal chak
 • k. T'in taq K'ayij Ruk' Microsoft Groove, Taq silob'k'utwachinem chi'l q'axwachib'al Microsoft, K'ayib'al xuquje' nik'aj chi patanib'al chi uk'usib'al aq'anoq, Microsoft kuya' b'e kariq lal, ktamlal, ka'il lal, ka'etz'ab'ej lal on kasik'ij lal uwach (pacha' le kajawatajik) q'ojom, taq wachib'al, silob'wachib'al, woktz'ib', wuj on jun chi chakub'al ("T'in taq K'ayij") chi utz kariq pa kematz'ib'. Le T'in taq K'ayij xew chech ukojik rech jun winaq xuquje' man rech taq ukojik chech k'ayinem. Le rajaw kuk'am le ukomonexik taj, ujab'uxik, ukemchakuxik on uk'utikchi kiwach k'i winaq on uq'axexik ronojel taq le kawach rech T'in taq K'ayij. T'in taq K'ayij wene rech Microsoft on kech nik'aj chi winaq. Pa ronojel jastaq, kch'ob' lal xuquje' ka'il lal taq le ya'talil ruk' taq le T'in taq K'ayij kojom retb'alil taq we taqanem, le taqanem rech le uya'talil le no'jinel, xuquje' taq le taqanem rech ukojik e k'o pa https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Le rajaw man kub'an ta k'exonem pa apachikeT'in taq K'ayij jastaq riqom pa apachike Patanib'al, xuquje' chech uk'exwachixik on le k'exonem rech le ajchoq'e on taq le uxe'al T'in taq K'ayij. Microsoft chi'l taq le ajchoq'e rech taq le T'in taq K'ayij kekowinik, chi jantaq, relesaxik T'in taq K'ayij man ruk' ta ub'ixik.
=D43
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Uch'utinal chak
 • l. OneDrive.
  • jun. Uk'olib'al Ya'om. We k'o apan k'yataq chik upam k'olom lal chi upam le k'olib'al pa OneDrive ri ya'om chechlal chi uxe' ri uch'aqapil ri pataninik ech lal we tojom on we sipam che ri OneDrive, k'ate k'uri' man ktzalij ta le tzij lal che ri ub'ixkil ri Microsoft che ujunamaxik ri ak'olib'al che resaxik uxi' ri upam ech lal cha' kaqaq'axej pa jun k'olib'al chik ri nim na upam, qas pa qaq'ab' k'o wi we kaqatz'apij ri ak'olib'al, xuquje' kuya' kqachup uwach on kqaq'atej okem chi upam ri K'olib'al la pa ri OneDrive.
  • keb'. Uje'lal ri Pataninik. Unimam jas uwach ri ch'ich', ri unuk'ik ri nimk'atz xuquje' uchuq'ab' kukoj ri Microsoft che ujeqb'axik uje'lal xuquje' utz'aqatil upataninik, wene' kariq apan b'eyetajem che upaqb'axik on ujunamaxik pa OneDrive.
=D43
Utojb'alil MicrosoftUtojb'alil Microsoft14m_MicrosoftRewards
Uch'utinal chak
 • m. Microsoft Rewards.
  • jun. Kemwach. Utojb'alil Microsoft (le"Kemwach") kuya' b'e chech ch'akanem chech uk'exik rumal taq kemb'anowem, pacha' taq tzukunem ilom, uriqik, janipa' ramaj b'anom chech le tzukunem ruk' Microsoft Edge chi'l nik'aj chi utzujuxik k'ayij rech Microsoft. Le utzujixik taq k'ayij wene' man junam ta pa taq le k'ayib'al. Jun tzukunem are' jun b'anoj chi junalil rech jun rajaw chi kutz'ib'aj woktz'ib' rech tzukunem chech uriqik pa Bing xuquje' man ruk'a'am ta loq jun tzukunem b'anom rumal jun bot, macro on jun chi ub'antajik tzukunem kab'anik man rumal ta le rajaw ("Tzukunem"). Jun Riqoj are' jun ub'antajik loq'oj rech taq k'ayij on uqasaxik jun upatanib'al chak chech Microsoft, wene' xa sipatalik on tojom ("Riqoj"). Le taq chak'anem rech Tojb'alil man keya' ta amaq'el pa taq le loq'oj rech Microsoft. Le tzukunem katajin kab'anik ruk' Microsoft Edge are kub'ij chi k'o le nik'onel chi uwach le wiqkemchakub'al (pacha', ujaqik xuquje' ukojik pacha' le retno'jib'al rech Microsoft Edge kojom retal pa le uq'e'tb'al chak, xa k'u are kub'ij chi katajin kakoj we kojkemchak), xuquje' kut'iq rib' ruk' le nik'onel chech rilik taq wokk'olib'al web', rilik taq wokk'olib'al web', rilik taq silob'wachib'al pa le nik'onel, rilik taq taqoqxa'nib'al, on nik'aj chi ukojik kub'an le nik'onel. Chech uch'ak taq tojb'alil rumal ukojik Microsoft Edge, Bing rajawaxik kasuk'maxik pacha' qas are' nik'onel xuquje' rajawaxik katzij le ub'antajik najtarisam pa le suk'manem rechh Windows. Microsoft kakowinik kuya' nik'aj chi ub'antajik uch'akik tojb'alil chi jantaq, xuquje' le tzujub'al k'ayij rech taq ch'akanem man junelik taj jamal kiwach. Le ach'akanem utz kak'ex chi uwach taq jastaq ("Tojb'alil") pa le uxaq rech uk'exik. Chech nik'aj chi q'alajisanem chawila' le wokq'atchak Tojb'alil pa support.microsoft.com ("Amaq'el k'otowchi'aj").
   • 1. Ajawatajem rech kemwach. Rajawaxik jun utz kemb'i'aj rech Microsoft xuquje' le awiqkemchakub'al rajawaxik kuk'ulaj ajawatajem rech wokchakub'al. Le kemwach jaqom chi kech rajaw e k'o pa taq le k'ayib'al e cholajim pa le Amaq'el k'otowchi'aj. Le winaq man ya'tal taj kak'oji' k'i kikemb'i'aj pa jun Kemwach, xuquje' we k'o jun winaq k'i ukemriqonib'al rech taqoqxa'nib'al, xuquje' le ochochib'al e q'atom pa waqib' kemb'i'aj. Le Kemawch xew rech chi jujunal xuquje' man che ta ch'akanem ukojik rij.
   • 2. Taq ch'akanem. Man chi'l ta le sipanem rech taq ch'akanem pa jun wokaj man k'o ta kuch'ako k'o pa le uk'exik, man utz taj kaq'axex taq ch'akanem. Le ch'akanem man xew ta awech, xuquje' man utz taj kak'am pwaq chi uwach wa' we are'. Le ch'akanem kaya' chi awech pa utzujuxik taq k'ayij. Man katkowin taj kaloq' taq ch'akanem. Microsoft kakowinik kuq'at taq le ch'akanem on Utojb'alil chech jun winaq, chi ochoch on ruk' jun uq'ijol ya'talik (pacha', jun q'ij). Utz kak'ex man kq'ax ta pa uwi' 550,000 taq ch'akanem chi junab' chi cholq'ij rech le Kemwach. Le ch'akanem ch'akom pa le Kemwach man utz taj xuquje' man kakoj ruk' jun chi kemwach ya'om rumal Microsoft on kech urox. Le ch'akanem man e k'exom taj kak'is kiq'ijol we man kariq taj on kak'ex pa 18 ik'.
   • 3. Utojb'alil. Utz kak'ex taq le k'exonem ruk' rilik le uk'olib'al tzoqopinem on utz kaya' taq le ch'akanem pa jun wokaj man tojom taj. Wene' k'o jun retb'alil taq le Tojb'alil pa tukelam, xuquje' taq we Tojb'alil kaya'ik are tzij ri uq'ijol rech ropanib'al. Wene' kata' chi awech chi kaya' nik'aj chi q'alajisanem, pacha' le awochochib'al xuquje' jun rajilab'alil ach'aweb'al (chi man are ta VOIP on jun ajilab'al sipatalik), xuquje' wene kata' chi awech chi katz'ib'aj jun retal rech uq'atexik taq elaq' on kajuch' taq wokwujchak chech uk'exik taq le Utojb'alil. Are taq katz'on jun Utojb'alil, man kakowinb'ex ta chi uq'atexik on utzalijisaxik are chi katzalijisax taq le pwaq, are tzij we are' taq k'ayij uriqom k'ax on le kuta' le taqanik. We katz'on jun Utojb'alil k'isnaq on man jamal ta uwach rumal k'i taq jastaq chi Microsoft ka'ilow le ub'antajik, kojkowinik kaqak'ex jun Utojb'alil on kaqatzalijisaj le pwaq rech we ch'akanem. Microsoft kakowinik kuk'ak'arisaj le Utojb'alil ya'om pa le k'olib'al rech k'exonem on uya'ik kan utzujuxik taq Utojb'alil. Jujun taq Utojb'alil wene' kuta' taq taqanem rumal le junab'il. Ronojel taq le kajawatajik keya' pa le nim ucholajil utzujuxik k'ayij. At katilow ronojel taq le q'atoj tojonik, rech ajwaral xuquje' rech nik'aj chik xuquje' apachike tojonik chik xuquje' ukojik le Utojb'alil. Le Utojb'alil ketaq pa taqoqxa'nib'al pa kematz'ib' kaya' are taq katz'on le Utojb'alil, xa k'u cha' amaq'el chak'ak'arisaj le ataqoqxa'nib'al pa kematz'ib'. Le taq Utojb'alil man kekowinb'ex ta uya'ik man keya' ta chi jumul, xa k'u ketzaqik. Le Utojb'alil man rech ta ukamulixik uk'ayixik.
   • 4. Katajin Uq'atexik le k'olem lal pa le Kemwach. Le akemb'i'aj pa le Kemwach kaq'atexik we man kamajij ta kemchak chi upam ruk' jumul pa 18 ik'. Xuquje', Microsoft man kuq'atej ta le kemb'i'aj rech le Kewach xa rumal kub'an k'ax on kelaq'ax le Kemawach on rumal chi kab'an uq'ajik taq we Taqanem. Are taq q'atem chi le Kemwach (awumal on qumal) on le Kemwach kamayi' na, k'o na 90 q'ij chi awach chech uk'exik le ach'akanem, we ja'i', le ch'akanem ri' ketzaqik. Are taq kab'an uq'atexik, le aya'talil chech ukojik le Kemwach xuquje' umulixik taq ch'akanem kak'isik.
   • 5. Nik'aj chi Ajawatajem. Microsoft man kub'an ta jun k'ax; kuq'atej awokib'al pa le Kemwach on le akemb'i'aj rech Utojb'alil; chi'l/on man kuya' ta chi le ch'akanem, Utojb'alil, we Microsoft kuchomaj chi katajin kab'an utz ta ukojik on sib'alaj man utz ta katajin kab'an chech le Kemwach on k'o pa taq kemb'anowem chi man k'o ta pa taq we Taqanem.
Ronojel ri tz'ib'
K'yataqwachK'yataqwach16_17_18_miscellaneous
Uch'utinal chak

14. K'yataqwach. We wokq'atchak, xuquje' taq wokq'atchak 1,9 (chech taq rajilal ya'om mojo'qa chi uk'isb'al taq we Taqanem), 10, 11, 12, 15, 17 chi'l taq le nik'aj chi kakoj chech taqanem kekoj chi uk'isb'al taq we Taqanem kekoj na we b'anom chi uk'isik on uq'atexik taq we Taqanem. Pa le retb'alil ya'om b'e chech rumal le taqanem kakojik, kojkowinik kaqaya' taq we taqanem, ujek'ik apan taq le rajawaxik kab'anik k'o chi uxe' taq le taqanem, on umuyub'axik le qaya'talil chi uxe' taq le taqanem, chi ronojel on xa jutz'it, pa apachike q'ij man ruk' ta ub'ixikil. Wene' man kuya' taj kya' lal apan we Ucholajil on kq'axej lal apachike eche che ukojik ri Pataninik. Are wa' ronojel ri tzij qab'anom cho qaxo'l lal ruk' Microsoft cha' kkoj lal ri Pataninik. Tza kuq'axej apan uwi' apachike tzij b'anom kanoq nab'e cho xo'l lal ruk' Microsoft che ri ukojik ri Pataninik umal lal. Are chi' kb'an okem chupam we Ucholajil, man kub'sam ta k'u'x lal chirij apachike tzij chik, k'exwach, kolonik, chomab'al, tikonik, tzij ya'om on jikomtzij ri man qas chi saq ta k'o chupam we Ucholajil. Ronojel uperaj we Ucholajil taqalik k'a jawje kopan wi ronojel uchuq'ab' rumal ri taqanik ri taqal che. We jun q'atb'altzij on q'ataltzij kub'ij ruk' chuq'ab' che man kujkowin ta che ukojik ju tzij che we ucholajil jas ri tz'ib'am, pa qaq'ab' k'o wi we kqak'ex ri tzij ri' ruk' jub'an chik ri taqal na chuxe' ti taqanik ri taqal che, necher ri unimal we ucholajil man kk'ex taj. We Ucholajil ri' xaqxu wi che qach'akoj je ri lal je ri uj. We ucholajil man are ta uchak che uch'akoj apachike winaq chik, xaqxu wi chike ri eteren uloq chirij ri Microsoft on ri ya'om apan chike rumal Microsoft. Ri ch'aqap k'o aq'an pwi' xaqaxu wi che b'ixkil rumal ri' man kuya' taj ka'ok che taq ch'o'j.

15. Ri Ch'o'jinik Rajawxik Kb'an Apanoq Majo'q Ka'ok'ow Jun Junab'. Apachike ch'o'jinik uchapom rib' ruk' we Ucholajil ri Pataninik rajawxik kya'y cho uwach q'atb'altzij on q'ataltzij we ri 10 uperaj(d) taqalik) chupam jun junab' rok'ob'em ri q'ij arechi' man xkowin ta lal che ub'anik ri ch'o'jinik, xaqxu wi we ri taqanik pa ri k'olib'al lal naj na kuta' che ub'anik ch'o'jinik. We man kb'an ta chupam ri uq'ijol ri', tek'uri' tza xa jun man kuya' ta chik.

16. Taqanik che Elk'ay. Rajawxik knimaj lal ronojel taqanik che taq elk'ay chupam on naj che ri amaq' lal ri taqal che ri chakub'al xuquje'/on Pataninik, ri ruk'a'm rib' ruk' q'atenik che taq ub'e, kojolab', xuquje' k'isb'al ukojik. Che uk'otixik upam taq ri q'atenik che k'olib'al on elk'ay, chsolij lal ri https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 and https://www.microsoft.com/exporting.

17. Echeb'alil rech taq ya'talik chi'l taq utzijoxik. Man rachi'l taj pacha' le ya'om chi uxe' we taq taqanem, le Microsoft man kuya' ta jun upatan chak, on pachike nik'aj chi ya'talil apchike uwach rech apachike wujilal, ajsaqwachom eta'mab'al, recheb'alil no'jinel, echeb'alil rech taq k'ayinem, taq cholajim retal, on jun chi chomab'al echeb'alil le rech on ilawachital rumal Microsoft, on apachike cholwokaj le kejunamatajik, rachi'l xa k'ut man q'atetal ta chech apachike b'i'aj, atz'i'aq rech k'ayij, retal on nik'aj chik We kaya' jun chomanik chech Microsoft, b'anowem, no'jib'al, on taq utzijoxik, rachi'l man k'o ta q'ateb'al, taq chomanik rech k'ak' taq k'ayij, k'ak' eta'mab'al, taq ukemtzijob'exik, ub'i' taq k'ayij, taq tzijonem rech taq k'ayij chi'l taq uk'exsuk'manem taq k'ayij (""Utzijoxik""), Kaya' chech Microsoft, man ruk' ta tojb'al, man k'o ta utojb'al oj jun chi ub'antajik awuk', le ya'talil rech ub'anik, b'anom, uwinaqirisaxik taq chak, ukojik, ukomonexik chi'l uk'ayixik taq utzijob'exik pa apachike ub'e'al on b'anowem. Maya' taq utzijoxik le e k'o chi uxe' jun upatanib'al chak le kuta chech Microsoft uya'ik upatanib'al chak rech cholwach, k'ak' taq eta'mab'al on taq wokwujchak chi kech taq urox winaq, rumal chi le Microsoft uya'om taq utzijoxik kuk'.

Ronojel ri tz'ib'
B'IXKILB'IXKILNOTICES
Uch'utinal chak

B'ixkil xuquje' ucholaj uch'a'ik taq q'echonik che ri eche pwi' taq uwach chak. Ri Microsoft nim kril apan ri eche che taq uwach chak kech taq urox. We kaj lal ktaq lal b'ik jun b'ixkil che q'echonik che taq uwach chak, rachi'l ch'a'nik che q'echonik che keche taq ajchaq'el uwach chak, chab'ana lal jun toq'ob' chataqej lal ri ucholaj qaya'om che utaqik uloq B'ixkil che Q'echonik. XEW TAQ NIM UCHOLAJIL USOLIK UXE' RECH WE CHAKUNEM KKIK'ULAJ JUN TZALIJISAB'AL WACH.

Ri Microsoft kukoj ri ucholaj ri ch'ikom kan pa ri 17 Tikartzij, rech ri Código rech Estados Unidos, 512 Uperaj che tzalintzij cho taq b'ixkil che q'echonik che taq eche che uwach chak. We ronojel ucholajim rib', ri Microsoft xuquje' kuya' kutanib'a' on kuk'is apan uk'olib'al jun kojol rech ri upataninik ri Microsoft ri wene' tza tajin e q'echonelab'.

Ri b'ixkil xuquje' ri ucholaj ri reche uwach taq chak uchapom rib' ruk' taq yuk'uj. Chab'ana lal jun toq'ob' knik'oj lal ri qa Ucholaj ri Eche che Uwach chak che taq b'is che ri rech uwach chak pa ri qak'at che yuk'uj.

B'ixkil che taq reche uwach chak xuquje' retal uwach chak. Ri Pataninik q'atem eche che © 2018 Microsoft Corporation xuquje'/on ri ya'ol che, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Estados Unidos. Ronojel eche q'atem uwach. Ri Microsoft xuquje' taq ri b'i'aj, retalwach, okem retalwach che ronojel uwach uchak ri Microsoft, uchakub'al, xuquje' upataninik wene' tasom retal on tasom retal rech Microsoft pa Estados Unidos xuquje'/on pa juntaq amaq' chik. Ub'i'aj taq moloj chak xuquje' uwach taq chak wene' tasom retal kech taq kajchaq'elab'. Ronojel ri eche pane' man ta qas b'im apanoq chupam we Ucholajil tza tasom apanoq. Juntaq chakub'al kojom pa taq uk'u'x chak ri Microsoft che ri nimk'at k'o peraj che tak'al pwi' uchak ri Mojol chak JPEG. Tasomretal © 1991-1996 Thomas G. Lane. Tasom ronojel taq eche. ri chakub'al "gnuplot" kojom chupam juntaq k'olib'al rech Microsoft pa nimk'at tasom eche che © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Tasom ronojel taq eche.

Kunan B'ixkil. Ri Microsoft man kuya ta apan kunan apachike kunan b'ixkil on che taq pataninik che utzwachil, solin utzwachil on kunanem. Are tajin wi ktzukuj lal apan utzij ri ajkun lal on apachike kunanel eta'mtal uwach che apachike k'otin chi'aj che apachike yab', q'aten wa'im, salob'enik on ucholaj utzwachil. Mawi jumul kso'raj lal uno'jib'al ajkun xuquje' man kb'eytaj ta lal che utzukuxik apan b'ixkil ri xriq lal apan chupam ri Pataninik.

Ri cotizaciones bursátiles xuquje' ri datos rech ri índice (ruk'a'm ri valores rech índice) . © 2013 Morningstar, Inc. Tasom Ronojel taq Eche. Ri b'ixkil k'o chupam we jun wuj: (1) tza rech ri Morningstar xuquje'/on ri ya'ol che ri upam; (2) man kuya' taj ka'esax apan ukab' uwach on kjachik; xuquje' (3) man kqaya ta qatzij che qas suk', tz'aqat on pa uq'ijol k'o wi apanoq. Ri Morningstar xuquje' ri ya'ol rech ri upam man k'o ta kimak che apachike etzelal on tzaqanik ri ka'el uloq che ukojik we b'ixkil. Jas ri utz kanoq uchak man qas kolonem ta che taq uchak chik.

Man kuya' taj kkoj lal apachike che Índices rech Dow JonesSM, ri datos rech índice, on ri marcas Dow Jones che taq resaxik uloq, utikarik, reqlexik tojonik, uk'ayixik apanoq, uk'ayisaxik, on uq'alajsaxik apachike uwujil pwaq on uwach chak che utikik pwaq (jas ta ne', ri elinaq uloq chupam, nutum uwach chak, qajan pwaq, fondos cotizados, k'olb'alwuj che taq tikon pwaq, juntaq chik, jawje chi' ri urajil, ktzalij na xuquje'/on on ri uwachinik ri chakub'al on ri uwach chak ri tikon pwaq tak'al pwi' on, uchapom rib' ruk', on are uchak uterne'xik apachike che taq ri índices on un proxi che apachike Índices) pane' man k'o ta apan jun wujim tzij b'anom utukel ruk' ri Dow Jones.

B'ixkil che taq chakunpwaq. Ri Microsoft ma are ta jun corredor/distribuidor on jun ri ya'tal che kuya apan no'jib'al che taq tikonpwaq ri qas eta'mtal uwach chuxe' ri taqanik chupam ri nim amaq' Estados Unidos on kolonem taqanik che juntaq k'olib'al chik xuquje' man kuya' ta apan no'jib'al chike taq winaq che we utz on man utz ta chike utikik pwaq pa, uloq'ik, on uk'ayixik valores on juntaq uwach chak chik on pataninik che chapanpwaq. Man k'o ta jun chupam ri Pataninik ri xa jun yuk'unik on jun ta'nik che uloq'ik on uk'ayixik apachike uwach uwujil tikonpwaq. Ri Microsoft xuquje' ri ya'o taq uwujil cotizaciones on acciones on datos rech índice kakiq'axej on kkino'jib'ej apachike uwach chak on pataninik che ri chakunpwaq. Man k'o ta jun chupam ri Pataninik are uchak kno'jib'en apan che lal jas jun ri qas uchak, ruk'a'm necher man q'atem ta uwach che, che tikonpwaq on no'jib'anik che q'atoj tojonik.

B'ixkil che ri H.264/AVC, MPEG-4 Visual, xuquje' VC-1 Ujunamil Salob'en wachib'al. Ri chakub'al wene' ruk'a'm H.264/AVC, MPEG-4 Visual xuquje'/on ri tecnología codec VC-1 ri wene' ya'tal rumal MPEG LA, L.L.C. We no'jb'anem are jun chakub'al che ujat'ixik b'ixkil on b'ixkil rech salob'en wachib'al. Ri MPEG LA, L.L.C. kutoq'ij we b'ixkil:

WE UWACH CHAK KWUJIX APAN CHUXE' RI H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, XUQUJE' RI VC-1 UWUJIL RI K'OLWUJ RI PATENTES CHE UKOJIK CHI JUJUNAL XUQUJE' MAN CHE TA CH'AKANEM RECH JUN LO'QOMANEL CHE (A) AJLAN K'EXWACHTZIJ CHE SALOB'EN WACHIB'AL JAS RI TAQOM RUMAL RI TAQANIK CHE RI UJUNAMIL SALOB'EN WACHIB'AL ("UJUNAMIL SALOB'EN WACHIB'AL") XUQUJE'/ON (B) UTZALIXIK CHIRIJ RI AJLAN K'EXWACHTZIJ H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL, XUQUJE' SALOB'EN WACHIB'AL VC-1 RI K'EXWACHIM RUML JUN LOQ'OMANEL UTUKEL UCHAK RI MAN CHE TA CH'AKANEM XUQUJE'/ON XRIQTAJ APAN PA UQ'AB' JUN YA'OL SALOB'EN WAACHIB'AL K'O UWUJIL CHE UYA'IK RI SALOB'EN WACHIB'AL RI'. MAN K'O TA JUN CHE RI WUJIL KYA'Y APANOQ CHE APACHIKE UWACH CHAK CHIK PANE' RI JUN UWACH CHAK RI' RUK'A'M RIB' RUK' WE CHAKUB'AL XA PA JUN RAQAN CH'ICH'. MAN K'O TA WUJIL KYA'IK ON KCHOMAXIK CHE APACHIKE KA'OK WI. KUYA' KRIQ APAN UWI' WE B'IXKIL PA UQ'AB' RI MPG LA, L.L.C. CHA'ILA LAL RI K'OLIB'AL PANIMK'AT RI MPEG LA.

Xaqxu wi saqarisanem upatan, we b'ixkil man kuq'atej ta on kuqasaj uwach ukojik ri chakub'al ya'om apanoq chuxe' we Ucholajixik che ukojik kumal taq moloj chak ri xaq ejunam xuquje xa rech jun cha' ri jachakub'al ri man ruk'a'm ta (jun) ukab' ujub'uxik ri patanib'al che taq urox, on (keb') utikarixik tz'ib'wuj ruk' ri UJUNAMIL SALOB'EN WACHIB'AL no'jbanem ri kuk'am rib' ruk' che ujachik apan chike taq urox.

Ronojel ri tz'ib'
UCHOLAJIL UWUJIL RI UJUNAMIL PATANIB'ALUCHOLAJIL UWUJIL RI UJUNAMIL PATANIB'ALSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Uch'utinal chak

UCHOLAJIL UWUJIL RI UJUNAMIL PATANIB'AL

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE, CHI'L XBOX STORE

We ucholaj ri wujil are jun tzij b'anom cho xo'l lal ruk' ri xa'esan uloq ri patnaib'al. Chab'ana lal jun toq'ob' chasik'ij lal apanoq. Kekoj pa taq le kojkemchak rech software kaqasaj lal pa Microsoft Store, Uk'ayib'al Windows on Xbox Store (pacha' q'alajisam pa taq we taqanem pacha' "K'ayib'al") chi'l apachike k'ak'arisanem on nik'aj chi ukojik rech le kojkemchak, ruk' we le kojkemchak petinaq jalajoj taq taqanem, we jewa' ub'antajik kekoj ri' le taqanem.

ARECHI' KQASAX ON KKOJ RI PATANIB'AL, ON WE KNA'Y APAN APACHIKE CHE, TZA KAK'AMWAJ LAL WE UCHOLAJIL. WE MAN KK'AMWAJ TA LAL, MAN K'O TA ECHE LAL CHE XUQUJE' RAJAWXIK MAN KQASAJ TA LAL ON KKOJ LAL RI PATANIB'AL.

Le kemtzijob'enel rech le kojkemchak are wa' kub'ij chi kuya' upatanib'al chak rech le kojkemchak, pacha' kaq'alajin pa le K'ayib'al.

We knimaj lal we ucholajil ri wujil, k'o eche lal che ri eche k'o qaj ikim.

 • 1. UNUK'IK XUQUJE' ECHE CHE UKOJIK; K'ISB'AL UWACH. utz kajeqeb'a' chi'l kakoj le kojkemchak pa taq wiqkemchakub'al rech Windows on taq ko'k rech Xbox pacha' tz'ib'atal pa Microsoft Taqanik che Ukojik taq taqanem. Ri Microsoft uq'atem ya'talil che uk'exik ri Microsoft Taqanik che Ukojik apachike q'ij.
 • 2. PATANIB'AL TAK'AL PANIMK'AT.
  • a. Ya'ntzij che pataninik tak'al panimk'at on man k'o ta uk'am'b'al. We ri patanib'al kut'in apan rib' che taq ri ch'ich' kemchak chupam ri nimk'at, ri wene' chupam jun ri man k'o ta uk'a'mb'al, ri ukojik ri patanib'al je kchakun jas ya'ontzij lal che uq'axexik b'ixkil che junam ch'ich' (ruk'a'm necher man q'atem ta uwach che suk' b'ixkil che ri ch'ich' lal, ri kemchak xuquje' ri chakub'al, xuquje' we uwi' apanoq) che pataninik tak'al panimk'at on ri man k'o ta uk'a'mb'al. We k'o apan juntaq ucholajil chik che ukojik kb'an lal che ri pataninik ri okinaq lal chupam ruk' ri patanib'al, xuquje' taqal ri ucholajil ri'.
  • b. Itzel ukojik ri pataninik tak'al panimk'at. Man kuya' taj kkoj lal apachike pataninik tak'al panimk'at pa apchike ub'antajik ri kub'an apan k'ex che ukojik rumal apachike jun chik on che ri k'at ri man k'o ta uk'a'mb'al. Man kuya' taj kkoj lal ri pataninik che taq k'alo'pem che q'echon okem che apachike pataninik, b'ixkil, k'olib'al, on k'atch'ich' pa apachiek ub'e.
 • 3. UQAJB'ENIK RI WUJIL. Ri pataninik xa kwujixik, man kak'ayix taj. We tzijb'anom xaqxu wi kya' apan juntaq eche che lal che ukojik ri pataninik. We ri Microsoft kresaj apan uchuq'ab' ukojik taq ri patanib'al chupam ri ch'ich' lal jas ri tzij b'anom lal ruk' Microsoft, apachike wujim eche uchapom rib' ruk' tza kk'is apan uwach. Le k'exsuk'umanel rech le kojkemchak man k'o ta karil chech le nik'aj chi ya'talil. Xaqxu wi we ri taqanik ri taqal che kuya uwi' eche lal pane' k'o apan we q'atenik, kuya' kkoj lal xaqxu wi jas ri b'im chi saq chupam we tzijb'anom. We je kb'anik, rajawxik knimaj lal apachike suk'umam q'atenik che ri patanib'al ri xaqxu wi kya'y ub'e che ukojik chi jujun ub'eya'l. Man kuya' taj:
  • a. Kxalq'atij lal suk'umam q'atenik pa ri patanib'al ri xaqxu wi kuya b'e lal che ukojik pa jujun ub'eya'l.
  • b. Ktzalij lal chirij ub'antajik ch'ich', ktukij lal, ktur lal ri patanib'al, xaqxu wi k'a jawje chi' ya'tal wi chi saq rumal taqanilk ri taqal che, pane' k'o apan we q'atenik.
  • c. Ka'ok'ow lal che ub'anik ukab' uwach ri patanib'al cho uwach ri b'im chupam ri tzijb'anom on ya'tal rumal taqal taqanik, pane' k'o apan we q'atenik.
  • d. Kq'alajsaj lal apan on che jun ub'eya'l chik ka'esaj lal apan ukab' uwach ri patanib'al ri k'o apan cho kiwach juntaq winaq chik che resaxik ukab' uwach.
  • e. Kqaj lal apan cho pwaq, on kqaj lal apan ri patanib'al.
  • f. Uq'axexik le kojkemchak on we k'amuq'ab' chech apachike urox winaq.
 • 4. WUJIB'AL. We ya'om apan ri wujib'al ruk' ri patanib'al, kuya' ka'esaj lal ukab' uwach ri wujib'al che reta'maxik upam tza che lal.
 • 5. Q'ATENIK CHE KEMCHAK XUQUJE' CHE ELK'AY. Ri patanib'al wene' k'o chuxe' taqanik che taq che rilixik kemchak on elk'ay rech Estados Unidos on juntaq amaq' chik. Rajawxik knimaj lal ronojel taqanik che taq elk'ay chupam on naj che ri amaq' ri taqal che ri kemchak kojom on toq'am rumal ri patanib'al. We taqanik ruk'a'm q'atenik che taq ub'e, k'isb'al taq kojolab', xuquje' k'isbal ukojik. Che uriqik b'ixkil che taq uwach chak retal Microsoft, cha'oj lal pa ri k'olib'al che taq elk'ay rech Microsoft.
 • 6. TOQ'AN PATANINIK. Chariqa lal apan ri xesan uloq ri patanib'al che uch'ob'ik jas taq toq'anik k'o apan che ri pataninik. Ri Microsoft, ri b'anol rech ri ch'ich' lal ri man k'o ta uk'a'mb'al (xaqxu wi we jun chike are ri xesan uloq ri patanib'al) man k'o ta qeqle'n che uya'ik toq'an tob'anik che ri patanib'al.
 • 7. UNIMAL TZIJB'ANOM. We jun tzij b'anom, apachike taqal chomab'al che kolonik, xuquje' ch'aqapil xuquje' rachi'lam ri patanib'al, xuquje' ri ch'aqapil che tz'aqatib'al xuquje' k'ak'arisanem are ri' unojelal ri uwujil ri tzij b'anom che ri patanib'al.
 • 8. TAQAL TAQANIK.
  • a. Estados Unidos xuquje' Canadá. We xriq lal le kojkemchak pa Estados Unidos on Canadá, le taqanem rech le tinamit on alaj tinamit jawije' k'o wi lal (on, we le k'ay lal, le qas k'olib'al rech k'ayinik are' pa) k'o chi uxe' uq'ab' we k'amuq'ab' xuquje' kaya' uch'a'ik we man kanimax taj xuquje' ronojel taq le uch'aik (chi'l taq le chajinem rech loq'omanelab', q'alb'al k'u'xaj) are tzij jas kub'ij le taqanik.
  • b. Naj che Estados Unidos xuquje' Canadá. We xloq' lal apan ri patanib'al pa apachike amaq' chik, are taqal utaqanik ri jun amaq ri'.
 • 9. UQAJB'ENIK TAQANIK. We tzijb'anom kucholajij apan taqan eche. Wene' k'o apan juntaq eche chik lal chuxe' utaqanik uperaj amaq' on amaq' lal. We tzijb'anom man kuk'ex ta apan eche lal xuche' ri k'olib'al lal we ri taqanik ri' man kuya ta b'e che.
 • 10. ESAN IB' CHE KOLONEM. Ri patanib'al wujim apanoq "jas ub'anom", "ruk' ronojel utuqa'ril" xuquje' "we k'o apanoq". Tza lal wi we kkoj lal apanoq. Ri xesan uloq ri patanib'al, pa ub'i', ri Microsoft (we man are ta ri Microsoft ri kesan uloq jun patanib'al), ya'ol taq pataninik ri man k'o ta uk'a'mb'al pwi' uk'atil uchak xya'y wi ri patanib'al, xuquje' chi jujunal ri qachi'l che chak, ya'ol, eqle'n che chak ("Achi'lab che chak Eqajb'em"), man kuya ta kolonem chi saq, kolonem, on ub'eya'l uchapom rib' ruk' ri patanib'al. Ronojel k'ulmatajem che ri uje'lal, kolonik, utzil, xuquje' uchak ri patanib'al, qas chi awach k'o wi. We k'o apan itzel che ri patanib'al, tza lal ka'eqle'j lal ronojel rajil cha' kb'an ub'anik ri rajawxik che. Wene' k'o apan uwi' reche loq'omanel che lal chuxe' taq taqanik jawje ri ka'el wi lal ri man kuya' taj kk'ex apan rumal we tzijb'anom. Jas ri ya'tal chi uxe' ri utaqanik ri ak'olib'al, ri E kolom Achi'l karesaj apan apachike kolonik je kel chi awach pa ub'eya'l, rachi'l ri juntaq che uk'ayixik, ri qas je'lik che jun uchak kya'yik, kolonik, utzil, xuquje' man k'o ta umak.
 • 11. UQ'ATEXIK XUQUJE' RESAXIK APAN UB'ECH'A'NIK XUQUJE' ETZELAL. K'a jawje chi' ya'tal rumal taqanik, we k'o ktak'i' wi lal che tojb'alil rumal etzelal, kuya' kriq apan lal utojb'alil pa uq'ab' ri xa'esan uloq ri patanib'al xaqxu wi we qas chi saq apan ri etzelal k'a cho jun unimal ktoj wi che ri patanib'al on USD$1.00, apachike nim na apanoq. Lal man ktzukuj ta lal apan, xuquje' kesaj ib' lal che taq eche, uriqik utojb'alil apachike etzelal chik pa uq'ab' ri xa'esan uloq ri patanib'al, ruk'a'm etzelal ri uchapom rib' ruk' on man qas uchapom ta rib' ruk', tzaqan ch'akanik, etzelal ri junwi ub'eya'l. We k'o kolonem ya'tal apan rumal ri taqanik ri ka'el wi lal, pane' we ucholajil man uya'om ta apanoq, ri uq'ijol q'atem uwach k'a chi 90 q'ij k'a arechi kqasax apan ri patanib'al.

We q'atenik taqal che:

 • Apachike uchapom rib' ruk' ri patanib'al on ri pataninik ya'om apanoq chupam ri patanib'al; xuquje'
 • Ch'a'nik che uq'echik tzijb'anom, kolonem, kolob'al, on ucholaj; jikom eqle'n; so'ranik; on apachike q'echonik chik; uq'echik taq taqanik; itzel taq q'inomarik; on chuxe' apachike chomanik chik; ronojel jas ri ya'tal rumal ri taqanik taqal che.

Xuquje' taqalik pane' we:

 • We ub'e ch'a'nik man qas ronojel ta utojb'alil kuriq apan che apachike tzaqanik; on
 • Ri xesan uloq ri patanib'al reta'm chik on reqle'n reta'maxik apachike k'utunk'ex che taq etzelal.
Ronojel ri tz'ib'
Riqob'en PataninikRiqob'en Pataninikserviceslist
Uch'utinal chak

Ri uwach taq chak ri', patanib'al xuquje' pataninik kriqon che ri Tzijb'anom che ri Kolonem rech Microsoft, necher wene' man kriqtaj ta apan pa ri k'ayb'al naqaj che lal.

 • Account.microsoft.com
 • Advertasing.microsoft.com
 • Alaxik rech Microsoft
 • B'anal Salob'enwachib'al rech Windows
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing pa taq K'utunik
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • B'ixkil pa MSN
 • Chakul rech Skype
 • Cholb'en Wachib'al rech Windows
 • Cholchakub'al rech Bing
 • Choletz'anem pa MSN
 • Choltzij rech Bing
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Etz'anem rech Windows chi'l Xbox, taq kojkemchak, chi'l wokk'olib'al web' e kemtzijob'em rumal Microsoft
 • Face Swap
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Jak'ayb'al rech Office
 • Je'l Lawen K'utwachib'al
 • K'ayib'al
 • K'olib'al pa Microsoft
 • LineBack
 • Loq'omanel rech Office 365
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN.com
 • Najb'inem pa MSN
 • Office 365 Che jun
 • Office 365 che Nimtijob'al
 • Office 365 Che uwoja
 • Office panimk'at
 • Office Paqchi'nik
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Patanib'al che C'ich' Utzwachil
 • Patanib'al che Tzukunem rech Bing
 • Petel Lawen K'utunwachib'al
 • Presentation Translator
 • Ptanib'al che Wachib'al ulew
 • Pwaq pa MSN
 • Q'axen Q'ojom rech Xbox
 • Qik che Skype
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Salob'en wachib'al rech Xbox
 • Sa'yowinel pa Wikipedia rech Bing
 • Seeing AI
 • Send
 • Sk'aj Tzukunem
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • Tapyawuj rech Microsoft
 • Taq silob'k'utwachinem chi'l q'axwachib'al Microsoft
 • Taqoaxa'n rech Windows Live
 • T'inon Ajalb'al che MSN
 • to-do.microsoft.com
 • Toq'ab'al chi'l uriqik tob'anem chech Microsoft Office 365
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Tz'ib'anel rech Windows Live
 • Tzukunel rech MSN
 • Uchakub'al Bing
 • Uje'lal MSN
 • Uk'ayib'al Windows
 • Umiq'inal ulew pa MSN
 • UrUq'aq'aluwachulew
 • Utzwachil pa Microsoft
 • Utzwachil xuquje' Sak'ajinik pa MSN
 • Uwachib'al ulew ri Bing
 • Uwi chakmexa rech Bing
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Wa xuquje' Ja' pa MSN
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Store
Ronojel ri tz'ib'
Urox ik' 1, 20180