Riqsisqa:
Kunanlla: 1 Aymuray killa, 2018 wata
Microsoft Yanapakuymanta Kamachiy
Sapanchasqa kaysqaykiSapanchasqa kasqayki1_YourPrivacy
Pisiyachaynin

1. Sapanchasqa kasqayki. Sapanchasqa kasqayki chaniyuqmi ñuqaykupaq. Kay Microsoft Sapanchasqa Willakuy kaqta ñawiriy (kay "Sapanchasqa Willakuy") kaqhina imayna willaynimanta nin qammanta chaymanta dispositivokunaykimanta ("Willay") kaqta huñuyku, imayna Willayniyki ruwayku chaymanta legal kaqninkuna Willayniyki ruwaypaq tiyayku. Sapanchasqa Willakuyta ninpas imayna Microsoft winasqayki ruwan, rimaykunayki wakkunawan; willaykuna qamrayku Microsoft kaqman Yanapakuykunapi apachisqan; chaymanta kipukuna, fotokuna, qillqa willakuqkuna, uyarina, rawkanasqa llamkaykuna, programakuna kawsaypi chaymanta videokuna Yanapakuykunapi ("Winasqayki") qipinki, rantinki, qhawanki utaq qunakunki. Maypi ruwasqa uyakuynipi kasqan chaymanta uyakusqa kamachinarayku chutarikuy, kay Términokunaman uyakuchkan, Microsoft kaqpa huñusqanman ari ñisqanki, Winasqayki chaymanta Willaynimanta nisqa Sapanchasqa Willakuynipi ruway chaymanta qaway. Wakin ruwanakunapi, t'aqasqa willana quyku chaymanta mañaku willasqa hina Sapanchasqa Willakuynipi uyakusqanki.

Llapa qillqa
WillayniykiWillayniyki2_yourContent
Pisichaynin

2. Willayniyki. Achka Yanapakuykunaway tiendaman uyanki utaq Willayniyki qunakuy utaq material wakkunamanta chaskinku. Mana Willayniykiyuq reclamay kaykuchu. Willayki Willayniyki tiyan chaymanta kaypaq responsable kanki.

 • a. Tiyapuyniykita wak runakunawan qunakuspa, yachakun atiyniyuq kanki kaypaq, llapa suyupi, llamk'achinapaq, waqaychanapaq, grabanapaq, thaskichinapaq, mirachinapaq, riqsichinapaq, qunakunapaq chaymanta rikuchinapaq (chaymanta kay HealthVault kaqpi raqpanapaq) tiyapuyninkita mana allinllasuspaya. Sichus mana munanki chay uknin runakuna chay atiyniyuq kanankuta, ama kay Yanapakuykunawan llamk'aychu tiyapuyniykita qunakunaykipaq. Qam ñiwayku chaymanta garantizanki kay Términos kawsayninpiqa, qam kachkanki (kanki ima) llapa munasqa derechokunayuq Tiyapuyniykipaq mayqinchus wicharichikun, waqaychakun, utaq qunakurqanku kay yanapakuykunapi utaq kaqninta chaymanta watiqmanta tantayqa, llamk'aynin chaymanta tiyapuyninmanta qhipachiyninqa mana ni huk kamachiyta utaq wakkuna derechota waqllinqachu. Microsoft mana kamachiyniyuqchu, allin qhawaykachanapaq, qullqi hunt'achinapaq, nitaq yanapanchu nitaq ni huk kamachichiyniyuqchu kay tiyapuyninkunamanta ukhinataqa chanta mana huchachakunku tiyapuyninmanta utaq materialmanta chaqnanayta, waqaychayta utaq Yanapakuykuna llamk'ananta qunakuyta.
 • b. Atikuyninmanhina kay Yanapakuykunata qanman chaymanta wakkunaman mañanapaq, qamta chaymanta Yanapakuykunatawan hark'anaykupaq, chaymanta Microsoft rurukunanta Yanapakuykunanta ima sumaqllachinaykupaq, Qam Microsoft kaqman huk propiedad intelectual licenciata qunki tukuy pacha chanta mana regalias kaqman t'inkisqa kay tiyapuyninman llamk'anapaq, kayhinata, kikinchaykunata ruwanapaq kaymanta, qhipachikuy, riqsichiy, reformatear, rikuchiy, chaymanta rak'iy ima kay comunicación runayninkunanta kay tiyapuyniykimanta kay Yanapakuykunapi. Sichus tiyapuyniykita riqsichinki chay kay Yanapakuykuna kitipi maypichus llikapi kachkan mana h'arkaykunaniyuqchu, tiyapuyniyki riqsichiykunapi utaq materialkunapi maqinkunachus yanapakuykunata riqsichinku rikhuriy atinman. Wakinkuna kaq Yanapakuykunamanta kay publicidad kaqkinta qullqiwan yanapakunku. Patachan imayna Microsoft sapanchan willariqta kay Harkasqa & sapanchasqa rapipi Microsoft yupay kamachiypa web kitinmanta hapirinalla kanku. Ñuqaykuqa mana llamk'aykuchu kay imatachus ñinki kay correo electronico kaqpi, chat kaqpi, video waqllanakunapi, utaq kay rimaypa correonpi, utaq qillqasqa willaykunaykita, fotokunaykita utaq wak sapanchasqa kipukunata kay publicidadta qamnan umachanaykupaq. Publicitarias políticas kaqkunaykuqa allinta qhawaychakunku kay Sapanchasqa Willakuypi.
Llapa qillqa
Allin kanapaq KamachiyAllin kanapaq Kamachiy3_codeOfConduct
Pisichaynin

3. Allin kanapaq Kamachiy.

 • a. Sichus kay Términokuna ari ñichkanki, kayta ari ñichkanki, mayk'aq Yanapakuykunata ruwachkanki, Kay kamachinakuna qatinki:
  • i. Ama wakin ilegal ruwankichu.
  • ii. Ama sat'ikuychu ni ima ruwaykunapi mayqinkunachus wawakunata explotan, waqllin, utaq kamaykun.
  • iii. Ama spam kaqta kachaychu. Kay spam kaqqa kan huk mana numasqa correo electrónico utaq mana mañasqa, kay riqsichiykuna, contacto mañaykuna, SMS (qillqasqa chaskikuna), utaq chaykutipacha chaskikuna.
  • iv. Mana qawanata uyaychanchu utaq Yanapakuykuna mana allin winasqata utaq imata qunakuypaq ruway (yapasqan, kayhina, q'ala kay, bestialidad, pornografia, mana allin runasimi, violenciapa hatun qillqa tawak'uchupi utaq q'umallipa ruwarinan) utaq Winasqayki utaq imata mana local kamachinakunawan utaq regulachionkunawan ruwanchu.
  • v. Ama sat'ikuychu, qiquypaq kay mana kaq utaq musphachikuq ruwayman (kayhina, qullqi mañasunki llulla ñiykunallawan, wakrunamanta pasachikuyta, Yanapakuykunamanta pukllana yupaynin yapananpaq, utaq kay Akllasqakunata pantachiyta, chaninchaykunata utaq ñiykunata) utaq ch'aqwachikuq utaq llullakuq.
  • vi. Ama hark'akuynunata phinkiychu kay yaykunapi utaq kay Yanapakuykuna atiqninpi.
  • vii. Ama sat'ikuychu kay mana allin qampaq ruwaykunapi, Yanapakuykuna utaq wakkuna (kayhina, virus chimpachiykuna, qatiykachay, terrorista willakuyta qillqay, comunicación chiqñikuy, utaq violencia kaqta ruwanachiy wakkunapaq).
  • viii. Ama hukninkuna derechokunankuta waqlliychu (kayhina, mana ari ñiyniyuq ruwaqmanta takiykunata qunakuna utaq wak material kaqta kay ruwaq derechoyuq, ranqha ranqhay mana chay Bingpa Sawaysiq'ikunan rak'ikuynin utaq fotografia)
  • ix. Ama sat'ikuychu kay privacidadta waqlliq ruwaykunaman utaq willaykunamanta hark'akuyman kay hukninkuna derechokunamanta.
  • x. Ama wakkunata yanapaychu kay ñiykunata phinkinankuta.
 • b. Ejecución. Sichus qam phinkinki kay Términokunata chay, munasqaykumanhina, Yanapakuykunaykuta amaña llamk'achisuyta utaq Microsoft kaqmanta yupayniykita wichq'ayta. Chantapas ch'ataykuykuman huk comunicaciónmanta quyta (correo eléctronicotahina, kipu qunakusqahina utaq chaykutipacha chaski) Yanapakuyman utaq kaqmanta kay Términokunata thaskichiy munaspahina, utaq Tiyapuyniykimanta riqsichiykunata qhipachiyta utaq wich'uchiyta imaqtinllapas chayta ruway atiykuman. Kay Términokunamanta phinkiykunata mask'aykachaspa, Microsoft llapa Tiyapuyniykita qhawaykachay atinman kay ch'ampata allinchananpaq, chaymanta kay kaqwantaq ari ñini kay qhawaykachayta. Ichaqa, mana llapa Yanapakuykunata qhawaykachay atiykuchu chaymanta manataq ruwariy munallankutaqchu.
 • c. Qillqachakuynin Xbox Yanapakuykunapi. Clicta ruway kaypi aswan willakuypaq imayna Allin kanapaq kamachiy Xbox Live, Pukllaykuna Windows Live kaqpaq chaymanta Microsoft Studios pukllaykuna, llamkanakuna, yanapakuykuna chaymanta willay kaqkunaman ruwan Microsoft kaqrayku qusqanku. Allin kanapaq kamachiy Xbox Yanapakuykunamanta Pantaynin (ruwanapi 13(a)(i) nisqan) tatichiyninkunapi utaq willachiqkuna tantanakuynimanta Xbox Yanapakuykunapi tukukuyta atikunku, chinkachisqa licenciakuna winasqamanta yapachkanku, Xbox Gold Membresiakuna pacha, chaymanta Microsoft yupay puchuq qullqikuna yupayniwan huñusqanku.
Llapa qillqa
Serviciokuna & Yanapakuy ruwachkanServiciokuna & Yanapakuy ruwachkan4_usingTheServicesSupport
Pisichaynin

4. Serviciokuna & Yanapakuy ruwachkan.

 • a. Microsoft yupay. Qam huk Microsoft yupayniyuq kanayki tiyan kay achkha Serviciokunaman yaykuy atinaykipaq. Microsoft yupayniyki llamkayta qayarichisunki kay rurukunapi, serviciokunapi chaymanta web kitikunapi kay Microsft kaqwan qusqa chaymanta wak Microsft yachaqmasikuna imawan.
  • i. Huk Yupay Paqarichichkan. Huk Microsoft yupayta paqarichiy atiwaq kay sutiqillqay llikanta. Qam huchachakunki mana llulla willaywan llamk'ayta, mana pachan kaqta utaq musphachikuq kay Microsoft yupayniykita qillqachikuspa. Wakinkutipiqa, wak runa, Internet serviciokuna quqhina, huk Microsoft yupayta qamman quy atisuman. Sichus qam wak runamanta kay Microsoft yupayniykita hap'irqanki chay, kay wak runa yupayniykimanta kamachiyniyuq kanman, kay Microsoft yupayniykiman yaykuyta utaq raqpaytahina. Amahina kaspa kay huknin runa riqsichirqa yapakuq términokunata qhawaykachay, imaraykuchus Microsoft kaqqa mana huchachakunchu kay términokunamanta. Sichus huk Microsoft yupayta huk qutu sutinpi paqarichinki chay, negocio kaqniykihina utaq llamk'achiqniykihina, qam ari ñinki legal kamachiyniyuq kanki kay qututa kay Términokunaman kamachichinapaq. Microsoft yupaypa chiqaqchaykunanniyki wak ruwaqpaq utaq llamkaynipaq haywapuynin mana atikunkichu. Yupayniykita hark'anapaq, yupayniykiqpata willayninta utaq pakasqa willayninta mana willaspa hap'ikuy. Responsable llapa ruwarinapaq kanki chayta Microsoft yupayniykipi ruwan.
  • ii. Yupaymanta L'anaynin. Microsoft yupayniykiwan llamk'anayki tiyan kawsachisqa kachinaykipasqa. Kay ñiy munan hukllatapas phichqa watapi yaykunayki tiyan kawsachisqa kachinaykipaq kay Microsoft yupayniykita, kayman k'asqasqa serviciokunatataq kawsaypi, sichus wak kaqniyuq tiyan chay pisi ranqhaypi kay Servicios kaq kayninmanta hunt'achisqaña. Sichus mana kay pacha ukhupi qillqakun chay, Microsoft yupayniyki mana kawsachkanchu ñisqayku chaymanta qamrayku wichq'aykapusqayku. Amahina kaspa, kay 4 kitita qhawarikuy (a) (iv) (2) kay Microsoft wichq'asqa yupaymanta hamuykunan. Llamakayta qarinayki tiyan kay Outlook.com yaykumuq chaskiqninman chaymanta kay OneDrive kaqpi (t'aqasqata) huk kutillatapas huk wata ukhupi, mana ahina chayqa kay Outlook.com chaymanta kay OneDrive yaykumuq chaskiq kaqniykita ima wichq'asayku qampaq. Xbox Yanapakuykunapi hukkama phichqa watapa mit'anpi llamkayta qallarinki qatiypaq gamertag Microsoft yupayniykiwan huñusqan. Sichus razones kaqniyuq kaychu chay tunkinaykupaq kay Microsoft yupayniyki kaq wak runa mana allinta llamk'achichkan chay (kayhina, huk cuenta kaqman lluqsimuy kamachichikuyhina), Microsoft yupayniykita sayachiy atinman kay qampata kachkaykita mañamunaykikama. Kasqa naturalezapi sullullchaymanta, wañuchiypaq yaykunata wakin runapaq utaq llapa Winayniykipaq munasqayku. Sichus qam mana yaykuyta atichkankichu kay Microsoft yupayniykiman, watukuy kay web kitita: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656
  • iii. Waynakuna chaymanta Yupaykuna. Kay Serviciokunawan llamk'aspaqa, qam ñinki "machu runa" watamanña chayanki utaq "legal huch'achakuy" kaqman kay maypichus tiyakunki chaypi utaq tatayki munasqanniyuq kanki manataq chayri tutor legal kaqniykimanta ari ñiyniyuq kanki kay Términokunawan kamachichikunaykipaq. Sichus mana yachankichu kay kuraq watayuqmanta tiyasqanki utaq "legal responsabilidad" maypi kawsanki, utaq mana kay ruwanakunata mana yachankichu, tata-mamayki utaq legal guardian yanapaypaq tapuy chaymanta uyakuynin ñawpaq huk Microsoft yupayta paqarichinki. Sichus qam tatan kanki mana chay tutor legal huk sullk'a wawamanta pi huk Microsoft yupayta paqarichiqmanta chay, qam chaymanta sullk'a wawa kay Kamachinakuna uyakuy chaymanta ari ñiy chaymanta llapa Microsoft yupaymanta utaq Serviciokunamanta huchayuq kanki, rantiykunata ima yapaspa, sichus sullk'a wawap yupaynin kicharisqaña chay mana chay paqarichisqaña chay aswan qhipata.
  • iv. Yupayniyki Wichqachkan.
   • 1. Qam akllasqa Serviciokunata sayachiy atiwaq utaq Microsoft yupayniykita wichq'ayta, mayk'aqllapas imaraykullapas. Microsoft yupayniykita wichq'anaykipaq, watukuy https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Qam Microsoft yupayniykita wichq'anata mañawaptiyku, huk sayanahinaman churaykusayku 60 p'unchawkuna pachapi sichus manaña sayachiy munanki chay. Kay 60 p'unchawkuna qhipantaqa, Microsoft yupayqa wichq'akunqa. Amahina kaspa, kay 4 kitita watukuy (a) (iv) (2) qatimuyninqa huk willayta qunapaq kay imachus ruwakun sichus huk Microsoft yupayqa wichq'asqa kachkan chay. Sichus kay 60 p'unchawkuna ukhupi watiqmanta yaykunki chay Microsoft yupayniyki watiqmanta kawsachikunqa.
   • 2. Sichus Microsoft yupayniyki wichqasqan (sichus qamrayku utaq nuqaykurayku), pisi imakuna ruwasqan. Ñawpaq, derechosniyki Microsoft yupayta ruwaypaq kay Yanapakuykuna utqhay yaykunapaq tatichin. Iskayñiqi, Willayta utaq Winasqayki huñusqa Microsoft yupayniykiwan chinkachyku utaq chantapas qammanta chaymanta Microsoft yupayniykimanta mana huñunakuykuchu (sichus kamachirayku qatiypaq munasqayku, utaq qamman haywapuynin utaq kimsa runakunayuq qamrayku riqsichsiqanku). Qam huk seguridad kikinchaywan kanayki tiyan sapa kuti imaraykuchus Microsoft mana tiyapuyninkita utaq willaykunaykita kutichimuy atinqachu hukta yupayniyki wichq'asqa kachkan chay. Kimsañiqi, yaykuna rurukunaman akllasqanki chantapas chinkachisqanki.
 • b. Llamkaypa utaq Yachay wasip Yupaykunan. Wakin Microsoft yanapakuykunapi huk llamkaypa utaq yachaywasip correo electronico maypi kasqanwan llamkayta qallariy atikunki. Sichus ruwanki, dominioyuq tupasqa correo electronicopa maypi kasqanniykiwan yupayniyki patachay chaymanta kamachiyta atikun, chaymanta Willayniyki yaykun chaymanta ruwan, winasqakuna rimanakunaykimanta chaymanta kipukunaykimanta yapachkanku, chaymanta Microsoft dominioyuq willayta atikun sichus yupayta utaq Willayta uynisqan. Chantapas uyakunki chanta ruwayniyki Microsoft yanapakuyunamanta sullullchaykunawan atikunku chanta Microsoft qamwan utaq hatun llamkayniykiwan tiyanki chaymanta kay Kamachinakuna mana ruwankuchu. Sichus huk Microsoft yupayta tiyankiña chaymanta wak llamkaypa utaq yachaywasip correo electronicop maypi kasqanta ruwanki yaykuypaq Yanapakuykunaman kay Términokunawan llamkasqanku, correo electronicop maypi kasqan huñusqa Microsoft yupayniykiwan kunanchayta atikunki qatiypaq kay Yanapakuykunaman yaykuchkanku.
 • c. Yapa Equipamento/Willay Plankuna. Achkka Serviciokunawan llamk'anapaqqa, qam huk t'inkiyniyuq kanayki tiyan chaymanta/utaq Internetman willaykuna/celular plan. Chantapas huk yapakuq equipo munakuyman, huk auricular kaqhina, cámara kaq, mana chay micrófono kaq. Qam kamachichisqa kachkanki llapa t'inkiykunata qunapaq, plankunata chaymanta munasqa equipokunata kay Serviciokunawan llamk'anapaq chaymanta quq (kuna)man qullqi hunt'achinapaq t'inkiyniykimanta, plankuna chanta equipota ima. Chay yapaykuykunaqa yapakunku tukuy yapakuyman mayqintachus qam qullqi hunt'achiwayku llamk'ayniykurayku chaymanta mana reembolsasunqachu chay tasakunarayku. Quq (kuna)ykiman tapurikuy yachanapaq sichus ima wallpama yapaykuykuna tiyanchus manachus qampaq.
 • d. Serviciomanta Willaykuna. Mayk'aq wakin imata huk Yanapakuy ruwanki niypaq munayku, amta Yanapakuy willanakunata apachiyku. Sichus correo electronicopa maypi kasqanta utaq teléfono yupayniykita nuqaykuman tinkisqapi Microsoft yupayniykiwan qusqanki, ahina chayqa Yanapakuy willaykunata kachay atiykuman qamman correo electronicorayku utaq uk SMS kaqminta (qillqa willakuy), yapasqa chiqaqchaypaq riqsichiyniyki chanta apaykachana telefono yupayniyki qillqachkan. Yanapakuy willanakuna amta apachiykupas chayta nin (kayhina ruru willakuykunapi). Churaykukuy atiman kay willaykuna utaq mensajería tarifas kaqkuna willaykunata hap'ispa SMS ñanninta.
 • e. Yanapakuy. Rantiqpa allichay yanapaqnin wakin Yanapakuykunapaq support.microsoft.com kaqpi hapirinalla kanan. Wakin Yanapakuykuna rak'isqa utaq yapasqa rantiqpa allichay yanapaq qun, términokuna www.microsoft.com/support-service-agreement kaqpi hapirinalla ruway, sichus mana akllasqanchu. Allichay yanapaq ñawpaq qawarinapaq utaq beta ima niraqkuna imayna kanankunamanta utaq Yanapakuykunapaq mana hapirinalla kanchu. Yanapakuykuna mana tupaq software utaq qusqa yanapakuykunawan atikunchu kimsa yachaqmasikunarayku, chaymanta ayllumanta qampaq tupaq munaykunawan responsable kanki.
 • f. Yanapakuykunayki Tukukuchkanku. Sichus Yanapakuykunayki chinkachisqanku (sichus qamrayku utaq nuqaykurayku, hukñiqi derechosniyki yaykunapaq Yanapakuykunaman utqhay tatichin chaymanta licenciayki software kaqwan tinkisqa Yanapakuykunawan tukukunku.) Iskayñiqi, Willayta utaq Winasqayki huñusqa Yanapakuy kaqniykiwan chinkachyku utaq chantapas qammanta chaymanta Microsoft yupayniykimanta mana huñunakuykuchu (sichus kamachirayku qatiypaq munasqayku, utaq qamman haywapuynin utaq kimsa runakunayuq qamrayku riqsichsiqanku). Mana aswan pacha yaykunapaq wakin Yanapakuykunamanta tukukunki (utaq Winasqayki kay Yanapakuykunapi rantisqanki). Huk regular waqaychasqa wakichanata tiyanki. Kimsañiqi, yaykuna rurukunaman akllasqanki chantapas chinkachisqanki. Sichus Microsoft yupayniyki chinkachisqanki chaymanta mana wak yupayniyuq yaykunapaq Yanapakuykunaman Yanapakuykunayki utqhay chinkachisqanku.
Llapa qillqa
Llamkanakunawan chaymanta wak runakuna Serviciokunawan llamk'aspaLlamkanakunawan chaymanta wak runakuna Serviciokunawan llamk'aspa5_usingThird-PartyAppsAndServices
Pisichaynin

5. Llamkanakunawan chaymanta wak runakuna Serviciokunawan llamk'aspa. Yanapakuykuna qamta yaykunawan uyakunku utaq rurukuna, yanapakuykuna, web kitikuna, tinkisqakuna, winasqa, ima, pukllaykuna, yachaykuna, yaparichiyninkuna, robotkuna utaq llamkanakuna wak kimsa runayuqmanta yapanku (llamkaykuna utaq runakuna pitaq mana Microsoft kankuchu) ("Kimsa Llamkanakunayuq chaymanta Yanapakuykunayuq"). Achkha Serviciokunaykumanta, tapunakuna ruway, utaq Llamkanakunamanta chaymanta Wak runakunawan tinkiy Serviciokunamanta mask'ay yanapan utaq Winasqayki utaq Willayniyki qunakuyta uyakuy, chaymanta hamut'anku qam Servicioskunaykuta kamachichkanki Llamkanakunata chaymanta wak runakuna Serviciokunata qunapaq. Kay llamkanakunaqa chaymanta wak runakuna Serviciokunaqa atichinman qam waqaychanaykita kay tiyapuyniykita utaq allinchaqwan, quqwan utaq Llamkanakunamanta utaq wak runakunamanta Serviciokuna llamk'aqwan willaykunata. Kay Llamkanakunaqa chaymanta wak runakuna Serviciokunaqa ima mayqinkunachus huk sapanchasqa política kaqhina riqsichkunkuman chayqa utaq kamachichiyta kay yapakuq llamk'aymanta términokunata ruwaypaq ari ñinanta manaraq chantispa utaq llamk'achispa kay wak runakuna llamkana Serviciokunamanta. Kay kitita qhaway 13 (b) yapakuq pachakunata rantisqa llamkanakunapaq kay Office Tienda kaqninta, Xbox kaqninta utaq Windows Tienda kaqninta. Wakin yapa términokuna chaymanta sapallampaq kamachinakuna qhawasqa atikunki ñawpaq Microsoft Yupayniyki wakin Kimsa Llamkanakunayuq chaymanta Yanapakuykunayuqwan tinkichkan, yapachkan, ruwachkan utaq mañakuchkan. Wak yapakuq términoqa mana hukhinallachinchu kay kaq Willaykunataqa. Microsoft mana licencia propiedad intelectualmanta qamman qusunkichu wak runakunamanta Llamkanakunahina utaq Serviciokunamantahina. Qam kamachichikunki llapa huchayta chanta kamachichiyta mayqinchus rikhurinqa kay Llamkanakunamanta chaymanta wak runakuna Serviciokunamanta ima chantataq Microsoft mana huch'ayuqchu ima ch'ampallamantapas rikhurisqa kay llamk'ayninkumanta. Microsoft mana responsable kanchu utaq qampaq utaq wakkunawan willakuyta utaq yanapakuykunata mayqin Llamkanakunamanta chaymanta wak runakuna Serviciokunamanta ima qusqanku.

Llapa qillqa
Servicio LlamkanServicio Llamkan6_serviceAvailability
Pisichaynin

6. Servicio Llamkan.

 • a. Serviciokuna, Llamkanakuna chaymanta wak runakunamanta Serviciokuna, utaq material kaq utaq rurukuna qusqa kay Serviciokunanta mana tarikunkumanchu wakin kutikunaqa, limite kaqniyuq qukunman, mana chay hukhinallanman ayllukunamanhina utaq dispositivo kaqmanhina. Sichus tarichikuyniykita k'askasqa kay Microsoft yupayniykiman tikranki chay, ichapas watiqmanta materialta mana chay llamkanakunata mayqinkunachus qampaq tarikuq karqanku chanta ñawpa aylluykipi qullqi hunt'asqaña kasarqa chayta watiqmanta rantinayki kanman. Qam ari ñinki mana yaykuyta utaq mana kay materialwan llamk'ayta utaq Servicios mana allinwan mana chay mana licenciayuq llamk'anapaq kay suyupaq maymantachus yaykuchkanki chay kay wallpama materialwan utaq Serviciokunawan llamk'ayta, utaq pakanapaq, utaq tarikuyninta utaq pi kayninta hukhinallachiyta yaykunapaqrayku utaq kay materialwan utaq Serviciokunawan llamk'anapaqrayku.
 • b. Sumaqta llamk'achkayku kay Serviciokunata thaskichillanaykupaqpuni; ichaqa, llapa Serviciokunaqa pantakunata rikunku chaymanta cortes kaqkunata, chaymanta Microsoft kaqqa mana huchayniyuqchu ima pantayllamantapas utaq chinkachiyllamantapas rikhurinaman chay. Huk luz corte kaqtinqa, ichapas mana tiyapuyniykita utaq waqaychasqa Willaykunaykita kutirichimuy atinmanchu. Winasqayki chaymanta Willayniyki sapa kutiya waqaychasqanki niyku chanta Yanapakuykunapi utaq tienda Kimsa Llamkanakunayuq chaymanta Yanapakuykunayuq ruwachkanku.
Llapa qillqa
Kunanchaykuna Serviciokunaman utaq Sotware chaymanta Tikraykuna Kay TérminokunamanKunanchaykuna Serviciokunaman utaq Sotware chaymanta Tikraykuna Kay Términokunaman7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Pisichaynin

7. Kunanchaykuna Serviciokunaman utaq Sotware chaymanta Tikraykuna Kay Términokunaman.

 • a. Kay Términos kaqkunata tikrachiykuman mayk'aqllapas, chaymanta ñisusayku mayk'aqchus ruwasayku. Kay Serviciokunawan llamk'ayqa kay tikraykuna qhipantaqa sumaq hap'ikun kay musuq términokunaqa. Sichus mana ari ñinkicu chay kay musuq Términokunaman, amaña llamk'anaykichu tiyan kay Serviciokunawan, Microsoft yupayniykita chaymanta wichq'ay chaymanta, sichus qam tata utaq tutor kanki chay, sullk'a wawaykita wichq'ay yanapay kay Microsoft yupayninta.
 • b. Wakin kutiqa softwareta kunanchanayki tiyan kay Serviciokunawan llamk'anallapaqpuni. Kikillan ima niraq softwaremanta chiqaqchay atikuyku chaymanta software kunanchaykunata utaq allichaynin tikranakunata uraykachiy. Chantapas kay softwareta kunanchanayki tiyan kay Serviciokunawan llamk'anapaq. Kay tikraykunaqa kay Términokunaman k'askasqa kachkanku, mana sichus wak términos kunanchaykunaman churakuq kaqkuna, kanku chay, chaypiqa, kay wak términokuna llamk'achikun. Microsoft kaqqa mana kamachichisqachu kachkan kay tarikuq kunanchaykunata ruwananpaqqa chaymanta mana qarantizanchu kay sistema lluqsimuyninta yanapayta kay software licencia kaqninpaq, llamkanakunapaq, winasqapaq utaq wak rurukunapaq. Kay tikraykunaqa mana tupakuqchu kankuman kay softwarewan utaq wak runakunawan mañasqa ruwaykuna. Qam ari ñiyniykita qichukapuwan qhipa software kunanchaykunapaq mayk'aqllapas kay software wañuchiyninta.
 • c. Chantapas, wakin kutikunaqa kay ruwachiykunata utaq Servicio llamk'achiyninta qichunayku mana chay tikranayku tiyan utaq huk serviciota manaña mañanachu utaq Llamkanakunaman yaykunata chaymanta wak runakunamanta Serviciokunata. Mana sichus kay ruwakuq kamachiy atichiyninpi, mana kamachihisqachu kachkanchik huk uray uraykachiyta ruwayta utaq mayqin material kaqllamantapas digitales rurukunallamantapas musuqllachiynin (kay 13 kitipi willakun (k)), utaq ñawpaqmantaña ratisqa llamkanakunata. Kay Serviciokunata riqsichiy atiykuman utaq ruwayninkunata huk ñawpaq qawana utaq beta lluqsiypi, mayqinchus mana allintachu llamk'ay atinman utaq kikinta kay final lluqsimuyhina llamk'ay atiykuman.
 • d. Chayraykutaq qam hark'asqa materialwan llamk'ay atinkiman derechos ruwasqaña kamachiyninwan (DRM), kikin kay wakin takiymanta, pukllanamanta, películakunamanta, p'anqakunamanta chaymanta aswanmanta ima, kay software DMR huk llikapi derechokuna quqman sapanllamanta t'inkikuy atinman chaymanta urayk'achiytataq chantiytataq DRM kunanchaykunata.
Llapa qillqa
Licencia SoftwaremantaLicencia Softwaremanta8_softwareLicense
Pisichaynin

8. Licencia Softwaremanta. Sichus rak'isqa Microsoft licencia uyakuyninpaq tantanakusqa (kayhina, sichus huk Microsoft llamkanata ruwachkanki chanta Windows kaqwan yapasqan, chanta Microsoft Software Licenciapa kamachiyninkuna Windows Imayna Llakanapaq software kaqhinawan kamachin), wakin software nuqaykuwan qampaq qusqan Yanapakuykunamanta Terminokunaman ruwasqan. Llamkanakuna Office Store kaqwan, Windows Store kaqwan chaymanta Xbox Store kaqwan uranpi 13(b)(i) ruwanata ruwasqanku.

 • a. Sichus kay Términokunawan hunt'anki chay, chantiy derechota chanta huk software kaqmanta kikinchayta qusayku dispositivo kaqninta tukuy pachapi huk runap llamk'ayninllanpaq, kay Serviciokunawan llamk'ayninrayku. Wakin dispositivokunapaq, software ñawpaq churasqa sapallaykimanta, mana comercial ruwayniykipaq Yanapakuykunamanta kanku. Kay software utaq web kiti mayqinchus Serviciokunamanta wak runakunamanta pakasqa qillqayniyuq kanman. Mayqin script kaqllapas wak runakunamanta utaq pakasqa qillqaynin, t'inkisqa utaq willachiqkuna softwaremanta utaq web kitimanta, qamman licenciasqa kanku wak runakunarayku mayqinkunachus chay pakasqa qillqayniyuq kanku chay, mana Microsoft kaqraykuchu. Willaykuna, kay qampiqa, wak runakuna pakasqa qillqayninman yapakun willayninllanpaq.
 • b. Kay Softwareqa licencia kaqniyuq, mana ranqhakunchu, chaymanta Microsoft kaqqa llapa derechos kaqninta waqaychakun kay softwaremanta mayqinchus mana Microsft kaqpunichu qurqa, implicación kaqrayku, mana atiyninrayku, utaq hukhinata. Kay licencia kaqqa mana ni huk derechota qusunki kayman, chaymanta mana atinkichu:
  • i. sawka utaq pullqay tecnológica medida karkaypaq kaypi utaq tupaq softwarewan utaq Serviciokunawan;
  • ii. desensamblar, descompilar, desencriptar, hack, emular, t'uqllay, utaq ingeniería inversa wakin software utaq wak aspecto Serviciokunamanta chayta kaypi yapasqan utaq yaykuna Serviciokunapi, mana chay chaymanta excepto chaymanta huklla medidaman chayta kamachina copyright llamkana chayta ruwachkan uyakun;
  • iii. componentekuna sofwaremanta utaq Serviciokuna wal dispositivukunapi ruwaypaq t'aqay;
  • iv. software utaq Serviciokuna riqsiy, mirachiy, alkilay, arrenday, ranqhay, apachiy, yaykuchiy, achuray utaq mañay, sichus Microsoft kaya ruwaypaq kamachin;
  • v. softwareta quy, wakin software licensiakuna, utaq wakin derechokuna yaykuypaq utaq Serviciokunata ruway;
  • vi. Serviciokunapi ruway wak mana kamachisqa ñan chayta interfiere wak runawan atikun kaykuna ruwaypaq utaq wakin yanapakuyman, pachaman, yupayman, utaq llikaman yaykuy;
  • vii. yaykuna Serviciokunaman kawsarichiy utaq wakin Microsoft kamachisqa dispositivuta tikray (kayhina, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, etc.) mana kamachisqa kimsa yachaqmasi llamkanakunarayku.
Llapa qillqa
Hunt'achina TérminokunaHunt'achina Términokuna9_paymentTerms
Pisichaynin

9. Hunt'achina Términokuna Sichus huk Servicio rantiyki, chanta kay hunt'achina términokuna rantiykiman ruwanku chaymanta kaykunaman uyakunki.

 • a. Chaninkuna Sichus huk chanin huk porcionwan Serviciokunamanta huñusqan, payllaypaq chay chanin akllasqa qullqipi uyakunki. Qullqi Serviciokunapaq llapa impuestokunata chaymanta qullqi tikrana tasas kaqta karunchan, mana sichus wakhinata ñin chay. Llapa Skype chaninkunaqa rurukunata hunt'achinku kaykunapitaq kay ruwakuq impuestos kachkan, sichus mana ahinata ñikun chaylla. Qam huchayuq kanki kay impuestos ñisqamanta utaq chaninkunamanta qullqi hunt'achiyta. Skype tarifakuna kasqa residencial maypi kasqanpi huñusqa facturacion willakuyniykiwan tantiyan. Responsable chiqaqchaypaq kay maypi kasqanta musuq chaymanta allinlla kanki. Mana Skype rurukunapaq kankuchu, impuestokunaqa tantiyakunku tarikuyniykimanhina kay mayk'aqchus Microsoft yupayniyki qillqachikurqa chaymantahina, mana sichus kay locales kamachiykuna hukhina base kaqta munanku chay kay tantiyaypaq. Sayachiyta utaq wañuchiyta kay Serviciokunata atiykuman sichus mana pachanpi kay llapa qullqi hunt'achiyta hap'isayku chay. Kay Serviciokunamanta sayachiyqa utaq wañuchiyqa mana qullqi hunt'achiyraykuqa kay yaykuna chaymanta yupayniyki llamk'ananman chaymanta tiyapuyniyki chinkayninman tukunman. Kay Internet kaqman T'inkiyqa huk privada llika corporativa kaqnintaqa utaq wak tarikuyninta qhataykuq mana rikhuchikuq tiyakuyniykimanhina chaninkunata rikhurichinman. Tarikusqaykita, wakin transaccionkuna hawa qillqa tikraynin munayta atikun utaq wak suyupi ruwasqan. Bancoyki yapa tarifakuna kay yanapakuykunapaq qipiyta atikun mayk'aq huk debito utaq qullqi-mañaypa tarhita ruwanki. Bancoyki kaqninkunapaq tinkiy.
 • b. Facturación Yupayniyki. Huk Servicio kaqmanta gastos kaqnintaqa qullqi hunt'achinapaq, mañasasuyku. Huk qullqi hunt'achiy ñanta quyta kay Serviciota suti qillqachkaptiyki. Facturación willaykunaykiman yaykuy chaymanta tikray atikunki chaymanta kay qullqi hunt'achiy ñantapas kaypi Microsoft yupay kamachisqa webkiti chaymanta Skype llamkayta qallariyniykipi punku kaypi https://skype.com/go/myaccount. Chantapas, qam kamachichikunki atichinaykipaq kay Microsoft kaq mayqin kunanchasqa yupayniyki willayninwan llamk'ananpaq kay akllasqa qullqi hunt'achina ñanmanta chay kay emisor qullqi wasi hap'iqwan utaq kay ruwakuq qullqi hunt'achiy llika. Utqhay kunanchaypaq yupayniyki chaymanta wak willakuyniyki uyakunki, yapa correo electronicop maypi kasqanniyki chaymata huntachisqa metudu kaqninkunayki, chanta transaccionkunayki hunt'ay chaymanta qamwan tinkiyta atikuyku ahina tinkisqapi transaccionkunaykiwan tinkinki. Ruwasqa tikraykuna kay facturación yupayniykipiqa mana waqllinqachu kay churakusqayku chaninman kay facturación yapayman ñawpaqta allin hamut'arispa tikraykunaykipi llamk'aspa kay facturación yupayniykipi.
 • c. Facturación. Microsoft huk qullqi hunt'achina ñanta quspaqa, qam (i) ari ñinki mañakuyniyuq kanki kay qusqa qullqi hunt'achina ñanwan llamk'anapaq chaymanta llapa qusqayki qullqi hunt'achinamanta willayqa chiqaq chaymanta pachan; (ii) Microsoft kaqta atiyta qunki Serviciokunamanta qullqi hunt'achichisunanpaq mayqin akllasqayki; (iii) Microsoft kamachi qamta q'ipiypaq wakin payllasqa Servicios qullqi hunt'achina kaqnintapas qillqachikunaykipaq utaq chaywan llamk'anapaq kay Willaykuna manaraq thaskillaptinku. Facturapuykuman (a) ñawpaqta; (b) rantipkiykipacha; (c) rantipkiypi qhipanta; utaq (d) sapa kuti kay qillqachikuymanta Serviciokunapaq. Chantapas, ñirqanki yupaykama cobraykuman, chaymanta ñawpaq willaspa willasasuyku ima tikrayllamantachus kay cobrakuq yupaypi kay sapa kuti qillqachikuq Serviciokunamanta. Ichapas pachapi facturasunkuman aswan kutipi kay ñawpa facturación pachakunaykipi kay mana churaykusqa yupaykunapaq.
 • d. Sapa kuti qullqi Hunt'achinakuna. Qam Serviciokunata qillqachikuyninta rantinki chay (kayhinata, sapa killa, sapa 3 killa utaq sapa wata), qam yachanki chaymanta ari ñinki qam chay sapa kuti qullqi hunt'achiykunaman atiyniyuq kanki, chaymanta kay qullqi hunt'achinakunaqa Microsoft kaqman ruwakunan tiyan chaymanta ñanmanhina kay munarqayki pachamanhina, kay Serviciokuna qillqachikuyniykita qam sayachinaykikama utaq Microsoft sayachinankama. Uyakuypaq sapa kuti hunt'achinakunata, Microsoft kaqman uyakuchkanki ruwaypaq hunt'achinakunahina débito electrónicohina utaq chanin apachiynin, electrónica apachiynin nisqa yupayniyuqmanta (Automatizada Cámara Compensar kaqpaq utaq kikillan hunt'achinakuna), utaq cargokunahina nisqa yupayniykiman (qullqi-mañaypa tarhita utaq kikin hunt'achinakuna) (llampan, "Electronico Hunt'achinakuna"). Qillqachakunpa tarifakunanta wiñaypuni cobrowan qatiq ruwaspa qillqachakunpa mit'anmanta kanku. Sichus mayqin qullqi hunt'achinallapas mana qullqi hunt'achisqa kutichisqa chay utaq sichus mayqin qullqi-mañaypa tarhitawan transacción utaq rich'akuq kutichisqa chay utaq mana munasqa chay, Microsoft mana chay servicios quqkunanku ni huk yupayta cobranankupaq derechota hark'akunku utaq thaskiq kutimuq artículo, kay kutichipuq utaq fondos kaq mana kayninrayku, chaymanta mayqin qullqi hunt'achiyllapas churaykunapaq huk electronico qullqi hunt'achinapaqhina.
 • e. Sapanmanta Musuqllachiynin. Sichus kay sapanmanta musuqllachiykuna kay thaskiq legislaciónpi kachkan chay, Yanapakuykunata chikllayta atikunki kikillan musuqyachiypaq tukuypi allichasqa yanapakuypa mit'amanta. Qamta correo electronicorayku utaq wak responsable ñannirayku yuyayku ñawpaq wakin Yanapakuykuna musuq términopaq musuqyachinku, chaymanta qamta wakin chanin tupaq ruwana 9(k) kaqwan willanki. Mayk'aq qamta yuyasqayu chanta kikillan Yanapakuykuna usuqyachiyta akllasqanki, kikillan Yanapakuykunayki tukusqa kunan yanapakuypa mit'anta, usuqyachiyta atikuyku chaymanta qamta cobrayta kanku chanta kunan chanin musuqyachisqa términopaq, sichus Yanapakuykunata chinkachiyta akllasqanki uranpi nisqanhina. Chantapas yuyachisayku kay akllasqa qullqi hunt'achinayki ñanman facturasayku kay Serviciokunaqpata musuqllachiyninpaq, kay expedientepi musuqllachiy pachapi utaq aswan qhipata qusqa. Chantapas kamachiykunata qusunqa kay imaynatachus qam kay Serviciokunata qullqi hunt'achiy atiwaq. Qam kay Serviciokunata qullqi hunt'achinayki tiyan ñawpaqta kay musuqllachiy Servicios pachan kaqmanta mana facturacikunaykipaq kay musuqllachiyrayku.
 • f. Tinkisqa Willakuy chaymanta Pantaykuna. Microsoft huk estado kaqta kay tinkisqa facturacion willakuyniykipi qusunqa kay Microsoft kamachisqa yupaykunamanta web kitita, maypichus rikukuy atin chanta cuenta estado kaqniykita raphichayta. Skype yupaykunapaqqa tinkisqa declaración kaqniykiman yaykuy atiwaq yupayniykiman yaykuspa www.skype.com. Kayqa kaq factura kaqlla mayqintachus quy atiykuman chay. Sichus huk pantay factura kaqniykipi ruwasayku chay, qam ñiwanayku tiyan kay 90 p'unchawkuna ukhupi kay factura kaqniyki pantay rikhurimuchkanmantapacha. Ahinatataq mask'asayku usqhayllata kay carga kaqmanhina. Sichus mana kay pacha ukhupi willasawaykuchu chay, llapa huchachakuymanta chaymanta kay pantaymanta hamuq chinkachiy qhayqakuymanta hark'awasayku chaymanta mana pantayta allinchasaykuchu utaq huk reembolso kaqta qusuyta, chantapas kamachinarayku munasqan. Sichus Microsoft huk facturación pantayta ratin chay, chay pantayta allinchasayku kay 90 punchawkuna ukhupi. Kay política kaqqa mana kayman llamk'achikuq derechos legales kaqkunata waqllinqachu.
 • g. Política Reenbolsomanta. Sichus mana kamachiy ñisqahina ñikunqa chay utaq huk Servicio quyrayku, llapa rantiykuna finales kanku manataq reembolsables kaqchu. Sichus umallikunki chay kay Microsoft pantaykuy cobrasasunkumanta, ñuqaykuwan tinkunakunayki tiyan kay 90 p'unchawkuna ukhupi chay cargo kaqmanta. Mana reembolsokuna mayqin cargo kaqllapas ruwakunqachu aswan kay 90 p'unchawkunamanta, chantapas kamachinarayku munasqan. Kay reembolsos kaqkunaqmanta derecho quyta hark'asayku mana chay mañukuykunamanta ima ch'in kayniykuman. Sichus huk reembolsota utaq mañukuyta qusayku chay, mana ni huk kamachichiyniyuqchu kachkayku kayta qunapaqutaq kikin reembolsota wiñaypaqpi. Kay reembolso políticakunaqa mana churakuq derechos legales kaqkunata waqllinchu. Aswan reembolso willakuypaq, yanapay rimana kaqta watukuy. Sichus Taiwán kaqpi kawsarichinki, willay chayta tupaq Taiwán Ruwaq Qillqap Harkayninwan chaymanta chaniyuq kamachinakunayuqwan, llapa rantikuna digital winasqaman tiyachkanku qusqa intangible furmulariurayku chaymanta/utaq tinkisqa yanapakuykuna tukuyta chaymanta mana reembolsable kanku mayk'aq kay winasqata utaq yanapakuyta qusqa tinkisqapi tiyan. Mana derechos ch'aaypaq wakin mit'a hamut'aymanta nipas reembolsomanta kankuchu.
 • h. Serviciokunamanta Chinkachiynin. Qam sayachiy atiwaq huk Serviciota mayk'aqllapas, kaq mana kaq imaraykullapas. Huk Yanapakuyta sayachinapaq chaymanta huk reembolsota mañanapaq, sichus qam hukman derechoyuq kanki chay, kaypi qusqan Microsoft kamachisqa yupaykunamanta web kitita. Skype kaqpaq, amahina kaspa kay lluqsipuy Formulariota hunt'achiy qusqa willaywan llamk'aspa kaypi. Qam kay Yanapakuykunata willaykachaq quyman umallikunayki tiyan (i) mana huk reembolsota hap'iy atinkichu kay sayachiypi; (ii) qam kamachichisqa kanki kay sayachiy kaqmanta qullqi hunt'achiyta; (iii) tukuy ruwasqa cargokunata qullqi hunt'achiyman kamachisqa kay atinkiman kay facturación yupayniykipi kay Yanapakuykunamanta ñawpaq kay sayachiy pachamanta; chaymanta (iv) kay yupayniykimanta yaykunanta utaq llamk'achiyninta qichusunqanku kay Yanapakuykunata sayachispa; utaq sichus Taiwánpi tarikunki, (v) huk reembolsota kikin chaninpi chaskinki kay mana ruwasqa tarifakunahina huk Yanapakuypaq payllasqanki kay phanipi chinkachiyninmanta tantiyasqan. Willayniyki nisqa hanaq 4 ruwanakunapi ruwayku. Sichus chinkachinki, Yanapakuykunaman yaykunayki tukukuypi kunan Yanapakuy mit'aykipi tukukun, utaq sichus yupayniyki sapa kuti kaqnipi factura ruwayku, tukukuypi mit'amanta imayna chinkachisqanki.
 • i. Pruebamanta Pacha. Sichus qam huk pacha prueba kaqpi kachkanki kay quymanta, kay prueba Servicio(kuna)ta qullqi hunt'achinayki tiyan kay prueba pacha tukukuyninpi wak musuq gastos kaqkunata manaña ruwanaykipaq, mana sichus hukhinata willawasunchik chay. Sichus qam mana sayachinki kay prueba kaqmanta Servicio(kuna)ta chay kay prueba pacha tukukuyninpaq, kay Servicio(kuna)manta cobray atisuykuman.
 • j. Promocionales Quykun. Mayniqpihina, Microsoft serviciokunata qhasimanta quy atinman kay prueba pacha ukhupi. Microsoft chay yanapakuykunamanta cobrana derechokunankuta hark'akun (normal wallpamaman) sichus Microsoft ñin chay (hamut'asqa chin kaqynin) kay quymanta términokunamanta ancha llamk'achkan chay.
 • k. Chaninpi Tikraykuna. Kay serviciokunamanta chaninta tikray atiykuman mayk'aqllapas chanta sichus qam huk sapa kuti rantiyniyuq kanki chay, correo electrónicota utaq wak yachasqa ñanta willasayku 15 p'unchawkuna ñawpaqta kay chanin tikraymanta. Sichus qam mana kusisqachu kachkanki chay kay chanin tikraywan, sayachinayki tiyan chaymanta manaña llamk'anaykichu tiyan kay serviciokunawan manaraq kay chanin tikraynin thaskichkaptin. Sichus huk pachan plazo tiyan chay chaymanta huk chanin kay Yanapakuy quqpaq chay, chay chanin kawsaq qhipakunqa kay pachan término kaqninta.
 • l. Qamman Qullqi hunt'achiykuna. Sichus huk qullqi hunt'ayta debeyku chay, qam kusisqa kachkanki kay allin hamuq willaywan mayqintachus ñuqayku munayku tarinaykupaq kay qullqi hunt'achiy qamman rinanpaq. Qam huchachasqa kanki ima impuestollamantapas chaymanta kay rikhurimuq tarifakunamanta mayqinkunachus hamunman kay qullqi hunt'achiyrayku chaymanta. Chantapas kay wakkuna willaykunawan ima hunt'anayki tiyan mayqinkunatachus ni huk qullqi hunt'achiy derechoykiman churachkayku. Sichus qam huk pantasqa qullqi hunt'achiyta hap'inki chay, atiwaq kutirichiy utaq kaymanta kutichiyninta mañayta. Qam ñuqaykuwan llamk'anaman kamachichikunku kayta ruwanaykupaq. Chantapas kay qullqi hunt'achiyta qamman pisillachiykuman mana willaspalla mayqin ñawpa yapasqa qullqi hunt'achiyta allinchanaykupaq.
 • m. Suñay Tarjeta. Redención suñay tarjeta llamk'achiynin ima (mana kay Skype suñay tarjetakunata yupaspalla) kamachikunku kaywan Microsoft Suñay Tarjeta chaymanta Kamachiykuna chaymanta Mañakusqankuna. Skype suñay tarjetakunamanta willayninqa tarikun Skype kaqpi Yanapakuy raphi.
 • n. Banco Yupay Hunt'achina Metudu. Huk akllasqa banco yupay Microsoft yupayniykiwan qillqachakuyta atikunki ruwayaq hunt'achina metudu hina. Akllasqa banco yupaykuna kay yupaykuna yapanku kay institucion financierapaq kanan kay chiqa debito qullipa yaykunan (kayhina, huk Estados Unidos kasqa institucion financierawan kikinchasqa pichaypaq wasita yanapakun kay ("ACH") yaykunakuna, huk Europea institucion financiera Huklla Euro Hunt'achina Pampata yanapakun ("SEPA") utaq "iDEAL" Países Bajos kaqpi). Términokuna ari ñinki mayk'aq banco yupayniyki hunt'achina metudu hina Microsoft yupayniykipi yapachkan (kayhina, kay "kamachi" SEPA kaqwan) ruwapanpas. Qillqasqa banco yupayniyki sutiykipi ninki chaymanta garantizanki utaq uyakusqanki qillqaypaq chaymanta ruwaypaq kay banco yupayta huk hunt'achina metudu hina. Banco yupayniyki qillqachakuchkan utaq akllachkan, Microsoft (utaq agenteyuq) uyakunki qallariypaq huk utaq aswan debitokuna llapan chaninpaq rantiykimanta utaq qillqachakun qullqiykipaq (tupaq términokunawan qillqachakun yanapakuyniykimanta) banco yupayniykimanta (chaymanta, sichus munasqan huk utaq aswan creditokuna banco yupayniykiman qallarin allichaypaq pantaykuna, huk reembolso utaq kikin proposito pantaypaq), chaymanta kay institucion financiera uyakunki chayta banco yupayniyki tiyan deducir nisqapaq debitokunata utaq kay creditokunata uyakuypaq. Kay uyakuynin yachanki chanta hunt'a kallpa kanan chaymanta efecto banco yupaypa willakuniykikama Microsoft yupayniykimanta qichunki. Allichay yanapakuqwan tupanakuy ñawpaq 4(e) ruwanapi nisqan chantapas sichus iñinki qipisqa pantaynipi tiyanki. Kamachinakuna ruwasqa suyuykipi responsabilidad wakin man allin ruwanapaq, panasqapaq utaq mana uyakusqa transaccionkuna banco yupayniykimanta tukuypas atikun. Huk banco yupayta hunt'achina metuduyki hina qillqachakun utaq akllachkan, yachanki kay ñawirisqa tiyanki, kay Términokunaman yachanki chaymanta uyakunki.
Llapa qillqa
Contratante Huñu, Kamachiy akllay chaymanta chaqwakuykuna Allinchanapaq KitiContratante Huñu, Kamachiy akllay chaymanta chaqwakuykuna Allinchanapaq Kiti10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Pisichaynin

10. Contratante Huñu, Kamachiy akllay chaymanta chaqwakuykuna Allinchanapaq Kiti. Ruwayniykipaq qhasi chaymanta payllasqa rantiqpa Skype-chimpusqa Yanapakuykunapaq, kaywan mink'achkanki chaymanta llapa willanakuna "Microsoft" kaqman kay Terminokunapi nin, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburgo. Paganapaq utaq mana qullqipaq Skype Yanapakuykuna ruwaqkunapaq kay Kamachiykunatam Luxemburgo llaqta kamachiykunam qawarin mana ruwasqakunamantapas, aswan hatun waqlliykunamantaqa sapaqta. Llapa wakin mañakuykunata llaqtaykipi utaq suyuykipi kamachiykunaman qawarin (rantiq harkayta, mana allin atipanaykuta, chaymanta Civil nisqa mañakuykunatapas). Kay kamachiykunata uyakuspa Skype yupayta paqarichispa utaq Skype nisqata hapispa, mana kutiriqmi uyakunki Luxemburgo llaqta kamachiy maypi kasqanta, kiki aypasqantapas uyakunki Skype hapiymanta imapas mañanakuy, atipanakuy kaqta. Llapan wakin Yanapakuykunapaq, Kay kamachiykunata uyakuspa Microsoft yupayta paqarichispa utaq huk yanapakuyta mayqin entidad nisqawan contratasqayki, kamachiy qawasqan, chaymanta chaqwakuykuna allinchanapaq kiti kay qipan kaq:

 • a. Canada. Canada llaqtapi qam (utaq, empresa, llamkanaykipas) tiyaspa, kay Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, EE.UU nisqawan contrataptin. Tiyasqayki llaqta kamachiykunam (utaq, empresa, llamkanayki) kamachikun kay Kamachikuykuna nisqanta, mana alin kaptin utaq wakin mañakuykunapas (rantiq harkayta, mana allin atipanaykuta, chaymanta Civil nisqa mañakuykunatapas), aswan hatun waqlliykunamantaqa sapaqta. Qam ñuqaykupas mana kutiq uyakunchik Onterio llaqtapa kamachisqanman, aypasqanman maymi atipanakuy kaqman utaq imapas hapiymanta lluqsiqman kay Kamachiykunamanta utaq Yanapakuykunamanta.
 • b. Norteamérica utaq Sudamérica Estados Unidos, Canadá llaqtamanta hawapi. Norteamérica utaq Sudamérica Estados Unidos, Canadá llaqtamanta hawapi qam (utaq, empresa, llamkanaykipas) tiyaspa, kay Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, EE.UU nisqawan contrataptin. Washington State llaqta kamachiykunam kamachikun kay Kamachikuykuna nisqanta, mana alin kaptin utaq wakin mañakuykunapas, aswan hatun waqlliykunamantaqa sapaqta. Mayqin llaqtapi yanapakuykuna kaqmi wakin mañakuykunata kamachin (rantiq harkayta, mana allin atipanaykuta, chaymanta Civil nisqa mañakuykunatapas).
 • c. Oriente Medio utaq Africa. Oriente Medio utaq Africa llaqtapi qam (utaq, empresa, llamkanaykipas) tiyaspa, (Bing chaymanta MSN) wakinkunata mana qullqipaq hapispaqa kay, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, EE.UU nisqawan contratachkanki. Pagaspa wakinkunata hapispaqa kay, Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlanda nisqawan contratachkanki. Paganapaq utaq mana qullqipaq Yanapakuykuna kay Kamachiykunatam Irlanda llaqta kamachiykunam qawarin mana ruwasqakunamantapas, aswan hatun waqlliykunamantaqa sapaqta. Kamachiyninkuna kay suyumanta mayqinmanchus Yanapakuykunaykita kachkanchik llapa hukninkuna qhayqakuykunata kamachinku (llamk'aq hark'akuyninta ima yupaspa, mana allin atipanaku, chaymanta civil huchachakuykuna ima). Qam ñuqaykuwan ima ari ñinchik mana qhipaman kutiy atispa kay jurisdicción kaqman chaymanta akllasqa atipanakuman kay Irlanda Tribunales kaqninman llapa rikhuriq ch'aqwakuykunapaq utaq t'inkisqa kaqtinku kay Kamachinakunawan utaq Yanapakuykunawan.
 • d. Asia utaq Pacífico Sur, sichus suyuyki kay hamuchkanhinalla sutikuptin. Sichus (utaq sichus huk qatuna, qhapaq kiti qatunaykimanta) Asiapi (mana Chinapaq, Japónpaq, Republica de Coreapaq, utaq Taiwánpaq) utaq Pacífico Sur kaqpi kawsanki, chaymanta yanqhalla Yanapakuykunamanta ruwachkanki (Bing kaqhina chaymanta MSN kaqhina), Microsoft Corporation kaqwan mink'achkanki, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Sichus phatma Yanapakuykunamanta ruwayta payllasqanki, utaq yanqhalla Outlook.com yanapayta Singapur kaqpi utaq Hong Kong kaqpi ruwachkanku, Microsoft Regional Sales Corp. kaqwan mink'achkanki, huk corporacion uran kamachinakunapi Estado de Nevada, U.S.A. kaqmanta kamachisqan, pallqankunawan Singapur kaqpi chaymanta Hong Kong kaqpi, qhapaq kiti qatunamanta 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapur, 119968 kaqpi tiyachkan; qusqan, sichus (utaq, ichus huk qatuna, qhapaq kiti qatunaykimanta) Australiapi kawsachichkanki, Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia kaqwan mink'achkanki sichus (utaq, sichus huk qatuna, qhapaq kiti qatunaykimanta) Nueva Zelandiapi kawsachkanki, Microsoft New Zealand Limited, 5 Ñiqi, 22 Viaduct Harbour Ñan, PO Box 8070 Symonds Ñan, Auckland, 1150 Nueva Zelandiawan mink'achkanki. Yanqhalla chaymanta payllasqa Yanapakuykunapaq, Washington Estado kamachinata kay Terminokuna chaymanta kutichinakuna pallqankupaq kamachin, sasachayta kamachinakunamanta qhawachkan. Kamachiyninkuna kay suyumanta mayqinmanchus Yanapakuykunaykita kachkanchik llapa ukninkuna qhayqakuykunata kamachinku (llamk'aq hark'akuyninta ima yupaspa, mana allin atipanaku, chaymanta civil huchachakuykuna ima). Mayqin ch'aqwakullapas rikhuriq kaymanta manchay kay Kamachinakunaman mana chay Yanapakuykunaman t'inkisqa, mana Skype kaqta yupaspa, imallatapas kawsayninman, unayninman, mana chay tukuchiyninman t'inkisqa, akllakunqataq allinchakunqataq arbitraje kaqninta kay Singapur Centro de Arbitraje (SIAC) kaqpi, kay kamachiykunaqa sumaq qhawasqa kachkanku kay claúsula kaqman yapakunanpaq. Tribunal kaqa huk árbitro kaqwan kachkanqa mayqinchus akllasqa kanqa kay SIAC Presidente kaqwan. Ingles simi kanqa runasimi arbitraje kaqqa. Árbitro ñiyninqa ruwakunan kanqa, t'inkikuq manataq ch'aqwakuq, chaymanta juicio kaqpaq kay ñiyninta apakunman mayqin suyupipas utaq ayllupipas.
 • e. Japon. Sichus qam tiyakunki chay (utaq, huk empresa, llamk'anayki kachkan kay) Japón kaqpi, chantataq qhasi porcionkunawan Yanapakuykunamanta llamk'achkanki chay (kay Bing chaymanta MSN kaqhina), mayqinkunachus Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, EE.UU kaqwan contratasqa kanku chay. Sichus qam qullqi hunt'achirqanki huk Yanapakuykuna llamk'achispa chay, huk contrato kay Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokio 108 kaqmanta 0075 kaqkama kaqwan chay. Qhasi yanapakuykunapaq chaymanta qullqi hunt'achinapaq, Japon kamachiyninkuna kay Kamachinakunata kamachinku chanta imallapas kaykunaman utaq Yanapakuykunaman t'inkisqa ruwaykunata ima. Qam ñuqaykuwan ima ari ñinchik mana qhipaman kutiriy atispa kay akllasqa jurisdicción kaqman chaymanta kay sede de la Corte de Distrito de Tokio kaqta llapa rikhuriq ch'aqwakuykunapaq utaq t'inkisqa kaqtinku kay Kamachinakunawan utaq Yanapakuykunawan.
 • f. Republica de Corea. Sichus qam tiyakunki chay (utaq, huk empresa, llamk'anayki kachkan kay) Japón kaqpi, chantataq qhasi porcionkunawan Yanapakuykunamanta llamk'achkanki chay (kay Bing chaymanta MSN kaqhina), mayqinkunachus Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, EE.UU kaqwan contratasqa kanku chay. Sichus qam qullqi hunt'achirqanki huk Yanapakuykuna llamk'achispa chay, huk contrato kay Microsoft Corea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110 kaqmanta 150 kaqkama kaqwan chay. Qhasi yanapakuykunapaq chaymanta qullqi hunt'achinapaq, Republica de Corea kamachiyninkuna kay Kamachinakunata kamachinku chanta imallapas kaykunaman utaq Yanapakuykunaman t'inkisqa ruwaykunata ima. Qam ñuqaykuwan ima ari ñinchik mana qhipaman kutiriy atispa kay akllasqa jurisdicción kaqman chaymanta kay sede de la Corte de Distrito de Seul kaqta llapa rikhuriq ch'aqwakuykunapaq utaq t'inkisqa kaqtinku kay Kamachinakunawan utaq Yanapakuykunawan.
 • g. Taiwan. Sichus qam tiyakunki chay (utaq, huk empresa, llamk'anayki kachkan kay) Taiwán kaqpi, chantataq qhasi porciokunawan Yanapakuykunamanta llamk'achkanki chay (kay Bing chaymanta MSN kaqhina), mayqinkunachus Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, EE.UU kaqwan contratasqa kanku chay. Sichus qam qullqi hunt'achirqanki huk Yanapakuykuna llamk'achispa chay, huk contrato kay Microsoft Taiwan Corp., 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan kaqwan chay. Qhasi yanapakuykunapaq chaymanta qullqi hunt'achinapaq, Taiwán kamachiyninkuna kay Kamachinakunata kamachinku chaymanta imallapas kaykunaman utaq Yanapakuykunaman t'inkisqa ruwaykunata ima. Aswanta yachanapaq kay Microsoft Corp. Taiwan kaqmantaqa, amahina kaspa waturikuy kay web qusqa kitita Ministerio de Asuntos Económicos kaqmanta ROC. Qam ñuqaykuwan mana qhipaman kutiriy atispa akllanchik kay Tribunal de Distrito de Taipei kaqta tribunal hukñiqi instancia kaqhinata jurisdicción kaqniyuq ima rikhuriq ch'aqwakupaqpas kaymanta utaq t'inkisqa kaqtinku kay Kamachinakunawan utaq Yanapakuykunawan, maymanchus aswan atichin chayaq kay Taiwán kamachiyninkuna.

Locales rantiq kamachiyninkikunaqa wakin locales kamachiykunata munanman kamachinapaq utaq atiy qusunqa ch'aqwakuykunata allinchanaykipaq wak kitipi ichapas kay Kamachinakunatin. Ahina chayqa, atiymanta disposiciones akllayqa chaymanta 10 kitipi llamk'achikun rantiq kamachiyninkuna atichiyninmanhina.

Llapa qillqa
GarantiakunaGarantiakuna12_Warranties
Pisichaynin

11. Garantiakuna.

 • a. MICROSOFT, AFILIADOS KAQNIYKU IMA, RANQHA RANQHAQKUNA, RAK'IQKUNA RANQHAQKUNA IMA, MANA GARANTIZANKUCHU, SUT'I UTAQ MANA SUT'I, GARANTÍAS MANA CHAY CONDICIONES KAY YANAPAKUYKUNA KAQ LLAMK'AYNINMAN T'INKISQA. QAM UMALLIKUY KAY SERVICIOS LLAMK'AYNINQA QAMPA HUCHAYNIYKIMAN KACHKAN CHAYMANTA "PACHAN" KACHKANTAHINA SYANAPAKUYKUNATAQA QUYKU "LLAPA DEFECTOSNIYUQ" CHAYMANTA "ATISQAYKIMANHINA". MICROSOFT MANA GARANTIZA K'APAK UTAQ CHIQAQCHAYNIN YANAPAKUYKUNAMANTA KANCHU. QAM WAKIN DERECHOSNIYUQ KAY ATINKIMAN LOCAL KAMACHIYNIYKIWAN. NI IMA KAY WILLAYKUNAPI KAY DERECHOSTA PANTACHIYTA RUWACHINMANCHU, SICHUS THASKICHICHIKUNMAN CHAY. QAM ARI ÑINKI KAY SISTEMAS INFORMÁTICOS CHAYMANTA TELECOMUNICACIONES IMA PANTAYWAN KANKUMAN CHAYMANTA WAKIN PACHAKUNAQA RIKHURIY YACHANKU. MANA GARANTIZAYKUCHU KAY YANAPAKUYKUNA PANTACHISQA KANKANKU, PACHAPI, SUMAQ WAQAYCHASQA UTAQ MANA WALLISQAKUNAYUQ MANA CHAY TIYAPUYNINMANTA CHINKACHIYNINQA RUWAKUNQA, NITAQ GARANTIZAYKUCHU NI IMA T'INKIYTA KAY REDES INFORMATICAS KAQWANTAQ.
 • b. LOCAL KAMACHIY ATICHIYNINPI, RAK'IPUYKU IMA MANA SUT'I GARANTIAS KAQTA, COMERCIALIZACIÓN, ALLIN CALIDAD, ATIY HUK AKLLASQA RUWAYPAQ, LLAMK'AY, MANA WAQLLIY KAQTA IMA.
 • c. Australia kaqpi llamk'aq tiyakuqkunapaqqa: Tiyapuyniykukunaqa qarantias kaqkunayuq kanku mayqinkunachus mana karunchachikunkumanchu kay Australia Consumidor kamachiyninmanhina. Qam huk reemplazuman derecho kaqniyuq kanki utaq huk reembolso kaqman huk hatun pantayraykuman chaymanta huk allinchachiyman mayqin waqlliymanpas ñawpaq willasqaña. Chantapas derecho kaqniyuq kanki kay allinchasqakuna utaq wak qusqakuna rantisqaykiman sichus kay rantisqayki mana allin munasqa calidad kaqniyuq kaptin chaymanta pantayqa mana huk hatun pantaymanchu kikin.
 • d. Nueva Zelanda llamk'aq tiyakuqkunapaqqa, ichapas derechos legales kaqkunayuq kanman kay Nueva Zelanda del Consumidor Garantías kamachiyninpi, chaymanta ni ima kay Kamachinakunamanta kay derechos kaqkunata waqlliy munanchu.
Llapa qillqa
Responsabilidad HarkasqanResponsabilidad Harkasqan13_limitationOfLiability
Pisichaynin

12. Responsabilidad Harkasqan.

 • a. Sichus qam huk ñiyniyuq kanki chay waqlliykunamanta kutirichiypaq chayqa (kay willaykunamanta mana thaskichiyninta yupaspa), kamachiypa ruwayninrayku uyakusqan, qam ari ñinki munayniykiqa kutirichinalla, Microsoft kaqmanta utaq mayqin t'inkisqapas, ranqha ranqhaqkuna, rak'iqkuna, Terceros Llamkanakuna chaymanta Quqkuna yanapakuykuna chaymanta ranqhaqkuna ima kaqmanta, chiqan waqlliykunaqa huk kikin yupaymanhina kay Yanapakuykuna tarifaman killapaq mayk'aqpichus mana thaskichiynin chinkachisqa utaq ruwakurqa chaypi (utaq USD $ 10.00 kaqkama sichus yanapakuykuna qhasi kanku chay).
 • b. Kamachiypa ruwayninrayku uyakusqan, mana mayqinllapas kutirichikunmanchu (i) hamuq chinkachiykunaqa utaq waqlliykunaqa; (ii) kaq beneficiokunamanta chinkachiykunaqa utaq ñawpa qusqakuna (sut'i utaq mana sut'i); (iii) kaq ingresos chinkachiykuna utaq ñawpa qusqa (sut'i utaq mana sut'i); (iv) contrato mana chay negocio chinkachiynin utaq wak chinkachiykunataq waqlliykunataq t'inkisqa kay Yanapakuykuna llamk'ananman huk mana personal atiyninpi; (V) akllasqa chinkachiykunaqa utaq waqlliykunaqa, sut'ikuna, mana ancha chaninniyuq, muchuchiyniyuq ima; chaymanta (vi) kamachiy atichiyninmanhina, sut'i chinkachiykunaqa utaq hatunpi waqlliykuna kay akllasqa claúsulas kaqmanta kay 12 kitipi (a) ñawpaqpi. Kay sayachiykunaqa chaymanta mana ruwachiy atichiykunaqa llamk'achikunku sichus kay allinchay mana llapa chinkachiykunamanta allinllachisunki chay utaq mana ruwananta hunt'achin chay utaq riqsirqankichus utaq riqsinayki karqa kay waqlliykunamanta. Kamachiy atichiyninmanhina, kay sayachiykuna chanta mana ruwachiy atichiykunaqa imallamanpas mayqin qhayqakuymanpas kay Kamachinakunaman t'inkisqa llamk'achikun, kay Software Yanapakuykunaman t'inkisqa Yanapakuykunawan.
 • c. Microsoft mana huchachakunchu mayqin mana thaskichiymantapas utaq qhipakuymanta ruwanayki thaskichiymanta kay Kamachinakuna ukhupi kay mana ruwakuy utaq qhipakuy mana Microsoft qhawaychakuq ruwayrayku karqa chay (llamk'ana ch'ampakuna, Apu ruwayninkuna, awqa utaq wañuchiy ruwaykuna, saqra waqlliykuna, takakuykuna utaq thaskichiyllapas mayqin kamachiymantapas ruwaymantapas huk gobierno kaqmanta). Microsoft huch'uyllachichinqa efectos kaqkunanta mayqin kay ruwaykunamantapas chaymanta mana waqllisqakuna ruwaykunatataq ruwanqa.
Llapa qillqa
Akllasqa Simikuna YanapakuyAkllasqa Simikuna Yanapakuy14_service-SpecificTerms
Pisichaynin

13. Akllasqa Simikuna Yanapakuy. Simikuna ñawpaq chaymanta chantapas 13 ruwanamanta llapa Yanapakuykunaman ruwan. Kay ruwana akllasqa simikuna yanapakuyta tiyan chanta llapa simikunaman kanku. Kay akllasqa yanapakuyta términokunapaq kamachin sichus wakin pantaykuna llapa términokunaman kanku.

Llapa qillqa
Xbox Live chaymanta Microsoft Studios Pukllaykuna chaymanta LlamkanakunaXbox Live chaymanta Microsoft Studios Pukllaykuna chaymanta Llamkanakuna14a_XboxLive
Pisichaynin
 • a. Xbox Live chaymanta Microsoft Studios Pukllaykuna chaymanta Llamkanakuna.
  • i. Sapalla Mana qatu Ruway. Xbox Live, Pukllaykuna Windows Live kaqpaq chaymanta Microsoft Studios pukllaykuna, llamkanakuna, yanapakuykuna chaymanta willay Microsoft kaqrayku qusqanku (qutuchasqahina, kay "Xbox Yanapakuykuna") sapallaykipaq chaymanta mana qatuykipaq ruwaylla.
  • ii. Xbox Yanapakuykuna. Mayk'aq Xbox Live kaqpi qillqakunki chaymanta/utaq Xbox Yanapakuykuna chaskinki, willakuyta pukllaypa purichiyniykimanta, ruwarinakuna chaymanta ruwasqa pukllaykuna chaymanta Xbox Yanapakuykuna qatisqanku chaymanta llamkasqa kimsa pukllayniyuqwan Microsoft kaqpaq chaymanta kimsa pukllaypa paqarichiqkunanniyuqwan qunakusqanku ruwaypaq pukllaykunanku chaymanta qukuypaq Xbox Yanapakuykuna. Sichus Microsoft Xbox Yanapakuykunayki yupayniykita yupayniykiwan huk mana Microsoft yanapakuypi chikllanki (kayhina, huk mana Microsoft pukllay riqsichiq Terceros Llamkanakunamanta chaymanta Yanapakuykunamanta), uyakunki chayta: (a) Microsoft tukusqa willakuyta qunakuyta atikun (yapa mana tukusqayuq gamertag, gamerscore, pukllaypa hurqukuynin, pukllaypa ñawpaq willakuynin, chaymanta masikunap listan), kay mana Microsoft qutuwan nisqa Microsoft Sapanchasqa Willakuypi hina, chaymanta (b) sichus Xbox sapanchasqa tupachiyniykirayku uyakusqan, kay mana Microsoft qutu Winasqaykiman rimanakunamanta pukllaypi yaykuyta atikunchupas mayk'aq yupayniykipi kay mana Microsoft qutuwan llamkayta qallarinki. Chantapas, sichus Xbox sapanchasqa tupachiyniykipaq uyakusqan, Microsoft sutiyki, gamertag, gamerpic, motto, avatar, gameclips chaymanta pukllaykunayki riqsichiyta atikun chanta rimaykunapi runakunaman uyakunki pukllasqankipas.
  • iii. Willayniyki. Xbox Yanapakuykuna ayllu wiñayninmanhina, qam Microsoft kaqman, kayman t'inkikuq kaqkunaman, quq atiqkunaman atiyta qunki mana qullqiyuq chaymanta llapa pachapi chiqata llamk'anankupaq, allinchanankupaq, thaskichinankupaq, rak'inankupaq, riqsichinapaq, qunakunapaq chaymanta rikuchinankupaq ima tiyapuyniykita, utaq sutiykita, pukllaq sutiykita, gamertag, motto, utaq avatar mayqintachus mayqin Xbox Yanapakuykunanta kacharqanki chayta.
  • iv. Pukllay Kamachiqkuna. Wakin pukllaykunaqa chaku kamachiykunawan llamk'ankuman chaymanta anfitriones kaqkunawan kankuman. Pukllay kamachiqkunaqa chaymanta anfitriones imaqa mana akllasqa parlaqkunachu kanku Microsoft kaqmanta. Ñiykunaykiqa mana Microsoft ñisqantapunichu ñinku.
  • v. Wawakuna Xbox kaqpi. Sichus qam huk wawa kanki kay Xbox Live kaqwantaq llamk'achkanki chay, tatayki utaq machu runa qhawaykachasunki chay kamachiyniyuq kanman achkha yupayniyki tiyapuyninman chanta willaykunata hap'inkuman imaynatachus kay Xbox Live kaqwan llamk'achkanki chayta.
  • vi. Chaninkuna utaq Pukllanamanta Rikukuq Bienes kaqnin. Yanapaykunaqa huk qullqi virtual kaqniyuq pukllanamanta kanman (qurihina, qullqi mana chay chaninkuna) mayqinkunachus Microsoft kaqninta rantikunman kaq qullqi llamk'achiykunawan llamk'aspa sichus "machu runa" watata hunt'ankiña chay maypichus tiyakuchkanki chaypi. Yanapakuyqa imakayniyuq utaq bienes kaqniyuq kankuman mayqinkunachus Microsoft kaqninta rantikunkuman kaq qullqi llamk'achiykunawan llamk'aspa utaq digitales virtuales pukllana qullqita churaspa. Pukllana qullqiqa chaymanta virtuales bienes kaq, bienes utaq wak imakaykuna Microsoft qullqi chaninniyuq utaq wak kitipi. Huk revocable, mana qukuq licencia kaqniyuq kay pukllana qullqikaqta churanapaq chaymanta kay virtuales bienes kaqkunata kay Yanapakuykunallapi, qamllapaq, mana waqman qukuq, mana ni huk atiyniyuqchu, kamachiyniyuqchu kanki mayqin pukllana qullqipaqpas utaq virtuales bienes kaqpaq, mayqinkunachus rikhurinku utaq Yanapakuykunapi kachkanku, utaq wak tiyapuynin t'inkisqa kay Yanapakuykuna llamk'ayninman waqaychasqakuna. Microsoft mayk'aqllapas kikinllachiyta, qhawaykachayta, ukhinallachiyta atinman chaymanta/utaq qullqita raqpay pukllanamanta chaymanta/utaq chay virtuales bienesta sichus allin ñin chay munasqanmanhina.
  • vii. Software Kunanchaykuna. Wakin dispositivokunapaq Xbox Yanapakuykunaman chantikuyta atikun, kikillan Xbox consola software utaq Xbox llamkana software chiqaqchayta atikuyku chaymanta Xbox consola utaq Xbox llamkana software kunanchaykuna uraykachiy utaq tikraykunata kamaynin, kaykuna yapachkanku chayta qamta Xbox Yanapakuykuna yaykunamanta harkanki, mana uyakusqa Xbox pukllay utaq Xbox llamkanakuna ruwachkanku, utaq mana uyakusqa hardware dispositivokuna perifericokuna huk Xbox consolawan ruwachkanku.
  • viii. Gamertag Tukuynin. Xbox Yanapakuykunapi huklla phisqa wata mit'api llamakayta qallariy atikunki, chantapas gamertag huñusqa yupayniykiwan yaykuyta chinkachinki chaymanta gamertag hapirinalla ruwaypaq hukkunarayku atikun.
  • ix. Arena. Arena huk Xbox Service kaqpaq kanan ichaqa Microsoft kaqpaq utaq wak kimsayuqnipaq yachayniyki huñunakuypaq rantiyta atikun utaq huk tupaq video pukllaypa concursonta paqarichiy wakin pacha chaninpaq ("Concurso"). Ruwasqayki Arena kaqmanta kay Términokuna ruwan, chaymanta qamta munay atikun uyakuypaq yapa Concurso términokuna, condicionkuna chaymanta kamachinakuna munasqa Concurso ruwaqnipaq phanipi yaykuynimanta munasqan ("Concurso Terminokuna"). Akllasqa kamachinakuna ruwapanku chaymanta wak juridiccion kaqta kanku. Man concursokuna tiyankuchu maypi amachasqanku utaq kamachinapaq harkasqanku. Violacion kay Términokunamanta (Allin kanapaq kamachiy kaqta yapachkan) utaq Concurso Terminokunapaq huk pantay utaq mana uyakuyninyuq Concursomanta tukukuyta atikunku. Sichus huk Concurso paqarichinki, wakin Concurso Kamachinakuna mana munayta atikunkichu kay Microsoft (huklla discrecionniyuq) mana tupaq kay Terminokunawan tiyan. Microsoft kay Xbox Live allinchachinapaq derechota waqaychakun wakin Concurso chinkachiypaq mayk'aqllapas.
  • x. Ñukña chaymanta Ch'awka Software. Wakin dispositivopaq Xbox Yanapakuykunaman tinkiyta atikun, dispositivoyki mana uyakusqa hardware utaq software kaqniyki chiqaqchay chayta ñukña chaymanta ch'awka violacionpaq Allin kanapaq kamachiynimanta utaq kay Terminokunamanta, Xbox llamkana software kunanchaykuna utaq kamachiynin tikranakunata uraykachiy, kaykuna yapachkanku chanta qamta Xbox Yanapakuykunamanta yaykuyta willanki, utaq mana kamachisqa hardware utaq software ch'awka chaymanta ñukña uyakunku.
  • xi. Chaqruq.
   • 1. Chaqruq Yupaykuna chaymanta Microsoft Yupaykuna. Sichus Chaqruq Yanapakuy huk Chaqruq yupayniwan ruwanki, chanta ruwanki Chaqruq Terminokunapaq Yanapakuynimanta hapirinalla https://mixer.com/about/tos kaqpi tiyasqan. Sichus Chaqruq Yanapakuy huk Microsoft yupayniwan ruwanki, chanta ruwanki kay Terminokunapaq tiyasqan. Kay Terminokuna ruwapanku maypi sasachay kanan.
   • 2. Willayniyki Chaqruq kaqpi. "Winasqayki Chaqruqpi" nin kay llapa winasqa qampaq kanan utaq wakin runa qamniyuqpaq, Chaqruq Yanapakuynipi paqarichin, yapachkan ichaqa mana tukusqanchu kawsaypaq chaymanta qatipanakuna grawasqanku (chaymanta wakin winasqa, uyarina rikuq winasqa hina, tiyanku); chimpu sutikuna, qillqasqa marka, yanapakuy chimpukuna, sutikuna maska, riqsichiqkuna utaq qallarisqa qallariypaq; willaykunayki, uyan qhawarichiq chaymanta ruwarina Chaqruq canalkunapi (yapa robot paqarisqa winasqata); chaymanta llapa tinkisqa hatun-qillqakunata. Llapa runa, Microsoft chaymanta ruwaqkuna yapachkanku, rikuyta atikunku, ruwanku, host tiyanku, mirachinku, achuranku, uyachayku, uyachay chaymanta rawkanasqa allichay chaymanta qaway, tikray, huñuy chaymanta Winasqayki Chaqruqpiruway, wakin imayna kananpi, imayan kanan, multimedia utaq canalkuna kunan yachasqan utaq aswan qhipaman paqarisqan.
   • 3. Allin kanapaq Kamachiy Ruwasqa Chaqruqpi. Clicta ruway kay kaypi aswan willakuypaq imayna Microsoft Allin kanapaq Kamachiynimanta Chaqruqman ruwapan.
   • 4. Chaqruq Yanapakuyta ruwachkan.
    • a. Sullk'a Wata. Kay Chaqruq Yanapakuykunawan llamk'aspaqa, qam ñinki 13 watakunakama kanki, sichus sullk'a watakuna maypi kawsanki kay machu runakama tiyanki manataq chayri tata utaq tutor legal kaqniykimantar kamachichikunaykipaq ruwanki.
    • b. Mana sutiyuq chaymanta Riqsisqa Ruwana. Chaqruq mana sutiyuq ruwayta atikunki sichus winasqa qawaypaq munankilla. Chantapas, huk yupayta paqarichiypaq munanki, llamkay qallariy chaymanta riqsisqa wak ruwaqkunawan Chaqruq sutiykiwan kanki.
    • c. Yupaykuna Riqsisqa Ruwanapaq. Huk Microsoft yupayta chaymanta/utaq huk Chaqruq yupayta riqsichiqnipaq Chaqruq Yanapakuymanta paqarichiyta atikunki. Huk Chaqruq yupayta paqarichiy atiwaq kay sutiqillqay llikanta. Chaqruq yupayniykiwan llamk'anayki tiyan kawsachisqa kachinaykipasqa. Chaqruq Yanapakuypi huk 5 wata mit'api llamkay qallariy waqychaypaq Chaqruq yanqa sutiyki Microsoft yupayniykiwan.
   • 5. Yanapakuynimanta Willaykuna. Sichus huk willay ñisunaykupaq huk llamk'achkanki Chaqruq Yanapakuynimanta munayki chay, chay serviciomanta willayta kachamusayku kay correo electrónico mayqinchus t'inkisqa kachkan kay Chaqruq yupayman chaymanta/utaq, Microsoft yupayniyki.
   • 6. Yanapakuy. Rantiq yanapakuy Chaqruq Yanapakuypaq llamkan kayta mixer.com/contact.
Llapa qillqa
TiendaTienda14b_Store
Pisichaynin
 • b. Tienda. "Tienda" huk servicio kaqman umallikun mayqinchus tasas ruwaykunata mask'ayta, uraykachiyta, rantiyta atichisunki chaymanta sumaq qhawaykachayqa (kay "ruway" simiqa pukllanakunayuq kachkan) chaymanta wak digitales tiyapuyniyuq ima. Kay Simikunaqa Office Store, Windows Tienda chymanta Xbox Tienda llamk'ayninta ima llamk'achinku. "Office Tienda" huk tiyapuykunamanta Tienda kay Office kaqmanta chaymanta Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access chaymanta Project ruwayninkunamanta ima (2013 lluqsimuykuna utaq qhipan kaq) utaq wakin yachaykuna Office Qhatuwasi chimpusqan. "Windows Tienda" kaqka huk Windows dispositivukunamanta Tienda ñiy munan telefono kaqhina, PC chaymanta tableta kaq ima, utaq wak yachayllapas Windows Tiendawan chimpusqa. "Xbox Tienda" ñin munan huk tienda kay Xbox One kaqpaq chaymanta kay consolakuna Xbox 360 kaqpaq ima, utaq wak yachayllapas Xbox Tiendawan chimpusqa.
  • i. Licencia Simikunapaq. Riqsisayku sapa kaq ruwaykunamanta allinchaqninta Tienda kaqninpi. Sichus wak licencia kamachiykuna llamkanawan qusqanku, kay Estandar Llamkana Licencia Kamachiykuna ("SALT") tukuq kay Kamachinakunamanta hukk uyninakuy qammanta chaymanta llamkanapura riqsichiqnimanta kay licencia kamachiykunata tupachinku chayta huk llamkana uraykachinki Windows Store kaqpi utaq Xbox Store kaqpi ruwapay. Ch'uyachayninpaq, kay Terminokunata Microsoft Yanapakuykunarayku ruwasqa chaymanta qusqa yanapakuykunamanta riqsirichiynin. 5 Ruwana kay Terminokunamanta ruwapankupas wakin Kimsa Llamkanakunayuqman chaymanta Yanapakuykunayuqman Store kaqwan qusqan. Kay urayk'achisqa llamkanakunaqa kay Office Tiendamantaqa mana SALT kaqwanchu kamachikunku chaymanta llamk'achikuq licencia simikunayuq kanku.
  • ii. Kunanchaykuna. Microsoft sapanmantapacha sumaq qhawaykachanqa chaymanta urayk'achinqa kunanchaykunata kay llamkanakunaykipi, sichus mana chay Tienda kaqpi llamkay qallarisqanki ahinapas. Qam Tienda kaqniykita tikray atinki utaq sistema kaqta allinchayta sichus mana sapanmantapacha kunanchaykunata hap'iy munanki Tienda llamkanakunata waqaychanapaq. Ichaqa, wakin Office Tienda llamkanakunaqa mayqinkunachus tukuyta utaq wakinta qhipachikuchkanku llikapi chaykuna kunanchachiy atikunku mayq'aqllapas kay llamkana ruwaqwan chaymanta mana ari ñiyniykita mañasunqankuchu, kunanchanankupaq.
  • iii. Akllaykuna chaymanta Ñiykuna. Sichus qam chaninchanki utaq qhawaykachanki chay huk llamakanata utaq wak Rawkanasqa Rurukuna Tiendapi, correo electrónico kaqta Microsoft kaqmanta hap'iy atiwaq mayqinchus allinchaq tiyapuyniyuq llamkanamanta utaq Rawkanasqa Rurukunamanta. Mayqin correo electrónico kaqllapas Microsoft kaqmanta hamun; mana ni mayqin llamkanakuna utaq wak Rawkanasqa Rurukuna allinchaqwan rantisqa Tiendapi correo electrónicota qunakuykuchu.
  • iv. Takyasqa advertencia. Rikhuruq nanaykunata, incomodidad nisqa utaq ñawi saykuyta hark'anapaq, qam sapa tuki samarikunayki tiyan kay kaq sapa pukllaywan utaq wak llamkanakunawan, aswanta sichus huk nanayniyuq kanki chay utaq ancha llamk'achkaykimanta sayk'uy. Sichus nanay tiyanki, samay. Nanay ahina ñat'i, muyu muyu, uma muyuy, pawi uma nanay, sayk'u, machit'ay ñawiknapi utaq ch'aki ñawikuna. Llamkanakunap ruwaynin qamta hawkayta atikunku chaymanta ukhunniyuq sasachanku. Harkaypaq mitk'aykuna, wichanakuna, khapu utaq chaniyuq imakuna waqllisqa atikunku. Huk huch'uy yupaykuna runamanta wat'aqayay atinkuman wakin rikch'aykunata rikuspa k'anchaykunatahina utaq patronkunata mayqinkunachus rikhuriy atinkuman kay llamkanakunapi. Chantapas runakunaqa mana wat'aqayniyuq ni hayk'aq karqanku chaykunapas waqllisqa kay atinkuman kaytaq kay wat'aqaykunata qukunman. Síntomas kaqkunaqa hamunkuman kay uma muyuywan, waqllisqa qhaway, kharkatiykuna, wat'aqaykuna utaq makipi chakipi kharkatiy, mana pachaman churakuq, musphay, pantay, uma chinkay, utaq wat'aqaykuna ima. Usqhaytapacha amaña llamk'aychu hampiq runamantaq riy sichus qam mayqinllawanpas kay síntomakunamanta kachkanki chay, utaq huk hampiq runataraq watukamuy manaraq kay llamkanakunawan llamk'aspa, sichus mayk'aqllapas crisis nerviosa kaqman síntomas kaqta t'inkisqata tiyapusurqanki chay ima. Tatakunapura sumaqta qhawaykachananku tiyan kay imaynatachus kay llamk'achiyta wawakunanku llamk'achichkanku síntomakunamanta yupinta tarinapaq.
Llapa qillqa
Microsoft Ayllu Imayna kanankunaMicrosoft Ayllu Imayna kanankuna14c_MicrosoftFamily
Pisichaynin
 • c. Microsoft Ayllu Caracteristicakuna. Tatakuna wawakunawan Microsoft ayllu caracteristicakunawan llamk'ankuman mana manchhikuy kananpaq kay base ukhupi huk qunakusqa umallikuy imaynachus kachkankumanta, web kitimanta, llamkanakunamanta, pukllanakunamanta, maypi tarikuykunamanta, chanta sichus gasto allin yawarmasikunaykipi. Tatakunaqa huk ayllu paqarichiy atinkuman kayman rispa https://account.microsoft.com/family (utaq Windows utaq Xbox consola dispositivo kaqniyki kamachiykunata qatispa) chanta wawakunata utaq tatakunata waqllakuspa qutuman. Achkha kaq ruwanakuna tiyan ayllu yawarmasikuna kaqkunapaq, amahina kaspa allinta qhawaykachay qusqa willaykunata sichus qam ari ñinki paqarichinapaq utaq k'askaykuy huk ayllu chaymanta mayk'aq Rawkanasqa Rurukuna ayllu yaykunaykita rantinki. Huk aylluta paqarichispa utaq k'askaspa, ari ñinki kay aylluwan llamk'anki munasqaykimanhina chaymanta mana atikuq llamk'achiytahina llamk'achinkichu ilegalmente wak runap willaykunanta yaykunata hap'inapaq.
Llapa qillqa
Huñu WillakuykunaHuñu Willakuykuna14d_GroupMessaging
Pisiyachaynin
 • d. Huñu Willakuykuna. Achka Microsoft yanapakuykuna qamta uyakunki apachiypaq willakuykuna hukkunaman kunkarayku utaq SMS ("willakuykuna") kaqrayku, chaymanta/utaq Microsoft chaymanta Microsoft-patachasqa afiliadokunaman uyakunku apachiypaq willakuykunata qampaq chaymanta hukpaq utaq aswan ruwaqkunapaq. MAYK'AQ MICROSOFT KAQMAN CHAYMANTA MICROSOFT-PATACHASQA AFILIADOKNAMAN WILLANKI APACHIYPAQ WILLAKUYKUNATA QAMPAQ CHAYMANTA HUKPAQ, NUQAYKUMAN KAMACHINKI CHAYMANTA GARANTIA TIYANKI QAMTA CHAYMANTA SAPA RUNATA NUQAYKUMAN YACHARICHISQANKU IÑISQA WILLAYPAQ QUY CHANTA KAY WILLAKUYKUNA CHAYMANTA SAPA TINKISQA ADMINISTRATIVO QILLQA WILLAKUYKUNA MICROSOFT KAQMANTA CHAYMANTA MICROSOFT-PATACHASQA AFILIADOKUNAMANTA APACHIYPAQ. "Administrativo qillqa willakuykuna" sapa kuti transacional willakuykunapaq kaq Microsoft yanapakuymanta kanku, ichaqa mana tukusqa "allin hamunki willakuy" kaqman kanchu imayna apachispa willakuykunata tatichiypaq. Qam utaq huñu intigrantikunamanta mana aswan pacha kay willakuykunata chaskiyta munaspa chanta akllay chaskispa aswan willakuykuna Microsoft kaqmanta chaymanta Microsoft-patachasqa afiliadokunamanta sapa kutita atikunku sichus qusqa yachachikuykunata qatichkanku. Sichus mana aswan pachata kay willakuykuna apachiyta munanki utaq huñupi kanki, ari ñinki chanta yachachikuykunapi qusqa programap utaq yanapakuypa ruwayninrayku akllanki. Sichus iñiyta tiyanki huk huñu intigrantimanta mana aswan pachata kay willakuykuna apachiyta munan utaq huñupi kanki, kaykuna huñumanta qichuyta ari ñinki. Nuqaykuman kamachinkipas chaymanta garantia tiyanki qamta chaymanta sapa runata nuqaykman yacharichisqanku willayta yachaypaq chanta sapa huñu intigranti chaninpaq responsable kan chayta qullqi pay apaykachana yupayniyuqrayku payllayta kan, yapaspa wakin hawa suyumanta willakuypa qullqinta ruwayta atikun mayk'aq willakuykunata Estados Unidos kasqa yupaykunamanta tikrasqanku.
Llapa qillqa
Skype chaymanta GroupMeSkype chaymanta GroupMe14e_Skype
Pisichaynin
 • e. Skype chaymanta GroupMe.
  • i. Mana Yaykuna Emergencia Yanapakuykunaman. Hatun hukhinakuna tiyanku kay telefonicos yanapakuykunawan chanta kay Skype kaqwanqa. Skype mana kamarichisqachu emergencias yanapakuykunaman yaykunata qunanpaq ni mayqin local kamachiyninpi utaq ruwaykuna, kamachiykuna utaq nacionales kamachiykuna. Kay Software chaymanta Skype rurukunanku mana emergencia waqllanakunata yaykuchinchu mayqin hampina wasillamanpas, policia yanapakuykunamanpas, hampinapaq qutukuna kaqmanpas utaq waq wallpama yanapaykunaman mayqinkunachus huk llamk'aqman t'inkikunku kay yanapakuykuna llamk'aqkunapaq utaq tukuypaq kutichiy seguridad kitikuna("Emergencia Yanapakuykuna"). Yachanki chaymanta ari ñinki kay: (i) responsabilidadniyki rantiypaq tradicional mana alambreyuq (apaykachana) utaq siqi telefono yanapakuykunata allichasqanku Emergencia Yanapakuykunaman yaykuna quy, chaymanta (ii) Skype mana huk reemplazo qhapaq telefono yanapakuyniykipaq musuqyachinchu.
  • ii. APIs utaq Radiodifución. Sichus Skype kaqwan llamk'ay munanki chay mayqin emisión kaqwanpas t'inkisqata chay, kaywan hunt'anayki tiyan "Broadcast TOS" kaypi https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Sichus mayqin inferfaz programación llamkanamanta ("API") kaqwan llamk'ay munanki chay rikuchisqa utaq tukuypaq churasqa kay Skype kaqninta qam hunt'anayki tiyan kay ruwakuq licencia términos kaqwam mayqinkunachus kachkanku kaypi www.skype.com/go/legal
  • iii. Kay Políticas Allin llamk'achiyninmanta. Kay políticas allin llamk'achiyninmanta kay Skype llamk'achiyninman ruwakun. Amahina kaspa kay llamk'anamanta políticas kaqta mayqinkunachus ruwasqa kachkanku kay fraude kaqmanta chaymanta abuso kaqmanta ima hark'anapaq chaymanta límites kaqta wallpamapi, unayninpi utaq waqllana volumen kaqpi utaq chaskipi mayqintachus qam ruway atinki. Kay políticas yapaykusqa kachkanku kay referencias Términos kaqpi. Qam kay políticas kaqta tariy atinki kaypi https://www.skype.com/go/terms.fairusage/
  • iv. Mapeo. Skype ruwaykunayuq mayqinkunachus willaykunata kachay atichin kayman, utaq qamman siqikunku huk mapa kaqpi huk mapa servicios kaqninta. Kay ruwaykunawan llamk'aspa, qam ari ñinki tukuy kay Términokunawan chaymanta kay Google Maps términos kaqninkuqa tarikuq kaypi https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html utaq Google Maps términokunahina hapirinalla suyupi kanku.
  • v. Gobiernomanta Llamk'aqkuna. Sichus huk negocios yupaywan llamk'ay munanki chay utaq Skype Manager Estados Unidos Gobierno sutinpi utaq huk Estados Unidos gobierno Agencia sutinpi, kay Condiciones mana llamk'achikunkuchun chay llamk'ayman. Llamkasqa terminokunapaq utaq willakuynipaq, usgovusers@skype.net kaqwan tinkiy.
  • vi. Sapalla/Mana qullqichakunapaq llamk'achiynin. Skype llamk'ayninqa sapayki llamk'anallaykipaq manataq qullqichakunaykipaq. Qam atiyniyuq kanki kay Skype kaqniwan llamk'anaykipaq qampaq comunicaciones empresariales llamk'anapi.
  • vii. Skype Yupay/Skype To Go. Sichus Skype huk Skype Yupay utaq Skype To Go yupayta qusunki chay, qam ari ñinki mana yupayniyuqchu kanki utaq atiyniyuq kanki qhipachikunaykipaq chay yupayta. Wakin suyukunapi, huk yupayqa qampaq kanman huk Skype yachaqmasi qusuptinkurayku Skype kitinpi, chanta huk t'aqasqa acuerdoman yaykuy atinkuman chay yachaqmasiwan.
  • viii. Skype Manager. Huk "Skype Manager Kamachiq Yupay" kaqqa huk Skype yupay mayqinchus paqarichikun chaymanta qanwan ruwachisqa, sapan kamachiqhina llamk'aspa huk Skype Manager yupayniykimanta manataq huk qullqichakuy qutuhina. Sapalla Microsoft yupaniyki huk Skype Kamachiq huñuman tinkisqa atikunki ("Tinkisqa Yupay"). Qam akllay atinkiman yapakuq kamachiqkunata kay Skype Manager huñuykiman allin t'inkisqa kay Términos ari ñiyniykiman. Sichus Skype Yupaykunata qunki chay huk Tinkisqa Yupaywan, qam huchachasqa kanki llapa tiyakuyniyki utaq tarikuyniyki kaqman t'inkisqa requisitos kaqta thaskichinaykipaq kay llamk'aqkunamanta Tinkisqa Yupaymanta. Sichus mana tinkiyta munanki chay huk Tinkisqa Yupay huk Skype Manager huñumanta, kay qusqa qillqachikuyqa, Skype Mañakuy utaq Skype Yupaykuna chinkay atinkuman chanta tiyapuyninqa utaq t'inkisqa material kaqnin kay mana tinkisqa yupayman manaña qam yakuy atinkichu. Mayqin sapan willayllatapas kay llamk'aqkunamanta Tinkisqa Yupaykunata chayman kamachichisqa kachkanki llapa yaykukuq willaykuna kamachiykunamanhina.
  • ix. Skype Charges. Llapa Skype chaninkunaqa rurukunata hunt'achinku kaykunapitaq kay ruwakuq impuestos kachkan, sichus mana ahinata ñikun chaylla. Llapa chaninkuna kay móviles waqllanakunaman huk willqakuymanta hawapi kaqta huk t'inkiy tarifa kaqmanta parlanku (qullqi hunt'achiymanta huk kutita sapa waqllanamanta) chaymanta huk tarifa chininiman qukusqañahinaman kay www.skype.com/go/allrates. Kay waqllana chaninninqa Skype Mañakuy puchu qullqiykimanta pisillachikunqanku. Skype tarjetas kaqninmanta tarifas kaqninta tikray atinman mayk'aqllapas mana willaspaya chay tikraymanta riqsichiyninta kaypi www.skype.com/go/allrates. Kay musuq tasa kaqqa churakunqa kay qhipan waqllanaykiman kay musuq tarifas kaqkunamanta riqsichiy qhipanta. Amahina kaspa, sumaqta qhawaykachay kay aswan qhipa cotizacionkunata manaraq waqllanaykita hap'ispa. Waqllana fraccionarios chininikunaqa chaymanta fraccionarias chaninkunaqa qhipan yupayman muyurichikunqa. Wakin suyukunapiqa, Skype productos kaqkunamanta qullqi hunt'achirqa kay Skype yachaqmasi local quqkunamanta chaymanta términos kaqkuna kay iskay llamk'achiymanta llamk'achikunqa chay ruwaykunaman.
  • x. Skype Mañukuy. Skype mana garantizanchu qam atiyniyuq kasqaykita kay Skype Mañukuy puchuq qullqiwan llamk'anaykita kay llapa rurukunata rantinapaq Skype kaqwan qullqi hunt'achisqakuna. Sichus qam mana kay Skype Mañukuyniykiwan llamk'anki chay kay 180 p'unchawkunapiña, Skype kay Skype Mañukuyta mana kuyuqmanhina churanqa. Watiqmanta kay Skype Mañukuyta thaskichinkiman, kay watiqmanta thaskichiy t'inkiyta qatispa kaypi https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Japón kaqpi tarikusqanki chaymanta Skype web kitimanta rantinki, iskay rimaykuna ñawpaq ruwachkan qampaq chaymanta Skype Mañakuy kaqniyki mana ruwanchu 180 punchawkuna ñawpaq pacha rantimanta tukukun. Mayk'aq mañakuyniyki tukukun, mana aswan pacha watiqmanta kawsarichiypaq utaq ruwayaq kankichu. Kay Kikillan recarga ruwayta thaskichinkiman Skype Mañukuymanta rantiptiyki, allin casilla kaqta raqhispa. Sichus kawsasqa kachkan chay, Skype Mañukuy puchuq qullqiniyki kikin yupaywan recargakunqa chanta akllasqa qullqi hunt'achiy ñan ima sapa kuti kay Skype puchuqniyki aswan urapi Skype qusqa kaptin kananmanta mayqinpihina. Sichus huk qillqakuyta hap'irqanki chay ukhina qullqi hunt'achiy ñanwan kay qullqi-mañaypa tarhitaman, PayPal kaqman utaq Moneybookers (Skrill) kaqman, chaymanta kay Sapanmanta Recarga kaqta thaskichirqa, Skype Mañakuy puchuq qullqiniykiqa munasqa yupaywan recargakunqa kay qhipan rantiyniykipaq. Kay Sapanmanta Recargada wañuchinkiman mayq'aqllapas kay tupachiynin yupayniykiman yaykuna Skype kaqpi yaykuspataq tikraspataqpacha.
  • xi. Hawa suyu Willakuypa Tarifakunan. GroupMe kunalla Estados Unidos kasqa yanapakuykunata paqarisqa sapa huñupaq ruwan. Sapa qillqa willakuyta GroupMe yupayman apachisqan utaq GroupMe yupaymanta chaskisqan chayta huk hawa suyu qillqa willakuyhina yupan Estados Unidosman apachisqan utaq Estados Unidosmanta chaskisqan. Quqniyuqwan huñusqa hawa suyu tarifakunapaq chiqaqchay.
  • xii. Qullqita apachiy chaymanta chaskiy. Qullqi imayna kananta apachiy chaymanta chakiy (sichus hapirinalla) kaqpaq ruwachkan, yachayniyki Skype wak kimsayuq hunt'achina yanapakuykuna chaymanta transferenciakuna quypaq ruwan. Skype mana qusqa hunt'achina yanapakuykuna utaq transferenciakuna quypaq kanchu chaymanta mana qullqi yanapakuykunapa qatunanta kanchu. Qullqita Skype kaqpi apachichkan chaymanta chaskichkan chayta ruwaqkunaman hapirinalla atikunkulla pipaq 18 watakuna chaymanta aswan watakuna tiyanku (utaq tupaq wak kimsayuq términokunawan) chaymanta pitaq qillqachakuy chaymanta huk yupaynipaq wak kimsayuq ququniwan uyakusqanku. Ruwaypaq kay apachisqa qullqi imayna kananta, wak kimsayuq términokunapaq chaymanta condicionkunapaq qillqachakuypaq munasqanki chaymanta quypaq mañakuykuna qunakuypaq willayta wak kimsayuq propositokunapaq qusqa yanapakuymanta. Sichus Skype willanata chaskin kay ruwasqa apachiypaq qullqipa imayna kasqan wak kimsayuq términokuna chaymanta condicionkuna pantasqan, Skype ruwanata yupayniykipaq tiyayta atikun, kayhina yupayniykita chinkachichkan utaq sayachisqan. Skype, utaq Microsoft, mana responsable hunt'achina yanapakuykuna kanchu qusqa wak kimsayuq utaq wak ruwanakuna uran wak kimayuq términokuna chaymanta condicionkuna ruwasqanku. Skype mana garantia, representacionkuna utaq garantiakuna ruwanchu chanta aapachisqa chaymanta chskisqa qullqi imayna kananpaq hapirinalla kanan utaq hapirinalla qatiypaq kanan.
Llapa qillqa
Bing chaymanta MSNBing chaymanta MSN14f_BingandMSN
Pisichaynin
 • f. Bing chaymanta MSN.
  • i. Bing chaymanta MSN Llamkanakuna. Articulokuna, qillqa, fotokuna, saywasiq'ikuna, videokuna, video pukllaqkuna chaymanta kimsa imayuqpaq hapirinalla Bing kaqpi chaymanta MSN kaqpi, Microsoft robotkunawan, llamkanakunawan chaymanta programakunawan, mana qatunayuqpaq kanku, sapalla ruwaypaq. Wak llamk'achiykunaqa, kay urayk'achiyta yupaspa, kikinchayta chaymanta kay llamkanakunamanta rak'ichiynin, utaq kay imakuna utaq rurukuna huñusqa rurukunayuqpaq ruwachkan, atichikunku Microsoft akllasqa atichikuq llamk'ayllapi llamk'achikun mana chay derechos kaqmanta titulares kaqkunawan, utaq atichikuq kay ruwaq derechos kamachiykunawan. Microsoft utaq wak derechos kaqkunamanta titulares llapa derechos kaqkunankuta waqaychakunku kay mana qusqa material kaq Microsoft kaqmanta kay licencia términos ukhupi, implicación kaqhinaman t'inkisqa, mana ruwachiy atiq, utaq wakhinata.
  • ii. Bingpa Saywasiq'ikunan. Mana Bird's eye rikchay Estados Unidos kaqmanta, Canadá, México, Nueva Zelandia, Australia utaq Japón ruwayta atikunkichu gobierno ruwaypaq mana wak qillqasqa ari ñiway.
  • iii. Bing Places chaymanta Bing Manufacturer Center. Mayk'aq Willayniyki utaq Winasqayki Bing Places kaqman utaq Bing Manufacturer Center kaqman qunki, Microsoft llapa pachapi, licencia yachayniyuq mana regaliasniwan yanapakuynimanta hina ruwaypaq, mirachiypaq, waqaychaypaq, tikraypaq, yapaypaq, promovernipaq, rimaypaq, qhawachiypaq utaq achuraypaq chaymanta sullk'a licencia kay waqaychanakunata kimsa runakunaman.
Llapa qillqa
CortanaCortana14g_Cortana
Pisichaynin
 • g. Cortana.
  • i. Sapalla Mana qatu Ruway. Cortana huk sapalla yanapaq kay Microsoft Yanapakuymanta. Imayna kanankuna, yanapakuykuna, winasqa chaymanta Llamkana chaymanta Wak runakunapa Yanapakuykunan Cortan kaqnirayku qusqan (qutuchasqahina "Cortana Yanapakuykuna"") sapallaykipaq chaymanta mana qatuykipaq ruwaylla.
  • ii. Ruwanakuna chaymanta Winasqa. Cortana achka imayna kanankunata qun, wakin kaykunamanta chullanchasqanku. Cortana Yanapakuykuna qamta uyakuyta atikun yaykunapaq yanapakuykuna, willakuy utaq ruwarina wak Microsoft Yanapakuykunarayku utaq Kimsa Llamkanakunayuq chaymanta Yanapakuykunayuq qusqan. Akllasqa yanapakuy Términokuna 13 ruwanakunamanta ruwayniyki Microsoft Yanapakuykuna ruwasqaman kay Cortana Yanapakuykunapi yaykusqa ruwapanpas. Cortana willaykunata qun kay planificación kaqnipaq chanta paypa sapan juicio kaqninwanpuni kanan tiyan kay qhawaykachaypi chanta kay willaykunapi umallikuspa. Microsoft confiarinalla, hapirinalla utaq pacha chullanchasqa yachaykunamanta Cortana kaqrayku qusqa mana garantiza kanchu. Microsoft mana responsable kanchu sichus huk Cortana rimaypa kamachiynin imayna kananpaq unan utaq qamta chaskisqa, qhawasqa utaq apachisqa huk rimaymanta utaq willanamanta harkan.
  • iii. Llamkanakunawan chaymanta wak runakuna Serviciokunawan. Qupusqa Cortana Yanapakuykunamanta, Cortana willakuy Wak runakuna Llamakanawan chaymanta Yanapakuykunawan tikrayta atikun, zip cudiguyki hina chaymanta tapunakuna hina chaymanta kutichinakuna hina Wak runakuna Llamakanata chaymanta Yanapakuykunata kutimusqan, hunt'aypaq mañakuykita. Yupaypa tinkisqanwan, Cortana ruwaqkuna kawsarichin atikun ruwaypaq rantikuna Wak runakuna Llamakanawan chaymanta Yanapakuykunawan kay yupaypa munasqakunanta chaymanta tupachiyninta ruwachkan kay ruwaqpaq chiqa kay Wak runakuna Llamakanawan chaymanta Yanapakuykunawan kasqan. Ruwaqkuna yupaypa tinkisqan wakin phanita wañuchiyta atikunku. Ruwasqayki Wak runaman Llamkanakuna chaymanta Yanapakuykunata uran 5 ruwanawan kay Términokunamanta tiyasqan. Riqsichiqkuna Kimsa Llamkanakunayuq chaymanta Yanapakuykunayuq ruwarina mana qatinchu utaq tikrayta atikun utaq imayna kanankuna Kimsa Llamkanakunayuq chaymanta Yanapakuykunayuq utaq yapaynin Cortana Yanakuykunawan. Microsoft mana responsable utaq ruwayniyuq paqarichiqpaq qusqa software utaq firmware kaqpaq kanchu.
  • iv. Cortana Kawsarichisqa Dispositivokuna. Cortana kawsarichisqa dispositivokuna kay rurukuna utaq dispositivokuna kanku chayta Cortana Yanapakuykunaman yaykuna kawsarichisqanku, utaq rurukuna utaq dispositivokuna tupaq Cortana Yanapakuykunawan kanku. Cortana kawsarichisqa dispositivokunata wak kimsayuq dispositivokuna utaq rurukuna yapanku chanta Microsoft mana tiyanchu, paqarichinchu utaq ruwanchu. Microsoft mana huchayuqchu utaq wak kimsayuq dispositivokunata utaq rurukunata ari ñin.
  • v. Software Kunanchaykuna. Wakin dispositivopaq Cortana Yanapakuykunata tinkiyta atikun, sapanmanta kay Cortana Yanapakuykuna softwaremanta lluqsimuyninta riqsiykuman chaymanta software kunanchaykunata urayk'achiyta utaq configuración tikraykinata utaq wakin paqarichiqkuna Cortana kawsarichisqa dispositivokunamanta munanpas qatiypaq musuq Cortana yanapakuykuna software kaqwan.
Llapa qillqa
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Pisichaynin
 • h. Outlook.com. Kay Outlook.com (utaq @msn, @hotmail utaq @live) correo electrónico tarichiynin mayqinwanchus llamk'anki chay kay Microsoft yapayta paqarichinaykipaq huklla kanqa qampaq kay Outlook.com yaykuna chaski pacha thaskiyninpi utaq Microsoft yupay kawsachkallanpuni chay. Kay Outlook.com yaykuna chaskinqa utaq Microsoft yupayniyki wichq'asqa kachkan chay, qamrayku utaq Microsoft kaqrayku kay términos kaqkunamanhina, correo electrónico tarichiynin utaq llamk'aqpa sutin chay sistema kaqniykupi chaymanta wak llamk'aqman quna.
Llapa qillqa
Office YanapakuykunaOffice Yanapakuykuna14i_officeBasedServices
Pisichaynin
 • i. Office Yanapakuykuna. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com  chaymanta wakin Office 365 qillqachakun utaq Office-chimpusqa Yanapakuykuna sapallaykipaq kanku, mana qatunayuq ruway, sichus qatuna ruwasqa waqaychakuna rak'isqa uyakuyninpi Microsoft kaqwan tiyanki.
Llapa qillqa
Microsoft Health YanapakuymantaMicrosoft Health Yanapakuymanta14j_MicrosoftHealthServices
Pisiyachaynin
 • j. Microsoft Health Yanapakuymanta.
  • i. HealthVault. HealthVault umallichuchkan sapan allin kawsay kaqman t'inkisqa willayniykita waqaychanaykipaq chaymanta kay wakkunamanta willaykunata (yawarmasikunahina) ari ñiyniykiwan. Kay HealthVault yupaykunaqa mana kay allin kawsaymanta yachaqkunapaqchu utaq wak qullqi mirachina munaypaq utaq mana hukllapaqchu. Yupayniykimanta willayninkunaqa mana allinpunichu sapa kuti kanqa utaq kunanchasqa kanqachu chaymanta qhawachikuq kanan tiyan mayqin allin kawsaymanta quqwan, imaraykuchus willaykunalla. Kay HealthVault Yanapakuyqa mana rikurputa apanchu kay hampiqmanta atención quqkunamanta utaq wak hampina munaykunata. Ahinata, kay HealthVault rikurpukuna mana rikurpu qutukunachu akllakunku imaynatachus kay Estadounidenses kamachiykunapi ñikunhina. Sichus huk hampinamanta quq churaykuy munan kay willaykunata HealthVault munayninmanhina rikurpunpi, huk kikinchayta waqaychanayki tiyan sistema kaqniykipi. Sichus huk co-custodio rikurpumanta yupayniykipi tiyan chay (imaraykuchus huk qamkunamanta wakta waqllakurqa), qam riqsinki kay co-custodio llapa kamachiyniyuq kay rikurpumanta chaymanta kay rikurpuman yaykunaykita sayachiy atinman, wak runata yaykuchiy atinman kay rikurpupaq chaymanta kay rikurpu willayninta rikuy atinman, imaynatachus mayk'aqtachus kay rikurpu llamk'achikuy chayta yupaspa. Microsoft mana munanchu mana Microsoft kaqmanta credenciales kaqkunata (Facebook kaqhina utaq OpenID kaqhina), chayraykutaq HealthVault rantiq atención kaqqa mana atinqachu yanapayta kay llamkay qallariyninwan kay rimanakunamanta. Sichus llamkay qallariy credenciales kaqkunaykita chinkachinki chay, utaq sichus kay cuenta mayqinmantachus credenciales kaqkunata urqhunqanki chay wichq'akun, qam mana waqaychasqa willaykunata kutirichiy atinkichu. Huk thaskiq yaykunata kawsachinallapaqpuni, willariyku aswan huk HealthVault llamkay qallariy credencialwan llamk'anaykita. Microsoft mana munanchu nitaq qhawaykachanchu, chanta mana huchachakunchu kay ruwaymanta, credencialekunamanta yanapayqa utaq hark'akuyninqa mana Microsoft kaqmantachu llamk'achichkanki.
  • ii. Microsoft Band. Microsoft Band dispositivo chaymanta llamkana mana hampi yanapakuykuna kanchu chaymanta qhali kaytaq kasqan chaymanta allinlla propositopaq kanlla. Mana ruwasqankuchu utaq ruwaypaq diagnosticopi nanaymanta utaq wak condicionkunamanta. utaq hampipi, mitigacionpi, tratamientopi utaq prevensionpi unquymanta utaq wak condicionkunamanta kasqan. Microsoft mana responsable wakin desicionpaq kanchu kay kasqa willakuynipi Microsoft Band kaqmanta chaskinki.
Llapa qillqa
Rurukuna DigitalesRurukuna Digitales14k_DigitalGoods
Pisiyachaynin
 • k. Rurukuna Digitales. Microsoft Groove, Microsoft Peliculakuna & TV kaqwan, Tienda chaymanta wakin tinkisqa chaymanta qatiq yanapakuykunawanpas, Microsoft atichisunkiman hap'iyta, urariyta, qhawariyta, purichiyta utaq ñawiriyta (imaynachus kanman) takiykunamanta, rikch'aykunamanta, videomanta, qillqakunamanta, panqakunamanta, pukllaykunamanta utaq wak imakaymantapas ("Rurukuna Digitales") mayqintachus qam digital ahinata hap'iy atinkiman. Rurukuna Digitales sapayki llamk'anallaykipaq, manataq qullqichakunaykipaq. Mana watiqmata achurankichu, mast'aray, uyaychaypa ruwaynin utaq uyaychaypa qawaynin utaq wakin mirachinakuna Rurukuna Digitalesmanta astay. Rurukuna Digitales Microsoft kaqrayku utaq hukkuna runakunarayku kasqanku tiyan. Tukuy kawsaypi, qam umallikunki chaymanta ari ñinki derechos kaqniyki kay Rurukuna Digitalesman tukukuyniyuq kay Términos kaqrayku, qillqaq derechos kaqnin, chanta imayna llamk'aynin kamachiykunan ima kaypi https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 Qam ari ñinki mana allinchankichu ni mayqintapas kay Rurukuna Digitales kaqmanta mayqintachus hap'irqanki huk mayqin Yanapakuykunallamantapas imallapaqpas, sichus rantirqanki wak p'achachanaykipaq chay utaq ruwaq tikranaykipaq chay munaspa utaq Rurukuna Digitales qallarinata tikranapaq chaypaqpas. Microsoft utaq Digitales Rurukunamanta ruwaqkuna atinman, mayniqpihina, Rurukuna Digitalesta Yanapakuykunamanta raqpayta mana willaspaya.
Llapa qillqa
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Pisiyachaynin
 • l. OneDrive.
  • i. Churanap Quynin. Sichus aswan willayta OneDrive yupayniykipi waqaychasqa tiyanki chanta uran términokunawan mana qullqiyuq utaq payllasqa qelqachakuypa yanapakuynin OneDrive kaqpaq chaymanta qampaq qusqan chanta mana Microsoft kaqmanta willayta kutichinkuchu allichaypaq yupayniyki aswan winasqata qichuchkan utaq musuq qelqachakuypa planninta aswan churanawan kuyuchkan, chiqa waqaychayku wichqaypaq yupayniykita chaymanta chinkachiypaq utaq wañuchiypaq yaykunata Winasqaykiman OneDrive kaqpi.
  • ii. Yanapakuypa Allichaynin. Factorkunata akllachkan ahina equipamentoyki, internet tinkisqayki chaymanta Microsoft kaqpa yanapakuykunaykiwan kaypaq allichayninta chaymanta integridadta yanapakuyniyuqmanta, sapa kuti yachayta unachin atikunki sichus winasqata OneDrive kaqpi qipichachkan utaq tupachichkan.
Llapa qillqa
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Pisichaynin
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Programa. Microsoft Rewards (kay "Programa") qamta kawsarichin atipaypaq chusukuna ruwanakunapaq amortizable kasqan, kayhina allinlla maskanakuna, qupuyninkuna, phani Microsoft Edge kaqwan maskana apachisqan, chaymanta wak rantikuna Microsoft kaqmanta. Rantikuna qatunarayku ñawrayanku. Huk maskana huk sapalla ruwaqpaq makiwan qillqata allin propositopaq qusqa Bing maskanamanta tukukuykunapaq kay ruwaqpa watiqmanta maskayniyuq propositopaq chaymanta mana wakin tapuna robotnipaq, macro kaqpaq utaq wak kikinchasqa utaq mana allinchu ninkuna wakin imaynapaq ("Maskay") kaqta qillqasqa yapankuchu. Huk qupuynin ruwasqa rantipa imakunanmanta utaq uraykachisqa chaymanta qusqa licencia rawkanasqa winasqapaq Microsoft kaqmanta, sichus yanqhalla utaq payllasqa ("Qupuynin"). Rewards chusukuna mana sapa rantipaq Microsoft kaqmanta qusqankuchu. Kawsaq maskana Microsoft Edge kaqwan maskana qawanapi dispositivopa qawananniykipi tiyachkan (kayhina, kichay chaymanta ruwasqa kachkan kay Microsoft Edge unancha k'ancharichisqa ruwana siqipi), chaymanta maskanawan qawaypaq web kitikunata tinkuchkan, videokuna maskanapi qhaway, correo electronicota chiqaqchay utaq wak ruwaykuna imayna maskanakuna ruwasqanku. Chusukuna Microsoft Edge kaqwan ruwaypaq atipay, Bing maskanapa ñawpaqchasqa maskanaq moturninhina chaymanta telemetriahina takyachiyta atikun kay Windows tupachiyniykipi kawsarichisqanku. Microsoft yapa oportunidad qun atipaypaq chusukuna pachamanta pachaman, chaymanta sapa chusukuna atipasqa rantipaq mana hapirinalla wiñaypaq kanchu. Atipasqayki chusukuna amortizasqa imakunapaq ("Rewards") amortizay rapipi atikunku. Aswan willakuypaq Rewards ruwanakuna support.microsoft.com ("FAQ") kaqpi rikuy.
   • 1. Pograma Munasqakuna. Huk chiqa Microsoft ayupayta munanki chaymanta dispositivokunayki huchuy llamkanapaq mañakuy kaqta huñunakunku. Programata ruwaqkunaman kichay pitaq qatunakuna listapi FAQ kaqpi tarikun. Sapalla mana aswan kay Programa yupayta tiyayta atikunku, sichus huk sapalla achka correo electronicopa maypi kasqankuna tiyan chaymanta wasikuna harkasqa suqta yupaykunaman tukukusqanku. Kay Programa sapallapaq chaymanta mana ruwaypaq.
   • 2. Chusukuna. Mana donaypaq chusukunayki sin fines de lucro allichakunaman redencion kitipi, mana chusukuna haywapuynin atikunkichu. Chusukuna sapalla ima kasqankunayki kankuchu, chaymanta wakin qullqi tikaypaq kaykunapaq mana quyta atikunkichu. Chusukuna qampaq mana promocional kaqninkunapi atipasqanku. Mana ranti chusukuna atikunkichu. Microsoft achka chusukuna utaq Rewards runapaq, wasipaq, utaq qusqa pachapi (kayhina, huk punchaw) tukukuyta atikun. Mana aswan 550,000 chusukunakama sapa intiwatana watapaq Programapi amortizayta atikunki. Chusukuna Programapi atipasqapi mana puriq kankuchu, chaymanta mana chaqrusqa wakin programawan qusqa Microsoft utaq kimsa runakunayuqwan ruwasqa atikunkuchu. Mana amortizasqa chusukuna tukukuy sichus mana wakin chusukuna 18 killakunapaq atipasqankichu utaq amortizasqa kankichu.
   • 3. Rewards. Chusukunayki amortizaypaq kiti kaqta watukusqa amortizaypaq atikunki utaq chusukuna listapi sin fines de lucro allichakunamsn achurayta atikunki. Tukusqa yupay Reward hapirinalla atikun, chaymanta kaykuna Rewards ñawpaq hamusqanpi, ñawpaq kasqanpaq qusqan. Yapa willakuyta munasqanki, kayhina chaskipa maypi kasqanniyki chaymanta telefono yupayniyki (wak VOIP utaq yanqhalla yupay), chaymanta pantaypa harkasqa cudiguta qillqaypaq tapusqankipas utaq yapa legal qillqa willakuqkuna yaykunki yankiypaq chusukuna Rewards kaqpaq. Mayk'aq huk Reward rantinki, mana kayta chinkachiyta atikunkichu utaq mana chusukunaman reembolsaypaq kutimuyta atikunkichu, ichaqa sichus taripasqa rurukuna utaq munasqa llamkanapa kamachinanwan, reembolsota tiyanki. Sichus huk Reward rantinki chanta mana ratikuna tiyan utaq wak yuyaykuna Microsoft kaqpaq manan llankanchu huklla discrecionniyuqpi nin, huk Reward tupaq chaninmanta utaq chusukunayki reembolsota tikrayta atikuyku. Microsoft kay Rewards qusqa reembolso chawpichaynipi utaq akllasqa Rewards rantipaq mana qatiychu kunanchaypaq atikun. Wakin Rewards akllasqa munaykuna watayuq tiyayta atikun. Wakin munaykunahina chaniyuq rantipi yapasqanku. Responsable llapa federal, suyu chaymanta llaqtapaq impuestokuna kanki chaymanta wakin qullqikuna Reward kaqtta uyakuchkan chaymanta ruwachkan. Rewards correo electronicopa maypi kasqanman qamta qunki apachisqan mayk'aq Reward kaqniyki rantichkan, chanta correo electronicopa maypi kasqanniyki kunanchaypaq qatiy. Rewards mana taripasqa watiqmanta pantasqankuchu chaymantapas chinkachisqanku. Rewards mana watiqmanta rantiypaq kankuchu.
   • 4. Tantanakuyniyki Programapi Chinkachichkan. Programa yupayniyki chinkachisqan sichus hukpi kay 18 killakama mana qillqachakuyta kankichu. Chantapas, Microsoft chiqa Programa yupayta akllasqa ruwaqnimanta chinkachiypaq waqaychan tikraypaq, atiy millp'uypaq utaq pallquypaq Programapi, utaq kay Terminokunapaq mana ruwachkankuchu. Programa chinkachiyninpi (qamrayku utaq nuqaykurayku) utaq sichus Programa tantichisqan, 90 punchawkuna tiyanki yankiypaq chusukunayki; chantapas, kay chusukuna chinkachisqanku. Chinkachiyninpi, chiqa Programata ruwaypaq chaymanta qatiq chusukuna tukukun.
   • 5. Huk Condicionkuna. Microsoft derecho qamta inhabilitar waqaychan; yaykunayki Programaman utaq Rewards yupayman wañuchiy; chaymanta/utaq chusukuna harkay, Rewards chaymanta achuranakuna khuyaynin, sichus Microsoft qamta manipular yachan utaq wakin rikukuynin Programamanta atiy millp'usqa utaq ruwarinakunapi tinkichkanku kaykuna Términokuna pantanku.
Llapa qillqa
TukuykunaTukuykuna16_17_18_miscellaneous
Pisichaynin

14. Tukuykuna. Kay ruwanakuna, chaymanta ruwanakuna 1, 9 (qullqikunapaq ñawpaq kay Terminokunamanta tukuchiyta ruwasqan), 10, 11, 12, 15, 17 chaymanta kaykuna términokunankurayku ruwapanku chanta kay Términokuna wakin tukukuynin utaq chinkachiynin kay Términokunamanta kawsanku. Kamachinap ruwayninrayku uyakusqan, kay Términokunata akllaykuman, watiqmanta contratayta kamachichiyninkuta kay Términokunamanhina, utaq sublicencia kaqniyta derechos kaqniykuta kay Términokunamanhina, tukuyninpi utaq wakinllata, mayk'aqllapas mana willaspalla. Qam mana kay Términokunata akllay atinkimanchu utaq kachay ni huk derechota Yanapakuykunawan llamk'anapaq. Kayqa llapa q'apinaku qamwan Microsoft kaqwan ima kay Yanapakuykunawan llamk'achinapaq. Mayqin ñawpa q'apinakullapas waqwan tikrakun qamwan Microsoft kawqan ima kay Yanapakuykuna llamk'achiyninman t'inkisqa. Términokunata ch'allaspa, mana ni ima parlanapi umallikurqachu, riqsichiy, garantia, umalliy, compromiso, promesa utaqgarantia mana kay términokunapipunichu churasqa kanqa. Llapa q'apinakuqkuna kay Términokunamantaqa llamk'achikunchu kay aswan hatun atikuq kamachiywan. Sichus huk tribunal utaq huk arbitro ñin mana ruway atiykuchu huk Términomanta ruwayta imaynachus qillqasqa kachkan chay, chay Términokunata wak rich'akuq Términokunawan tikray atiykuman kay munasqankumanhina kay kaq legislación kaqman, ichaqa puchuq kay Términos kaqkunamantaqa mana tikrasunchikchu. Kay Condicionkunaqa kanku qampa allinninkipaq chanta ñuqaykupaqtaq ima. Kay Términokunaqa mana wak runa allinninpaqchu, ichapas ari kay Microsoft kaqpata qhipachikuqkunapaq chanta sesionarios kaqkunapaq ima. Umaqillqaykuna kitimanta willanallapaq kanku chaymanta mana legal chayayniyuqchu.

15. Reclamacionkuna Huk Wata Ukhupi Rikuchikunan Tiyan. Mayqin qhayqakuyllapas kay Condicionkunaman t'iskisqaqa utaq kay Yanapaykunamanqa corte kaqpi riqsichikunan tiyan (utaq arbitraje kaqmanta, sichus kay artículo 10 (d) llamk'achikun chay) huk wata uhkupi kay pachamanta mayk'achus qhayqakuyniykita riqsichinki chaymantapacha, mana ahina kanqachu sichus local kamachiyniyki aswan pachata munan chay kay qhayqakuykunata riqsichinapaq. Sichus mana kay pacha ukhupi riqsichinki chay, manaña ni hayk'aq riqsichiy atiwaqchu.

16. Exportaciónmanta Kamachiykuna. Qam llapa exportación kamachiykunawan nacionales internacionales kaqwan hunt'achinayki tiyan chaymanta kay Software kaqman reglamentos ruwakuywan ima chaymanta/utaq yanapakuykunawan, mayqinkunachus mana yaykuykunayuq kanku chayanakunaman, tukukuy llamk'aqkunaman chaymanta tukukuy llamk'ayninman ima. Aswan willaykunapaq kay geográficas mana yaykuykunapaq chanta exportación kaqkunapaq, watukuy https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 chaymanta https://www.microsoft.com/exporting.

17. Waqaychasqa Derechosmanta chaymanta Rimaykuna. Qusqa uran kay Términokunapi nisqan, Microsoft huk licencia utaq wakin derechos wakin rikchaymanta uran wakin tatkunapi uyakunchu, imayna yachan, copyrights, qatuna secretokunapaq, qillqasqa markakuna utaq wak umayuq kaqniyuqpaq utaq patanchasqa Microsoft kaqpaq utaq wakin tinkisqa ruwanapaq, yapaynipaq ichaqa mana tukusqa wakin sutipaq, rikchaynipa qatunanpaq utaq kikin riqsichiqnipaq kanchu. Sichus Microsoft wakin yuyayman, propuesta, willana utaq rimaykuna qunki, mana tukukusqa yuyaykunawan musuq rurukunapaq, tecnologiakunapaq, promocionkunapaq, rurupa sutikunanpaq, rurupa rimaykunanpaq chaymanta rurupa allichayninkunanpaq yapachkanku ("Rimaykuna"), Microsoft kaqman qunki, mana cargosniyuq, regaliakuna chaymanta wak qullqikuna qampaq, deredos ruwaypaq, ruwasqa tiyay, derivativo llamkaykunata paqarichiy, ruway, qunakuy chaymanta rantiy Rimaykunaykita wakin ñanpi chaymanta wakin propositopaq. Rimaykuna mana qunkichu chayta huk licenciata ruwan chanta Microsoft munan software licenciayuq, tecnologiakunayuq, utaq qillqa willakuqkunayuq wak kimsayuqnipaq imaraykuchus Microsoft Rimaykunayki kaykunapi yapan.

Llapa qillqa
WILLAYKUNAWILLAYKUNANOTICES
Pisichaynin

Willaykuna chaymanta riqsichiymanta modalidadkuna kay infracción qhayqakuykunamanta kay intelectual propiedadmanta. Microsoft wak runakunamanta derechokuna ima umayuqninta sumaychan. Sichus huk infracciónmanta willayta kay ruwaq derechos kaqkunamanta kachay munanki chay, amahina kaspa kay ruwaykunawan llamk'ay kayriqsichiypaq Willaykuna Infracciónmanta. LLAPA TAPUKUNA MANA CHANIYUQ KAY PROCEDIMIENTOMAN HUK KUTICHINA CHASKINKU.

Microsoft kay ruwachkakunawan mayqinkunachus churasqa kanku kay Título 17 kaqpi, Estados Unidos pakasqa qillqaynin, 512 kiti ruwaq derechos infracciónmanta willaykunata kutichinapaq. Allin kayninpipas, Microsoft kaqqa llamk'aq yupayninkuta wañuchiy utaq tukuchiy atinman kay Microsoft serviciokunamanta mayqinkunachus sapa kuti infractorkuman chay.

Willaykuna chaymanta ruwaykuna kay ima umayuqman k'askasqa kay publicidadpi. Amahina kaspa kayniykuta qhawaykachariy Directrices Ima Umayuqmanta kay ima umayuq nanaykunamanta parlaspa kay publicitaria llikaykupi.

Copyright chaymanta qillqasqa marka willakuy. Kay Serviciokunaqa ruwaq derechokunanku © 2018 Microsoft Corporation chaymanta/utaq quqkunanku, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, EE.UU. Llapan munayninkuna waqaychasqa. Microsoft chaymanta sutikuna, chinpukuna, chaymanta unanchakuna llapa kay Microsoft, software chaymanta kay serviciokuna rurukunamanta kay atinkuman qillqachisqa marcakunaqa utaq qillqachisqa marcakunaqa kay Microsoft kaqmanta kay Estados Unidos kaqpi chaymanta/utaq wak suyukunapi. Compañíamanta sutikunaqa chaymanta kaq rurukunamanta qillqasqa marcakunankuman kay propietariosninkumanta. Llapa derechos mana tukuyninpi qusqa kay términokunapi waqaychasqaña kachkanku. Huk Software llamk'achikuq wakin qarakuqkuna web kitikunapi kay Microsoft kaqmanta kay Idependent JPEG Group kaq llamk'ayninpi umallikun. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Llapan munayninkuna waqaychasqa. Software "gnuplot" llamk'achisqa wakin qarakuqkuna web kitikunapi kay Microsoft kaqmanta Copyright © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley kaqniyuq kachkan. Llapan munayninkuna waqaychasqa.

Hampiq runamanta willay. Microsoft mana hampiq runa serviciota qunchu utaq ima tapuykunatapas kay hampiq runa qhawariymanta, diagnósticota utaq hampiykuymanta. Hampiq runaykimanta ñisqasunkutapuni ruway utaq wak allin kawsaymanta allin willayninta qatiyta imallamantachus tapuyniyki kan kay allin kawsayniykimanta, dietamanta, gimnasio utaq allin kawsanapaq programata. Ni hayk'aq wayraman huk hampiq runa ñiynita kachaychu utaq qhipakun mask'aspa kay willaykunawan llamk'arqankirayku kaypi utaq kay Serviciokunanta.

Chaninkuna chaymanta índice kaqmanta willaykuna (kay índice chaninkunata ima yupaspa). © 2013 Morningstar, Inc. Llapan munayninkuna waqaychasqa. Kaypi kaq willaykunaqa: (1) Morningstar propiedadmanta chaymanta/utaq tiyapuyninmanta quqkunanninmanta; (2) mana kikinchasqa utaq rak'ichasqa kanmanchu; chaymanta (3) mana garantizakunchu sut'i, tukuyniyuq utaq pachapi kachkanta. Nitaq Morningstar ni tiyapuyninmanta quqkunankuqa huchayuqchu kanku waqlliykunamanta utaq hamuq chinkachiykuna ima llamk'ayllamantapas kay willaymanta. Ñawpa thaskiyninqa mana garantiachu qhipa lluqsimuykunapaqqa.

Qam mana mayqin índicekuna Dow JonesSM kaqkunawan llamk'ay atiwaqchu, índice willaykunawan, utaq kay Dow Jones marcakunawan kay emisión kaqman tupachisqa, paqarichiyman, patrocinioman, comercializaciónman, marketing kaqman utaq mayqin instrumento financieromanta utaq inversión rurukuna promociónman (kayhinata, derivados, ruwasqaña rurukuna, inversiónmanta fondokuna, cotizasqa fondos, carteras inversión kaqmanta, etc., maypichus chaninqa, thaskiyninqa chaymanta/utaq rurumanta riqsichiynin umallikun kaypi, kaywan k'askasqa, huk qatiyta ruwanqanku mayqinllamantapas kay índicekunamanta utaq huk proxy kaqta mayqinpaqpas kay índicekunamanta) mana ni huk qillqasqa acuerdo kaqniyuq kay Dow Jones kaqwan.

Qullqikuna willay. Microsoft mana huk bolsa agente kaqchu/ranqhaqchu utaq qillqachasqa inversionmanta yanapaqchu, kay Estados Unidos kamachikuna federales de derecho parlayninpihina utaq kamachiykunamanta chaninkuna wak jurisdicciones kaqmanta chaymanta mana allin willay qunchu runakunata invertinankupaq kaypi, rantiyninpi ima utaq chaninkuna ranqhaypi mana chay wak rurumanta utaq qullqikuna serviciokuna kaqmantaqa. Ni ima kay Serviciokunapi kaqta huk quychu utaq rantina mañakuychu utaq ranqhay ni ima chaninmantachu. Ni Microsoft kaqpas ni acciones kaqkunamanta cotizaciones licenciantes kaqninkupas utaq índicekunamanta willaykuna patrocinanchu nitaq ni ima ruruta utaq qullqikuna serviciota willaririkunchu. Ni ima kay Serviciokunapi yanapachikunanta munachu, kayta yupaspa, mana limitasqachu, inversiónman utaq allin willay impuesto kaq ima.

Willay kaymanta H.264/AVC, MPEG-4 Visual, and VC-1 Videomanta Estándares. Kay software kaqqa kanman H.264/AVC, MPEG-4 Visual chaymanta/utaq VC-1 Visual tecnología kaqwan mayqinkunachus licencia kaqniyuq kankuman kay MPEG LA, L.L.C. kaqmanta Kay tecnologíaqa huk formato kay video kaq willayninmanta comprensiónpaq. MPEG LA, L.L.C. kay willayta munan:

KAY RURUQA RUWAKUN KAY H.264/AVC, VC-1 LICENCIAKUNA CARTERAMANTA PATENTEKUNARAYKU SAPAN LLAMK'ALLANAPAQ MANATAQ QULLQICHAKUNAPAQCHU HUK MPEG-4 VISUAL LLAMK'AQPAQ, CHAYMANTA KAYPAQ (A) VIDEOTA KAMACHIYKUNAMANHINA CODIFICANA ("VIDEOMANTA ESTÁNDARES") CHAYMANTA/UTAQ (B) H.264/AVC, DECODIFICAR, MPEG-4 VISUAL CHAYMANTA VC-1 MAYQINCHUS CODIFICASQA KARQA HUK LLAMK'AKUCHAN LLAMK'AQWAN HUK PERSONAL RUWAYMANTA MANATAQ QULLQICHAKUNAPAQCHU CHAYMANTA/UTAQ HUK VIDEO QUQ KAQMANTA LICENCIA KAQNIYUQ KAY VIDEO KAQTA QUNAPAQ. NI MAYQIN KAY LICENCIAS KAQKUNAMANTA WAK NI IMA RURUMAN AYSAKUNCHU MANA YUPASPAYA SICHUS KAY RURU ÑISQA KAY SOFTWARE KAQPIÑA KACHKAN CHAY HUK ARTÍCULO KAQLLAPI. MANA LICENCIA KAQTA QUKUNCHU NITAQ WAK LLAMK'AYNINPAQ WILLARIKUNCHU. ASWAN WILLAYKUNAPAQ KAY MPEG LA, L.L.C. KAQPAQ QHAWAY KAYTA MPEG LA WEBSITE.

Sut'inchana munasqallapaq, kay willayqa mana limitanchu utaq mana llamk'achinchu kay qusqa software llamk'ayninta kay Términokunamanhina empresariales llamk'aykunapaq mayqinkunachus kay empresaman llamk'achikunku manataq kaykunayuqchu (i) wak runakunaman Softwaremanta rak'ichiykuna, utaq (ii) material paqarichiykuna kay tupachisqa tecnologíakunawan VIDEOKUNAMANTA ESTÁNDARES wak runakunaman rak'ichiyninpaq.

Llapa qillqa
ESTÁNDAR LLAMKANA TÉRMINOKUNAWAN LICENCIAESTÁNDAR LLAMKANA TÉRMINOKUNAWAN LICENCIASTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Pisichaynin

ESTÁNDAR LLAMKANA TÉRMINOKUNAWAN LICENCIA

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE CHAYMANTA XBOX STORE

Kay licencia Términokunaqa huk contrato qamwan chaymanta llamkanamanta ruwaqwan. Amahina kaspa ñawiriy. Software llamkanakunaman ruwayku Microsoft Store, Windows Store utaq Xbox Store kaqmanta uraykachinki (sapa imayna nisqamanta kay licencia terminokunapi "Store" kaqhina kanku), wakin kunanchaykuna utaq yapa imakuna llamkanapaq yapachkan, sichus llamkanata rakisqa terminokunawan hamun, kay terminokunapaq.

URAYK'ACHIY UTAQ KAY LLAMKANAWAN LLAMK'AY UTAQ MAYQINLLATAPAS KAYKUNAMANTA RUWAY, QAM KAY TÉRMINOKUNATA ARI ÑINKI. MANA ARI ÑINKI CHAY, MANA DERECHO KAQNIYUQCHU KANKI KAYMAN CHAYMANTA MANA URAYK'ACHINAYKICHU TIYAN UTAQ KAY LLAMKANAWAN LLAMK'ANAYKICHU TIYAN.

Llamkana uyaychaq licencia entidadta qampaq llamkanata nin, Store kaqpi riqsisqanhina.

Sichus kay licencia términokunapaq ruwanki, derechokuna uraypi tiyanki.

 • 1. CHANTIYMANTA CHAYMANTA LLAMK'ACHIYMANTA DERECHOKUNA; TUKUPUSQAN Llamkana Windows dispositivokunapi utaq Xbox consolakunapi nisqa Microsoft' kaqpi Ruwasqa Kamachinakuna kaqpaq churanki chaymanta ruwanki. Microsoft derechota Microsoft Ruwasqa Kamachinakuna wakin pachapi tikraypaq waqaychan.
 • 2. INTERNET SERVICIOKUNAWAN.
  • a. Munasqa ruway Internet utaq mana alambreyuq serviciokunata. Sichus kay llamkanaqa kay sistemas informáticokunaman t'inkikun chay kay Internetninta, mayqinkunachus huk mana alambreyuq llikanta yupakunman, kay llamkanawan llamk'aspa mayqinchus munasqa ruwayniykiwan llamk'an kay willaykunata riqsichinankupaq kay dispositivumanta (yapakuspa manataq técnica willaykunaman limitasqa kay dispositivuykimanta, sistema chaymanta llamkanamanta software, chaymanta periféricokuna ima) Internetman k'askasqa serviciokunapaq utaq mana alamkreyuqpaq. Sichus wak términokuna rikhurimunku kay serviciokuna llamk'achiyninmanhina k'askasqa mayqinkunachus kay llamkanata yaykukun, chay términokunapis llamk'achikunku.
  • b. Serviciokunamanta Mana ruwasqa Internetman k'askasqa. Qam mana mayqin serviciowan Internetman k'askasqawan llamk'ay atiwaqchu imaynatapas walliykunata ruway atinman mana chay llamk'achiyninta pantachiyta wak llamk'aqkunarayku utaq mana alambreyuq llika. Qam mana kay serviciowan llamk'ay atinkimanchu mana qusqa yaykuyta mayqin serviciomanpas hap'inaykipaq, willaykunaman, yupayman, utaq llikaman imaynatapas.
 • 3. ÁMBITO LICENCIAMANTA. Kay llamkanaqa licenciayuq, mana ranqhakunchu. Kay contrato kaqqa wakin kay aplicación llamk'achiy derechokunallata qusunki. Sichus Microsoft wañuchin kay atiyta kay llamkanakunawan llamk'ayta dispositivukunaykipi kusichasqa kay Microsoft q'apinakuywan, kay licencia huñusqa derechokunaqa tukukunqanku. Llamkana riqsichiqta llapa waqaychakunata waqaychan. Mana sichus kay llamk'achikuq legislación aswan derechokunata qusunki chay kay limitación kaqtinpas, kay llamkanawan llamk'ay atinkiman imaynatachus kay contratopi nikunhina. Kayta ruwaspaqa, kay llamkanamanta técnicas tukukusqakunaman khakakunayki tiyan mayqinchus wakinhinallata llamk'achiy atichin. Ama ruwanaykichu tiyan:
  • a. Wakin técnica tukukusqakunamanta llamkanapi llamkay.
  • b. Ingenieria wak laduman, descompilayta utaq llamkana desensamblayta, excepto chaymanta huklla sichus llamkasqa kamachi uyakunllapu, chantapas kay tukukusqa.
  • c. Aswan mirachinakuna kay llamkanamanta ruway chayta akllasqa uyakusqapi utaq takyasqa llamkasqa kamachipaq, chantapas kay tukukusqa.
  • d. Uyaychay utaq kay llamkana kanña wak mirachinapaq ruway.
  • e. Llamkana alquilay, lluqsiy utaq mañay.
  • f. Llamkanata utaq kay uyakuynin wakin kimsa runakunaman tikray.
 • 4. QILLQA WILLAKUQ. Sichus qillqa willakuq kay llamkanapaq qusqan, qillqa willakuq sapalla willaypaq mirachiy chaymanta ruway atikunki.
 • 5. TECNOLOGÍA CHAYMANTA HARKASQA HAWAMAN APACHIY. Kay llamkana Estados Unidos kaqrayku utaq hawamanta tecnología patachay atikun utaq kamachikuna chaymanta regulacinkuna hamaman apachiy. Llapa llaqtamanta chaymanta hawa suyuman ruway kamachikunawan chaymanta regulacionkunawan hawaman apachiy atikunki chayta ruwasqa tecnología utaq llamkanapaq yanapakusqan ruway. Kay kamachikuna harkasqa chayanakunapi yapan, tukukuq ruwaqkuna chaymanta tukukuq ruway. Aswan willakuy Microsoft chinpusqa rurukunapi, riy kay Microsoft we kiti hawaman apachichkan.
 • 6. SERVICIOKUNA YANAPAKUY. Llamkana riqsichiqman tinkiy rikuypaq imataq serviciokuna yanapakuyta llamkanku. Microsoft, hardware ruraqniyki chaymanta mana alambreyuq carrerayki (sichus huk kay llamkana riqsichiqmanta) mana qusqa serviciokuna yanapakuy llamkanapaq responsable kankuchu.
 • 7. LLAPA MAÑAKUY. Kay mañakuy, wakin sapanchasqa kamachinata llamkan, wakin yapa términokuna chay llamkanawan kan, chaymanta términokuna suplementokunapaq chaymanta kunanchaykuna llapa licencia mañakuyta qampura chaymanta llamkana riqsichiqpura llamkanapaq kanku.
 • 8. RUWASQA KAMACHINA.
  • a. Estados Unidos chaymanta Canadá. Sichus llamkanata Estados Unidos kaqpi utaq Canadáp qusqanki, kamachinakuna suyumanta utaq llaqtamanta maypi kawsanki (utaq qatunapi, maypi qhapaq kiti qawanaykimanta tarikusqan) tikraynin kay uyakuyninmanta kamachin chaymanta kutichinakuna pallqapaq ruwan, chaymanta llapa runakuna ninku (rantiqpa harkaynin yapay, mana paqtachasqa competicionta, chaymanta waqllichiqkunapaq tapuy) sasachay kamachinamanta qhawachiy.
  • b. Hawa Estados Unidos chaymanta Canadá. Sichus llamkana wak suyupi tarisqanki, kamachinakuna kay suyumanta ruway.
 • 9. EFECTO LEGAL. Kay contratoqa akllasqa derechos legalkunata willan. Qam kay derechokunayuq kankiman ayllu utaq suyu kamachiyninmanhina. Kay contratoqa mana derechokunaykita ukhinallachinchu ayllu utaq suyu kamachiyninmanhina, sichus ayllu utaq suyu kamachiyniyki mana ruwananta atichin chay.
 • 10. RENUNCIA GARANTÍA KAQMANTA. Kay llamkanaqa "pachan "licenciayuq, "llapa defectokunayuq" chaymanta "tarikuyninmanhina". Tukuy riesgos llamk'achiymanta kaqkuna qampaqpi kanqa. Llamkanakunamanta ruwaqqa, pachan sutinpi, Microsoft (sichus Microsoft mana ruwaqchu kay aplicación kaqmanta chay), kay mana alambreyuq serviciokunapi mayqin llika patanpichus kay mañay qukurqa, chaymanta sapa huk afiliadokunaykumanta, quqkuna, agentekuna chaymanta quqkuna ("Tapasqa Partes"), mana garantiasta qunchu, garantías utaq condicionkunata kay llamkanaman k'askasqa. Llapa riesgo kay calidad kaqninman, harkayninman, comodidadman chaymanta kay llamkana thaskiyninman qamwan kachkan. Sichus mañakuyqa mana allinchu kachkan chay, qam mayqin servicio kaqllamantapas utaq allinchayllamantapas chaninta hap'inki. Qam wak derechokunayuq kankiman llamk'aqhina kay llaqtayuq kamachiy ukhupi maqyqintachus kay contrato mana ukhinallachiy atinmanchu. Kay llaqtayuq kamachiykuna atichiyninpi, Tapasqa Yachaqmasikunaqa mayqin garantia utaq condición implícita kaqta karunchan, kay comerciabilidad garantiakunata yupaspa ima, huk munayman adecuación harkayninman, comodidadman chaymanta mana infracción kaqtaqa.
 • 11. LIMITACION CHAYMANTA EXCLUSIÓN RESPONSABILIDAD KAQMANTA. Kay mana hark'achisqa kamachiywan atiyninpi, sichus qam huk base kaqniyuq kanki chay kay waqlliykunarayku kutirichiykunapaq, kay llamkana editorial kaqmanta kay chiqan waqlliykunallata kutirichimuy atikun kay machkha yupaytachus qurqanki kay llamkanapaq chaykama utaq USD $ 1.00, aswan kuraq kaspa. Mana ruwankichu, chanta mayqin derechomanpas renunciay kaymanta, wak ni huk waqlliyta kutirichimuyta, chiqan beneficios chinkachiyta yupaspa, especiales waqlliykuna, mana chiqan utaq incidentales kay llamkana editorialmanta. Sichus locales kamachiykuna huk garantiata utaq condición kaqta mañanku chay, ichapas kay términokuna mana, unayninqa 90 p'unchawkunaman pisillachikun kay mayk'aqmantachus kay llamkanata urayk'achirqanki.

Kay limitacion ruwan kaqpaq:

 • Wakin tinkisqa llamkanawa serviciokunawan ruwasqa llamkanapi llamkay; chaymanta
 • Willaykuna mana hunt'ay contratopaq, garantia utaq condicion; responsabilidad objetiva, negligencia utaq wak responsabilidad hawa contractoman; violacion estatutomanta utaq regulacion; mana allin qhapaqchay; utaq uran wak teoriamanta; llapa ruwasqa kamachipaq uyakusqanman.

Kayta ruwanpas sichus:

 • Kay imata mana llapa compensa wakin chinkachiypaq kanchu; utaq
 • Kay llamkana riqsichiq yachasqan utaq mana yachasqa posibilidadmanta kay chirmamanta tiyan.
Llapa qillqa
Llamkasqa ServiciokunawanLlamkasqa Serviciokunawanserviceslist
Pisichaynin

Qatiq rurukuna, llamkanakuna chaymanta serviciokuna llamkasqanku kay Microsoft Yanapakuymanta Kamachiypaq, ichaqa mana qatuykipi llamkanchu.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Alliyay Dispositivu Llamkana
 • Bing
 • Bing App for Android
 • Bing Aulapi
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Hanpara
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Llamkana Maskay
 • Bing Llamkanakuna
 • Bing Llamkanakuna siqi
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Simip'anqa
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Maskana
 • Bing.com
 • Bingpa Saywasiq'ikunan
 • Bingplaces.com
 • Cortana
 • Cortana skills by Microsoft
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove
 • Groove Music Pass
 • GroupMe
 • HealthVault
 • K'acha Pantalla Harkaq
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Alliyay
 • Microsoft Ayllu
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Hanparapa ukunpi rikchay
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Peliculakuna & TV kaqpaq programakuna
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft Yanapakuy chaymanta Yanapaypa Kutichimuynin Office 365 kaqpaq
 • Microsoft yupay
 • Mixer
 • MSN Alliyaytaq Qhali kaytaq
 • MSN Ch'usaq
 • MSN Chinpuy
 • MSN Explorer
 • MSN Llaphiya
 • MSN Mikunataq Upyanataq
 • MSN Premium
 • MSN Pukllykuna
 • MSN Qullqi
 • MSN Yachakuna
 • MSN.com
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Ruwaq
 • Office 365 University
 • Office Sway
 • Office Tienda
 • Office Tinkisqa
 • Office.com
 • OneDrive
 • OneDrive.com
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Qatiq Pantalla Harkaq
 • Qatiq Runakuna
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Saywasiq'ikunap Llamkanan
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • Tienda
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • Umayuq Maskana
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Fotokuna Qawachina
 • Windows Live Chaski
 • Windows Live Qillqaq
 • Windows Movie Maker
 • Windows pukllaykuna, llamkanakuna chaymanta web kitikuna Microsoft kaqrayku uyaychasqan
 • Windows Tienda
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios pukllaykuna, llamkanakuna chaymanta web kitikuna
 • Xbox Live
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Llapa qillqa
1 Pauqar waray killa, 2018 wata0