Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Administrația Penitenciarelor

Studiu de caz: Aplicație de evidență cu SQL Server

Exigențele sporite la nivelul condițiilor de detenție, impuse de normele europene, și aglomerarea sistemului penitenciar au condus la necesitatea înlocuirii aplicației folosite în gestiunea evidenței deținuților. Noua soluție îmbunătățește comunicarea și raportarea, automatizează o parte din sarcini, scalează bine și facilitează dezvoltarea ulterioară.


Despre organizație

Principala premisă de la care trebuie să pornim este aceea că sistemul penitenciar nu are ca obiective doar custodia și tratamentul deținuților, beneficiarul real al muncii lucrătorilor din penitenciar este chiar comunitatea în ansamblul ei
Marius Iacob
Director General
Administrația Națională a Penitenciarelor

Administrația Națională a Penitenciarelor este o instituție subordonată Ministerului Justiției, finanțată din alocații acordate de la bugetul de stat și din venituri extrabugetare.

Trecerea Administrației Naționale a Penitenciarelor în anul 1991 din subordinea Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiției, dar mai ales ratificarea de către România, prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a impus exigențe sporite, determinate de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de detenție ale persoanelor private de libertate aflate în penitenciare, în consens cu normele internaționale în materie.

Reforma sistemului penitenciar a început imediat după trecerea Administrației Naționale a Penitenciarelor în subordinea Ministerului Justiției, luându-se o serie de măsuri care au vizat, în principal:

  • umanizarea regimului de deținere, urmărindu-se respectarea demnității umane, absoluta imparțialitate, lipsită de orice discriminare bazată pe naționalitate, cetățenie, opinii politice și convingere religioasă;
  • îmbunătățirea cantitativă și calitativă a normelor de hrănire, stabilindu-se norme calorice în locul celor valorice;
  • suplimentarea drepturilor acordate persoanelor private de libertate la pachete, vizite, țigări și cumpărături;
  • accesul neîngrădit la mijloacele de informare în masă;
  • acordarea posibilității persoanelor private de libertate de a practica activități sportive și de a participa la acțiuni moral-religioase;
  • asigurarea transparenței sistemului penitenciar, permițându-se accesul neîngrădit al reprezentanților presei, radioului și televiziunii.

Situația inițială

Pe parcursul anului 2003, Administrația Națională a Penitenciarelor a restructurat, dezvoltat și înlocuit aplicația software de evidență a deținuților, utilizată în sistemul penitenciar.

Sistemul folosit anterior acestei aplicații era un sistem modest, dezvoltat in house, care a fost utilizat între anii 1995-2004. Comunicarea se realiza prin intermediul liniilor de telefon comutate, iar prin intermediul fax-modemurilor se obținea o bază de date actualizată săptămânal. Cu ajutorul noii achiziții, actualizarea se face zilnic, în acest fel datele fiind mereu la zi.

Soluția

Aplicația Prisoners Management Software a fost finanțată din fonduri PHARE, în cadrul Programului PHARE 2000, program prin care UE a oferit asistență pentru întărirea sistemului penitenciar. Această aplicație a devenit operațională de la începutul anului 2004 în toate cele 45 unități penitenciare.

Softwin a realizat un sistem deosebit de performant, o aplicație pe 3 nivele bazată pe tehnologie Microsoft
Dumitru Oancea
Head of IT Department
Administrația Națională a Penitenciarelor

Ca suport de date se folosește Microsoft SQL Server, aplicația fiind dezvoltată pe platforma Microsoft Visual Studio.NET. În cadrul acestui proiect, au fost livrate sistemului penitenciar documentația completă, codul sursă integral și aplicația propriu-zisă.

Infrastructura WAN este realizată prin intermediul unui VPN, fiecare unitate are garantat un canal de 64 Kbs, iar la sediul central 2x512Kbps. Replicarea bazelor de date între serverele SQL din unitățile penitenciare și serverul central de la sediul Administrației Naționale a Penitenciarelor se face pe timp de noapte, pentru a beneficia de lărgimea de bandă maximă.

Replicarea se poate face și la dorința utilizatorilor autorizați, în orice moment al zilei. Prin replicarea bazelor de date se asigură la sediul central o bază de date consistentă, cu toate modificările survenite în unități, iar unitățile preiau date legate de transferuri și de efectivele de deținuți la nivelul întregului sistem.

Prin migrarea datelor din vechea aplicație, ce avea ca suport FoxPro 2.6 pentru DOS, în noua aplicație, sistemul penitenciar beneficiază în continuare de toate informațiile deținute până la instalarea noii aplicații.

Ca soluție antivirus se folosește BitDefender, care asigură securitatea atât pe partea de e-mail cât și pe cea de stații, fiind o soluție integrată.

Beneficiile

Unul dintre avantajele folosirii acestei aplicații este acela că poate fi instalată pe un număr nelimitat de calculatoare, permițând accesul controlat al utilizatorilor, fără a fi necesară o pregătire de specialitate în informatică. La sediul central sunt utilizate un număr de aproximativ 30 de stații de lucru pentru exploatarea sistemului Evidență Deținuți și o medie de 10 stații de lucru în fiecare dintre cele 45 unități penitenciare. Așadar, la ora actuală aplicația rulează pe cca 500 de calculatoare din sistemul penitenciar.

Întreg sistemul penitenciar se bazează 100% pe acest sistem informatic. Dacă acesta nu ar funcționa chiar și numai pentru o oră, s-ar resimți puternic la nivelul administrației. Din fericire, nu au fost semnalate astfel de situații până în acest moment. - Dumitru Oancea, Head of IT Department.

Importanța funcționării optime a acestui sistem vine din necesitatea obținerii de informații actuale și corecte în orice moment din zi sau din noapte. Una dintre realizările majore ale acestui sistem este concizia și claritatea cu care datele și detaliile cele mai mici pot fi găsite și accesate pe baza unui modul de căutare complexă.

Sistemul gestionează tot ce se întâmplă cu un deținut din momentul intrării în penitenciar. Când spunem acest lucru, ne referim la date legate de situația generală a persoanei: domiciliul, semnalmente etc.

Odată cu implementarea acestui sistem, s-au modernizat fluxurile de date și s-a mărit numărul de rapoarte.

Una dintre inovațiile aduse, inexistente în sistemul precedent, este și modulul de alerte. Perioada pe care se generează aceste alerte este setabilă, acest modul prezentând situații ce trebuie avute în vedere. Este vorba de deținuți cărora le expiră mandatul de arestare preventivă, minori care împlinesc 18 ani, persoane ce ating vârsta de 60 de ani sau deținuți ce intră în comisiile de eliberare condiționată. Aceste alerte sunt esențiale, neurmărirea lor putând duce la nerespectarea drepturilor deținutului.

Această aplicație software vine în spiritul diminuării până la 0 a acestor posibile incidente, care altfel nu puteau fi stăpânite decât prin studierea continuă a dosarelor, ori se știe că sistemul penitenciar este foarte aglomerat. - Dumitru Oancea, Head of IT Department.

Perspective

Pe viitor dorim să interconectăm sistemul informatic din instanțe cu acest sistem de evidență a deținuților, în așa fel încât în momentul în care se emite citația în instanțe, aceasta să ajungă automat prin sistemul de comunicații și în baza noastră de date. Acestea sunt lucruri pe care le avem în vedere și le vom dezvolta. - Dumitru Oancea, Head of IT Department.