Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Consiliul Județean Argeș

Studiu de caz: Implementare tehnologie .NET Framework 2.0, pe platforma Microsoft Visual Studio 2005

Grupul de firme ARA Software, având o experiență de peste 7 ani în realizarea și implementarea sistemelor informatice în domeniul public și privat din toată țara, prezintă parteneriatul de success dezvoltat în ultimii patru ani în cadrul Administrației Publice a Județului Argeș, privind strategia de modernizare și informatizarea a instituției.


Despre organizație

Consiliul Județean Argeș este autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean, în vederea coordonarii activității consiliilor comunale și orășenești, ce urmărește realizarea serviciilor publice de interes județean. Consiliul Județean deține în acest moment 120 de locații publice (100 de primării din Argeș, plus instituțiile subordonate). În toate aceste sedii rețeaua internă cuprinde peste 1000 de utilizatori.

Printre obiectivele principale ale managementului Consilului Județean se numără și proiectul Sistem Informatic Integrat în Administrația Publică Locală Argeș. Acesta reprezintă materializarea strategiei Guvernului României pentru promovarea unei societăți moderne. Proiectul implementat de consorțiul condus de ARA Software Grup este primul program de informatizare a infrastructurii la nivel de județ desfășurat în România și s-a concretizat în modernizarea celor 120 de locații din Argeș, urmărindu-se un model practicat cu succes în țările europene.

Situația inițială

Proiectul Sistem Informatic Integrat în Administrația Publică Locală Argeș reprezenta o necesitate, ținându-se cont de volumul mare de informații gestionate de către administrația publică. Problemele cu care se confruntau instituțiile din cadrul consilului județean se refereau la: un număr mare de documente scrise ce trebuiau să fie citite și semnate de către persoane de decizie aflate în locații diferite, nu exista o clasificare a documentelor, nu existau drepturi de acces la anumite documente confidențiale, nu exista infrastructura hardware și/sau instrumente de lucru pentru o mare parte din angajații acestor instituții, nu exista un sistem de comunicații centralizat (comunicarea se realiza doar prin telefon, fax și poștă), se întarziau procesele de lucru și decizionale în detrimentul cetățenilor.

Parteneriatul cu Consiliul Județean Argeș lansat în 2005 s-a dezvoltat începând de la 60 de utlizatori în cele 20 de locații existente și s-a ajuns în prezent la 1000 de utilizatori prezenți în 120 de locații ale administrației publice locale.

Rodica Lazăr, Director General ARA Software, consideră parteneriatul cu Consiliul Județean Argeș un mare pas înainte pentru cetățenii județului Argeș: Ne considerăm deschizători de drumuri în ceea ce privește dezoltarea tehnică și informațională în sectorul public. Implementarea soluției DAVA în cadrul Administrației Publice Argeș este un real succes, pentru care contractăm resurse și noi module în fiecare an: am pornit prin a realiza trecerea de la soluții software dezvoltate în Microsoft Visual Basic 6 la Microsoft Visual Studio .NET cu suport de baze de date SQL Server 2000. Am dezvoltat atât soluții de tip desktop application cât și web-based application folosind tehnologia .NET Framework 1.0. Ulterior am realizat upgrade-ul pentru soluțiile noastre și am folosit facilitățile oferite de cele mai recente platforme: .NET Framework 3.5, prin mediul de dezvoltare Visual Studio 2008, și SQL Server 2008 ca suport de baze de date.

Soluția

În contextul actual, al intrării în Uniunea Europeană și având în vedere dezvoltarea procesului informatic, extinderea și modernizarea infrastructurii informaționale la nivel național atât în domeniul privat cât și mai ales în domeniul public, soluția DAVA dezvoltată de grup oferă administrațiilor publice un instrument informatic ce ajută la creșterea eficienței în activitatea instituțiilor, integrarea și centralizarea informațiilor de interes comun din administrația publică locală, desăvârșirea actului de execuție și de management din cadrul autorității publice, transparența - accesul la informație de către publicul interesat.

În cazul Consiliului Județean Argeș, soluția a fost creată pentru a îmbunătății comunicarea și controlul documentelor, situațiilor financiar-contabile și administrative, pentru gestiunea proiectelor și contractelor. DAVA integrează mai multe module privind aplicații financiar-contabile (gestiunea mijloacelor fixe, gestiunea obiectelor de inventar, gestiunea bugetelor și a execuției bugetare, contabilitate financiară, gestiunea registrului agricol, calculul și evidența salariilor, încasări și plăți în numerar prin casierie, gestiunea materialelor sau consumabilelor etc) managmentul informațiilor (registratura, gestiunea unităților sanitare, gestiunea unităților școlare, managementul proiectelor și al contractelor etc.) și alte aplicații administrative (taxe și impozite, gestiunea licitațiilor, asistența socială, gestiunea relațiilor cetățenești și cele cu presa, alocații, urbanism, arhivare electronică etc.). Totodată, pe lângă cele peste 30 de module integrate, soluția pemite adăugarea sau dezvoltarea de noi aplicații necesare în funcție de noile nevoi ale instituției (de exemplu, sistem de video-conferință).

Din punct de vedere tehnic, soluția funcționează pe platforma Microsoft Windows Server 2003, având ca suport al bazelor de date Microsoft SQL Server 2005. Dezvoltarea aplicațiilor s-a făcut pe Microsoft .NET Framework 2.0, componentele client instalandu-se foarte simplu prin ClickOnce și bazându-se pe Windows Forms și Windows Presentation Foundation. Unele din aceste componente sunt aplicații de tip Smart Clients. ClickOnce oferă rapiditate în implementare și un nivel mai crescut de fiabilitate – aplicațiile sunt mai bine plasate pe stații, instalarea uneia nu "deteriorează" instalarea sau rularea altor aplicații în același timp.

ARA Software s-a înființat în anul 2001 ca urmare a unei necesități apărute în piața de software. La momentul lansarii companiei, existau doar resursele tehnice, specialiști IT care ulterior s-au dovedit a fi programatorii și implementatorii unor soluții și sisteme informatice ce sunt recunoscute de instituții sau organizații ca BCR Asigurari, Consiliul Județean Argeș, Apă Canal 2000 Pitești etc. În prezent, Grupul ARA deține peste 60 de angajați și este recunoscut în piața romanească de profil ca integrator și dezvoltator de aplicații, fiind unul dintre furnizorii români de servicii informatice profesionale în domeniul aplicațiilor de gestiune clienți precum și al sistemelor integrate. Compania se diferențiază în piață mai ales datorită adaptării soluțiillor la cerințele individuale ale partenerilor, cât și datorită analizelor detaliate care se fac în fiecare department al clientului. Printre implementarile ARA Software Grup, recunoscute de companiile autohtone, se numara: soluția SEAS implementată la BCR Asigurari, soluția AQUA implementată la Apa Canal 2000 Pitesti, Discovery implementată la DGCCOA - Direcția Generală de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog din cadrul Ministerul Administrației și Internelor.

Beneficiile

Folosirea unui sistem informatic de calitate și centralizat a dus la dobândirea unor avantaje clare deopotrivă pentru administrația publică și pentru cetățeni: viteză de reacție, soluționare a problemelor semnalate, transparență, integrare centralizată a informațiilor și o mai simplă utilizare a întregului sistem în toate filiale naționale.

DAVA oferă un complex de facilități necesare instituțiilor vizate: ușor de accesat, user friendly, confidențialitate, control și bugetare, rapiditate, disponibilitate, transparență, management standardizat de la distanță, securizare, servicii complete și conexe (internet, mail, transfer fișiere) și multe altele. În prezent, soluția DAVA oferă rapoarte sintetice ce se obțin în căteva minute, a revoluționat fluxul informațional și a impulsionat procesul decizional economisind costuri importante. Platforma permite adăugarea unor noi module și implicit o dezvoltare rapidă pe toate nivelele, și de asemenea migrarea către noi tehnologii.

Echipa tehnică și de dezvoltare oferă: analiza situației clientului, proiectarea soluției și testare la client, implementarea efectivă a soluțiilor integrate, asistență tehnică și colaborare permanentă - servicii suport post vânzare (întreținere, call center, instruire etc.), monitorizare permanentă și în timp real a tuturor rețelelor de comunicare.

Prin implementarea soluției DAVA în cadrul Consiliului Județean Argeș, instituția a "suferit" o transformare radicală în ceea ce privește infrastructura informațională și capacitatea în ultimii ani, beneficiile fiind multiple atât pentru populație cât și pentru angajați.

Șeful Serviciului Informatic din cadrul Consiliului Județean Argeș, domnul Dumitru Nicușor, declară: Impactul soluției DAVA, în cadrul Administrației Publice Argeș este unul major, luând în considerare rezultate clare: întreaga structura s-a modernizat, comunicarea este mult mai simplă și rapidă, sistemele informaționale ne ajută în absolut toate deciziile și raportările financiar-contabile, administrative și de comunicare din cadrul instituției. Cetățenii sunt foarte mulțumiți - nu mai există cozi sau alte nemulțumiri din partea acestora, problemele lor rezolvându-se rapid. Într-un cuvânt: sistemul este simplificat și clienții sunt mulțumiți!"

Ca o concluzie, DAVA este un ansamblu de soluții informatice care realizează gestionarea tuturor activităților din cadrul primăriilor și celorlalte instituții subordonate. Se impune, în ultima perioadă, ca o soluție optimă în vederea asigurării transparenței la nivelul întregii administrații publice și a creșterii gradului de responsabilitate față de cetățean.