Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Direcția de Poliție a Municipiului București

Studiu de caz: Evidența grafică a faptelor penale

Direcția de Poliție a Municipiului București a simțit nevoia creării unui sistem informatic care să permită înregistrarea rapidă a informațiilor legate de infracțiunile săvârșite pe teritoriul capitalei, regăsirea rapidă a informațiilor despre anumite infracțiuni, precum și analizarea și agregarea informațiilor legate de infracțiuni pentru descoperirea unor tendințe infracționale și pentru a furniza rapoarte statistice complete și complexe către conducerea secțiilor de poliție și a DGPMB.

17 iulie 2009


Despre organizație

Direcția de Poliție a Municipiului București - DGPMB - este organ de stat cu atribuții în domeniul ordinii publice, parte componentă a Poliției Române, care asigură respectarea legilor pe teritoriul Municipiului București. DGPMB are în componență 26 de secții de poliție, fiecare dintre acestea având propriile competențe în domeniul ordinii publice, urmăririi infractorilor și a investigării fraudelor și a crimei organizate, precum și serviciul Poliției de Proximitate.

Pe lângă aceste atribuții, Direcția de poliție a Municipiului București asigură și o serie de servicii pentru populația și firmele înregistrate pe teritoriul municipiului, cum ar fi:

 • Servicii prestate la nivelul secțiilor de poliție

  • Eliberare Cazier Judiciar
 • Servicii prestate de Serviciul Poliției de Ordine Publică

  • Aviz de principiu pentru societățile comerciale cu obiect de activitate paza bunurilor și valorilor
  • Avizare Agent de pază
  • Avizarea proiectului dispeceratului de monitorizare și intervenție la evenimente
  • Documentația necesară autorizării in domeniul pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor
  • Documentația necesară autorizării in domeniul proiectării, instalării și întreținerii sistemelor tehnice de alarmare împotriva efracției
 • Servicii prestate de Serviciul Arme, Explozivi, Substanțe Toxice și Stupefiante

  • Condițiile în care persoanele fizice pot deține arme și muniții
  • Autorizația de deținere de arme de foc și muniții pentru persoanele juridice
  • Înregistrarea unităților autorizate să desfășoare activități cu produse și substanțe toxice
  • Înregistrarea unităților autorizate să desfășoare activități cu materii explozive

Brigada de Poliție Rutieră este unitatea teritorială de poliție care îndeplinește atribuțiile specifice de îndrumare, supraveghere și controlul respectării normelor de circulație rutieră, date în competență prin Legi, Ordonanțe, Hotărâri Guvernamentale și alte acte normative privind asigurarea legalității în domeniul circulației rutiere, pe teritoriul Municipiului București. Brigada de Politie Rutiera a fost înființată în baza Legii 26/1995, este subordonata nemijlocit Direcției Politiei de Siguranță Publică și direct Direcției Generale de Politie a Municipiului București și îndeplinește atribuțiile date în competență de către acestea.

Primele atestări despre poliție în spațiul românesc, datează din vremea lui Neagoe Basarab și Mihai Viteazu (secolul XIV), când se menționează în documente instituția agiei, continuă cu domnia lui Mihai Șuțu când se organizează paza Bucureștiului, se emit primele acte de identitate și se reglementează portul armelor.

Activitatea desfășurată de către polițiști pe teritoriul Municipiului București are caracteristici specifice, cum ar fi: grad înalt de operativitate, necesitatea accesului rapid la informații despre persoane și firme, comunicare permanentă și în timp real atât vocal cât și a datelor, precum și coordonarea cu situația concretă din teren reflectată în harta geografică a Municipiului București.

Situația inițială

În ultimii ani, Direcția de Poliție a Municipiului București a investit sume importante în tehnică de calcul, care să permită o mai bună achiziție, stocare și prelucrare a informațiilor, precum și accesul operativ la datele de bază necesare activității curente. Astfel, odată cu achiziția serverelor s-au pus bazele unui centru de date (datacenter) modern și a unei infrastructuri de comunicație care să permită comunicarea rapidă între sediul central și secțiile de poliție și subunitățile din teritoriu.

Implementarea acestei infrastructuri a permis crearea unui sistem de informatic care să stocheze date despre infracțiunile săvârșite pe teritoriul fiecărei secții, precum și crearea de rapoarte statistice privitoare la caracteristicile acestor fapte.

Soluția

Direcția de Poliție a Municipiului București a implementat un sistem complex pentru gestiunea și prelucrarea datelor despre infracțiuni. Sistemul are la bază servere Windows și folosește SQL Server ca bază de date, iar aplicația client a fost dezvoltată folosind platforma.NET și Visual Studio.NET. Aplicația a fost proiectată și dezvoltată de o echipă din cadrul Serviciului de Comunicații și Informatică a DGPMB condusă de subcomisar Adrian Lascu și supervizată de comisar șef Constantin Ciucă, cu sprijinul unei echipe din Microsoft România condusă de Ionuț Lopătan. Aplicația a fost construită în tehnologie client – server, pe o arhitectură propusă de Microsoft România și implementată de specialiștii din cadrul DGPMB.

Sistemul informatic realizat permite ca utilizatorii săi să acceseze rapid și într-un mediu securizat informațiile legate de infracțiunile săvârșite pe teritoriul municipiului, iar factorii de conducere au la dispoziție o gamă largă de rapoarte care vizualizează fenomenul infracțional atât la nivelul secțiilor de poliție, cât și la nivelul întregului municipiu. Atât datele primare cât și rapoartele care pot fi vizualizate la nivelul DGPMB, permit afișarea grafică a fenomenului infracțional prin localizarea pe harta Bucureștiului, a unei secții de poliție sau a unui sector.

Prin utilizarea acestei aplicații se ușurează foarte mult culegerea datelor primare legate de infracțiuni, precum și prelucrarea ulterioară a acestora și realizarea de rapoarte complexe pe caracteristici infracționale și pe zone geografice, oferind un suport de decizie pentru factorii de conducere atât de la nivelul central, cât și de la nivelul secțiilor de poliție.

Produse și tehnologii utilizate:

 • Microsoft Windows 2000 cu structură de Active Directory
 • Visual Studio.NET
 • Microsoft SQL Server 2000
 • Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services
 • Business Intelligence / Microsoft OLAP
 • Microsoft Exchange Server 2000

Beneficiile

 • Acces simplu și flexibil la informațiile despre evenimentele infracționale desfășurate într-o anumită perioadă de timp, o anumită zonă geografică a capitalei sau care au anumite caracteristici.
 • Accesul la informații se face securizat folosind infrastructura de Active Directory și drepturile de acces prestabilite de către administratorul aplicației.
 • Infrastructura permite accesul global, din orice locație, la serviciile oferite de sistemul informatic și cu verificarea drepturilor de acces.
 • DGPMB poate lua decizii mai bune bazate pe informații obiective și de actualitate.
 • Rapoartele către management pot fi actualizate ușor și conțin posibilități variate de filtrare după criterii geografice, temporale sau caracteristici specifice.

 

Pentru mai multe informații despre serviciile și produsele Microsoft, vizitați site-ul nostru sau contactați Microsoft Infocenter.

Pentru mai multe informații despre Direcția de Poliție a Municipiului București, vă rugăm să vizitați politiaromana.ro.