Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Egis România

Studiu de caz: Implementare Microsoft Exchange Server 2010

Prin scăderea numărului de operații de citire / scriere pe secundă, efectuate de Exchange 2010, cu peste 90% față de Exchange 2003, beneficiarul poate extinde acum spațiul de stocare folosind hardware mult mai ieftin, cum ar fi disk-uri SATA configurate RAID sau chiar JBOD.

Despre organizație

Înființată în anul 1996, sub numele de INFRA-CONSULT, compania își schimbă în 2007 numele și devine Egis România, ca urmare a unei reorganizări a Grupului Egis. Scopul Egis România îl constituie furnizarea de servicii de calitate în domeniul infrastructurilor (alimentări cu apă, drumuri, energie, protecția mediului), cu respectarea normelor internaționale de calitate.

Egis România este capabilă să mobilizeze personal tehnic cu înaltă calificare în domeniile sale de activitate, dispune de aparatură și echipament modern pentru realizarea serviciilor sale în cele mai bune condiții și la un nivel calitativ ridicat. Compania dorește să pună la dispoziția clienților din România o generație nouă de servicii de consultanță bazate pe dinamism, calitate la nivel european, politica orientată spre satisfacerea necesităților clienților și capabilități moderne de ultimă oră.

Egis România este capabilă să realizeze o gamă complexă de studii și proiecte, începând cu studii de pre-fezabilitate, continuând cu proiectare, analiză, servicii de consultanță și urmărire de lucrări pentru proiecte complexe din următoarele domenii: alimentare cu apă potabilă, canalizare, deșeuri solide, drumuri, autostrăzi, protecția mediului și energie.

Egis România a acumulat deja o solidă experiență în dezvoltarea unor proiecte finanțate de instituții internaționale foarte cunoscute, cum ar fi: Comisia Europeană, EIB, EBRD, IBRD, Banca Mondială, dar și a celor finanțate de autoritățile locale.

Situația inițială

Am observat o îmbunătățire remarcabilă a stabilității sistemului, odată cu noile implementări realizate de partenerii noștri de la GECAD NET
Mihai Caltaru
IT Manager
Egis România

Infrastructura inițială a clientului avea în componență un server Exchange 2003 SP2 care asigura comunicarea și colaborarea eficientă între angajați. Serverul Exchange (Windows Server 2003) îndeplinea, de asemenea, următoarele roluri: Domain Controller, server DNS, server DHCP și autoritate de certificare internă.

Majoritatea utilizatorilor foloseau clientul Outlook , versiunile 2003 și 2007 (40% respectiv 60%). Serviciul RPC over HTTP era configurat pe serverul Exchange și era folosit de către utilizatorii din afara rețelei locale. De asemenea, se folosea serviciul Outlook Web Access, de către utilizatorii fără acces la Outlook, precum și conectarea cu terminale mobile (Iphone, BlackBerry și Windows Mobile).

Ca urmare a dezvoltării companiei și intensificării activității sale și deci implicit a gradului de solicitare a serviciului e-mail, soluția existentă a început să întâmpine dificultăți din ce în ce mai mari în asigurarea noilor nevoi ale firmei.

În plus, beneficiarul își dorea implementarea noilor funcționalități oferite de Exchange 2010, ca etapa într-un proces mai amplu de migrare a întregului sistem informatic către noua suită Office 2010.

Soluția

Logo GECADNET

După evaluarea cerințelor din cadrul Egis România, precum și a setup-ului inițial, echipa de servicii Microsoft de la GECAD NET a propus implementarea soluției Microsoft Exchange Server 2010, însoțită de o serie de actualizări software necesare unei bune funcționări a acesteia, precum implementarea sistemului de operare Windows Server 2008 R2 și separarea rolurilor de domain controller, DNS, DHCP și autoritate de certificare de rolul de server de mesagerie.

În plus, a fost realizată o dimensionare a resurselor hardware implicate în proiectul de migrare, astfel încât soluția software livrată să poată funcționa în parametri optimi pentru nivelurile de activitate din cadrul Egis România.

Schema Egis România

Proiectul de implementare a soluției Microsoft Exchange Server 2010 la Egis România de către GECAD NET a implicat două componente, respectiv achiziția de licențe Microsoft, în regim Open License și implementarea tehnică propriu-zisă a Exchange Server 2010.

Implementarea Exchange Server 2010 în sistemul beneficiarului s-a desfășurat pe durata unei singure săptămâni, timp în care au fost parcurși toți pașii necesari:

  • Analiza, planificarea și dimensionarea soluției
  • Livrarea proiectului de migrare de la Exchange 2003 la Exchange 2010
  • Pregătirea infrastructurii AD pentru migrarea la Exchange 2010
  • Instalarea și configurarea Windows Server 2008 R2
  • Configurarea rolurilor Exchange Server 2010
  • Configurarea conectivității cu restul SMTP-urilor
  • Testarea serviciilor Exchange
  • Livrarea procedurii de migrare a căsuțelor de e-mail și listelor de distribuție
  • Migrarea căsuțelor de e-mail și listelor de distribuție
  • Livrarea documentației de instalare și a ghidului de administrare Exchange 2010

Întrucât în cadrul procesului de migrare a existat o perioadă de coexistență a celor doua versiuni de Microsoft Exchange – 2003 și 2010 - au fost luate toate măsurile necesare pentru asigurarea unei bune continuități a activității din cadrul companiei și pentru evitarea apariției unor conflicte în infrastructura IT cu impact potențial negativ.

Beneficiile

Implementarea Microsoft Exchange Server 2010 în cadrul Egis România a adus o creștere semnificativă a raportului dintre beneficiile directe aduse de soluția de colaborare și costurile de întreținere ale acesteia. Pornind de la arhivarea mesageriei, accessul facil de pe terminale mobile la e-mail, calendar și contacte și până la backup, toate sunt posibile acum fără a mai necesita alte componente software de la terți. Aplicația Microsoft Outlook 2010 ce funcționează cu Microsoft Exchange Server 2010 a adus de asemenea noile funcționalități dorite de beneficiarii de la Egis România, respectiv filtrarea și indexarea mesajelor, o vedere consolidată a acestora pe conversații, meniul contextual cu comenzi ușor accesibile, precum și partajarea externă a calendarelor.

În plus, schimbările aduse la Egis România, prin implementarea Exchange 2010, au însemnat și o îmbunătățire considerabilă în protecția comunicațiilor și e-mail-urilor din cadrul companiei, prin capacitățile de control al informațiilor cu gestionare centralizată. Acestea includ posibilitatea de a intercepta, modera, cripta și bloca mai eficient e-mail-urile.

[...]am putut oferi angajaților noștri o autonomie mai mare în comunicațiile lor electronice, prin mărirea spațiului alocat pentru fiecare mailbox, de la 500 Mb la 1000Mb, precum și prin noul serviciu Outlook Anywhere, ce le oferă posibilitatea de a păstra costant legatura cu restul echipei[...]
Mihai Caltaru
IT Manager
Egis Ro

Am observat o îmbunătățire remarcabilă a stabilității sistemului, odată cu noile implementări realizate de partenerii noștri de la GECAD NET. În plus am putut oferi angajaților noștri o autonomie mai mare în comunicațiile lor electronice, prin mărirea spațiului alocat pentru fiecare mailbox, de la 500 Mb la 1000Mb, precum și prin noul serviciu Outlook Anywhere, ce le oferă posibilitatea de a păstra costant legatura cu restul echipei, prin compatibilitate cu noile terminale mobile spune Mihai Caltaru, IT Manager în cadrul Egis România.

Prin scăderea numărului de operații de citire / scriere pe secundă, efectuate de Exchange 2010, cu peste 90% față de Exchange 2003, beneficiarul poate extinde acum spațiul de stocare folosind hardware mult mai ieftin, cum ar fi disk-uri SATA configurate RAID sau chiar JBOD.

Microsoft Exchange Server 2010 aduce o serie de beneficii față de versiunile anterioare de Exchange, cum ar fi conformitate cu standardele în ceea ce privește arhivarea comunicației electronice, o abordare simplificată în ceea ce privește disponibilitatea crescută a serviciului, acces facil și securizat de pe o varietate de dispozitive mobile, scăderea costurilor cu spațiul de stocare și nu în ultimul rând o protecție de top anti-spam și anti-malware la îndemâna utilizatorului. Una peste alta, prin migrarea la Microsoft Exchange Server 2010, se obține mult dorita reducere de costuri de operare a soluției de mesagerie, în același timp nu doar păstrând, ci crescând nivelul serviciilor spune Alexandru Molodoi, CTO GECAD NET

Importanța proiectului și implicațiile sale pentru activitatea companiei noastre ne-au facut să mizăm pe profesionalismul și rapiditatea serviciilor oferite de GECAD NET. Nu am fost nici de această dată dezamăgiți, dând dovadă de aceeași seriozitate și implicare ce au dus la succese în proiectele noastre anterioare concluzionează Mihai Caltaru, IT Manager în cadrul Egis România.