Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Libra Bank

Studiu de caz: Modernizarea infrastructurii IT

17 iulie 2009

Creșterea puternică din 2005 și planurile de extindere și diversificare pentru viitorul apropiat sunt susținute de un sistem IT capabil să facă față cerințelor specifice.


Despre organizație

Din mai 2003, Libra Bank este membră a fondului american de investiții New Century Holdings. Acționarii direcți ai băncii sunt companii românești care, la rândul lor, sunt integral controlate de NCH Broadhurst.

În perioada imediat următoare preluării de către companiile membre NCH, Libra Bank a intrat într-un proces de restructurare profundă: și-a stabilit o nouă strategie, a schimbat procesele și operațiunile, a creat noi produse. Preluarea Libra Bank de către companiile membre ale grupului NCH a însemnat totodată relansarea întregii activități a băncii. Începând cu această perioadă, Libra Bank a intrat într-un proces de creștere constantă și solidă.

Astfel, în anul 2005, Libra Bank a înregistrat una dintre cele mai înalte rate de creștere de pe piața bancară românească. Factorii care stau la baza succesului înregistrat de Libra Bank sunt: sprijinul puternic acordat de investitorii americani, respectarea promisiunilor făcute clienților, precum și flexibilitatea și promptitudinea serviciilor oferite.

Strategia pe termen mediu și lung a echipei manageriale Libra Bank are ca obiective atât creșterea cotei de piață, creșterea numărului de clienți și a activelor, cât și extinderea teritorială în centrele economice importante.

Situația inițială

Ritmul înalt de creștere înregistrat de Libra Bank în 2005, precum și planurile de extindere teritorială și creștere a numărului de clienți, au făcut necesară implementarea unui sistem informatic performant, care să răspundă activ obiectivelor băncii.

Pentru a susține dezvoltarea și extinderea teritorială, Libra Bank avea nevoie de o infrastructură stabilă, care să funcționeze 24 de ore din 24, o infrastructură care să respecte standardele performante de securitate, specifice activității bancare. Aceste cerințe nu puteau fi puse în practică fără o soluție informatică modernă.

Datorită facilităților oferite de Microsoft Windows Server 2003, s-a luat decizia de a se instala un nou domeniu, pe mașini noi, iar toate serverele de aplicații, computerele și utilizatorii să fie migrate în acest domeniu.

Una dintre cerințele de bază ale proiectului a fost aceea ca "downtime-ul" să fie cât mai aproape de zero pentru a nu perturba activitatea utilizatorilor și implicit pe cea a băncii.

Soluția

Libra Bank a luat decizia de a implementa o soluție bazată pe Microsoft Windows Server 2003, prin care să asigure în cadrul companiei siguranța, flexibilitatea și stabilitatea de care are nevoie o bancă. Astfel, s-a realizat mediul propice de lucru atât pentru utilizatori cât și pentru echipa de Help Desk din companie. S-a îmbunătățit funcționarea sistemelor și a serviciilor, iar intervențiile de la distanță asupra stațiilor de lucru și a serverelor au devenit mult mai rapide și eficiente.

Decizia de implementare a acestei infrastructuri este în concordanță cu strategia de extindere, de diversificare a serviciilor și produselor Libra Bank, deoarece asigură suportul tehnic necesar pentru funcționarea optimă a unei rețele teritoriale extinse, așa cum își propune Libra Bank să aibă a declarat Utku Ogrendil, Vicepreședinte Libra Bank.

Casa de soluții Crescendo

Proiectul de migrare de la infrastructura existentă, bazată pe Windows 2000 Server, la o soluție care să corespundă cerințelor Libra Bank, a fost realizat împreună cu specialiștii Casei de soluții Crescendo și a cuprins trei etape.

Fiecare etapă a conținut câte trei sarcini, iar după fiecare sarcină au fost furnizate către Libra Bank un plan de proiect sau soluție instalată și configurată livrate sub formă de documentație.

Pentru a îndeplini cerința ca downtime-ul să fie cât mai aproape de zero, specialiștii Crescendo au folosit utilitarul ADMT - Active Directory Migration Tool - recomandat de Microsoft în astfel de situații, pentru migrarea serverelor de aplicații, computerelor, utilizatorilor și profilelor acestora. Astfel, utilizatorii au trebuit să dea un simplu restart la calculator pentru a face logon în noul domeniu folosind același nume de utilizator și aceeași parolă.

Înainte de implementarea politicilor de grup, au fost realizate chestionare pentru management în scopul determinării unei politici de securitate specifice activității companiei. În urma obținerii acestor chestionare, echipa de implementare a Crescendo, împreună cu reprezentanții IT din Libra Bank, au stabilit politicile de securitate ce urmau să fie implementate și aplicate în cadrul companiei.

A fost realizată o nouă structură pentru unitățile organizaționale din Active Directory, care să corespundă organizării interne din companie.

În cadrul soluției, specialiștii Crescendo au utilizat recomandarea Microsoft pentru strategia de grupuri și alocarea de permisiuni: A G DL P (A=account, G=global group, DL=domain local group, P=permissions).

În timpul procesului de migrare, s-a trecut de la un File Server simplu la un File Server specializat pe această funcție, ce constă din Microsoft Windows Storage Server 2003, cu posibilități de administrare și management din interfața Web.

În final, s-au efectuat teste de acceptanță agreate de comun acord, teste ce au fost trecute cu succes.

Beneficiile

Clienții Libra Bank sunt principalii beneficiari ai proiectului implementat prin colaborarea dintre Libra Bank și Crescendo, deoarece această infrastructură oferă un plus de flexibilitate și rapiditate în derularea operațiunilor, prin eficientizarea activității Departamentului de IT. De asemenea, această infrastructură conferă maximum de securitate în privița activităților bancare, declară Vicepreședintele Libra Bank, Utku Ogrendil.

Soluția implementată aduce beneficii imediate, cum ar fi un control mai bun asupra aplicațiilor existente, având ca rezultat creșterea siguranței și reducerea incidentelor de administrare, dar și beneficii pe termen lung, deoarece permite creșterea productivității utilizatorilor și implicit a satisfacției clienților; infrastructura rezultată este unitară, conformă cu standardele în domeniu. A fost creată astfel o fundație solidă pentru implementările de noi aplicații și servicii, care să susțină strategia de extindere a Libra Bank. - Marius Tulea, Director General, Crescendo.

În urma implementării soluției și finalizării migrării, compania Libra Bank dispune de o serie de facilități cum ar fi:

  • securitate ridicată prin implementarea de politici de securitate în conformitate cu specificul firmei;
  • scalabilitate prin posibilitatea de deschidere de noi sucursale sau introducerea de noi servicii și servere fără a perturba activitatea companiei;
  • redundanță la nivel de servicii și funcții în cadrul soluției - domain controller, DNS, DHCP;
  • administrare centralizată și posibilitatea delegării de administrare către anumiți membri din echipa IT a companiei;
  • mai buna organizare a serverelor, computerelor și utilizatorilor în cadrul unităților organizaționale din Active Directory și posibilitatea aplicării de politici de grup în funcție de grupul de utilizatori, computere de tip desktop sau laptop etc;
  • integrarea cu serverele Linux din companie, prin utilizarea acelorași credențiale și sincronizarea în cazul realizării unei modificări;
  • documentație completă furnizată pe parcursul proiectului care constă din descrierea soluției instalate, proceduri de backup și restaurare ale sistemelor, activități ce trebuie executate de administratorul de sistem etc.