Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

NET COM

Studiu de caz: Implementare Active Directory și reorganizare rețea

Colaborarea cu echipa de specialiști GECAD NET a fost foarte eficientă datorită competențelor profesionale ridicate ale acestora; toate etapele procesului de implementare au fost realizate împreună cu echipa tehnică a NET COM. La final, fezabilitatea infrastructurii bazate pe soluțiile Windows Server 2003 și Active Directory a consolidat rentabilitatea capitalului investit de compania noastră - Viorel Bituleanu, IT Manager, NetCom


Despre organizație

NET COM este o companie specializată în furnizarea de soluții integrate de comunicații.

Fondată în anul 2002, cu capital privat românesc, NET COM are sediul central în București și operează în momentul de față cu o echipă formată din 25 de tineri profesioniști, cu experiență în domeniul telecomunicațiilor, al marketingului și al serviciilor către clienți.

Situația inițială

Odată cu dezvoltarea companiei, structura sistemului informatic a devenit eterogenă. Documentele companiei erau răspândite pe calculatoarele utilizatorilor și partajate pe fiecare stație; din această cauză existau mai multe versiuni ale aceluiași fișier, cel de actualitate mai greu de găsit și recuperat. Mai mult decât atât, existau și alte probleme la nivelul gestionării documentelor:

 • Accesul la fișiere nu era controlat, utlizatorii având drept de modificare a documentelor partajate;
 • Doar o parte a documentelor importante era supusă unor backup-uri regulate;
 • Imprimantele erau partajate de pe stațiile de lucru, acest aspect îngreunând utilizarea lor;
 • Utilizatorii nu aveau parole, iar acolo unde existau acestea aveau un grad redus de complexitate, fiind ușor de identificat;
 • Drepturile de administrator ale utilizatorilor pe stații contribuiau la creșterea vulnerabilității acestora.

Rețeaua companiei cuprindea, la acel moment, peste 25 de stații și două servere. Pentru a răspunde mai bine noilor cerințe, conducerea NET COM a ajuns la concluzia că este nevoie de implementarea tehnologiei Active Directory, folosind infrastructura oferită de Windows Server 2003, care să asigure un mediu de lucru sigur și flexibil pentru utilizatori, concomitent cu administrarea centralizată și facilă a stațiilor de lucru.

Sistemul informatic al NET COM trebuia să permită strângerea într-o singură bază de date a tuturor informațiilor legate de activitatea curentă, dar și accesul sigur și controlat al utilizatorilor la informațiile stocate. Noua infrastructură urma să permită implementarea cu minim de efort a serverului de colaborare Exchange și a altor aplicații de business.

Soluția

Pentru satisfacerea acestor deziderate, NET COM a decis implementarea unei infrastructuri bazate pe Windows Server 2003 și Active Directory, prin intermediul cărora să se permită gestionarea eficientă a stațiilor de lucru. Implementarea a fost realizată de către compania GECAD NET, și a cuprins mai multe etape. În acest proces au fost implicate atât echipa de administratori IT ai beneficiarului, cât și o echipă de specialiști ai GECAD NET.

Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului au fost organizate pe 3 etape:

Etapa 1 a presupus:

 • întocmirea listei de utilizatori și definirea de grupuri;
 • stabilirea unităților organizaționale care reflectă structura companiei;
 • stabilirea adreselor IP alocate rețelei locale;
 • stabilirea formatului pentru numele stațiilor de lucru, a serverelor și a altor echipamente conectate la rețea.

Etapa 2 a inclus:

 • instalarea Windows Server 2003 Standard;
 • instalarea și configurarea serverului DNS;
 • configurarea Active Directory;
 • definirea politicilor de grup și de domeniu;
 • implementarea soluție antivirus gestionabilă centralizat;
 • instalarea și configurarea de Software Update Services;
 • configurarea joburilor de backup.

Etapa 3, cea de finalizare a proiectului a presupus:

 • Adăugarea stațiilor pe domeniu cu redenumire în funcție de formatul definit în cadrul primei etape;
 • Migrarea profilurilor de utilizatori locali către utilizatorii de domeniu și dezactivarea conturilor locale ale utilizatorilor;
 • Crearea resurselor partajate și atribuirea drepturilor pe grupe de utilizatori.

Beneficiile

În urma implementării de către GECAD NET a tehnologiei Active Directory, folosind infrastructura oferită de Windows Server 2003 la NET COM, eficiența și facilitățile incluse implicit în platforma Windows au permis accesul mai rapid la informații și administrarea mai eficientă a sistemului informatic. Creșterea încrederii în noul sistem informatic s-a datorat și securizării mai bune a acestuia.

Datorită configurării optime a serverelor, numărul de incidente informatice a scăzut, concomitent cu ameliorarea suportului tehnic oferit utilizatorilor.

Noile facilități de care poate beneficia NET COM se axează pe buna desfășurare a activității în condițiile unor costuri scăzute:

 • Acces simplu și flexibil la informații, în condiții de securitate, folosind drepturile de acces prestabilite de către administratorul de rețea;

 • Conducerea companiei poate lua decizii mai bune, bazate pe informații obiective și de actualitate.

Beneficiind de tehnologia Active Directory, NET COM are facilitată implementarea ulterioară de aplicații bazate pe platforma Windows Server 2003.