Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Primăria Constanța

Studiu de caz: Soluție de registratură electronică și management de documente

Primăria Constanța gestionează peste 200.000 documente anual, cu soluția Tethys, dezvoltată pe tehnologie Microsoft

Despre organizație

Primăria Constanța administrează una dintre cele mai mari comunități urbane din România, cu circa 300.000 locuitori și peste 20.000 de societăți comerciale. Activitatea se desfășoară într-o locație centrală și alte 9 locații secundare interconectate printr-un VPN. În cadrul instituției lucrează cca. 618 angajați care, în urma interacțiunii cu cetățenii, procesează anual peste 200.000 documente. Infrastructura IT este formată dintr-o rețea structurată ce unește toate cele 10 locații, 350 PC-uri și o cameră de date cu 16 servere. Întreaga infrastructură ITC este gestionată de un serviciu specializat format din 5 persoane. Consiliul Local Constanta este format din 27 de membri ca autoritate deliberativă și primarul Radu Mazăre, reales în 2008, ca autoritate executivă.

Situația inițială

[...] registratura era întotdeauna foarte aglomerată, iar timpul necesar depunerii unui document nepermis de lung.
Adriana Stamat
Director Direcția Organizare și Informatizare
Primăria Constanța

În anul 2000, la venirea echipei Radu Mazăre în Primăria Constanța, s-a făcut o analiză detaliată a situației existente, analiză care a arătat o echipare total necorespunzătoare din punct de vedere ITC. Numărul de PC-uri era nesatisfăcător, existau mai multe rețele mici lipsite de integrare și se lucra preponderent local existând un singur server de fișiere. La nivel software, existau doar aplicații de productivitate personală, iar circulația documentelor se făcea pe suport hârtie. În 2001 s-au făcut primele investiții prin cumpărarea mai multor servere, calculatoare și a licențelor necesare, construirea unui dataroom și implementării Active Directory, Domains Controller etc. Complementar, locațiile Primăriei au beneficiat de cablare structurată.

În 2000, din punct de vedere al interacțiunii cu cetățenii, registratura se ținea exclusiv pe hârtie, într-o cameră dedicată la parterul clădirii, atât pentru documentele interne cât și pentru cele externe. În prima parte a zilei se înregistrau documentele, iar în a doua parte se distribuiau către funcționari, unde se făcea o altă luare în evidență. Din aceste motive, registratura era întotdeauna foarte aglomerată, iar timpul necesar depunerii unui document nepermis de lung. De asemenea, găsirea unui document era foarte complicată fiind posibilă doar prin discuții cu angajații. Pentru cetățeni era un adevărat coșmar, după depunerea unui document nu se putea ști la cine era un document, dacă s-a dat o rezoluție etc. afirmă Adriana Stamat, Director Direcția Organizare și Informatizare, Primăria Constanța.

În toamna anului 2000, una dintre primele decizii ale noii echipe, a fost renunțarea la tipul vechi de registratură și implementarea unei prime versiuni de registratură electronică. Era vorba de o aplicație relativ simplă, open-source cu o bază de date MySQL, care permitea alocarea unui număr unic de înregistrare, definirea mai multor registraturi și urmărirea traseului unui document. Pentru o perioadă a fost suficientă însă, ulterior, după ce angajații s-au obișnuit cu sistemul, au început să ceară funcționalități suplimentare. Creșterea volumului de documente procesate în cadrul Primăriei precum și cerințele tot mai complexe ale funcționarilor făceau necesară însă dezvoltarea aplicației. Mai mult, baza de date crescuse foarte mult și limita viteza de lucru. Mediul open source pe care fusese creată aplicația și lipsa unui suport solid limita posibilitățile de extindere ale acesteia, astfel încât, în 2003, s-a luat decizia adoptării unei soluții noi.

Principalele noastre obiective sunt buna administrare a orașului și creșterea gradului de confort al cetățenilor săi. Am înțeles că doar cu ajutorul tehnologiilor moderne ne putem atinge aceste obiective și am decis să facem investițiile necesare ca să punem la dispoziția constănțenilor servicii de calitate care să le rezolve problemele și să nu le consume inutil timpul a declarat Decebal Făgădau, Vice-Primar, Primăria Constanța.

Soluția

În 2003, conducerea Primăriei Constanța a decis realizarea unei noi soluții pentru registratură și document management prin încheierea unui parteneriat cu o companie locală pentru derularea unui proiect pilot. În urma acestui parteneriat, a fost dezvoltată aplicația Tethys, bazată tehnologie Microsoft, licențele de aplicație și serviciile de dezvoltare fiind prestate gratuit. Soluția Tethys a fost dezvoltată în medii de dezvoltare Visual Studio pe Internet Informations Server și rulează baze de date Microsoft SQL Server. Tethys permite gestionarea eficientă a tuturor documentelor existente în Primărie, prin urmărirea traseului parcurs de un document, la nivel de organigramă, până la rezolvarea lui finală și realizarea unei arhive electronice. Mai mult, prin interfațare cu portalul www.primaria-constanta.ro, aplicația permite livrarea de servicii electronice pentru cetățeni, folosind tehnologii SharePoint. Alegerea tehnologiilor Microsoft s-a făcut pe baza utilizării – pe scara largă a acestora în adminsitrația publică, a suportului ușor accesibil și a existenței unei documentații acoperitoare pentru oricare dintre produse.

Derulare proiect

Realizarea aplicației Tethys s-a făcut în a doua parte a anului 2003, iar în 2004 s-a trecut la exploatare efectivă. Dezvoltarea s-a făcut pe baza colaborării strânse între părțile implicate, prin analize detaliate și dezvoltarea unor versiuni intermediare. Pentru fiecare versiune intermediară s-a cerut feedback–ul utilizatorilor cheie din toate direcțiile instituției.

Un aspect important este că am eliminat scrisul de mână la completarea unor documente oficiale [...]
Adriana Stamat
Director Direcția Organizare și Informatizare
Primăria Constanța

Am trecut go live cu o primă versiune care era cel puțin la fel de eficientă ca aplicația precedentă și ulterior s-au adăugat funcționalități și module suplimentare, consideră Adriana Stamat, Şef Serviciu IT, Primăria Constanța.

Tethys are 7 module de producție și unul pentru administrare. În esență, aplicația permite derularea activității de registratură electronică, managementul documentelor și întreținerea portalului public al Primăriei Constanța. Informațiile sunt stocate centralizat, într-o bază de date unică, accesibilă tuturor utilizatorilor în funcție de drepturile acestora, de pe orice stație de lucru, prin intermediul browser-ului. Interfața este simplă, avându-se în vedere și utilizatorii care nu au cunoștințe avansate în operarea unui PC.

Modulul principal este cel de Gestiune Documente/Registratură, care permite înregistrarea documentelor în sistem, atât a celor generate în interiorul organizației cât și a documentelor externe, primite de la persoane sau alte instituții precum și alocarea automată a numerelor de înregistrare. Pentru fiecare tip de document în parte se poate specifica termenul de rezolvare (în număr de zile), care este setat automat în momentul înregistrării unui document de un anumit tip. Documentele expirate sunt monitorizate prin intermediul modulului de rapoarte și sunt semnalate vizual în culoarea roșie.

Aplicația permite realizarea de conexiuni între diferite documente pentru care există o legătură logică, iar pentru fiecare document în parte se pot vizualiza detalii despre toate documentele cu care acesta are o conexiune. De asemenea, este permisă atașarea de note sau observații la fiecare document înregistrat. Tot în acest modul, în funcție de drepturile alocate fiecărui utilizator, se face vizualizarea documentelor aflate în lucru pe un anumit nivel din organigramă și operarea lor prin trimiterea către alt nivel sau rezolvarea finală (aprobat, neaprobat, alte tipuri de răspuns etc). Toate documentele pot fi semnate electronic (de către funcționarii care dețin o semnătură digitală) și convertite doc/pdf sau pdf/doc, direct din browser. Din cauza schimbărilor legislative frecvente și a modului de lucru în administrația publică locală nu au fost predefinite fluxuri de lucru. Tethys permite urmărirea foarte eficientă a circulației fiecărui document în parte, cu toate verigile intermediare ca timp, rezoluție, redirecționare etc. Nu am optat pentru fluxuri de lucru predefinite pentru că am fi intrat într-o poveste fără sfârșit deoarece în adminsitrația publică există formularea "după caz" ceea ce introduce numeroase excepții, mai mult schimbările de legislație și metodologie sunt atât de frecvente încât face imposibilă predefinirea unor astfel de fluxuri afirmă Adriana Stamat.

Trimiterea documentelor se face pe fiecare nivel din organigramă, iar pentru evitarea unor trimiteri eronate, documentele confidențiale se pot cripta cu menționarea expresă a persoanelor care au acces la informații. De asemenea, sistemul oferă funcționalități de colaborare și partajare: permite modificări directe din editorul de text, identificare și păstrare versiuni etc.

La intrarea unui document pe flux destinatarul primește alerte sub forma de pop-up, iar refresh-ul se face automat. Complementar, aplicația permite trimiterea automată de notificări pe e-mail. Frecvența acestor alerte este configurabilă pentru a nu fragmenta totuși munca funcționarilor. De asemenea, pentru documentele al căror timp de rezolvare a expirat, funcționarul este alertat pentru a lua o decizie.

Toți cei 618 utilizatori din Primărie au drept de registratură internă, o parte dintre ei, care au atributții în acest sens, înregistrează și documente externe. Eliminăm astfel nevoia deplasării într-un alt birou, timpi de așteptare etc. La înregistrarea unei solicitări, operatorul are acces la o listă completă de documente necesare solicitării respective și menționează în solicitarea cetățeanului ce documente a adus și care mai sunt necesare. Fiecare funcționar, vede și accesează doar documentele pentru care are drepturi, declară Adriana Stamat.

Modulul permite căutarea rapidă a documentelor după orice câmp care definește documentul, inclusiv după cuvinte sau expresii din atașamentele acestuia. Tethys pune la dispoziție și numeroase rapoarte manageriale cu privire la activitatea funcționarilor, grad de încărcare, număr de documente procesate, întârzieri etc. pe care persoanele abilitate le pot accesa rapid. Spre exemplu, se pot lista rapoarte și statistici privind documentele expirate (nerezolvate, al căror termen de rezolvare a fost depășit) pentru orice nivel din organigramă, cât și pentru subnivelurile acestuia, afirmă Adriana Stamat. În prezent, aplicația oferă un număr de peste 50 de rapoarte predefinite, iar dacă există solicitări se pot elabora noi tipuri de rapoarte.

Primăria are 10 sediii, iar soluția Tethys ne permite înregistrarea unui document în oricare dintre locații, pentru a nu plimba cetățenii inutil.
Adriana Stamat
Director Direcția Organizare și Informatizare
Primăria Constanța

Modul Urbanism

Pentru eficientizarea activității în cadrul Direcției Urbanism au fost definite o serie de funcționalități pentru înregistrarea și urmărirea documentelor specifice: Autorizații de Construire sau Demolare, Certificate de Urbanism, Avize Urbanism etc. Utilizatorii pot lista formularele de Urbanism în formatul specificat de legislația în vigoare și pot urmări termenele de expirare a autorizațiilor. Aplicația permite generarea automată a formularelor, completate cu informații din baza de date, arhivarea și semnarea electronică a acestora.

Colegii de la urbanism și-au definit o serie de cerințe deosebite. Anterior certificatele de Urbanism se completau de mână pe un tipizat. Acum, aplicația generează automat formularul respectiv având câmpurile deja formulate cu datele înregistrate și semnat electronic de către persoanele competente, a declarat Adriana Stamat.

Modulul Registre Speciale

Acesta permite gestionarea Registrelor Speciale (Hotărâri, Dispoziții etc.), în funcție de tipul acestora (se pot crea oricâte categorii și oricâte tipuri de registre speciale, dinamic, în funcție de necesitățile fiecăruia). După adăugarea în baza de date de către utilizatorii care au acest rol, documentele din registrele speciale pot fi căutate după diferite criterii și vizualizate de către toți cei interesați. De asemenea, prin intermediul unui serviciu XML, anumite înregistrări din Registrele Speciale (ex. Hotărâri de Consiliu) pot fi publicate pe pagina de web a instituției.

Modulul Formulare

Are ca rol standardizarea tuturor formularelor la nivelul instituției sau a direcțiilor și permite crearea de modele predefinite. Se pot adăuga câmpuri predefinite care să încarce anumite informații din baza de date.

Modulul de expediere documente

Are ca scop administrarea și monitorizarea corespondenței Primăriei. În cadrul acestui modul se generează registrele poștale, completându-se automat cu datele existente. Funcționarul poate selecta diverse opțiuni și documente necesare corespondenței iar la închiderea activității se generează automat plicul cu adresa de corespondenta corespunzatoare. Ulterior funcționarul este notificat cand s-a făcut expedierea și cand aceasta a ajuns la destinatar.

Modulul Administrare

Acest modul face ca aplicația să fie foarte ușor de configurat din punct de vedere al securității. În funcție de necesități, utilizatorii pot fi restrictionați atât în privința modulelor de aplicație la care au acces, a stațiilor de lucru de pe care operează în anumite module, cât și în privința nivelurilor din organigramă pe care au drept de operare, a tipurilor de documente pe care le pot înregistra sau atașa și a mărimii acestora. Utilizatorii pot efectua numai operațiunile care le sunt permise de către administratorul aplicației.

Alte module: Gestionare Fișe Post, Nomenclatoare, Anunțuri etc.

Prin integrarea cu portalul www.primaria-constanta.ro, Tethys oferă o serie de funcționalități și pentru cetățeni: informarea cu privire la activitatea și deciziile Primăriei precum și servicii electronice. Serviciul de acte necesare prin care cetățenii pot descărca formularele necesare solicitărilor și serviciul ,,află unde este cererea ta‟ prin care se poate afla oricând starea unei solicitări, la cine se află aceasta în mod curent și traseul acesteia în sistem precum și un mod de interacțiune cu funcționarii implicați. Accesul se face pe baza numărului de înregistrare, data solicitării și a unei chei unice primite la înregistrare.

Următoarea versiune a aplicației, care va integra mai multe produse din Microsoft Citizen Services, va avea mai multe funcționalități, și va putea oferi mai multe servicii electronice cetățenilor, consideră Adriana Stamat.

Beneficiile

Implementarea aplicației Tethys, dezvoltată pe tehnologie Microsoft, în cadrul Primăriei Constanța și-a atins obiectivele inițiale și a reușit eliminarea nemulțumirilor existente prin utilizarea sistemului precedent. Investiția a dat rezultatele așteptate, iar beneficiile înregistrate de Primăria Constanța prin utilizarea soluției Tethys sunt multiple și se regăsesc atât în activitatea funcționarilor și a conducerii instituției cât și a cetățenilor.

Cu Tethys câștigăm timp important prin eliminarea căutărilor inutile, a documentelor și a versiunilor acestora.
Adriana Stamat
Director Direcția Organizare și Informatizare
Primăria Constanța

Primăria a obținut o creștere a productivității prin automatizarea unui număr important de procese interne, aceasta permițând gestionarea unui număr mai mare de activități cu personalul existent. S-a înregistrat și o reducere a costurilor prin circulația documentelor pe suport electronic și semnarea digitală a acestora. Având în vedere numărul foarte mare de documente care circulă în cadrul instituției economia obținută la nivel de consumabile (hârtie, cerneală/tonner) precum și uzura mai mică a echipamentelor reprezintă o valoare considerabilă. De asemenea, prin utilizarea arhivei electronice s-a redus și spațiului necesar depozitării documentelor și cheltuielile aferente întreținerii acestuia.

Mulțumită acestor rezultate, planurile de colaborare ale Primăriei Constanța cu Microsoft vor continua și prin implementarea, pe viitor, a Microsoft Dynamics CRM ca aplicație de gestiune a sesizărilor cetățenilor pe diferite probleme, precum și a altor aplicații, în funcție de necesitățile concrete apărute și de priorități.

Pentru funcționari:
 • Reducerea timpului de găsire a documentelor prin existența unor funcționalități complexe de indexare și căutare. Cu Tethys câștigăm timp important prin eliminarea căutărilor inutile, a documentelor și a versiunilor acestora. Orice modificare autorizată se propagă automat în sistem declară Adriana Stamat.
 • Eliminarea erorilor la completarea documentelor oficiale prin renunțarea la scrisul de mână și completarea automată din baza de date. Un aspect important este că am eliminat scrisul de mână la completarea unor documente oficiale (Autorizații de construcție, spre exemplu) care introducea frecvent erori sau neînțelegeri, a afrimat Adriana Stamat.
 • Scurtarea considerabilă a timpului alocat realizării statisticilor și rapoartelor manageriale.
 • Eliminarea timpilor neproductivi prin reducerea nevoii de deplasare în cadrul instituției pentru înregistrarea, consultarea sau depunerea unui document.
 • Creșterea nivelului de pregătire a funcționarilor publici prin accesarea unor informații grupate pe diverse teme, în funcție de aria de interes și expertiză a funcționarilor, precum și a unei secțiuni actualizate despre legislație, proceduri, metodologii etc.
 • Îmbunățățirea calității răspunsurilor oferite publicului; La interacțiunea cu cetățeanul, funcționarul are acces la toate informațiile despre acesta și istoricul acestuia în relație cu Primăria, accesând informațiile după nume, număr cerere etc. și deci răspunsul oferit este foarte pertinent afirmă Adriana Stamat.
Pentru manageri:
 • Îmbunătățirea controlului asupra organizației printr-o informare corectă asupra tuturor aspectelor activității. Anterior, informarea managerilor era dificilă prin lipsa unor date consolidate. Era nevoie de discuții directe cu angajații sau de un efort consistent de colectare și analiză a informațiilor.
 • Monitorizarea activității la nivel de detaliu; Sunt disponibile peste 50 de rapoarte detaliate la nivel de angajat, departament, documente emise, decizii etc. Rapoartele existente în Tethys permit formarea unei imagini reale asupra activității din instituție a declarat Adriana Stamat.
 • Creșterea calității deciziilor; Deciziile sunt luate acum pe baza informațiilor reale existente în sistem. Spre exemplu pentru audiențe, persoanele responsabile au acces în timp real la orice informații cu privire la interacțiunea dintre petent și instituție.
 • Reducerea timpului necesar pentru luarea deciziilor prin informarea imediată asupra cazurilor.
Pentru cetățeni:
 • Creșterea gradului de încredere în Primărie prin accesarea unor informații actualizate și credibile.
 • Reducerea considerabilă a numărului deplăsărilor fizice la Primărie prin verificarea online a documentelor necesare precum și a situației solicitărilor depuse.
 • Posibilitatea depunerii unei solicitări în oricare dintre sediile Primăriei datorită registraturii electronice. Primăria are 10 sediii, iar soluția Tethys ne permite înregistrarea unui document în oricare dintre locații, pentru a nu plimba cetățenii inutil, a afirmat Adriana Stamat.
 • Intervenția directă asupra procesului de rezolvare a unei solicitări prin posibilitatea contactării funcționarilor implicați.
 • Reducerea timpului de primire a unui răspuns la solicitări printr-o informarea corectă și facilă asupra documentației necesare.
 • Creșterea gradului de coeziune dintre cetățeni și administrație prin accesarea rapidă a informațiilor despre activitatea instituției și a hotărârilor adoptate.

Aplicația Tethys împreună cu produsele Microsoft ne-au permis un control eficient asupra instituției și ne-au oferit informațiile esențiale pentru adoptarea unor măsuri necesare depășirii problemelor curente din Administrația Publică locală. Am reușit astfel să ne derulăm activitatea cu resurse tot mai puține, fără a reduce din calitatea serviciilor oferite cetățenilor și companiilor din județul Constanța a afirmat Decebal Făgădau, Vice-Primar, Primăria Constanța.