Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

ProCredit Bank

Studiu de caz: Implementare Windows Server 2012

Cu Windows Server 2012, ProCredit Bank reduce cu 50% costurile pentru asigurarea continuității operaționale

Despre organizație

Mircea Șerban

Pentru o companie cu viziune, IT-ul devine componenta strategică a procesului de dezvoltare și implicit un diferențiator în piață. Ca una dintre organizațiile ce au adoptat timpuriu tehnologia Hyper-V de la Microsoft, ProCredit Bank România a utilizat intens virtualizarea de servere în demersul de obținere a unui nivel ridicat de disponibilitate și de reducere a costurilor cu infrastructura IT. Recent, pentru a crește mobilitatea mașinilor virtuale compania a ales Windows Server 2012 pentru migrarea unor servicii critice între centrul de producție din București și cel de Disaster Recovery aflat la Cluj-Napoca. Procesul, susținut de un proiect pilot, s-a derulat rapid, fără afectarea utilizatorilor și a permis ProCredit Bank reducerea cu 50% a costurilor induse de asigurarea continuității operaționale în conformitate cu reglementările din industria bancară.

ProCredit Bank România face parte din grupul financiar ProCredit, care, la sfârșitul anului 2011,cuprinde 21 de instituții și oferă servicii bancare la nivel internațional pentru 2,9 milioane clienți din Europa, America și Africa. Banca din România a fost înființată în 2002 și deține în prezent 26 sucursale, având o echipă de peste 670 de angajați. ProCredit este un grup care consideră tehnologia drept un element critic pentru susținerea activității și de aceea compania se asigură că folosește cele mai moderne unelte și procese IT. Operațiunile ProCredit Bank România sunt susținute de o infrastructură IT desfășurată în două centre (producție în București și Disaster Recovery în Cluj-Napoca) și alcătuită din servere HP cu sisteme de operare Microsoft, stocare HP/3Par, comunicații Cisco etc. Infrastructura este virtualizată în proporție de 40% (obiectivul pe termen scurt este atingerea unei rate de 80%) și este gestionată cu platformele System Center Operations Manager (SCOM) și System Center Configuration Manager (SCCM) de la Microsoft. Soluțiile de business, atât cele de core banking (dezvoltate intern de o companie din grupul ProCredit), cât și cele contractate de la furnizori externi (CRM) sunt accesate de toate sucursalele prin tehnologii thin client, bazate pe Microsoft Terminal Services. Centrul de Disaster Recovery a fost dezvoltat în 2003 și permite replicarea tuturor serviciilor importante: baze de date critice, Terminal Services, autorizări de tranzacții pe carduri, servere de fișiere etc. În Departamentul IT al ProCredit Bank sunt angajați 17 specialiști ce dețin certificări pe tehnologii multiple.

Situația inițială

Proiectul era critic și prin urmare am optat pentru o tehnologie cunoscută și un furnizor care cunoștea infrastructura și specificul companiei, alegere care inducea riscuri minime. Am testat și alte soluții dar am realizat că am fi adăugat o serie de necunoscute care puteau genera efecte neașteptate și nedorite“Proiectul era critic și prin urmare am optat pentru o tehnologie cunoscută și un furnizor care cunoștea infrastructura și specificul companiei, alegere care inducea riscuri minime. Am testat și alte soluții dar am realizat că am fi adăugat o serie de necunoscute care puteau genera efecte neașteptate și nedoriteă[...]
Mircea Șerban
Directorul Departamentului IT
ProCredit Bank România

ProCredit Bank România este o compania care acordă o importanță deosebită calității proceselor interne și suportului pe care IT-ul în acordă organizației. Drept urmare, banca urmărește certificarea ISO 27001, acest standard fiind urmat și respectat de facto în cadrul organizației. Procedurile de audit existente la nivelul grupului, precum și reglementările din domeniul financiar-bancar, cu precădere cele impuse de BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Autoritatea Federală de Supervizare a pieței Financiare din Germania, organism de reglementare care impune reguli foarte stricte în ceea ce privește managementul riscului pe care ProCredit Holding, grup cu acționariat german, trebuie să le respecte) au determinat ProCredit Bank România să dezvolte un plan foarte complex de continuitate operațională.

Din 2009, ProCredit Bank România operează deja un cluster cu 3 noduri în centrul de date din București cu replicare la Cluj-Napoca, însă realizarea planului de continuitate operațională includea replicarea în centrul de date de la Cluj-Napoca și a altor servicii IT, pentru care era nevoie de resurse hardware suplimentare. Costurile pentru dezvoltarea acestei infrastructuri redundante nu erau însă neglijabile, deoarece implicau operațiuni multiple pentru achiziția, transportul, instalarea și configurarea serverelor, la care se adăugau și cheltuielile legate de mentenanță și alimentarea cu energie. Ca urmare a unui audit pe IT din partea ProCredit Holding, a apărut cerința de a replica, într-un interval redus de timp, mai multe servicii IT declarate „critice” sau cu „risc ridicat”, din sediul central în DRC (Disaster Recovery Center), care este localizat în Cluj-Napoca. Proiectul însă trebuia să se deruleze rapid și fără întreruperi la nivel operațional. În acest scop, trebuia să adăugăm infrastructură IT în locația secundară, însă, chiar dacă spațiul de la Cluj-Napoca permitea, costurile acestei abordări erau ridicate și prin urmare am căutat o soluție mai avantajoasă bazată pe virtualizare afirmă Mircea Șerban, Directorul Departamentului IT al ProCredit Bank România.

Soluția

În cadrul ProCredit Bank, era deja funcțional un cluster cu trei noduri bazat pe Windows Server 2008 R2, prin urmare Departamentul IT a optat pentru o soluție similară. Astfel, ProCredit Bank a ales cea mai nouă versiune a Hyper-V și Windows Server 2012 pentru dezvoltarea unei soluții simple și fiabile de continuitate operațională și recuperare post-dezastru. Funcționalitatea cheie care a stat la baza deciziei a fost Hyper-V Replica prin care mașinile virtuale pot fi replicate asincron printr-o rețea IP. Cu ajutorul echipei de specialiști ai Microsoft Services, Departamentul IT al ProCredit Bank România a realizat un proiect pilot pe tehnologia Windows Server 2012 pentru migrarea serviciilor IT între cele două centre, ale cărui rezultate au fost foarte convingătoare. Un element important în cadrul acestui demers a fost și contractul de Premier Support pe care ProCredit Bank România îl are semnat cu Microsoft. Proiectul era critic și prin urmare am optat pentru o tehnologie cunoscută și un furnizor care cunoștea infrastructura și specificul companiei, alegere care inducea riscuri minime. Am testat și alte soluții dar am realizat că am fi adăugat o serie de necunoscute care puteau genera efecte neașteptate și nedorite asupra întregii construcții. Complementar, într-un astfel de proiect, asistența oferită de furnizor este un aspect foarte important, iar în relație cu Microsoft beneficiem de nivelul Premier Support, ceea ce înseamnă resurse umane dedicate care să ne înțeleagă cerințele, specificul și obiectivele. De asemenea, licențierea pentru produsele de virtualizare Microsoft este mult mai avantajoasă, consideră Mircea Șerban.

Derulare proiect

ProCredit Bank a derulat un proiect pilot în luna august 2012, iar implementarea efectivă și intrarea în producție au avut loc în octombrie 2012. În cadrul proiectului, echipa IT a ProCredit Bank a creat o infrastructură virtualizată pe baza Windows Server 2012 în centrele din București și Cluj-Napoca și cu ajutorul funcționalităților din Hyper-V Replica a migrat între cele două locații serviciile critice solicitate în cadrul planului de continuitate operațională.

Planul de migrare s-a desfășurat conform următoarelor etape:

  1. Oprirea mașinilor virtuale non-critice
  2. Migrarea tuturor mașinilor virtuale pe un singur nod cu 60 GB RAM
  3. Îndepărtarea a 2 noduri din clusterul existent 2008 R2 (în centrul din București)
  4. Instalarea clusterului nou cu Windows Server 2012
  5. Migrarea mașinilor non-critice (în timpul orelor de program)
  6. Reinstalarea nod (în centrul de Disaster Recovery din Cluj-Napoca)
  7. Configurarea Hyper-V Replica

Complementar, pentru gestiunea noii soluții, platforma de management Microsoft System Center Virtual Machine Manager a fost actualizată la ultima versiune. Migrarea a avut loc fără incidente, proiectul pilot fiind un bun exercițiu de pregătire din acest punct de vedere. Pentru buna derularea a proiectului, Hyper-V Live Migration a fost elementul esențial deoarece permite replicarea mașinilor virtuale între centrul de producție (București) și cel de Disaster Recovery (Cluj-Napoca) fără întreruperea serviciilor. Funcționalitățile de Live Migration erau prezente într-o formă incipientă și în Windows Server 2008 R2 însă Hyper-V Replica din Windows Server 2012 permite replicarea mai multor mașini virtuale aflate în producție, fără întrerupere și fără afectarea utilizatorilor, iar acesta era obiectivul pe care îl urmăream. La fel de mult ca furnizorul și tehnologia, a contat și pregătirea echipei, care a avut acces constant la sesiuni de training cu diverși parteneri și la documentație pentru a ști permanent ce produse urmează să apară pe piață și ce beneficii vor aduce afirmă Mircea Șerban.

Beneficiile

Prin adoptarea Microsoft Windows Server 2012, ProCredit Bank România a putut dezvolta un plan de continuitate operațională mai flexibil și mai eficient cu o investiție minimă. Banca a redus costurile induse de respectarea reglementărilor internaționale, iar Departamentul IT a deveni mai agil în livrarea serviciilor interne.

Reducerea cu 50% a costurilor pentru susținerea politicii de continuitate operațională

Conform planului de continuitate operațională, ProCredit Bank trebuie să dețină, în centrul din Cluj-Napoca, o infrastructură IT capabilă să susțină activitatea a cel puțin jumătate din angajații fiecărei sucursale. Prin alegerea Windows Server 2012 și dezvoltarea unei infrastructuri virtuale, costurile acestei investiții s-au redus cu 50%. Reducerea de cost provine din eliminarea achiziției unor resurse hardware suplimentare și a serviciilor de instalare și configurare necesare. Gradul de încărcare al serverelor a crescut, iar consumul de energie și spațiul ocupat în centrul de date s-au redus, ceea ce contribuie la obținerea unor economii semnificative. Reducerea costurilor este semnificativă deoarece migrarea mașinilor fizice în mașini virtuale ne permite să folosim un număr mic de servere performante (i.e. blade-uri) care ocupă un spațiu mai mic și consumă mai puțină energie pentru alimentare și răcire. Complementar, mentenanța acestora este mai simplă și mai ieftină, iar eventualele servicii post garanție vor fi plătite pentru un număr mai mic de echipamente, afirmă Mircea Șerban, Directorul Departamentului IT al ProCredit Bank România.

Windows Server 2012 ne permite să fim mai agili și să ne aliniem rapid la cerințele partenerilor de business din companie. Pentru orice proiect nou, putem pune la dispoziție resurse virtuale într-un interval de câteva ore.
Mircea Șerban
Directorul Departamentului IT
ProCredit Bank România

Îmbunătățirea SLA-ului intern

Pentru o instituție financiară continuitatea operațională este un aspect critic. Cu Windows Server 2012, Departamentul IT al ProCredit Bank a îmbunătățit considerabil valorile de Service Level Agreement (SLA) interne cu privire la disponibilitatea infrastructurii. În mod curent, SLA-ul a fost redus de la 4 la 2 ore, însă, în caz de necesitate, suntem capabili să ridicăm o mașină virtuală într-un interval de 5 până la 30 de minute consideră Mircea Șerban.

Creșterea agilității companiei prin punerea rapidă în producție a unor servicii noi

ProCredit Bank testează și implementează mai multe servicii de business pentru care Departamentul IT trebuie să ofere acces rapid la resurse hardware virtualizate. Anterior, instalarea unui astfel de serviciu dura mult și implica achiziția, instalarea și configurarea unui server, însă cu Windows Server 2012 aceste procese au fost simplificate considerabil. Windows Server 2012 ne permite să fim mai agili și să ne aliniem rapid la cerințele partenerilor de business din companie. Pentru orice proiect nou, putem pune la dispoziție resurse virtuale într-un interval de câteva ore. Acest aspect era dificil de realizat anterior, iar dacă proiectul nu era prins în planul de business inițial, alocarea bugetului, achiziția și instalarea acestei infrastructuri dura foarte mult, ceea ce nu permitea lansarea rapidă a unui serviciu. Acum, răspundem foarte rapid acestor solicitări, iar indicatorii de performanță ai Departamentului IT s-au îmbunătățit considerabil, afirmă Mircea Șerban.

Simplificarea managementului infrastructurii și focalizarea echipei IT pe activități cu valoare adăugată mai mare

Cu Windows Server 2012 administrarea infrastructurii IT a fost simplificată considerabil, iar platforma de management Microsoft System Center Virtual Machine Manager permite automatizarea unor operațiuni de rutină precum configurări și actualizări. Update-urile instalate pe o mașină în centrul de producție sunt mutate automat și pe mașina replică aflată în centrul de Disaster Recovery. Anterior, declară Mircea Șerban, câteva zile erau pierdute cu instalarea acestor update-uri, care însă cu Windows Server 2012 sunt replicate automat. Managementul este mult mai simplu și astfel putem aloca timp suplimentar altor proiecte importante pentru organizație: reinstalare servere Terminal Services, realizarea unui cluster de Print Services pentru eliminarea serverelor dedicate din sucursale etc. De asemenea, dacă dorim ridicarea unei mașini din mediul fizic în mediul virtual și mutarea acesteia în centrul de Disaster Recovery, procesul este automatizat și devine extrem de simplu. Windows Server 2012 este ceea ce dorește orice inginer de sistem.

Îmbunătățirea indicatorilor RTO (Recovery Time Objective) și RPO (Recovery Point Objective)

Windows Server 2012 permite o replicare asincronă a datelor între centrul de producție și cel de Disaster Recovery, prin urmare replicarea se poate face și pe rețele cu latență mai mare (WAN), ceea ce este un beneficiu important atunci când distanța între cele două locații este mare. Cu facilitățile de replicare din Windows Server 2012, în situația unei căderi, trecerea de la rețeaua principală de comunicații la cea de back-up se face fără pierderea datelor. Conform analizelor interne realizate de Departamentul de Securitate a Informației al băncii, indicatorii de performanță ai proiectului de continuitate operațională susținut de Departamentul IT sunt la nivelul agreat de organizație.

Ca perspective, în urma utilizării Microsoft Windows Server 2012 ProCredit Bank a înțeles pe deplin beneficiile adoptării tehnologiilor de virtualizare, iar strategia companiei prevede atingerea unui nivel de virtualizare a infrastructurii de cca 80%.

Cu Windows Server 2012 am reușit să îndeplinim condițiile cerute de audit, să avem timp bun de răspuns și să păstrăm costurile sub control. Am arătat că Departamentul IT contribuie la succesul băncii și am obținut recunoașterea conducerii companiei. Mircea Șerban, Directorul Departamentului IT al ProCredit Bank România, ProCredit Bank România.