Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Romgaz

Studiu de caz: Implementare Systems Management Server 2003 și Microsoft Operations Manager

Infrastructura IT distribuită de mari dimensiuni de la Romgaz se maturizează pentru a atinge obiectivele de management eficient, centralizat și simplificat. O premiză pentru agilitate și flexibilitate.


Despre organizație

Gazele naturale constituie în prezent cca 40% din totalul resurselor energetice consumate în România, datorită multiplelor avantaje economice, sociale și ecologice.

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA - SNGN Romgaz - este o companie de interes național, ce are ca principal obiect de activitate extracția și înmagazinarea gazelor naturale, statul român fiind unicul acționar. Sediul central al companiei se află la Mediaș, în județul Sibiu, și are în componență 5 sucursale distribuite în toată țara: 3 de producție și 2 de servicii auxiliare.

Principalele activități desfășurate în cadrul societății naționale sunt: cercetarea geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaze, producția și furnizarea de gaze naturale, precum și depozitarea subterană a gazelor naturale.

Situația inițială

Ca orice companie care vrea să fie la zi cu noile tehnologii utilizate pentru schimbul de informații, Romgaz folosește o infrastructură IT bine dezvoltată și pusă la punct, pentru schimbul de informații între sediul central și cele 5 sucursale, precum și pentru schimbul de informații cu locațiile unde se află echipamente de calcul care culeg și procesează date referitoare la producția de gaze.

Odată cu creșterea numărului stațiilor de lucru - în prezent cca 1000 - și implementarea Active Directory la sediul central și la cele cinci sucursale, s-a făcut simțită nevoia unei administrări mai rapide și mai eficiente a echipamentelor, care să nu necesite mult timp: inventarierea Hardware și Software a acestora, a deployment-ului de software, a gestionării patching-ului, și, nu în ultimul rând, obținerea rapoartelor despre infrastructură.

În același timp, creșterea numărului de servere a dus la îngreunarea întreținerii acestora, astfel încât verificarea zilnică lua tot mai mult timp din timpul inginerilor de sistem. Totodată, prevenirea apariției problemelor era aproape imposibilă, iar detectarea acestora putea fi făcută doar după ce se observa blocarea aplicațiilor. Astfel, a apărut nevoia monitorizării serverelor, rularea automată a script-urilor de test, precum și centralizarea rezultatelor și a problemelor apărute într-o singură consolă.

Soluția

Instalarea patch-urilor în mod automat a ușurat mult munca inginerilor de sistem
Ervin Kranics
Inginer de sistem
SNGN Romgaz

S-a realizat un proiect pilot Systems Management Server 2003, împreună cu Microsoft, pe o durată de aproximativ 6 luni. În această perioadă, la sediul SNGN Romgaz SA, a fost implementat și testat produsul pe cca 200 de calculatoare. În urma rezultatelor pozitive obținute, s-a luat decizia implementării acestui proiect la nivelul sediului central și al sucursalelor.

Implementarea a fost făcută pe un site server central la sediu - site-ul principal, cu baza de date SQL Server 2000 - și cu clienți la nivelul sucursalelor unde site-urile secundare au fost instalate pe serverele de Domain Controller.

După finalizarea proiectului de Systems Management Server 2003, împreună cu specialiștii de la Microsoft și Net Consulting, s-a continuat implementarea proiectului Microsoft Operations Manager.

A fost instalat un singur server central la sediu cu agenții instalați pe toate serverele de Windows din cadrul sediului și al sucursalelor. Problemele apărute în timpul funcționării și în timpul testelor automate, prin gruparea serverelor corespunzătoare sucursalelor (scope-uri), sunt redistribuite către inginerii de sistem desemnați.

Testarea și "reglajul fin" al aplicației Microsoft Operations Manager, precum și modificarea acesteia la cerințele Romgaz, au fost făcute de către inginerii de sistem de la sediu.

Beneficiile

* Systems Management Server 2003

Instalarea patch-urilor în mod automat a ușurat mult munca inginerilor de sistem. Spre exemplu, instalarea SP2-ului de la Office 2003 - 100 MB - a durat aproximativ o ora și jumătate, cu succes la peste 90% din numărul de calculatoare, fără ca utilizatorii să observe activitatea din spate., ne spune Ervin Kranics, Inginer de sistem la SNGN Romgaz.

Având o structura de "distribution point-uri" bine proiectată și pusă la punct, Systems Management Server 2003 este o unealtă foarte puternică, ce are un randament ridicat - număr de calculatoare instalate raportat la durata operației, continuă Ervin.

Avem astfel posibilitatea unor raportări diverse legate de software-ul și hardware-ul existent - Hardware History. De asemenea, beneficiem de un Help Desk mult ușurat prin uneltele de lucru la distanță oferite de Systems Management Server 2003., adaugă Eugen Szekely, Inginer de sistem la Romgaz.

* Microsoft Operations Manager

Folosirea Management Pack-urilor ne oferă mult mai multe beneficii prin script-urile de testare elaborate de specialiștii Microsoft, spune Silviu Luca, Inginer de sistem la Romgaz. S-au putut atinge cu acestă soluție:

  • Centralizarea problemelor într-o singură consolă

  • Distribuirea problemelor la specialistul aferent