Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Ropharma

Studiu de caz: Implementare Windows Server 2012

Infrastructura bazată pe Windows Server 2012 – un factor de succes pentru dezvoltarea dinamică a activității Ropharma

Despre organizație

Ciprian Băcanu - Manager de Proiecte IT - Ropharma

Ropharma, o societate românească pe acțiuni care derulează o activitate complexă de producție și distribuție medicamente, a ales Windows Server 2012 pentru crearea unui centru de continuitate operațională. Ropharma a înțeles că reducerea riscurilor nu este posibilă fără investiția într-o infrastructură IT performantă dar că totodată, această investiție, aduce numeroase beneficii. Utilizarea Windows Server 2012 înseamnă pentru Ropharma creșterea disponibilității și asigurarea continuității operaționale dar și creșterea eficienței IT și reducerea costurilor cu achizițiile de hardware. Mai mult, în eventualitatea unei căderi a sistemului informatic din sediul central, o replică a acestuia, aflată într-o sucursală la 300 km distanță, poate deveni funcțională în doar 30 de minute.

Înființată în 2007 dar cu o tradiție ce coboară până la „Oficiul Farmaceutic Iași” apărut în 1952, Ropharma este o societate pe acțiuni care derulează multiple activități pe piața de produse farmaceutice. Compania deține facilități de producție prin Aesculap Prod (Târgu-Mureș) și Eurofarmaco (Chișinău), distribuție prin 5 depozite regionale precum și o rețea de 125 farmacii. Din punct de vedere organizațional, structura actuală a Ropharma a fost definită în 2009 în urma fuziunii cu alte trei societăți comerciale cu profil de activitate similar.

Tehnologia ocupă un loc important în strategia Ropharma, iar reorganizarea din 2009 a fost urmată de investiții consistente în dezvoltarea și consolidarea mediului IT a cărui performantă este necesară în susținerea unor linii de business complexe. Mai mult, fiind o companie listată la Bursă (categoria întâi), IT-ul ajută la asigurarea transparenței activității în fața acționarilor. În mod curent, Ropharma gestionează o infrastructură IT formată din 5 servere fizice performante (în sediul principal) și 3 servere fizice în sediul secundar, intens virtualizate, sisteme de stocare, un VPN (Virtual Private Network) și comunicații redundante. La nivelul soluțiilor de business, Ropharma utilizează o aplicație ERP de tip Enterprise care gestionează toate liniile de business, precum și o aplicație specifică de gestiune a rețelelor de farmacii, integrată cu o soluție POS. Soluția de e-mail este bazată de Microsoft Exchange Server (350 utilizatori), iar comunicarea și colaborarea se fac printr-un intranet dezvoltat pe Microsoft SharePoint și Lync 2010. Pentru susținerea mobilității, compania utilizează o soluție BlackBerry Enterprise (50 utilizatori). Infrastructura IT este distribuită în două locații (sediul central în Brașov și centrul de continuitate operațională în Bacău), iar departamentul IT care gestionează acest mediu este format din 9 persoane, cu diverse certificări profesionale.

Situația inițială

[...]dezvoltarea centrului de continuitate operațională și recuperarea în urma unui eventual dezastru a apărut ca o continuitate naturală a proiectului de consolidare a infrastructurii IT
Ciprian Băcanu
Manager de Proiecte IT
Ropharma

În urma schimbărilor administrative din 2009 (fuziunea prin absorbție a altor trei companii), în cadrul Ropharma au fost definite cerințele consolidării business-ului într-un singur punct. Pentru a susține procesele de afaceri, mediul IT a urmat o strategie similară. Prin urmare, Ropharma a centralizat la sediul din Brașov întreaga infrastructură IT construind în acest sens un centru de date dedicat, cu alimentare și comunicații redundante pentru care au fost făcute achiziții de hardware și software precum și o soluție de telefonie IP etc. Infrastructura IT a fost virtualizată pentru obținerea unui grad ridicat de utilizare a serverelor și a unei licențieri mai avantajoase. Proiectul de virtualizare s-a bazat pe Microsoft Windows Server 2008 R2 și Microsoft System Center Essentials.

În 2009 am început un efort de agregare a insulelor de tehnologie existente în grup, am unificat infrastructura, comunicațiile și am adoptat noi soluții pentru e-mail și intranet. Am optat pentru tehnologiile de virtualizare Microsoft pentru ca soluțiile alternative găsite în piață aveau un cost de licențiere mult mai mare dar și pentru că echipa IT avea cunoștințele necesare. Eu personal am participat la peste 10 cursuri de management de infrastructură și asigurare a securității în medii bazate pe Windows și Windows Server în ultimi ani, afirmă Ciprian Băcanu, Manager de Proiecte IT la Ropharma.

Listarea la Bursă a Ropharma, precum și transparența ridicată față de investitori au creat un standard de organizare în care analiza și minimizarea riscurilor sunt elemente critice. Astfel, strategia IT a prevăzut extinderea proiectului de consolidare a infrastructurii IT cu dezvoltarea unui centru secundar care să permită replicarea datelor din mediul de producție și asigurarea politicii de back-up și continuitate operațională.

Chiar dacă nu suntem certificați ISO 27001, ca organizație tindem către acest standard, cel puțin la nivelul bunelor practici în IT. Prin urmare, dezvoltarea centrului de continuitate operațională și recuperarea în urma unui eventual dezastru a apărut ca o continuitate naturală a proiectului de consolidare a infrastructurii IT, mai afirmă Ciprian Băcanu.

Pentru dezvoltarea acestui centru, Departamentul IT al Ropharma a planificat achiziția de echipamente și dezvoltarea unui cluster care să permită definirea unei politici coerente de back-up și replicare a datelor. Complementar, există și intenția adoptării unei soluții mai performante de management al mediului IT printr-un upgrade la o ediție superioară a System Center 2012 datorită funcționalităților oferite de Data Protection Manager.

Soluția

Pentru dezvoltarea centrului de Disaster Recovery de la Bacău, Ropharma a inițiat achiziția a două servere identice și a unui sistem de stocare performant. Pentru realizarea clusterului a fost aleasă soluția Microsoft Windows Server 2012 ca o continuarea firească a proiectului anterior dar și pentru plusul de funcționalități adus la nivel de Live Migration și replicare la distanță a datelor.

În mod firesc, am făcut o analiză de costuri comparativ cu alți furnizori de tehnologii pentru virtualizare, iar pentru configurația proiectului am avut un preț mult mai avantajos cu soluția Microsoft. Mai mult, sistemul de licențiere pentru Windows Server 2012 ne permitea accesul și la alte tehnologii Microsoft utile în cadrul organizației, ceea ce făcea prețul mai atractiv. În egală măsură, alegând Windows Server 2012 am profitat de pregătirea și expertiza membrilor echipei de IT care cunoșteau tehnologiile Microsoft și care aveau experiența proiectului anterior, consideră Ciprian Băcanu.

Derulare proiect

Proiectul de realizare a clusterului s-a derulat în septembrie 2012, pe baza experienței echipei Ropharma și cu suport din partea Microsoft România. În cadrul centrului secundar a fost definit un cluster cu 8 mașini virtuale (3 mașini remote, server pentru Exchange Server, server pentru mediul de producție, Lync Server, servicii BlackBerry, server de baze de date și raportare) plus virtualizare pentru DMZ (anti-spam, server proxy, server Web). Complementar, clusterul asigură și existența unui mediu de test aflat permanent la dispoziția departamentului IT. Au fost stabilite alerte pentru depășirea alocării de memorie și a gradului de utilizare a procesorului peste un anumit procent pentru o perioada îndelungată și pe baza cărora să fie stabilite priorități pentru achiziții de noi resurse hardware. Ciprian Băcanu, Manager de Proiecte IT, Ropharma: În cadrul centrului secundar, folosim un server fizic pentru găzduirea tuturor mașinilor care au nevoie de replicare la distanță, iar al doilea host pe care va fi controller-ul de domeniu și subrețeaua DMZ care să asigure redundanța pentru centrul din Brașov. Experiența proiectului pe edițiile anterioare ale Windows Server dar și cele peste 10 cursuri de infrastructură la care am participat în ultimii ani ne-au fost de mare ajutor în acest demers.

Disponibilitate ridicată și migrare live

Ropharma a testat și a lansat în producție mai multe funcționalități disponibile în Windows Server 2012, precum Hyper-V Replica, tehnologie care permite replicarea asincronă a mașinilor virtuale între sisteme de stocare și clustere aflate în locații diferite pentru asigurarea unei disponibilități maxime și a continuității operaționale într-un mod foarte eficient. Windows Server 2012 ne-a adus un plus de stabilitate și disponibilitate. Acum putem lua în calcul replicarea pe servere fizice care sunt în alte rețele dacă fac parte din același domeniu. Am testat aceasta funcționalitate și este ideală pentru replicare într-un centru de date terț sau chiar în Cloud. Mi-a plăcut mult și conceptul de Live Migration, îmbunătățit în Windows Server 2012. Acum este posibilă migrarea a două mașini virtuale simultan, la comandă sau automat pe un scenariu mai permisiv de alocare a resurselor: procesor și memorie, consideră Ciprian Băcanu.

Beneficiile

Prin utilizarea Windows Server 2012, Ropharma a putut dezvolta un cluster cu disponibilitate ridicată în concordanță cu strategia IT privitoare la continuitatea operațională și reducerea riscurilor.

Creșterea disponibilității și asigurarea continuității operaționale

Dezvoltarea centrului secundar de la Bacău asigură o disponibilitate de aproape 100% a infrastructurii IT precum și replicarea automată a datelor de producție. În centrul de la Bacău, mașinile virtuale sunt deja create dar nu sunt pornite. În eventualitatea căderii site-ului principal de la Brașov, capabilitățile din Windows Server 20012 permit o restaurare a replicii mediului de producție în cel mult 30 de minute, cu efort minim din partea echipei IT, iar obiectivul nostru este să automatizăm complet acest proces, consideră Ciprian Băcanu.

[...]degrevare de sarcini prin utilizarea unor unelte precum Windows Server 2012 este un câștig major[...]
Ciprian Băcanu
Manager de Proiecte IT
Ropharma

Creșterea agilității organizației

Dezvoltarea unei infrastructuri IT performante poate susține dezvoltarea dinamică a activității Ropharma. Compania poate testa ușor noi funcționalități ale soluțiilor de business și le poate pune în producție foarte rapid. Acest scenariu este repetabil pentru orice actualizare a soluțiilor de business utilizate de Ropharma în conformitate cu schimbările legislative. Acum testarea noilor funcționalități este acum foarte facilă și am derulat deja astfel de proiecte pentru actualizarea soluției ERP conform cerințelor IFRS (International Financial Reporting Standards), afirmă Ciprian Băcanu.

Reducerea costurilor cu infrastructura

Cluster-ul realizat cu Windows Server 2012 conduce la o reducere a costurilor prin acces rapid la resurse hardware virtualizate care nu necesită licențiere separată. De asemenea, soluția permite alocarea și configurarea unei mașini virtuale de test în câteva minute, iar Ciprian Băcanu consideră că în lipsa acestor facilități procesul de achiziție și instalare a unui server fizic ar dura cel puțin o lună și ar costa minimum 6.000 EUR. Complementar, o infrastructură IT virtualizată ocupă mai puțin spațiu în centrul de date și are un consum mai redus de energie pentru alimentare și răcire.

Eliminarea timpilor morți și a erorilor

Facilitatea de Live Migration din Windows Server 2012 permite trecerea fără întreruperi între mediul de test și cel de producție, proces care se desfășoară fără afectarea productivității utilizatorilor. Practic, în cazul unei erori apărute pe un host, migrarea pe mașina remote este aproape insesizabilă utilizatorului final și de asemenea, se pot face copieri ale discurilor virtuale în timp real între cele două sedii, pentru unele mașini.

Creșterea eficienței echipei IT

Windows Server 2012 permite o configurare și administrare facilă a infrastructurii, prin urmare echipa IT a Ropharma poate simplifica unele operațiuni de rutină și se poate ocupa de activități mai importante. Sarcinile administrative precum optimizare spațiu, memorie, procese acum nu mai sunt așa presante mai ales că acum sunt centralizate. Activitatea Ropharma este foarte complexă și distribuită în teritoriu. În mod curent, avem mai multe proiecte în derulare atât la nivel de infrastructură (i.e. unde aducem în domeniu toate farmaciile din rețea pentru a putea interveni de la distanță în sistem și pentru a elimina deplasările) cât și la nivelul soluțiilor de business. Prin urmare, orice degrevare de sarcini prin utilizarea unor unelte precum Windows Server 2012 este un câștig major deoarece elimină cerința angajării suplimentare de resurse umane, afirmă Ciprian Băcanu.