Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare

Studiu de caz: Implementare Microsoft Windows Communication Foundation

Prin soluția de telemedicină, reușim să fim în contact permanent cu colegii noștri și să oferim un suport consistent în asistența medicală. Soluția de telemedicină a contribuit substanțial la eficientizarea proceselor medicale și la utilizarea mai eficientă a resurselor existente. - Raed Arafat, Subsecretar de Stat, Ministerul Sănătății

Soluțiile informatice dedicate domeniului medical au nevoie de o platformă colaborativă și de o interfață grafică accesibilă. Windows 7 garantează cea mai bună combinație între aceste două cerințe și un mediu optim pentru dezvoltarea aplicațiilor medicale.

Componenta de integrare și interoperabilitate a jucat un rol esențial în dezvoltarea aplicației, iar prin suportul Windows Communication Foundation consider că timpul necesar pentru dezvoltarea aplicației s-a redus la jumătate - Dan Constantin Voicu, Senior Software Engineer, Info World.

Despre organizație

Înființat în 1991, SMURD a impus prin profesionalism un nou standard în ceea ce privește calitatea serviciilor de urgență din România. Gama intervențiilor la care este solicitat SMURD include toate urgențele ce pun viața unei persoane sau a mai multora în pericol imediat.

SMURD a realizat recent un proiect de telemedicină, prin intermediul căruia serviciul din Târgu Mureș poate oferi asistență în timp real către peste 40 de spitale din România, spitale care nu dispun de personal calificat pentru a oferi servicii de urgență. Soluția a fost dezvoltată pe tehnologii de ultimă generație de la Microsoft, printre acestea numărându-se și cel mai nou sistem de operare – Windows 7 .

Situația inițială

În orașele mici din România, nu există personal calificat pentru a oferi servicii medicale de urgență. În situațiile în care apar urgențe în astfel de spitale, este chemată o salvare sau un elicopter pentru a prelua pacientul. Decizia este luată de doctorul la care se află pacientul, fără a putea fi oferit un suport sau a realiza o triere a cazurilor de către unitatea de primire urgențe, a precizat Raed Arafat, Subsecretar de Stat, Ministerul Sănătății.

În cele mai multe cazuri, inexistența personalului calificat pentru cazurile de urgență conduce la folosirea ineficientă a resurselor. Fiind vorba de resurse limitate (elicopterul pentru urgențe medicale de la SMURD Târgu Mureș și un număr de ambulanțe), alocarea greșită a acestor resurse poate conduce chiar la pierderi de vieți.

Ținând cont de aceste aspecte, SMURD a decis să realizeze un proiect de telemedicină care să ofere un suport pentru cazurile de urgență pentru 40 de spitale din centrul și nordul României.

Soluția

Telemedicina permite recepționarea la distanță a datelor legate de pacienți. Pot fi recepționate în timp real semnele vitale, examenele radiologice și alte analize realizate pentru pacienții aflați în locații la distanță. În cazul nostru este vorba de un proiect de telemedicină implementat în domeniul urgențelor medicale. Am conectat spitalul central din regiune (Spitalul din Tg. Mureș) cu 40 de spitale. Este vorba de spitale mici, care sunt deservite de spitalul din Tg. Mureș și de elicopterul SMURD. Spitalele deservite nu au toate specialitățile. În cele mai multe cazuri nu au un doctor specializat în urgențe, un radiolog sau medic pentru situațiile critice, a precizat Raed Arafat.

Sistemul de transmitere a semnelor vitale ale pacienților și a informațiilor medicale a fost dezvoltat de Info World, companie care are o mare experiență în dezvoltarea sistemelor informatice destinate domeniului medical.

Sistemul dezvoltat de Info World este compatibil cu standardele impuse domeniului medical, un domeniu care, datorită cerinţelor de interoperabilitate şi securitate, este caracterizat printr-un nivel ridicat de standardizare. Pentru integrarea sistemelor informatice a fost folosită tehnologia Windows Communications Foundation (WCF), tehnologie care a adus avantaje importante în ceea ce privește procesul de dezvoltare a aplicației și alinierea la standardele medicale.

Logo Info World Soluția de telemedicină centralizează fluxurile de semne vitale primite de la pacienții monitorizați și le expune printr-o interfață grafică construită pe tehnologia Windows Presentation Foundation (WPF). Astfel, medicii au posibilitatea să manipuleze informații relevante în procesele medicale și în mod special în cazurile de urgență. Aparatele de monitorizare sunt compatibile cu standardul HL7 (Health Level 7), iar aplicația și în mod special serviciile de gestionare a datelor sunt construite în concordanță cu HL7 Resources Location and Update Service. Baza de date folosită de soluție este Microsoft SQL Server 2008, soluția răspunzând în totalitate cerințelor complexe specifice domeniului medical, a precizat Dan Constantin Voicu, Senior Software Engineer, Info World.

Windows 7 a fost integrat în cadrul soluției pentru transmiterea și vizualizarea semnelor vitale, noul sistem de operare permițând dezvoltarea unei interfețe flexibile pentru această aplicație.

Beneficiile

Sistemul de telemedicină ne permite să realizăm conexiuni audio-video cu toate cele 40 de spitale conectate. Suplimentar, pe monitoarele din sediul SMURD din Târgu Mureș sunt furnizate în timp real semnele vitale ale pacientului. Aceste informații ajută medicul să evalueze permanent situația pacientului și să ia deciziile într-un interval de timp foarte scurt. În plus, putem vedea cum reacționează pacientul la tratament și să facem ajustările necesare în timp util, a declarat Raed Arafat.

Soluția de telemedicină a contribuit la optimizarea modului în care sunt folosite resursele medicale, conducând la creșterea vitezei de intervenție și oferind oportunități deosebite de colaborare între cadrele medicale.

Soluțiile informatice dedicate domeniului medical au nevoie de o platformă colaborativă și de o interfață grafică accesibilă. Windows 7 garantează cea mai bună combinație între aceste două cerințe și un mediu optim pentru dezvoltarea aplicațiilor medicale, a declarat Dan Contantin Voicu.

Sistemele medicale de telemedicină au cerințe destul de mari în ceea ce privește interfața grafică, Windows 7 și Windows Presentation Foundation (WPF) permițând crearea unui model eficient al interfeței și contribuind la reducerea timpului necesar pentru dezvoltare. În plus, sistemul dispune de o interfață intuitivă, necesitând un nivel minimal de training.

Deși folosim sistemul de relativ puțin timp, am avut ocazia să constatăm beneficiile acestuia. Suntem încântați să folosim Windows 7 și tehnologiile informatice moderne oferite de Microsoft, a precizat Iancu Avram, IT Manager, SMURD Târgu Mureș.

Tehnologia Microsoft .NET a oferit un suport consistent pentru crearea unui sistem performant dedicat domeniului medical și compatibil cu standardele restrictive impuse acestui sector. Prin flexibilitatea ridicată și productivitatea mediului Visual Studio, au fost reduse semnificativ costurile de dezvoltare şi mai ales costurile de întreţinere a soluţiei. Arhitectura orientată pe servicii a acestei soluții este construită folosind .NET Framework 3.5, iar partea de comunicații se bazează pe tehnologia Windows Communication Foundation (WCF). Componenta de integrare și interoperabilitate a jucat un rol esențial în dezvoltarea aplicației, iar prin suportul Windows Communication Foundation consider că timpul necesar pentru dezvoltarea aplicației s-a redus la jumătate, a concluzionat Dan Constantin Voicu.

Autentificarea și autorizarea sunt cerințe cheie pentru aplicațiile medicale. Securitatea soluției de telemedicină folosește Windows Communication Foundation (WCF) și în mod special standardele Web Services Security și Web Services Trust. Aceste standarde și tehnologia WCF oferă un suport complet pentru aplicațiile specifice domeniului medical, unul dintre cele mai standardizate domenii în ceea ce privește securitatea și interoperabilitatea sistemelor informatice, a concluzionat Dan Constantin Voicu.

Sistemul de telemedicină implementat la SMURD Târgu Mureș a oferit noi posibilități în realizarea actului medical, îmbunătățind comunicarea și viteza de transmitere a informațiilor medicale.

Nu cred că tehnologiile de ultimă generație sunt destinate în special țărilor dezvoltate, ci mai cu seamă țărilor în plină dezvoltare, țări care nu dispun de resursele materiale la nivelul nevoilor. Prin soluția de telemedicină, reușim să fim în contact permanent cu colegii noștri și să oferim un suport consistent în asistența medicală. Soluția de telemedicină a contribuit substanțial la eficientizarea proceselor medicale și la utilizarea mai eficientă a resurselor existente, a concluzionat Raed Arafat.