Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Unita Turism

Studiu de caz: Infrastructură IT de încredere cu Windows Server

Deficiențele în infrastructura de rețea a companiei împiedicau recuperarea investițiilor efectuate în IT. Adoptarea unor tehnologii cheie de la Microsoft a permis integrarea atât de necesară pentru centralizarea și accesibilitatea datelor, asigurarea suportului decizional și scăderea costurilor.


Despre organizație

Unita Turism reprezintă cea mai mare rețea hotelieră din România. Cele 25 de hoteluri Unita Turism acoperă toate genurile, de la cel de afaceri și tranzit, până la turismul de agrement și turismul balnear.

Înființată ca rețea hotelieră în anul 2000 la Timișoara, Unita Turism reunește hoteluri de tradiție din 11 orașe ale țării. Capacitatea totală de cazare a rețelei hoteliere depășește 5.000 de locuri în hoteluri și 6.000 de locuri în restaurante și baruri. Hotelurile acoperă toate categoriile de clasificare până la 4 stele, oferind condiții de cazare la standarde turistice internaționale. Procesul susținut de extindere a standardelor de dotări și servicii și programele investiționale programate pentru următorii ani recomandă rețeaua hotelieră Unita Turism ca un important reper în industria hotelieră și de agrement din România.

Compania s-a extins foarte rapid pe piața hotelieră românească, ajungând să ofere în numai câțiva ani servicii hoteliere pentru 25 de unități din patrimoniul propriu, completându-și totodată gama de servicii prin agențiile de turism Unita Tour.

Industria hotelieră, fiind o industrie bazată pe servicii, are ca prim obiectiv și suport pentru dezvoltare satisfacția clienților săi. Conducerea executivă din cadrul Unita Turism Holding a realizat că doar integrând serviciile de rezervare, cazare, alimentație publică, relaxare și tratament, se poate atrage fidelitatea clienților. Pentru a reacționa rapid la nevoile de confort și calitate ale acestora, era nevoie de o disponibilitate imediată a datelor privind gradul de ocupare a hotelurilor, rezervările efectuate și nivelele de încasări.

Situația inițială

Pentru a putea obține date în timp real cu privire la gradul de ocupare a tuturor hotelurilor, încasări, cheltuieli, programe de fidelizare și alte operațiuni contabile, s-a implementat un VPN între toate locațiile. Chiar dacă din punct de vedere al conectivității VPN-ul funcționa la parametrii normali, nu se puteau recupera fondurile investite datorită următoarelor deficiențe de infrastructură:

  • lipsa unui DNS unificat – toate calculatoarele se accesau în funcție de adresa de IP
  • lipsa unei aplicații centralizate de mesagerie – fiecare utilizator folosea adrese de e-mail de la diferiți furnizori și aveau adrese de e-mail din domenii diferite
  • lipsa unui program antivirus centralizat – atacurile erau foarte frecvente, acestea cauzând dese întreruperi în funcționarea VPN-ului
  • lipsa unei strategii de patch management
  • lipsa unei politici de securitate

Atâta timp cât nu exista un mediu de lucru omogen și nu erau definite niște reguli cu ajutorul cărora să se poată uniformiza structura VPN-ului, nu se puteau implementa aplicații distribuite, de care era strictă nevoie: centralizarea datelor contabile, centralizarea suportului la distanță (remote) pentru aplicații, proceduri automate de salvare a datelor, reguli de acces și nivele de permisiuni. Toate acestea duceau la un timp foarte mare de prelucrare și centralizare a datelor de la cele 25 de unități hoteliere, ceea ce întârzia foarte mult procesul decizional și implica în același timp costuri foarte ridicate.

Soluția

Dorind să ofere servicii competitive clienților săi, Unita Turism Holding a apelat la serviciile companiei Eta2U, pentru a consolida și actualiza infrastructura IT existentă. În acest sens, s-au folosit tehnologii bazate pe platformele Microsoft Windows Server 2003 și Windows 2000 Server.

În vederea asigurării unui proces de consolidare a sistemului informatic fără întreruperi în operațiunile curente ale companiei, activitățile de implementare au avut ca primă directivă eliminarea aproape completa a downtime-ului.

Pentru a putea obține în timp real datele de care conducerea societății avea nevoie, a fost realizată o infrastructură care să susțină toate locațiile și toate tipurile de echipamente prezente. Este vorba despre aproximativ 180 de stații de lucru (Windows XP/2000/98), 6 Servere IBM x Series (Windows 2000 Server și Windows Server 2003), rutere, switch-uri, imprimante de rețea etc. Un element esențial al planificării l-a constituit integrarea tuturor acestor echipamente în noua structură, fără a achiziționa echipamente suplimentare.

Deoarece politica de marketing a societății avea în vedere crearea unei identități unice pentru toate locațiile și serviciile din patrimoniu, a fost aleasă varianta implementării unui domeniu unic, unita-turism.ro, care să înglobeze toate resursele din VPN. Comparând avantajele oferite de Active Directory față de celelalte sisteme similare și având în vedere licențele deja achiziționate, a fost implementată o structură de Active Directory, susținută simultan de toate serverele. Ținând cont de amplasarea serverelor în teritoriu, au fost identificate 5 locații principale, delimitate în site-uri: Timișoara, Deva, Cluj, Iași, Brăila. Fiecare dintre aceste site-uri conține câte un Domain Controller care autentifică și răspunde interogărilor venite din locațiile secundare, aferente lui.

Această structură oferă avantajul unei redundanțe majore pentru serviciile Active Directory, oricare dintre aceste servere putând să susțină singur întreaga infrastructură de rețea, în cazul în care celelalte ar fi indisponibile.

Distribuția încărcării (load balancing) acestor servere s-a făcut definind link cost-uri pentru fiecare conexiune dintre Domain Controllere, iar pentru a beneficia de principalul avantaj oferit de VPN-ul de tip MESH, s-au configurat conexiuni secundare între toate serverele, atât replicările cât și procesele de autentificare și interogare fiind disponibile la oricare dintre Domain Controllere.

Pe această infrastructură s-au putut implementa servicii centralizate de mesagerie, antivirus, patch management, politică de securitate, servicii FTP etc.

Conexiunile pe VPN au fost protejate împotriva traficului generat de toate aceste servicii, prin programarea replicărilor de Active Directory și DNS în afara orelor normale de program.

Atât aplicația antivirus cât și cea de patch management au fost construite folosind o structură pe 3 nivele, serverul central deservind serverele din locațiile principale, pe cel de-al treilea nivel aflându-se clienții din locațiile secundare. Inclusiv transferul de actualizări antivirus, patch-uri și fix-uri de securitate dintre aceste servere a fost programat în afara orelor normale de lucru.

Accesul la Internet se face printr-un singur nod central, putându-se monitoriza și securiza această conexiune. S-a renunțat la costisitoarele conexiuni independente din fiecare locație.

Serverele de baze de date și mesagerie se află într-o rețea de perimetru demilitarizată (DMZ), protejate de atacurile din exterior și de cele din interior.

De asemenea, a fost implementată și o politica de standardizare, fiecare calculator având un anumit nume și o anumită adresă IP, în funcție de regiunea în care se găsește și de locație.

Beneficiile

Soluția pe care am implementat-o la Unita Turism este o soluție unitară, ce permite utilizatorilor să lucreze mai eficient în vederea obținerii unei rentabilități sporite. Datorită acestei implementări, angajații beneficiază de disponibilitatea imediată a datelor referitoare la toate serviciile oferite de Unita Turism. Disponibilitatea imediată a datelor este esențială, deoarece compania poate astfel să asigure servicii competitive în vederea satisfacerii clienților săi. - Liviu Ianasi, Consultant IT, Eta2U

Odată cu integrarea serviciilor de rezervare, cazare, alimentație publică, relaxare și tratament, s-a reușit atragerea fidelității clienților.

Implementarea acestei soluții a dus la crearea unui mediu de lucru robust și stabil, care maximizează eficiența operațiunilor și care oferă flexibilitate pentru exploatarea sistemelor de management al informațiilor și serviciilor. Datorită acestei implementări procesul decizional s-a accelerat, iar costurile au scăzut.

Centralizarea și accesul la resursele distribuite de oricare utilizator care se autentifica în domeniu (aceștia se văd în rețea și au posibilitatea să transfere fișiere), soluția de antivirus centralizată, soluția de update a sistemului de operare cu Windows Software Update Services, toate acestea contribuie la buna desfășurare a activității de zi cu zi în Unita Turism. - Florin Halas, Șef Serviciu Economic, Unita Turism