Accept faptul că acest site folosește cookies pentru statistici, conținut și reclame personalizate.

Cum funcționează contractul de leasing OVS

Închirierea software se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, iar plata chiriei se efectuează anual, în avans. La sfârșitul perioadei de leasing, clientul are 3 opțiuni:

  • Continuarea contractului pentru încă 3 ani. Reînnoirea este cea mai avantajoasă opțiune;
  • Buy-Out1, adică achiziționarea la final a licențelor perpetue pentru software-ul închiriat, la un preț mai scăzut;
  • Terminare2 cu dezinstalarea produselor software ce au fost incluse în contract.

Plata anuală, upgrade inclus

Plata ratei se face anual, în avans. Se plătește la semnarea contractului, pe anul următor. Apoi, la fiecare "aniversare", pentru anul care urmează. Rata se calculează în funcție de produse închiriate și numărul de calculatoare pe care sunt instalate.

Pe toată perioada contractului, clientul are dreptul de a instala ORICE versiuni ale produselor incluse în contract, dreptul de downgrade sau upgrade la versiunile ulterioare fiind inclus în rata anuală.

Un contract pentru standardizare software

Contractul OVS se semnează pentru toate PC-urile companiei. Mai precis, pentru toate stațiile eligibile3. Numărul acestora trebuie să fie minim 5.

Unul din scopurile principale este ca toate stațiile să ruleze aceleași versiuni de Windows și Office, pentru a minimiza incompatibilitățile și costurile asociate suportului și mentenanței. OVS este soluția potrivită pentru organizațiile care au nevoie de software la zi cu cele mai mici costuri.

Pe lângă platforma Windows, Office și SBS-CAL sau Core-CAL4, se pot închiria și o gamă largă de produse software adiționale. Urmăriți mai departe paginile OVS pentru detalii.

Flexibilitate. Sincronizare cu dinamica organizației

Pe parcursul contractului pot fi adăugate PC-uri noi în OVS. Pentru aceasta, se acordă o facilitate specială. Clientul poate instala imediat platforma software contractată, fără a plăti ceva în acel moment. Rata chiriei se va actualiza din anul imediat următor, dar fără plată retroactivă pentru stațiile nou introduse.


Schema fluxului documentelor OVS
Fluxul documentelor la semnarea unui contract OVS pentru de închiriere de software

Note în text. Definiții

1 Buy-Out
Licențele astfel achiziționate acoperă versiunile de produs disponibile la acea dată.
2 Terminare
Renunțarea la contract se poate face oricând în cei 3 ani, fără nici o altă plată. Bineînțeles, clientul va șterge programele din calculatoare - rămâne doar cu licențele pe care le avea înaintea semnării acordului OVS.
3 PC eligibil
Prin "PC eligibil" se înțelege orice stație care:
  • îndeplinește specificațiile minime tehnice pentru executarea oricărui produs disponibil prin OVS ("a executa" înseamnă a copia, a instala, a utiliza, a accesa, a afișa sau a interacționa în vreun fel cu un produs);
    și
  • nu are vreo utilizare ce împiedică folosirea platformei OVS; cum ar fi servere sau stații care rulează exclusiv aplicații de proces.
4 Core-CAL
Client Access License ce acoperă dreptul de acces la serviciile serverelor: Windows Server, Exchange Server, SharePoint Portal Server și Systems Management Server. Pentru detalii, urmăriți licențierea serverelor Microsoft.

Avantajele închirierii Cum evoluează contractul