Romgaz

Gestiunea centralizată a infrastructurii IT

Romgaz SA a implementat o infrastructură bazată pe Windows 2003 Server, care să asigure un mediu de lucru sigur și flexibil pentru utilizatori, în același timp cu o administrare centralizată și facilă a stațiilor de lucru, cu posibilitatea controlului și instalării aplicațiilor de la distanță.


Despre organizație

Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz SA - SNGN Romgaz - este o societate pe acțiuni, de interes național, având ca principal obiect de activitate extracția și înmagazinarea gazelor naturale. Statul român este acționar unic al societății. Sediul central al SNGN Romgaz SA se află la Mediaș, în județul Sibiu, și are în componență 5 sucursale distribuite în toată țara: 3 de producție și 2 de servicii auxiliare.

Principalele activități desfășurate în cadrul societății naționale sunt:

 • Cercetarea geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaze;
 • Producția și furnizarea de gaze naturale;
 • Depozitarea subterană a gazelor naturale.

Activitatea de extracție a gazelor naturale a început în Transilvania, odată cu descoperirea gazului natural, pentru prima oară în Europa, în anul 1909, la Sărmășel. Până în anii 1960, producția de gaz și dezvoltarea rețelei de transport nu a avut un impact economic semnificativ, însă acestea au crescut după 1960, odată cu descoperirea unor importante zăcăminte de gaz natural, atingându-se și o producție maximă de aproape 30 miliarde metri cubi în 1976.

După 1979, a început importul de gaze naturale din Uniunea Sovietică, volumul de gaze importat crescând în fiecare an. În acest context, a apărut și necesitatea stocării gazelor naturale.

În prezent, gazele naturale constituie circa 40% din totalul resurselor energetice consumate în România, datorită multiplelor avantaje economice, sociale și ecologice.

Situația inițială

Romgaz SA folosește o infrastructură IT pentru schimbul de date între sediul central și cele 5 sucursale, precum și cu alte locații unde se află echipamente de calcul care culeg și procesează date legate de producția de gaze.

Pentru a ușura acest schimb de informații între diversele locații, Romgaz SA a decis implementarea unei infrastructuri de comunicații moderne, care să permită gestiunea centralizată a întregii baze de calcul existente, în paralel cu întărirea măsurilor de securitate a informațiilor și cu instalarea de la distanță a aplicațiilor de business.

În paralel cu construirea acestei comunicații moderne, Romgaz SA a trecut și la implementarea unui MIS - Management Information System - care să permită culegerea într-o singură bază de date a tuturor informațiilor legate de activitățile curente de exploatare a gazelor naturale, precum și posibilitatea de a oferi rapoarte complete către conducerea societății.

Sistemul informatic al Romgaz SA trebuie să permită administrarea centralizată, să permită accesul sigur și controlat al utilizatorilor la informațiile stocate, să permită comunicarea ușoară între diferitele locații geografice ale societății precum și posibilitatea de scalare în funcție de numărul utilizatorilor și al locațiilor geografice.

Soluția

Pentru satisfacerea dezideratelor de mai sus, Romgaz SA a hotărât implementarea unei infrastructuri bazate pe Windows 2003 Server și Active Directory, cu ajutorul căruia să se poată defini politici standard de întreprindere și să permită gestiunea centralizată a stațiilor de lucru.

Proiectul de implementare a Active Directory a fost realizat de către Microsoft România împreună cu partenerii săi și a cuprins mai multe etape. În fiecare din aceste etape au fost implicați și specialiștii din cadrul departamentului IT din cadrul Romgaz SA și s-a realizat un transfer de cunoștințe între echipa Microsoft România și echipa de administratori IT ai beneficiarului.

Echipa de implementare a proiectului a fost formată din consultanți din cadrul Microsoft Consulting Services și echipa contului: Account Manager Noni Zota și Account Technology Specialist Ionuț Lopătan. Alături de această echipă au lucrat specialiști de la firmele partenere Net Consulting și Gama Computers și specialiștii din cadrul departamentului IT a Romgaz SA.

Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului:

 • Analiza infrastructurii existente
 • Proiectarea Active Directory
 • Proiectarea politicilor de securitate
 • Definirea procedurilor de instalare a serverelor
 • Definirea procedurilor de mentenanță a Active Directory
 • Definirea operațiilor de backup și restore
 • Definirea procedurilor de instalare a stațiilor de lucru
 • Instalarea și configurarea serverelor și a stațiilor de lucru în cadrul unui proiect pilot

Beneficiile

Deși pe parcursul implementării soluției au fost evaluate și alte platforme ca Novell și Linux, a fost preferată o implementare bazată pe Windows 2003 Server și Active Directory din motive de eficiență, facilități incluse nativ în platforma Windows și costuri scăzute:

 • Acces simplu și flexibil la informații și partajarea acestora cu sucursalele din teritoriu;
 • Accesul la informații se face securizat, folosind infrastructura de Active Directory și drepturile de acces prestabilite de către administratorul de rețea;
 • Infrastructura permite accesul global, din orice locație, la serviciile oferite de sistemul informatic și cu verificarea drepturilor de acces;
 • Conducerea Romgaz SA poate lua decizii mai bune bazate pe informații obiective și de actualitate;
 • Gestiunea centralizată, simplă și cu costuri reduse a stațiilor de lucru din teritoriu, precum și actualizarea automată a acestora;
 • Posibilitatea implementării ulterioare de aplicații care beneficiază de securitatea integrată a sistemului Windows 2000 Server.