Electrica Serv

Studiu de caz: Implementare Microsoft System Center

Pentru a deveni mai flexibilă, Electrica Serv alege infrastructura Private Cloud Computing

Proiectul de Private Cloud Computing inițiat de Electrica Serv pe tehnologie Microsoft a creat premisele dezvoltării unei infrastructuri IT mult mai performante, fără blocajele lipsei resurselor financiare și susținute pe termen lung. În plus, ne oferă o extraordinară libertate în dezvoltarea ulterioară declară Răzvan Pop, IT Manager Electrica Serv.

Despre organizație

Răzvan Pop

Înființată în martie 2005, Electrica Serv a realizat, în decursul celor 6 ani de activitate, un amplu proiect de consolidare și modernizare a infrastructurii IT. Cu toate acestea, menținerea limitărilor bugetare și acutizarea problemelor specifice - reprezentate de: dispersia geografică a celor 8 sucursale, diversitatea tipurilor de aplicații utilizate de acestea, resursele hardware limitate etc. - au impus ca o necesitate stringentă la nivelul anului 2011 găsirea unei soluții, care să permită departamentului IT al Electrica Serv să poată acoperi rapid și eficient creșterea volumului de solicitări de noi servicii și aplicații venite din partea managementului organizației.

Soluția identificată a constat în startarea unui proiect de Private Cloud Computing, bazat pe tehnologia Microsoft, capabil să răspundă cerințelor de mai sus, dar și altor necesități critice, precum asigurarea redundanței și disponibilității datelor și aplicațiilor, securizarea accesului și datelor etc. Implementarea tehnologiilor Microsoft Hyper-V Server, Microsoft System Center Virtual Machine Manager și Microsoft System Center Operation Manager, realizată într-un interval de timp foarte scurt, a permis obținerea rapidă a unor beneficii concrete, dar mai ales a dus la crearea unei platforme solide, scalabile și flexibile, care asigură Electrica Serv libertatea dezvoltării altor proiecte.

Situația inițială

Din motive financiare, nu reușeam să asigurăm redundanța aplicațiilor critice [...] aveam cereri pentru aplicații noi, pe care efectiv nu aveam pe ce să le instalăm, deoarece bugetul nu ne permitea achiziția unor servere suplimentare
Răzvan Pop
IT Manager
Electrica Serv

Înființată în martie 2005, ca filială cu personalitate juridică a Electrica S.A., Electrica Serv are ca principal obiect de activitate realizarea lucrărilor de întreținere și reparații pentru instalațiile de distribuție și transport a energiei electrice, executând și alte activități de prestări servicii și de lucrări de investiții în sectorul energetic. Pentru acoperirea întregului volum de lucrări de întreținere și dezvoltare a rețelelor și instalațiilor energetice la nivel național, Electrica Serv este reprezentată în teritoriu de 8 sucursale de întreținere și servicii energetice (entități regionale fără personalitate juridică).

Încă din primii ani de activitate, managementul IT al Electrica Serv s-a confruntat cu o serie de provocări importante generate, în principal, de structura organizațională complexă a organizației, numărul mare de stații de lucru (1.600 de stații la nivel național) și gradul ridicat de dispersie și eterogenitate a infrastructurii hardware (dintre care 60 de servere repartizate atât în sediul central, din București, cât și în cele 8 sucursale din țară).

Din acest motiv, la începutul anului 2007, Electrica Serv a demarat un proiect de implementare și consolidare a infrastructurii IT și de comunicații, la nivel național, bazat pe tehnologia Microsoft, Electrica Serv având un parteneriat de durată cu Microsoft România. Axat pe implementarea a trei tehnologii principale la nivelul fiecărei sucursale – Microsoft Internet Security and Acceleration Server, Microsoft Active Directory (într-o arhitectură cu un singur domeniu și site-uri pentru fiecare sucursală) și Microsoft Exchange Server –, proiectul a fost finalizat la nivelul anului 2009.

Principalele provocări

2009 a fost însă anul în care criza economică mondială a început să afecteze vizibil economia locală, instituțiile alimentate de la bugetul de stat aflându-se printre primele organizații care au resimțit impactul. Scăderea drastică a bugetelor alocate proiectelor IT (menținută și în anul următor, 2010), timpul mare necesar aprobării unei investiții și reducerile de personal au impus identificarea rapidă de soluții de eficientizare a activității și au reprezentat pentru departamentul IT al Electrica Serv o serie de noi provocări complexe.

Limitările financiare s-au materializat într-o serie de probleme concrete pentru managementul IT al Electrica Serv. Astfel, una dintre principalele dificultăți cu care s-a confruntat departamentul IT a fost cea a gestionării unitare a infrastructurii hardware și arhitecturii software dispersate la nivel național, printr-o platformă de management centralizat, fără ca acest lucru să afecteze însă autonomia fiecărei sucursale. (Platforma de management centralizat ar fi reprezentat un răspuns și la problema dispersiei echipei IT a Electrica Serv, cu un efectiv de 30 de oameni, cu roluri diferite, repartizați în cele 8 sucursale și în sediul central.)

În paralel, limitarea bugetelor proiectelor a redus considerabil agilitatea departamentului IT, adâncind decalajul existent între capacitățile hardware ale organizației și volumul în creștere al solicitărilor de noi servicii și aplicații venite din partea managementului Electrica Serv. Resursele hardware limitate la cele 60 de servere nu permiteau nici asigurarea redundanței serverelor critice din țară și din sediul central și nici evoluția spre versiuni superioare sau dezvoltări ale tehnologiei Microsoft. (De exemplu, imposibilitatea alocării unui server fizic a blocat temporar migrarea de la versiunea Microsoft Exchange Server 2007 la versiunea 2010.)

Una dintre principalele probleme cu care ne confruntam era redundanța. Din motive financiare, nu reușeam să asigurăm redundanța aplicațiilor critice, atât în țară, cât și la sediul central. Mai mult, aveam cereri pentru aplicații noi, pe care efectiv nu aveam pe ce să le instalăm, deoarece bugetul nu ne permitea achiziția unor servere suplimentare, afirmă Răzvan Pop, IT Manager Electrica Serv.

Soluția

Menținerea și adâncirea acestui decalaj pe parcursul anului 2010, mai ales din cauza creșterii numărului cererilor venite din partea managementului Electrica Serv pentru a avea acces în termen scurt la o aplicație sau pentru deployment-ul rapid al unei soluții, a reprezentat principala cauză pentru care Electrica Serv a demarat la începutul anului 2011 procesul de identificare a unei noi soluții de consolidare și modernizare a infrastructurii IT.

Logo Maguay

Soluția aleasă a fost dezvoltarea unui proiect de Private Cloud Computing, bazat pe soluții și tehnologii Microsoft. Fazele de proiectare și livrare ale acestui proiect au fost asigurate de Maguay, partener Microsoft. În demersul realizării unui raport către conducere cu necesarul de hardware și a obținerii unor prețuri pentru o evaluare cât mai reală, am avut o discuție cu echipa Maguay, din care s-a conturat ideea realizării unei infrastructuri Private Cloud care elimina problemele amintite anterior, explică Răzvan Pop.

Prima etapă a acestui proiect a constat în crearea a trei host-uri prin instalarea Microsoft Hyper-V Server, reunite într-un cluster. Din cele trei host-uri, unul este dedicat mașinilor virtuale de management, celelalte două host-uri (cu Windows Server 2008 R2 SP1) asigurând redundanța mașinilor și aplicațiilor critice.

În etapa ulterioară, a fost implementat Microsoft System Center Virtual Machine Manager, pentru managementul centralizat a celor 3 host-uri create (cluster-ul de Hyper-V și host-ul de management) și a încă 2 host-uri, care existau anterior demarării proiectului. În această etapă s-a trecut din fizic în virtual un server de aplicație, și un server cu rol de Domain Controller.

Pasul următor al proiectului a constat în implementarea Microsoft System Center Operation Manager, platforma de monitorizare a sistemelor de operare, aplicații și hypervisors care rulează pe serverele Electrica Serv, prin care au fost instalate și integrate instrumentele de management System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Service Pack. Prin această operațiune și grație dezvoltărilor ulterioare, Electrica Serv și-a asigurat accesul rapid la un nivel superior de control și monitorizare al serverelor fizice și virtuale și al aplicațiilor care rulează pe acestea, având informații în timp real despre configurația și nivelul de securitate al respectivelor mașini, dar și asupra nivelului de disponibilitate și performanță al acestora.

Ulterior, pentru a se asigura cerințele de back-up și recuperare a datelor, s-a implementat Microsoft System Center Data Protection Manager. Ultima etapă a proiectului a constat în instalarea componentei Self Service Portal din Microsoft System Center Virtual Machine Manager.

Toate aceste etape, care asigură platforma de dezvoltare a infrastructurii Electrica Serv, reprezintă doar o primă fază a proiectului de Private Cloud Computing demarat de organizație, proiect care va cunoaște dezvoltări ulterioare.

Dezvoltarea continuă

Proiectul de Private Cloud Computing dezvoltat de Electrica Serv, alături Microsoft România și Maguay, se află într-o fază incipientă – cea de extindere a mediului virtualizat și automatizare –, care oferă însă departamentului IT un grad superior de libertate în a crea noi dezvoltări.

La momentul actual, echipa IT a demarat implementarea Microsoft Forefront, care va înlocui soluția anterioară de securitate, oferind un câștig vizibil de resurse la nivelul fiecărei stații de lucru.

Faza ulterioară prevede crearea, în fiecare sucursală, a cel puțin un host Hyper V, care va fi integrat în platforma Microsoft System Center Virtual Machine Manager și care va putea fi accesat prin componenta Self Service Portal. Etapa următoare va consta în instalarea pe host-urile respective de servere de Domain Controller, care să acopere necesitățile complexe ale Electriva Serv în ceea ce privește Microsoft Active Directory (pentru care se prevede și upgrade-ul la versiunea 2008 R2, un pas premergător pentru migrarea pentru migrarea la Microsoft Exchange Server 2010).

Într-o altă fază a proiectului, departamentul IT al Ectrica Serv preconizează crearea unui sistem de imagini pentru toate mașinile virtuale și fizice, care să permită restaurarea cvasi-instanee a oricărui server. Un proiect dificil de realizat într-un mediu fizic și mai ales în actualele condiții de limitare bugetară, pentru că ar fi implicat costuri mari din cauza volumului limitat de resurse fizice existente.

Beneficiile

Deși dezvoltarea proiectului de Private Cloud Computing este încă într-o fază incipientă, Electrica Serv a obținut într-un timp foarte scurt o primă serie de beneficii concrete în termeni de reducere a costurilor, creștere a disponibilității și eficienței operaționale, precum și îmbunătățirea gradului de control al infrastructurii.

Reduceri de costuri

Virtualizarea și consolidarea au eliminat nevoia achiziției de noi servere fizice și au redus costurile induse de funcționarea și întreținerea acestora. Astfel a fost eliminată problema resurselor hardware disponibile și respectiv a limitărilor bugetare.

[...] configurarea unui server se poate realiza acum în maxim 2 ore, față de 1-2 zile cât lua anterior demarării proiectului
Răzvan Pop
IT Manager
Electrica Serv

Virtualizarea ne-a scutit de investiții considerabile în servere noi, necesare rulării unor aplicații solicitate de managementul companiei, afirmă Răzvan Pop.

Posibilitatea migrării serverelor fizice în mașini virtuale permite echipei IT a Electrica Serv atingerea unei independențe hardware, concretizată prin posibilitatea creării și alocării rapide de noi resurse, pentru a face față noilor cereri de aplicații și servicii venite din partea managementului organizației. (Migrarea mașinilor fizice a demarat deja încă din primele faze ale primei etape ale procesului.)

Creșterea gradului de disponibilitate

Un alt avantaj major al proiectului a constat în creșterea nivelului de disponibilitate al serverelor și aplicațiilor. Existând resurse hardware disponibile fără costuri suplimentare, s-a putut asigura redundanța necesară. Crearea infrastructurii de backup a redus considerabil riscul ca, în urma incidentelor, pierderea datelor să fie irevocabilă, utilizatorii putându-și relua rapid activitatea; și aceasta la costuri considerabil mai mici decât cele aferente modelului clasic.

Urmează ca pentru orice server să existe o imagine stocată, o mașină virtuală latentă, pentru ca acesta să poată fi restaurat aproape instant. Aceasta ar fi imposibil de realizat într-un mediu fizic, pentru că nu ar fi rentabil ca resurse alocate, afirmă IT Managerul Electrica Serv.

Ameliorarea eficienței operaționale

Un câștig important l-au reprezentat și creșterile de eficiență operațională la nivelul activității departamentului IT, ale cărui operațiuni s-au simplificat foarte mult, odată cu introducerea tehnologiilor de virtualizare și a primelor elemente de automatizare, rezultând câștiguri de timp importante. Spre exemplu, configurarea unui server se poate realiza acum în maxim 2 ore, față de 1-2 zile cât lua anterior demarării proiectului, explică Răzvan Pop. Reconfigurarea este și ea simplificată drastic, existând soluția instalării unei imagini salvate anterior.

Câștigurile de eficiență nu se fac simțite însă doar la nivelul echipei IT, ci și la cel al utilizatorilor finali, care, la nivelul activității lor, nu mai resimt în niciun fel operațiunile de upgrade, patch-uire sau dezvoltare a unei aplicații desfășurate de departamentul IT. La nivel de utilizator, totul este transparent, acesta nu resimte nicio sincopă – nu știe că a fost înlocuită soluția antivirus de pe stație, că se fac update-uri etc. Practic, nu mai există întreruperi în timpul de lucru al utilizatorilor finali, precizează Răzvan Pop.

Îmbunătățirea gradului de control asupra infrastructurii

Tehnologia Microsoft permite un nivel superior de control și monitorizare, un element extrem de important în condițiile existenței un arhitecturi distribuite, în care controlul asupra echipelor IT din teritoriu este greu de realizat. Prin intermediul Microsoft System Center Operation Manager se pot identifica foarte rapid cauzele unui incident. Mai mult, prin indicarea automată de către sistem a potențialelor puncte nevralgice, dar și a posibilelor soluții de rezolvarea a acestora (grație knowledge base-ului integrat în management pack-uri), se face trecerea de la o abordare reactivă către una proactivă. Mediul virtualizat oferă o imagine clară a fiecărui Domain Controller. Anterior, verificarea tuturor însemna intrarea remote pe 8 locații diferite. Acum, accesarea serverului de monitorizare oferă toate datele. Creșterea de eficiență este considerabilă, afirmă Răzvan Pop.

Se reduce astfel considerabil riscul apariției disfuncționalităților și incidentelor, ceea ce reprezintă un câștig major în condițiile unui volum mare de aplicații distribuite.

Creșterea vitezei de răspuns a Departamentului IT

Creșterea vitezei de răspuns a departamentului IT la solicitările organizației a fost accelerată prin utilizarea componentei de Self Service Portal (din Microsoft System Center Virtual Machine Manager), care permite crearea, controlarea și alocarea rapidă a resurselor pentru departamentele de dezvoltare și testare.

Este un avantaj real în condițiile în care Electrica Serv utilizează o soluție SAP, cu un nivel de complexitate ridicat și cu o frecvență mare a upgrade-urilor de funcționalități, care trebuie dezvoltate, testate și introduse rapid în producție. Vom defini un pool de resurse, de mașini virtuale, care vor putea fi accesate sub controlul IT Managementului de infrastructură. Acesta va controla consumul lor și întreaga activitate de testare, dezvoltare. Prin punerea instrumentului Service Portal la dispoziția testerilor, aceștia vor avea acces mult mai rapid la resursele de care au nevoie, simplificându-se operațiunile de configurare, și se va putea urmări mult mai atent și corect întregul ciclu de viață al fiecărui proiect, declară IT Managerul Electrica Serv.

Prin toate aceste câștiguri punctuale, principalul beneficiar al proiectului Private Cloud Computing demarat de Electrica Serv este organizația în sine, care a atins astfel un nivel superior de agilitate și viteză de răspuns la schimbările și provocările din piață, menținând costurile la un nivel scăzut. Accelerarea vitezei de dezvoltare a aplicațiilor, nivelul superior de disponibilitate al acestora, reducerea riscurilor, dar mai ales crearea unei platforme solide, flexibile și scalabile de dezvoltare sunt argumente cuantificabile în favoarea proiectului de Private Cloud Computing demarat de Electrica Serv. Proiectul de Private Cloud Computing inițiat de Electrica Serv pe tehnologie Microsoft a creat premisele dezvoltării unei infrastructuri IT mult mai performante, fără blocajele lipsei resurselor financiare și susținute pe termen lung. În plus, ne oferă o extraordinară libertate în dezvoltarea ulterioară, conchide Răzvan Pop, IT Manager Electrica Serv.