Premii: Telefoane HTC 8S

între 1 martie și 30 aprilie 2013...

Cumperi Windows Server 2012
și câștigi un telefon mobil
HTV 8S cu Windows Phone

 

Regulamentul oficial al campaniei promoționale Microsoft

"Windows Server iți aduce un Windows Phone cadou!"

1 martie 2013 - 30 aprilie 2013

ART. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI

Organizatorii campaniei promoționale "Windows Server iți aduce un Windows Phone cadou!" (denumită în continuare "Promoția") sunt Microsoft România SRL, cu sediul social în București, Piața Presei Libere, Nr.3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Sud, et. 2 și Create Direct SRL, cu sediul social în București, Str. George Missail, Nr. 50, denumiți în continuare Organizatori.

Campania promoțională se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează "Regulamentul"). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la campania promoțională.

Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Campania promoțională "Windows Server iți aduce un Windows Phone cadou!" va fi organizată și se va desfășura în perioada 1 martie 2013 - 30 aprilie 2013 ("Durata Promoției").

ART. 3. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE

La Promoţie participă orice contract de licenţiere de tip volum EA (Enterprise Agreement) subscripție sau perpetuu, Open Value subscripție sau perpetuu, Open License, SELECT si SELECT Plus, pentru produsul Microsoft Windows Server Datacenter în licențiere de volum, încheiat în perioada 1 martie - 30 aprilie 2013.

Produsele participante sunt licenţe achiziţionate prin Distribuitorii Microsoft autorizaţi sau prin canalul de tip LAR (Large Account Resellers).

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Promoție are dreptul să participe orice persoană juridică înregistrată în România, excepție făcând Organizatorii și celelalte companii implicate în organizarea și desfășurarea campaniei promoționale.

De asemenea, în cadrul promoţiei nu pot participa instituţii din sectorul de administraţie publică, la nivel naţional sau local.

Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei juridice care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

ART. 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A PROMOȚIEI

Promoția se desfașoară în perioada 1 martie - 30 aprilie 2013 și are următorul mecanism de participare:

Pentru a participa la această campanie, clienții trebuie să acceseze pe durata Promoţiei site-ul microsoft.ro/promotii/2013/03-windows-server-2012, să completeze corect datele companiei participante cât și celelalte informații solicitate în formularul dedicat acestei campanii.

De asemenea, participanții trebuie să achiziționeze pe durata campaniei, produsul Microsoft Windows Server Datacenter în licențiere de volum - new business, adică să încheie pe durata Promoţiei un contract de volum nou care să conțină produsul Windows Server DataCenter sau să adauge într-un contract de volum existent produsul Windows Server Datacenter.

Nu se califică, în această campanie, contractele existente de volum pe bază de subscripție care sunt la reînnoire sau aniversare și care conțineau produsul Windows Server Datacenter, cu excepția cazului în care se adaugă încă o licență nouă.

Se acordă doar un premiu per client, persoană juridica, indiferent de numărul de licențe adăugate.

Primii 9 participanți ce se vor înscrie pe site-ul microsoft.ro/promotii/2013/03-windows-server-2012 și vor achiziționa Windows Server datacenter în licențiere de volum - new business, vor primi garantat un premiu constând într-un telefon HTC 8S.

ART. 6. CONDIȚII DE VALIDARE

Pentru ca un câştigător să fie considerat valid trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:
  • Să se înscrie în această campanie, completând în perioada 1 martie - 30 aprilie 2013, datele companiei pe site-ul microsoft.ro/promotii/2013/03-windows-server-2012 după cum urmează: nume și prenume, nume companie, Numărul de Inregistrare în Registrul Comerțului (J), Codul Unic de Identificare (CUI), sediul, furnizor;
  • Sa dețină factura care dovedeşte achiziția unui produs Microsoft Windows Server datacenter în licențiere de volum - new business,
  • Trebuie să îndeplinească toate condiţiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;
  • Factura ce dovedește achiziția produsului participant la prezenta campanie, conform art.3, trebuie să fie emisă în perioada promoţională (1 martie -30 aprilie 2013).

ART. 7. PREMIILE PROMOȚIEI

Premiile oferite în cadrul Promoției sunt:

  • 9 buc X Telefon mobil HTC 8S, în valoare unitară de 911 Ron, fără TVA.

Valoarea totală/maximă a premiilor este de 8199 RON, fără TVA.

Astfel că, premiile disponibile în această campanie se vor acorda în limita bugetului maxim de premii.

Un participant, înscris conform art.5, nu poate beneficia de mai mult de 1 premiu pe parcursul campaniei.

Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii Participanților cărora li s-a alocat vreun premiu și nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.

ART. 8. ACORDAREA PREMIILOR

Cele 9 premii, constând fiecare în cate un telefon mobil HTC 8S, vor fi acordate primelor 9 companii ce se vor înscrie pe site-ul campaniei microsoft.ro/promotii/2013/03-windows-server-2012 și care vor dovedi, la solicitarea organizatorilor, achizitia unui produs Microsoft, conform descrierii din art.5, în perioada 1 martie - 30 aprilie 2013. Cele 9 premii se vor acorda numai în baza validarii primelor 9 companii de către organizatorii campaniei. Câștigătorii premiilor oferite în campania promoțională se vor desemna conform mecanismului prezentat în acest regulament, în baza numărului de ordine al înscrierii în campanie pe microsoft.ro/promotii/2013/03-windows-server-2012

Câştigătorii premiilor vor fi anunţaţi personal, telefonic, în maxim 3 zile lucrătoare de la data încheierii campaniei. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorii nu-şi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

Lista caștigătorilor validați va fi publicată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii promoției, pe site-ul microsoft.ro/promotii/2013/03-windows-server-2012

Câştigătorii vor putea intra în posesia premiilor în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data anunţării premiului câştigat prin curier rapid cu confirmare de primire. Premiile vor fi însoţite de un proces verbal de predare-primire, pe care reprezentaţii persoanei juridice câştigătoare au obligaţia de a-l semna, şi de un aviz de însoțire a mărfii.

Toate premiile se vor acorda până maxim pe 31 mai 2013.

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile.

Pentru a intra in posesia premiului câştigătorul va prezenta factura fiscala care face dovada achiziţiei.

In cazul în care un câștigător nu poate fi premiat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greșite, nu poate dovedi achiziția produsului participant conform art.6, nu poate fi contactat în termen de 3 zile lucrătoare de la data desemnării lui ca și câștigător, refuză premiul, etc), Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene, caștigătorul este invalidat și premiul va rămâne în posesia organizatorului.

ART. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor produselor.

ART. 10. TAXE ȘI IMPOZITE

Create Direct SRL cu sediul social in București, Str. George Missail, Nr. 50, este autorizat de Microsoft România să achiziționeze premiile, să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către câştigători in această campanie, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare (Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit), orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Art. 11. REGULAMENTUL PROMOȚIEI

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant pe web-site-ul microsoft.ro/promotii/2013/03-windows-server-2012, în perioada campaniei.

Art. 12. INCETAREA PROMOȚIEI

Prezenta Promoție poate inceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de fortă majoră, conform legislației în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art. 13. DIVERSE

Contestațiile se depun în termen de 7 zile lucrătoare de la data incheierii Promoției la sediul Create Direct SRL la adresa Str. George Missail, Nr. 50, Sector 1, București în atentia Laura Gheorghita.

Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica datele și durata Promoției și va face public acest lucru.