Ibisubizo by'ishakisha

decorative icon product name, link and description price and details
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
4/06/2010
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
10/05/2010
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
9/10/2009
Igikoresho
Igikoresho
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
19/06/2009
Igice gishobora guhererekanywa
Igice gishobora guhererekanywa
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
2/06/2008
Icyavuguruwe
Icyavuguruwe
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
20/07/2010
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
7/07/2008
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
4/06/2010
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
4/06/2010
Inyandiko
Inyandiko
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
20/10/2010
Inyandiko
Inyandiko
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
20/10/2010
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
4/06/2010
Icyavuguruwe
Icyavuguruwe
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
7/12/2009
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
4/06/2010
Icyavuguruwe
Icyavuguruwe
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
4/06/2010
Icyavuguruwe
Icyavuguruwe
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
8/12/2009
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
15/06/2010
Porogaramu
Porogaramu
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
15/12/2010
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
4/06/2010
Inyandiko
Inyandiko
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
15/03/2011
Icyavuguruwe
Icyavuguruwe
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
8/01/2010
Porogaramu
Porogaramu
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
16/05/2011
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
8/02/2009
Icyavuguruwe
Icyavuguruwe
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
9/11/2009
Inyandiko
Inyandiko
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
14/06/2011
Porogaramu
Porogaramu
Koresha amasemurwa ya Akadirishya k’amakuru kugira ngo werekane umwandiko w’ibintu bigaragara – nka za buto, meni n’utuzu tw’ubutumwa – mu rundi rurimi.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
28/08/2013
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
9/11/2009
Porogaramu
Porogaramu
Ibikoresho bya Microsoft Office Proofing bituma hashobora gukorwa ihindura mu zindi ndimi.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
7/01/2013
Igikoresho
Igikoresho
Windows Language Interface Pack (LIP) itanga irebero ry'ukoresha rihinduye igice ry'ibintu bya Windows 8 bikoreshwa cyane.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
3/12/2012
Porogaramu
Porogaramu
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Kinyarwanda itanga irebero ry'ukoresha ryasemuwe kuri porogaramu nyinshi za Microsoft Office 2013.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
23/07/2013
Porogaramu
Porogaramu
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
18/04/2014
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
4/06/2010
Ikiremo cy'umutekano
Ikiremo cy'umutekano
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
4/06/2010
Igikoresho
Igikoresho
Windows 8.1 Language Interface Pack (LIP) itanga Irebero ry'ukoresha ryasemuwe igice ry'ibintu bya Windows 8.1 bikoreshwa cyane.
UBUNTU
Itariki cyasohokeye:
12/11/2013
 
Ibisubizo ku ipaje:10203040