-

Δήλωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων για το πρόγραμμα Microsoft Safety Scanner

Ενημέρωση: 5 Ιανουαρίου 2011

Εμείς στη Microsoft, εργαζόμαστε σκληρά με στόχο την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και παράλληλα την παροχή προϊόντων που σας προσφέρουν την απόδοση, τις δυνατότητες και την ευκολία που επιθυμείτε, όταν χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας υπολογιστή. Aυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τον τρόπο συλλογής δεδομένων και τις πρακτικές χρήσης του προγράμματος Microsoft Safety Scanner ή “MSS”. Επικεντρώνεται στις δυνατότητες που σχετίζονται με το Internet και δεν αποτελεί λεπτομερή κατάλογο. Δεν ισχύει για άλλες τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft, στο Web ή εκτός.

Το εργαλείο MSS ελέγχει τον υπολογιστή σας για προσβολή από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ("Malware") και σας βοηθά να αφαιρέσετε τη βλάβη.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υπόκεινται σε επεξεργασία ή διαβιβάζονται:

Εάν το MSS εντοπίσει λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ή εάν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση του MSS, αποστέλλεται μια αναφορά στη Microsoft η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες για το Malware ή για το σφάλμα. Οι αναφορές που αποστέλλονται στη Microsoft περιλαμβάνουν τεχνικά στοιχεία για το MSS, το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που βρέθηκε, καθώς και τον υπολογιστή σας, όπως:

 • Τον αριθμό έκδοσης του MSS
 • Τα ονόματα αρχείων, το κρυπτογραφημένο αρχείο κατακερματισμού (hash), το μέγεθος, τη σήμανση ημερομηνίας και άλλα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε τύπου λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας έχουν αφαιρεθεί από τον υπολογιστή
 • Την επιτυχία ή την αποτυχία στην απόπειρα κατάργησης του λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας
 • Τον κατασκευαστή του υπολογιστή, το μοντέλο και την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή
 • Την έκδοση λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή, τις τοπικές ρυθμίσεις και τη διεύθυνση του πρωτοκόλλου Internet (IP)
 • Ένα παγκοσμίως μοναδικό αναγνωριστικό (Globally Unique Identifier – GUID) που επιτρέπει στη Microsoft να μετρήσει τους μοναδικούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν το MSS. Ο αριθμός GUID παράγεται τυχαία, δεν περιέχει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία και δεν χρησιμοποιείται από τη Microsoft για εξακρίβωση της ταυτότητάς σας.

  Οι αναφορές ενδέχεται να περιέχουν, ακούσια, προσωπικά στοιχεία. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις, το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας ενδέχεται να δημιουργήσει κάποιες καταχωρίσεις στο μητρώο του υπολογιστή σας που περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση που κάποια αναφορά περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, η Microsoft δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για εξακρίβωση της ταυτότητάς σας ή για επικοινωνία μαζί σας.

  Το MSS θα σας ζητήσει να αποστείλετε επιπρόσθετες πληροφορίες στη Microsoft, εάν στον υπολογιστή σας βρεθεί λογισμικό για το οποίο υπάρχει η υποψία ότι είναι λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες αποστέλλονται μόνον με τη συγκατάθεσή σας και περιλαμβάνουν:
 • Τα αρχεία για τα οποία υπάρχει η υποψία ότι αποτελούν λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Το MSS θα επιλέξει τα αρχεία για εσάς.
 • Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που συσχετίζεται με αρχεία για τα οποία υπάρχει η υποψία ότι αποτελούν λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Αυτό το αναγνωριστικό δίνει τη δυνατότητα στη Microsoft να πιστοποιήσει ότι τα αρχεία μεταφέρθηκαν με επιτυχία.

Χρήση των πληροφοριών

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για στατιστική ανάλυση (π.χ. για να καθοριστεί πόσοι υπολογιστές έχουν προσβληθεί από κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας), καθώς επίσης και για τη βελτίωση του MSS και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της Microsoft. Η Microsoft ενδέχεται να δημοσιεύσει συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα για τη χρήση του MSS και του λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας που αυτό αναγνωρίζει. Περιστασιακά, αναθέτουμε σε άλλες εταιρείες να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως να απαντούν σε ερωτήσεις των πελατών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή να διενεργούν στατιστική ανάλυση των υπηρεσιών μας. Σε αυτές τις εταιρείες διαβιβάζουμε αποκλειστικά τα στοιχεία που χρειάζονται για να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα στοιχεία αυτά απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλον σκοπό. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε τρίτες εταιρείες, ως συμβολή στη βελτίωση των δυνατοτήτων προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που διαθέτουν στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη Microsoft ή αποστέλλονται σε αυτή ενδέχεται να αποθηκεύονται και να επεξεργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιανδήποτε άλλη χώρα στην οποία η Microsoft ή οι εταιρικές ή θυγατρικές της εταιρείες ή οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ενδέχεται να διαθέτουν εγκαταστάσεις και, με τη χρήση του εργαλείου αυτού, συναινείτε στη μεταφορά οποιουδήποτε είδους πληροφοριών εντός ή εκτός της χώρας διαμονής σας. Η Microsoft πληροί τα πρότυπα του πλαισίου ασφάλειας 'safe harbor' του U.S. Department of Commerce σχετικά με τη συλλογή, χρήση και τήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Microsoft ενδέχεται να αποκαλύψει στοιχεία, εφόσον της ζητηθεί από το νόμο ή εάν κάτι τέτοιο θεωρηθεί, καλή τη πίστη, απαραίτητο προκειμένου: (α) να τηρηθεί ο νόμος ή η νομική διαδικασία που επιβάλλεται στη Microsoft, (β) να προστατευθούν και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα της Microsoft (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ μας) ή (γ) να ενεργήσει σε επείγουσες συνθήκες για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των υπαλλήλων της Microsoft, των χρηστών των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Microsoft ή μελών του κοινού.

Επιλογή και έλεγχος

Αν δεν επιθυμείτε το MSS να αποστέλλει οποιεσδήποτε πληροφορίες στη Microsoft, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το στοιχείο δημιουργίας αναφορών του MSS με την ακόλουθη ρύθμιση κλειδιού μητρώου.

Δευτερεύον κλειδί: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MSERT
Όνομα καταχώρισης: \DontReportInfectionInformation
Τύπος: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 1

Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η Microsoft έχει δεσμευτεί για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων σας. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφάλειας για να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση. Για την προστασία του απορρήτου σας, τα στοιχεία που αποστέλλει το MSS στη Microsoft διαθέτουν κρυπτογράφηση κατά το πρότυπο Secure Sockets Layer (SSL).

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση απορρήτου

Κατά καιρούς θα ανανεώνουμε αυτή τη δήλωση απορρήτου. Όποτε γίνεται ανανέωση, η ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" στο επάνω μέρος της δήλωσης απορρήτου θα αλλάζει επίσης. Σας συνιστούμε να αναθεωρείτε τακτικά αυτή την δήλωση απορρήτου, προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους προωθούμε την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν τη δήλωση απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση msertpriv@microsoft.com.

MSS Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052