-

LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

MICROSOFT SAFETY SCANNER 1.0

A jelen dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelyétől függően egy társvállalata) és Ön között. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak – ez tartalmazza az adathordozót (ha van ilyen), amelyen a szoftvert megkapta. A feltételek a szoftverhez tartozó bármely alábbi Microsoft-termékre is vonatkoznak:

* frissítésre,

* bővítésre,

* internetalapú szolgáltatásra és

* terméktámogatási szolgáltatásra,

kivéve, ha ezen elemekhez más feltételek tartoznak. Ilyen esetben az utóbbi feltételek érvényesek.

A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, ÚGY NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT,

AZ ALÁBBIAKBAN LEÍRTAK SZERINT NÉHÁNY FUNKCIÓ HASZNÁLATÁVAL ÖN HOZZÁJÁRUL BIZONYOS ÁLTALÁNOS SZÁMÍTÓGÉPADATOK GYŰJTÉSÉHEZ AZ INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK SZÁMÁRA.

Ha elfogadja a jelen licencfeltételeket, azok az alábbiakban ismertetett jogokat biztosítják Önnek.

1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK. Ön a készülékén a programjai megtervezése, fejlesztése és tesztelése céljából a szoftvernek egy példányát telepítheti és használhatja.

2. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft internetalapú szolgáltatásokat is nyújt a szoftverrel együtt. Ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti.

a. Hozzájárulás az internetalapú szolgáltatások használatához. Az alábbiakban ismertetett szoftverfunkció az interneten keresztül kapcsolódik a Microsoft vagy a szolgáltató számítógépes rendszereihez. Bizonyos esetekben Ön nem kap külön értesítést a kapcsolódáskor. Ezen funkcióról bővebb tájékoztatást a szoftver dokumentációjában olvashat. EZEN SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖN HOZZÁJÁRUL AZ ADATOK ÁTVITELÉHEZ. A Microsoft nem használja fel az említett adatokat sem az Ön azonosítására, sem az Önnel való kapcsolatfelvételre.

i. Számítógépadatok. Az alábbi szolgáltatás internetes protokollokat használ, amelyek a megfelelő rendszerekbe különféle számítógépadatokat küldenek, például az Ön IP-címét, az operációs rendszer típusát, a böngésző adatait, a használt szoftver nevét és verziószámát, valamint azon készülék nyelvi kódját, amelyre a szoftver telepítve van. A Microsoft ezeket az adatokat csak arra használja, hogy az internetalapú szolgáltatást elérhetővé tegye az Ön számára.

* Rosszindulatú programok eltávolítása. A szoftver ellenőrzi bizonyos igen veszélyes rosszindulatú programok („Kártékony programok”) meglétét a készülékén, amikor Ön ezt a műveletet választja. Amikor a szoftver Kártékony programokat keres az Ön készülékén, egy jelentést küld a Microsoftnak az észlelt Kártékony programokról vagy a Kártékony programok ellenőrzése során fellépő hibákról, az észleléssel kapcsolatos információkról, a Kártékony programok keresése során fellépett hibákról, és a készülékével kapcsolatos egyéb információkról, amelyek segítségül szolgálnak számunkra ezen szoftver és az egyéb Microsoft-termékek, illetve szolgáltatások fejlesztéséhez. A jelentés nem tartalmaz olyan adatokat, amelyek alapján Ön azonosítható lenne.

* Nemkívánatos szoftverek. A szoftver alacsonytól közepes súlyosságig Kártékony programokat keres a számítógépén, beleértve többek között a kémprogramokat és az egyéb potenciálisan nemkívánatos programokat („Nemkívánatos szoftverek”). A szoftver csak az alacsonytól a közepes súlyosságig távolítja el vagy tiltja le a Nemkívánatos szoftvereket, ha Ön ezt elfogadja. A Nemkívánatos szoftverek eltávolítása vagy letiltása a számítógépén található egyéb szoftverek működésképtelenségéhez vezethet, és valamely egyéb szoftver használatára vonatkozó licenc megsértéséhez vezethet a számítógépén, ha az egyéb szoftver ezt a Nemkívánatos szoftvert az egyéb szoftver használatának előfeltételeként telepítette az Ön számítógépére. Mielőtt hozzájárulna a Nemkívánatost szoftver eltávolításához, el kell olvasnia az egyéb szoftverre vonatkozó licencszerződést. Ezen szoftver használatával az is előfordulhat, hogy Ön vagy a rendszer nem Nemkívánatos szoftvert távolít el.

ii. Az adatok felhasználása. A számítógépadatokat és a Kártékony programokkal kapcsolatos jelentéseket felhasználhatjuk szoftvereink és szolgáltatásaink fejlesztésére. Azokat meg is oszthatjuk másokkal, például a hardver- vagy szoftvergyártókkal. Az adatokat az ilyen felek arra használhatják, hogy javítsák termékeik együttműködését a Microsoft szoftverekkel.

3. IDŐKORLÁTOS SZOFTVER. A szoftver 10 nappal a letöltése után nem futtatható. Erről Ön semmiféle egyéb értesítést nem kap. A szoftver lejárata után előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a szoftverrel használt adataihoz.

4. A LICENC TERJEDELME. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán bizonyos jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy a vonatkozó jogszabályok ezen korlátozások ellenében nem biztosítanak Önnek több jogot, Ön a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során Önnek be kell tartania a szoftver minden olyan technikai korlátozását, amely annak csak meghatározott módokon történő használatát teszi lehetővé. Ön:

* a Microsoft előzetes írásbeli engedélye nélkül a szoftverre vonatkozó teljesítményvizsgálat eredményeit harmadik fél részére nem adhatja át;

* nem kerülheti meg a szoftver bármely technikai korlátozását;

* nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti annak belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik;

* nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengednek;

* nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából;

* a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe; valamint

* kereskedelmi szoftverüzemeltetési (hosting) szolgáltatást sem nyújthat a szoftverrel.

5. BIZTONSÁGI MÁSOLAT. A szoftverről egyetlen biztonsági másolat készíthető. Ezt Ön kizárólag a szoftver újratelepítésére használhatja.

6. DOKUMENTÁCIÓ. Az Ön számítógépeihez vagy belső hálózatához jogosultan hozzáférő bármely személy saját, belső tájékoztatási célra lemásolhatja és használhatja a dokumentációt.

7. ÁTRUHÁZÁS EGY MÁSIK KÉSZÜLÉKRE. A szoftvert eltávolíthatja és a használatához telepítheti azt egy másik készülékre. Ezáltal azonban Ön a licencet nem oszthatja meg a készülékek között.

8. ÁTRUHÁZÁS HARMADIK FÉLRE. A szoftver első felhasználója közvetlenül átruházhatja azt és a jelen szerződést egy harmadik félre. Az átruházás előtt a másik félnek el kell fogadnia, hogy ez a szerződés vonatkozik az átruházásra és a szoftver használatára. Az első felhasználónak készüléktől különálló átruházás előtt el kell távolítania a szoftvert. Az első felhasználó nem őrizhet meg semmiféle másolatot.

9. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportjogszabályai és -előírásai vonatkoznak. Önnek be kell tartania minden hazai és nemzetközi törvényi előírást és szabályozást, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a törvények magukban foglalják a rendeltetési helyre, a végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat is. További tájékoztatás a www.microsoft.com/exporting webhelyen olvasható.

10. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Mivel ez a szoftver „adott állapotában” áll rendelkezésre, lehet, hogy nem nyújtunk hozzá terméktámogatási szolgáltatást.

11. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA. A jelen szerződés, valamint a használt bővítések, frissítések, internetalapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

12. ALKALMAZANDÓ JOG.

a. Az Amerikai Egyesült Államokban. Ha Ön a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, úgy a jelen szerződés értelmezése és az annak megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Minden egyéb igény tekintetében az Ön lakhelye szerinti állam törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos igényeket, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a szerződésen kívül okozott károk megtérítésének szabályait.

b. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók.

13. HATÁLYOS JOG. Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országa által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az országának törvényei ezt nem engedélyezik.

14. GARANCIA KIZÁRÁSA. A LICENC AZ „ADOTT ÁLLAPOTÚ” SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN A SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A MICROSOFT NEM NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT ÖN TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKET EZ A SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. A MICROSOFT EZÚTON ELZÁRKÓZIK BÁRMIFÉLE, A KERESKEDELMI FORGALMAZÁSRA, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ ALKALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ, VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁSTÓL A HELYI JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN.

15. JOGORVOSLATOK ÉS KÁROK KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. A MICROSOFTTÓL VAGY BESZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, 5,00 USD EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN NEM KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYI, AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, A KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY JÁRULÉKOS KÁROKAT.

Ezen korlátozás vonatkozik:

* bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre;

* szerződésszegéssel, a garanciális kötelezettségek megsértésével, garanciával vagy feltétellel, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más, szerződésen kívül okozott kárral kapcsolatos igényre az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

A korlátozás akkor is érvényes, ha a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.