-

„MICROSOFT“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS SĄLYGOS

MICROSOFT SAFETY SCANNER 1.0

Šios licencijos sąlygos yra sutartis tarp „Microsoft Corporation“ (arba, atsižvelgiant į jūsų gyvenamąją vietą, vienos iš su ja susijusių įmonių) ir jūsų. Perskaitykite jas. Jos taikomos anksčiau nurodytai programinei įrangai su laikmena, jei ją gavote. Šios sąlygos taip pat taikomos visiems „Microsoft“ programinės įrangos:

* naujinimams;

* papildomoms programoms,

* internetinėms paslaugoms ir

* palaikymo paslaugoms,

nebent prie jų pridėtos kitos sąlygos. Jei taip, taikomos tos sąlygos.

NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, JŪS SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS. JEI SU JOMIS NESUTINKATE, NENAUDOKITE PROGRAMINĖS ĮRANGOS.

KAIP APRAŠYTA TOLIAU, NAUDOJIMASIS KAI KURIOMIS FUNKCIJOMIS VEIKIA KAIP JŪSŲ SUTIKIMAS PERDUOTI TAM TIKRĄ ĮPRASTĄ KOMPIUTERIO INFORMACIJĄ NAUDOJANTIS INTERNETU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS.

Jei laikotės šios licencijos sąlygų, turite toliau nurodytas teises.

1. DIEGIMO IR NAUDOJIMO TEISĖS. Siekdami projektuoti, kurti ir bandyti programas, savo įrenginyje galite įdiegti ir naudoti vieną programinės įrangos kopiją.

2. INTERNETINĖS PASLAUGOS. Naudodama šią programinę įrangą „Microsoft“ teikia internetines paslaugas. „Microsoft“ gali jas pakeisti arba atšaukti bet kuriuo metu.

a. Sutikimas dėl internetinių paslaugų. Toliau aprašyta programinės įrangos funkcija internetu jungiama su „Microsoft“ ar paslaugų teikėjo kompiuterių sistemomis. Kai kuriais atvejais negausite atskiro pranešimo apie prisijungimą. Daugiau informacijos apie šią funkciją ieškokite programinės įrangos dokumentacijoje. NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ SUTINKATE, KAD ŠI INFORMACIJA BŪTŲ PERDUOTA. „Microsoft“ nenaudoja šios informacijos jums identifikuoti ar susisiekti su jumis.

i. Kompiuterio informacija. Toliau paminėta funkcija naudojasi interneto protokolais, kurie atitinkamoms sistemoms siunčia kompiuterio informaciją, pvz., jūsų interneto protokolo adresą, operacinės sistemos tipą, naršyklę ir naudojamos programinės įrangos pavadinimą bei versiją, taip pat įrenginio, kuriame įdiegta programinė įranga, kalbos kodą. „Microsoft“ šią informaciją naudoja tam, kad internetinė paslauga būtų prieinama jums.

* Kenkėjiškos programinės įrangos šalinimas. Programinė įranga ras ir pašalins tam tikrą pavojingą kenkėjišką programinę įrangą („Kenkėjiška programinė įranga“) iš jūsų įrenginio, kai pasirinksite šį veiksmą. Kai programinė įranga patikrina, ar jūsų įrenginyje nėra Kenkėjiškos programinės įrangos, „Microsoft“ siunčiama ataskaita apie aptiktą Kenkėjišką programinę įrangą arba klaidas, kurios įvyksta tikrinant, ar nėra Kenkėjiškos programinės įrangos, pateikiama tam tikra su aptikimu, klaidomis susijusi informacija ir kita informacija apie įrenginį, padedanti mums patobulinti šį ir kitus „Microsoft“ produktus bei paslaugas. Į ataskaitą neįtraukiama informacija, kuri galėtų būti panaudota jūsų tapatybei nustatyti.

* Nepageidaujama programinė įranga. Programinė įranga jūsų kompiuteryje ieškos nuo mažo iki vidutinio pavojingumo Kenkėjiškos programinės įrangos, įskaitant, bet neapsiribojant, šnipinėjimo programas ir kitą programinę įrangą, kuri gali būti nepageidaujama („Nepageidaujama programinė įranga“). Programinė įranga tik pašalins arba išjungs mažo–vidutinio pavojingumo Nepageidaujamą programinę įrangą, jei sutiksite. Pašalinus arba išjungus šią Nepageidaujamą programinę įrangą, gali nustoti veikti kita jūsų kompiuteryje naudojama programinė įranga, ji gali priversti jus pažeisti kitos kompiuteryje naudojamos programinės įrangos licenciją, jei ta įranga jūsų kompiuteryje įdiegė Nepageidaujamą programinę įrangą kaip kitos programinės įrangos naudojimo sąlygą. Prieš šalindami šią Nepageidaujamą programinę įrangą turėtumėte perskaityti kitos programinės įrangos licencijos sutartis. Naudojant šią programinę įrangą gali nutikti, kad jūs arba sistema taip pat pašalins arba išjungs programinę įrangą, kuri nėra Nepageidaujama programinė įranga.

ii. Informacijos naudojimas. Mes galime naudoti kompiuterio informaciją ir kenkėjiškos programinės įrangos ataskaitas, siekdami tobulinti mūsų programinę įrangą ir paslaugas. Be to, galime bendrinti ją su kitais, pavyzdžiui, aparatūros ir programinės įrangos tiekėjais. Jie gali naudoti šią informaciją norėdami pagerinti savo produktų veikimą su „Microsoft“ programine įranga.

3. LAIKINA PROGRAMINĖ ĮRANGA. Programinė įranga nustos veikti praėjus 10 dienų nuo jos atsisiuntimo. Atskiro pranešimo negausite. Programai nustojus veikti, galite nepasiekti su programine įranga naudotų duomenų.

4. LICENCIJOS APRĖPTIS. Programinė įranga yra licencijuota, o ne parduota. Ši sutartis tik suteikia keletą teisių naudotis programine įranga. „Microsoft“ pasilieka visas kitas teises. Programine įranga galite naudotis tik tiek, kiek aiškiai leidžia ši sutartis, nebent taikomi įstatymai suteikia jums daugiau teisių, nepaisant šio apribojimo. Taip darydami turite laikytis visų programinės įrangos techninių apribojimų, kurie leidžia ja naudotis tik tam tikrais būdais. Jūs negalite:

* atskleisti bet kurių programinės įrangos vertinamųjų testų rezultatų bet kuriai trečiajai šaliai be išankstinio „Microsoft“ rašytinio patvirtinimo;

* apeiti programinės įrangos techninių apribojimų;

* perdaryti, dekompiliuoti ar išskaidyti programinės įrangos, išskyrus tuos atvejus ir tik tiek, kiek, nepaisant šių apribojimų, aiškiai leidžia atitinkami įstatymai;

* daryti daugiau programinės įrangos kopijų nei nurodyta šioje sutartyje ar leidžia atitinkami įstatymai, nepaisant šių apribojimų;

* publikuoti programinės įrangos, kad kiti galėtų ją kopijuoti;

* nuomoti, pateikti išperkamosios nuomos sąlygomis ar skolinti programinės įrangos arba

* naudoti šios programinės įrangos komercinės programinės įrangos išteklių nuomos paslaugoms.

5. ATSARGINË KOPIJA. Galite padaryti vieną atsarginę programinės įrangos kopiją. Ją galite naudoti tik programinei įrangai įdiegti iš naujo.

6. DOKUMENTAI. Bet kuris teisėtą prieigą prie jūsų kompiuterio ar vidinio tinklo turintis asmuo gali kopijuoti ir naudoti dokumentaciją vidiniams informaciniams tikslams.

7. PERDAVIMAS KITAM ĮRENGINIUI. Galite pašalinti programinę įrangą ir įdiegti ją naudoti kitame įrenginyje. Negalima šios licencijos bendrai naudoti keliuose įrenginiuose.

8. PĀRSŪTĪŠANA TREŠAJAI PUSEI. Pirmasis programinės įrangos vartotojas gali perduoti ją ir šią sutartį tiesiogiai trečiajai šaliai. Prieš perdavimą ta šalis turi sutikti, kad ši sutartis taikoma programinės įrangos perdavimui ir naudojimui. Pirmasis vartotojas turi pašalinti programinę įrangą prieš perduodamas ją atskirai nuo įrenginio. Pirmasis vartotojas negali pasilikti jokių kopijų.

9. EKSPORTO APRIBOJIMAI. Programinei įrangai taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų eksporto įstatymai ir taisyklės. Turite laikytis visų vietinių ir tarptautinių eksporto įstatymų bei taisyklių, taikomų programinei įrangai. Tokie įstatymai apima paskirties, galutinių vartotojų ir galutinio vartojimo apribojimus. Daugiau informacijos žr. www.microsoft.com/exporting.

10. PALAIKYMO PASLAUGOS. Kadangi ši programinė įranga pateikiama „tokia, kokia yra“, palaikymo paslaugų jai galime neteikti.

11. VIENTISA SUTARTIS. Ši sutartis ir papildomų programų naujinimų, internetinių paslaugų ir palaikymo paslaugų sąlygos yra visa sutartis dėl programinės įrangos ir palaikymo paslaugų.

12. TAIKYTINA TEISĖ.

a. Jungtinės Amerikos Valstijos. Jei programinę įrangą įsigijote Jungtinėse Amerikos Valstijose, šios sutarties interpretavimą reglamentuoja ir ieškiniams dėl jos pažeidimo yra taikomi Vašingtono valstijos įstatymai, nepaisant įstatymų prieštaravimų. Jūsų valstijos įstatymai reglamentuoja visus kitus ieškinius, įskaitant ieškinius pagal vartotojų apsaugos įstatymus, nesąžiningos konkurencijos įstatymus ir civilinės teisės pažeidimus.

b. Už JAV ribų. Jei programinę įrangą įsigijote kitoje šalyje, taikomi tos šalies įstatymai.

13. TEISINĖ GALIA. Šioje sutartyje aprašomos tam tikras teisės. Pagal savo šalies įstatymus galite turėti kitas teises. Be to, galite turėti teisių atsižvelgiant į šalį, iš kurios įsigijote programinę įrangą. Ši sutartis nekeičia teisių, numatytų jūsų šalies įstatymuose, jei jūsų šalies įstatymai to neleidžia.

14. GARANTIJOS PANEIGIMAS. ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA LICENCIJUOTA „TOKIA, KOKIA YRA“. JŪS PRISIIMATE JOS NAUDOJIMO RIZIKĄ. „MICROSOFT“ NESUTEIKIA TIESIOGIAI IŠREIKŠTŲ GARANTIJŲ ARBA SĄLYGŲ. GALITE TURĖTI PAPILDOMŲ VARTOTOJO TEISIŲ PAGAL VIETINIUS ĮSTATYMUS, KURIŲ ŠI SUTARTIS NEGALI PAKEISTI. KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI, „MICROSOFT“ ATMETA NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO ATSKIRIEMS TIKSLAMS IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO.

15. ŽALOS IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMO APRIBOJIMAS BEI ATSISAKYMAS. IŠ „MICROSOFT“ IR JOS TIEKĖJŲ GALITE ATGAUTI PINIGUS TIK UŽ TIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, BET NE DAUGIAU KAIP 5,00 USD. NEGALITE ATGAUTI PINIGŲ UŽ KITOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT PRIEŽASTINIUS NUOSTOLIUS, PRARASTĄ PELNĄ, YPATINGUS, NETIESIOGINIUS AR ATSITIKTINIUS NUOSTOLIUS.

Šis apribojimas taikomas:

* visiems su programine įranga susijusiems objektams, paslaugoms, trečiųjų šalių internetinių svetainių turiniui (įskaitant kodą) arba trečiųjų šalių programoms ir

* ieškiniams dėl sutarties pažeidimo, garantijų arba sąlygų pažeidimo, atsakomybės be kaltės, neatsargumo ir kitais atvejais, kiek maksimaliai leidžia taikytini įstatymai.

Jis taip pat taikomas, jei „Microsoft“ žinojo arba turėjo žinoti apie nuostolių galimybę. Išvardytos išimtys ir ribojimai gali būti netaikomi, jei jūsų šalis neleidžia atsisakyti arba apriboti atsitiktinių, priežastinių arba kitokių nuostolių.